Utdanningsområde/-type 09 - 10

UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2009-hoved2010-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK14831028736178332707920662363144614049815327089307813215124791449
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET365334054128552430557390261300287342926692450503349219
HELSEFAG - AUDIO37429403913318423235546353425371803627
HELSEFAG - BARNEVER711845919507048586810131250640731855519607780669410801434644
HELSEFAG - BIOING257230842320201309362243207262227044721161406347294221
HELSEFAG - ERGO235286031325232281475249175259303641028702655510348195
HELSEFAG - ERNÆRING150358467830292370237401118154353459933302652267408125
HELSEFAG - FARMASI12212521981088706225115751221170188109472824512999
HELSEFAG - FYSIO3187162249261755676581196836933270582383669363825842164366
HELSEFAG - MEDISIN5804827326539523011627235742758044693016408831106472338448
HELSEFAG - ODONT210314580327032159272516123225316674329502414286526114
HELSEFAG - RADIO210338252129502533433382229204301741427932487388330147
HELSEFAG - RESEPTAR928321877113721219581907971697113811218175
HELSEFAG - SOSIONOM779822325586951589412151790897818869227537933691812812127894
HELSEFAG - SYKEPL3970160508668133721130352035868353141781549182481406112261554262443611
HELSEFAG - VERNEPL788459315893781307611221007745880512318044604384711421271735
HELSEFAG - VETERIN992592121621671826147819971242678118125032120181934115
I alt8923410422544234223290471267417473799893144059824797371473237613204190138035
HISTORIEHISTORIE2812139613428118071068134562509224428011417633021321012391360528632162
IDRETTIDRETT1532108083168901275902186201612841446112523271105319303242225211339
INFOTEKNINFOTEKN1368663419285622433916361241107215306787205061235030203014341161
JUSJUS163212776673610706881224334362144918301411175821269310623276852671682
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK34514374041204983361273272375147043313421100435301296
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-136173713893332926707596475756824490113143173564948887679
LÆRER - ALMLÆRER240810667409691065875270922892266
LÆRER - ANNET100488287378186125147116100578373501246115200109
LÆRER - BHGLÆRER2284898636917474628530122443205024598020311372606285319723462000
LÆRER - FAGLÆRER570282586223171855600550445545296588127032233593646444
LÆRER - GRL1-716657218230966773886157012801252
LÆRER - GRL5-1011387234219268244731163515301247
I alt5979214899829180991409672056076545265892178499992011515854805868895731
MEDIEFAGMEDIEFAG164013686452311348983124833098144415061257539961165010615246632671366
PEDFAGPEDFAG95862211283515646221313870744932660513136057560114661092759
REALFAGREALFAG2302986928158614637024861859163522799604282390066931279721051856
REISELIVREISELIV432354369528012229610394357424325763329702485730467386
SAMFUNNSAMFUNN65013655713455309862811894351019757166253365791323534050319759698115395409
SPRÅKSPRÅK2862168275101141861289839683749284229321601746631478813880454339092904
TEKNOTEKNO - ANNET368341063329692452582458351390377984034662815629536362
TEKNO - ARKITEKT14027341017206611311513791261352665103323641239160404136
TEKNO - INGENIØR2836922943227867497829132504213329648841408779794990301324722136
TEKNO - MARITIM267963416778614289260215182963373854735235252152
TEKNO - SIVING1955847137527421529325352700169519338492393180175573273329171740
I alt556617880101401514010677647063014520560417835102641631411401677065814526
ØKADMØKADM451625054116742102918598736985024680457225663120002369921629820999724921
I altI alt488511042381042388650675065661517128343155497911036311036319464584515713527969943982

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Onsdag 6. juli 2022 14:52:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017