So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2010-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
i utd.området
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
981532708858930111778132479215156741022
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
40598247973451371474771323761901313204194805447
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
14604337798813616838127782928369390381085
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag11252327172110531122893032521242268661087
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk67872050664612310935030143420302971296
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
1411175821418126932070106235267276878551914
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
1470433128134224211003014356965
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
217849999166920115426115854688980587800842
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
125753996925116501035106153267246683021343
PEDFAGPedagogiske fag7537147261069275116416121916264716744
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk9613282959890152079693621102804412894
REISELIVReiselivsfag, hotellfag325763328729704852485467730174491
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi3628013076250133779205131728114129538222384296
SPRÅKSpråk, litteratur157574588121714540897136433844445591221143
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
1778010258151916261491311348657667634565612
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse256631200019642369920702162999728209134893057
I altI alt103631103631898694645101308451579699713526147013163

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud i utd.området    Kvalifiserte søkere til dette utdanningsområdet som ikke har fått tilbud på noen studier innen dette utdanningsområdet. NB: Gjelder ikke utdomr+type (dvs uten tilbud innen HELSE, ikke innen HELSE-AUDIO)

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 14:35:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017