SO45: Søkere per studium: antall tilbud per studieplass

StudiekodeLærestedsnavnStudiumhandboknavnTidKvinneMannI altTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
tilbud
150 172Norges idrettshøgskoleFriluftsliv2010-hoved3965939430713182613070
150 440Norges idrettshøgskoleIdrettsvitenskap2010-hoved7841604313083681042092528147
150 649Norges idrettshøgskoleIdrett og samfunn2010-hoved4645241564472410289965
184 154Universitetet i BergenAdjunktutdanning i matematikk og naturfag2010-hoved5567411396710
184 162Universitetet i BergenAdministrasjon og organisasjonsvit., årsstudium2010-hoved385302923024166155445
184 170Universitetet i BergenEngelsk, årsstudium2010-hoved19824208310112813431
184 174Universitetet i BergenFransk, årsstudium2010-hoved98151524211221716
184 179Universitetet i BergenHistorie, årsstudium2010-hoved4194411461661288011023
184 189Universitetet i BergenInformasjonsvitenskap, årsstudium2010-hoved455573651181110
184 200Universitetet i BergenKulturvitenskap2010-hoved25221291059113573040
184 203Universitetet i BergenFolkehelse og helsefremmende arbeid2010-hoved42326541008115233465
184 208Universitetet i BergenUtviklingsstudier, årsstudium2010-hoved4342624112565463130
184 211Universitetet i BergenNordisk2010-hoved1643122621682264730
184 238Universitetet i BergenSammenliknende politikk, årsstudium2010-hoved303241724232185455635
184 239Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, årsstudium2010-hoved467312140552248728345
184 240Universitetet i BergenSosiologi, årsstudium2010-hoved702514728424139867560
184 244Universitetet i BergenTysk, årsstudium2010-hoved491093256811515
184 248Universitetet i BergenGeografi, årsstudium2010-hoved158141918813163462735
184 272Universitetet i BergenKunsthistorie, årsstudium2010-hoved36362271252384888535
184 298Universitetet i BergenBærekraftig havbruk2010-hoved11612177810101942227
184 300Universitetet i BergenInformatikk: data science2010-hoved14021221202262120
184 306Universitetet i BergenInformatikk-matematikk-økonomi2010-hoved68577510141431521
184 327Universitetet i BergenBiologi2010-hoved42257722244350646100122
184 366Universitetet i BergenFilosofi2010-hoved98479911181971525
184 367Universitetet i BergenSosialantropologi, årsstudium2010-hoved54827251889107363635
184 369Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, bachelor2010-hoved73083671002120871732203154
184 377Universitetet i BergenMiljø- og ressursfag, naturvitenskapelig2010-hoved125101554681791623
184 436Universitetet i BergenInformasjons- og kommunikasjonsteknologi2010-hoved474422817212752125
184 438Universitetet i BergenGeografi, bachelor2010-hoved166232821526293814957
184 453Universitetet i BergenInformasjonsvitenskap, bachelor2010-hoved89111533658554256970
184 454Universitetet i BergenJournalistikk2010-hoved916143255738013148922338
184 455Universitetet i BergenKlassisk filologi2010-hoved167192089652562525
184 459Universitetet i BergenAntikke studier2010-hoved176181217119183473730
184 461Universitetet i BergenMidtøstenkunnskap2010-hoved284343520515194894954
184 472Universitetet i BergenDigital kultur2010-hoved176201824635204225538
184 475Universitetet i BergenKunsthistorie, bachelor2010-hoved22243478413103065657
184 478Universitetet i BergenArkeologi2010-hoved338393529840256367960
184 479Universitetet i BergenFilosofi 2010-hoved200182727229384724765
184 481Universitetet i BergenHistorie, bachelor2010-hoved3224563555103114877148177
184 502Universitetet i BergenMiljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig2010-hoved155151272412271913
184 565Universitetet i BergenItaliensk2010-hoved112161446251581819
