So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2010-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
i utd.området
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
1404981532708858930111778132479215156741022
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
931440598247973451371474771323761901313204194805447
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
280114176330296613210819123912863360587421068
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag144611252327172110531122893032521242268661087
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk153067872050664612310935030143420302971296
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
18301411175821418126932070106235267276878551914
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3751470433128134224211003014356965
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
6589217849999166920115426115854688980587800842
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
1506125753996925116501035106153267246683021343
PEDFAGPedagogiske fag9326605131354860574565601109214664130635
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk22799604282359890062075693121052797409394
REISELIVReiselivsfag, hotellfag424325763328729704852485467730174491
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi62533657913235252934050207531975115399698224374324
SPRÅKSpråk, litteratur2932160174663122914788908138803909454393161156
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
56041783510264152116314491311401658167704612612
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse4572256631200019642369920702162999728209134893057
I altI alt49791103631103631898694645101308451579699713526147013163

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud i utd.området    Kvalifiserte søkere til dette utdanningsområdet som ikke har fått tilbud på noen studier innen dette utdanningsområdet. NB: Gjelder ikke utdomr+type (dvs uten tilbud innen HELSE, ikke innen HELSE-AUDIO)

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Søndag 18. mars 2018 12:38:03
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017