Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus5816323190471630956258663.0
Aust-Agder17501651340142650292845.9
Buskerud3818229461121027557158464.8
Finnmark857482133929114843966.3
Hedmark4431414685771346960230658.4
Hordaland210631450635569981866601647859.6
Møre og Romsdal46313944857515171180269756.2
Nord-Trøndelag251117894300774688146252.9
Nordland3821376875891287979226656.8
Oppland645445711102518501364321457.6
Oslo33101212355433620328126433297161.7
Rogaland793658771381330672034510160.1
Sogn og Fjordane27061705441160637998561.5
Sør-Trøndelag171311456231693822276981592051.6
Telemark4062248065421570765233567.2
Troms807053461341625441739428359.4
Vest-Agder714842311137922881306359463.7
Vestfold37733786755911611006216753.6
Østfold3442204254841332756208863.8
I alt6108442320103404610844232010340459.1

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Tirsdag 5. juli 2022 14:01:53
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017