184 663Universitetet i BergenMedier og kommunikasjon, årsstudium2010-hoved340262124713145873935
184 670Universitetet i BergenNaturvitenskapelige fag2010-hoved29573742206260515135134
184 692Universitetet i BergenTeatervitenskap2010-hoved180313444662243740
184 698Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, master2010-hoved249122338628226354045
184 707Universitetet i BergenFarmasi2010-hoved33930401171154564145
184 708Universitetet i BergenHuman ernæring2010-hoved5476036921196397145
184 724Universitetet i BergenRettsvitenskap2010-hoved2973964371186654219948391506570
184 740Universitetet i BergenMedisin2010-hoved1777385116958207742735592190
184 742Universitetet i BergenOdontologi2010-hoved6689346317472198514067
184 743Universitetet i BergenTannpleie2010-hoved532683893546257342
184 752Universitetet i BergenPsykologi, årsstudium2010-hoved3185765583134529020745301055790
184 792Universitetet i BergenMusikkterapi2010-hoved11740215919131765934
184 817Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, nordisk2010-hoved1332129518121842941
184 827Universitetet i BergenFiskehelse ¿ akvamedisin2010-hoved47884254891312
184 829Universitetet i BergenInformatikk: datateknologi2010-hoved6291048067555427665
184 837Universitetet i BergenKognitiv vitenskap2010-hoved107121027851403856350
184 838Universitetet i BergenFilm- og tv-produksjon2010-hoved589871867012420125921138
184 843Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk2010-hoved164151512312122872727
184 844Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, engelsk2010-hoved225392511217123375637
184 850Universitetet i BergenNye medier2010-hoved184111422221274063241
184 851Universitetet i BergenMedier og kommunikasjon, bachelor2010-hoved414435536644417808796
184 852Universitetet i BergenPedagogikk, bachelor2010-hoved617504721818188356865
184 857Universitetet i BergenFysikk2010-hoved768924935513254360
184 859Universitetet i BergenGeovitenskap, retning geologi2010-hoved229444120441364338577
184 860Universitetet i BergenKjemi2010-hoved142131513317212753036
184 862Universitetet i BergenMatematikk2010-hoved130232216123212914643
184 865Universitetet i BergenMolekylærbiologi2010-hoved345453912218114676350
184 867Universitetet i BergenAdministrasjon og organisasjonsvit., bachelor2010-hoved4324865327343675982101
184 870Universitetet i BergenEuropastudier2010-hoved269283023518155044645
184 871Universitetet i BergenLatinamerikastudier2010-hoved234262469983033532
184 873Universitetet i BergenKjønnsstudier2010-hoved221172151342722025
184 875Universitetet i BergenPolitisk økonomi2010-hoved271122232519185963140
184 876Universitetet i BergenGenerell psykologi2010-hoved1139147514717514161022265
184 878Universitetet i BergenSammenliknende politikk, bachelor2010-hoved45871803797561837146141
184 879Universitetet i BergenSosialantropologi, bachelor2010-hoved634516526629259008090
184 880Universitetet i BergenSosiologi, bachelor2010-hoved78564764113534119699110
184 883Universitetet i BergenUtviklingsstudier2010-hoved76584832192021984104104
184 886Universitetet i BergenRussisk2010-hoved13818171149132522730
184 887Universitetet i BergenEngelsk, bachelor2010-hoved38176792393941620115120
184 888Universitetet i BergenFransk, bachelor2010-hoved122192028131502023
184 889Universitetet i BergenNordisk språk og litteratur2010-hoved96172732661282333
184 890Universitetet i BergenTysk, bachelor2010-hoved634123666991018
184 893Universitetet i BergenSpråkvitenskap2010-hoved105111333221381315
184 903Universitetet i BergenArbeids- og organisasjonspsykologi2010-hoved69414747283682197721568
184 909Universitetet i BergenRetorikk2010-hoved155151515415163093031
