So42 - Antall søkere fra hvert fylke

Søkerens fylkeSøkereEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2010-april
Akershus9202927096681110311154+0.46%
Aust-Agder21201966193920532083+1.46%
Buskerud43164233430748114765-0.96%
Finnmark14891424135916011441-9.99%
Hedmark32973292327636903864+4.72%
Hordaland9962995499621122410957-2.38%
Jan Mayen4
Møre og Romsdal52364786498851534981-3.34%
Nord-Trøndelag270025882494276527650
Nordland44254242420144474412-0.79%
Oppland33383274318537203647-1.96%
Oslo1258512834129721492514794-0.88%
Rogaland81587988789285588497-0.71%
Sogn og Fjordane23682321219225362387-5.88%
Svalbard1723
Sør-Trøndelag59976168648371737147-0.36%
Telemark323731403088333233320
Troms31173152314136153488-3.51%
Ukjent342411117596747+25.34%
Vest-Agder34023109307234883498+0.29%
Vestfold39313887383844204599+4.05%
Østfold42994391433049554846-2.20%
I alt935229244192506104168103404-0.73%

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 16:16:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017