184 910Universitetet i BergenReligionsvitenskap, årsstudium2010-hoved24335291071193504638
184 911Universitetet i BergenNorsk som andrespråk, årsstudium2010-hoved7822191946972625
184 912Universitetet i BergenSpansk språk og latinamerikastudier, årsstudium2010-hoved188322745532333730
184 915Universitetet i BergenGeovitenskap, retning geofysikk2010-hoved110141312812162382629
184 916Universitetet i BergenKlima-, atmosfære- og havfysikk2010-hoved247293711416183614555
184 917Universitetet i BergenPetroleums- og prosessteknologi2010-hoved231292055368577849777
184 919Universitetet i BergenUSA-studier2010-hoved28491625024225343338
184 922Universitetet i BergenLitteraturvitenskap2010-hoved24745418914173365958
184 923Universitetet i BergenArabisk2010-hoved10451097582011018
184 924Universitetet i BergenSpansk språk og latinamerikastudier, bachelor2010-hoved2933348621293554557
184 925Universitetet i BergenSpråk og interkulturell kommunikasjon2010-hoved256273063263192936
184 929Universitetet i BergenReligionsvitenskap, bachelor2010-hoved2062524978123033336
184 931Universitetet i BergenGresk2010-hoved3326231556311
184 932Universitetet i BergenLatin2010-hoved60534349439
184 939Universitetet i BergenNanoteknologi2010-hoved1558839327205483528
185 170Universitetet i OsloEngelsk, årsstudium2010-hoved1132180294517619158325648
185 174Universitetet i OsloFransk, årsstudium2010-hoved53573561622176979463
185 179Universitetet i OsloHistorie, årsstudium2010-hoved7337244749110561482182100
185 211Universitetet i OsloNordisk, særlig norsk, språk og litteratur2010-hoved3356838124321745910055
185 212Universitetet i OsloNorsk som andrespråk2010-hoved19277435423724610050
185 221Universitetet i OsloTegnspråk, årsstudium2010-hoved374512067724415822
185 222Universitetet i OsloTverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium2010-hoved28229205333352923
185 233Universitetet i OsloRealfag2010-hoved38769853937682780145167
185 272Universitetet i OsloKunsthistorie og visuelle studier, årsstudium2010-hoved66912739192281186115550
185 306Universitetet i OsloMatematikk med informatikk2010-hoved144262734971724939799
185 308Universitetet i OsloKultur og kommunikasjon2010-hoved1322201754296917175127092
185 327Universitetet i OsloBiovitenskap2010-hoved4515864266403971798103
185 437Universitetet i OsloMusikkvitenskap2010-hoved18971272731224646219373
185 438Universitetet i OsloSamfunnsgeografi2010-hoved360524930644296669678
185 439Universitetet i OsloEstetiske studier2010-hoved54079871973324737112111
185 452Universitetet i OsloOffentlig administrasjon og ledelse2010-hoved1068119578067034187418991
185 459Universitetet i OsloKlassiske språk2010-hoved201192014216233433543
185 462Universitetet i OsloKunsthistorie og visuelle studier, bachelor2010-hoved51190991502629661116128
185 464Universitetet i OsloInformatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv.2010-hoved61231868152471018
185 465Universitetet i OsloHelseledelse og helseøkonomi2010-hoved477515120731296848280
185 466Universitetet i OsloTegnspråk og tolking2010-hoved257542551643086029
185 478Universitetet i OsloArkeologi2010-hoved4725659362462483410283
185 479Universitetet i OsloFilosofi, bachelor2010-hoved53467667001391181234206184
185 480Universitetet i OsloTeologi, bachelor2010-hoved4868577151051323
185 481Universitetet i OsloHistorie, bachelor2010-hoved55166779792081721530274249
185 482Universitetet i OsloReligion og samfunn2010-hoved31824331501374683740
185 582Universitetet i OsloJapansk med Japan-studier2010-hoved33278363921123672419072
185 592Universitetet i OsloKinesisk med Kina-studier2010-hoved270444326651345369577
185 595Universitetet i OsloMidtøsten-studier med hebraisk2010-hoved54454066941011
185 598Universitetet i OsloMidtøsten-studier med persisk2010-hoved931896516161583425
185 601Universitetet i OsloArkivkunnskap2010-hoved16150269525102567536
185 615Universitetet i OsloAllmenn litteraturvitenskap, årsstudium2010-hoved42545421591785846250
185 626Universitetet i OsloKristendom og islam2010-hoved168183711318192813656
185 690Universitetet i OsloTysk, årsstudium2010-hoved218263915817243764363
185 694Universitetet i OsloIndia-studier med hindi 2010-hoved65393567100916
185 695Universitetet i OsloIndia-studier med sanskrit2010-hoved222220334255
185 698Universitetet i OsloSamfunnsøkonomisk analyse2010-hoved251443738955386409975
185 707Universitetet i OsloFarmasi2010-hoved532721002173535749107135
185 708Universitetet i OsloMaster i klinisk ernæring, start høst2010-hoved95715423198174115517127
185 724Universitetet i OsloRettsvitenskap (jus), høst2010-hoved32651228215208776314553521991360
185 725Universitetet i OsloRettsvitenskap (jus), vår2010-hoved250433522715141951174018530344
185 740Universitetet i OsloMedisin, høst2010-hoved169062174944325362634946110
185 742Universitetet i OsloOdontologi2010-hoved6331523228944492219636
185 745Universitetet i OsloMedisin, vår2010-hoved15331767776489382297265115
185 748Universitetet i OsloOdontologi, start vår2010-hoved54637262502197965835
185 752Universitetet i OsloPsykologi, årsstudium2010-hoved2276345114919152473195497161
185 771Universitetet i OsloTeologi, profesjonsstudium2010-hoved2166471114681720
185 817Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, nordisk2010-hoved274676111518273898588
185 829Universitetet i OsloInformatikk: programmering og systemarkitektur2010-hoved1192014790178166909198180
185 830Universitetet i OsloInformatikk: design, bruk og interaksjon2010-hoved4165257751124881167176145
185 832Universitetet i OsloInformatikk: robotikk og intelligente systemer2010-hoved719556684706379375
185 837Universitetet i OsloInformatikk: språkteknologi2010-hoved17014523383711350851165
185 841Universitetet i OsloDemokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet2010-hoved468404733222338006280
185 843Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, realfag2010-hoved258324021331344716374
185 844Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag2010-hoved6731417344796391120237112
185 851Universitetet i OsloMedier og kommunikasjon, bachelor2010-hoved740867056877491308163119
185 852Universitetet i OsloPedagogikk2010-hoved161721429063166922248280382
185 853Universitetet i OsloSpesialpedagogikk2010-hoved126622520934754341613279243
185 856Universitetet i OsloElektronikk, informatikk og teknologi2010-hoved263224529272713229
185 857Universitetet i OsloFysikk og astronomi2010-hoved269343448110986750143120
185 858Universitetet i OsloGeologi og geografi2010-hoved218413225345434718675
185 860Universitetet i OsloKjemi og biokjemi2010-hoved153141614718183003234
185 862Universitetet i OsloMatematikk og økonomi2010-hoved225272835059525758680
185 863Universitetet i OsloMaterialvitenskap for energi- og nanoteknologi2010-hoved143141534140554845470
185 865Universitetet i OsloMolekylærbiologi og biologisk kjemi2010-hoved4926788213273370594121
185 868Universitetet i OsloIndia områdestudier2010-hoved16812211016142691835
185 870Universitetet i OsloEuropastudier (EU)2010-hoved65753475744737123110084
185 871Universitetet i OsloSentral-Europa- og Balkan-studier2010-hoved10202914354931232231513414658
185 872Universitetet i OsloInternasjonale studier2010-hoved12902476577117025206141790
185 873Universitetet i OsloTverrfaglige kjønnsstudier, bachelor2010-hoved236223844452802643
185 874Universitetet i OsloKriminologi, bachelor2010-hoved23993471051012140353411487140
185 876Universitetet i OsloPsykologi, bachelor2010-hoved26694222121191176633860598275
185 879Universitetet i OsloSosialantropologi2010-hoved120412711253262361736189148
185 880Universitetet i OsloSosiologi, bachelor2010-hoved155115012278397472334247169
185 881Universitetet i OsloStatsvitenskap, bachelor2010-hoved139822514313192371022717462245
185 883Universitetet i OsloUtviklingsstudier2010-hoved1102126754162621151815296
185 889Universitetet i OsloNordisk: språk, litteratur, retorikk2010-hoved241667397272933893102
185 893Universitetet i OsloLingvistikk2010-hoved171131612317102943026
185 898Universitetet i OsloSamfunnsøkonomi, bachelor2010-hoved842114691142156791984270148
185 899Universitetet i OsloTannpleie2010-hoved673107271318380411530
185 912Universitetet i OsloSpansk, årsstudium2010-hoved6591083917725483613343
185 922Universitetet i OsloAllmenn litteraturvitenskap, bachelor2010-hoved3557963145241450010377
185 923Universitetet i OsloMidtøsten-studier med arabisk2010-hoved4138662261513367413795
185 929Universitetet i OsloReligionsvitenskap, bachelor2010-hoved41052109202287161280180
185 935Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk2010-hoved295334510117273965072
185 941Universitetet i OsloPsykologi , høst2010-hoved18537404366122911251496954
185 942Universitetet i OsloPsykologi , vår2010-hoved1417192444414614185823858
186 002UiT Norges arktiske universitetIngeniør, bærekraftig teknologi2010-hoved34448116111152015
186 017UiT Norges arktiske universitetIngeniør, automasjon2010-hoved101111125141212615
186 018UiT Norges arktiske universitetProsess- og gassteknologi2010-hoved234310920191322422
186 049UiT Norges arktiske universitetNautikk2010-hoved114010125161122916
186 050UiT Norges arktiske universitetSykepleie, Tromsø2010-hoved78022683155471293527395
186 130UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer, Tromsø2010-hoved282546211021273927589
186 132UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert2010-hoved13959374111111807048
186 164UiT Norges arktiske universitetBedriftsøkonomi2010-hoved165241418934163545830
186 170UiT Norges arktiske universitetEngelsk, årsstudium2010-hoved19027359111222813857
186 179UiT Norges arktiske universitetHistorie, årsstudium2010-hoved104111210320312073143
186 205UiT Norges arktiske universitetMatematikk2010-hoved323544547689
186 211UiT Norges arktiske universitetNordisk2010-hoved3977182357910
186 222UiT Norges arktiske universitetLikestilling og kjønn2010-hoved103121226121291314
186 299UiT Norges arktiske universitetBioteknologi2010-hoved725527129967
186 306Universitetet i TromsøDatasikkerhet2010-hoved4066457045
186 327UiT Norges arktiske universitetBiologi2010-hoved122141567971892322
186 331UiT Norges arktiske universitetFiskeri- og havbruksvitenskap2010-hoved6271511417151762430
186 369UiT Norges arktiske universitetØkonomi og administrasjon, Tromsø2010-hoved3717964551139111922218175
186 395UiT Norges arktiske universitetInformatikk2010-hoved227613730241593730
186 427UiT Norges arktiske universitetBiomedisin2010-hoved174922393102131232
186 474UiT Norges arktiske universitetSamfunnsplanlegging og kulturforståelse2010-hoved88694524133813
186 475UiT Norges arktiske universitetKunsthistorie2010-hoved5710101633731313
186 478UiT Norges arktiske universitetArkeologi2010-hoved10391510310212061936
186 479UiT Norges arktiske universitetFilosofi, bachelor2010-hoved37569811171351623
186 481UiT Norges arktiske universitetHistorie, bachelor2010-hoved747713116172052324
186 482UiT Norges arktiske universitetReligionsvitenskap, bachelor2010-hoved322211114333
186 483UiT Norges arktiske universitetRusslandsstudier2010-hoved7310137814151512428
186 547UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta2010-hoved22745341031993306443
186 609Universitetet i TromsøAntikkens kultur, oppstart høst2010-hoved413327246857
186 615UiT Norges arktiske universitetAllmenn litteraturvitenskap2010-hoved443413115745
186 644UiT Norges arktiske universitetLuftfartsfag2010-hoved402231881271022814913
186 651Universitetet i TromsøGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn2010-hoved2495745170473741910482
186 700UiT Norges arktiske universitetErgoterapi2010-hoved2512631941093453640
186 701UiT Norges arktiske universitetRadiografi2010-hoved18892311021172983040
186 702UiT Norges arktiske universitetBioingeniør2010-hoved158212160552182626
186 703UiT Norges arktiske universitetFysioterapi2010-hoved78111526466886124720332
186 707Universitetet i TromsøFarmasi2010-hoved20926468514192944065
186 709UiT Norges arktiske universitetAkvamedisin2010-hoved32563156631012
186 724UiT Norges arktiske universitetRettsvitenskap2010-hoved113816693759135621897301155
186 739Universitetet i TromsøMedisinske fag2010-hoved38350111118173350167144
186 740UiT Norges arktiske universitetMedisin2010-hoved149223457795136432287370100
186 742UiT Norges arktiske universitetOdontologi2010-hoved477683122225116999342
186 743UiT Norges arktiske universitetTannpleie2010-hoved26331122702903112
186 752UiT Norges arktiske universitetPsykologi, årsstudium2010-hoved1009176387476801731485256560
186 769UiT Norges arktiske universitetEnergi, klima og miljø2010-hoved56101311111191672132
186 770UiT Norges arktiske universitetSatelitteknologi, master2010-hoved2051355335
186 783Universitetet i TromsøMolekylær bioteknologi2010-hoved402060
186 785UiT Norges arktiske universitetInformatikk, datamaskinsystemer2010-hoved711801611871712
186 813Universitetet i TromsøIndustriell matematikk2010-hoved242233355757
186 814UiT Norges arktiske universitetRomfysikk2010-hoved26331161091421312
186 843UiT Norges arktiske universitetLektor, 8.-13. trinn, realfag2010-hoved7081158681281419
186 844UiT Norges arktiske universitetLektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag2010-hoved170343412528212956255
186 846UiT Norges arktiske universitetMedie- og dokumentasjonsvitenskap2010-hoved5520174065952622
186 852UiT Norges arktiske universitetPedagogikk, bachelor2010-hoved237404111218253495866
186 857UiT Norges arktiske universitetFysikk2010-hoved15216011775138
186 859UiT Norges arktiske universitetGeologi2010-hoved7010108418201542830
186 860UiT Norges arktiske universitetKjemi2010-hoved412436347758
186 862UiT Norges arktiske universitetMatematiske realfag2010-hoved171127324443
186 867UiT Norges arktiske universitetLedelse, innovasjon og marked, Tromsø2010-hoved2975642366683866312480
186 876UiT Norges arktiske universitetPsykologi, bachelor2010-hoved6157765357392197211686
186 877UiT Norges arktiske universitetSamfunnssikkerhet og miljø2010-hoved83162411429321974556
186 878UiT Norges arktiske universitetPolitikk, økonomi og filosofi2010-hoved78351067141841019
186 879UiT Norges arktiske universitetSosialantropologi2010-hoved158162710011202582747
186 880UiT Norges arktiske universitetSosiologi2010-hoved221182912611133472942
186 881UiT Norges arktiske universitetStatsvitenskap2010-hoved159123322531483844381
186 891UiT Norges arktiske universitetSpråk og litteratur2010-hoved16142395916132205852
186 892UiT Norges arktiske universitetSpråk og økonomi2010-hoved1197159210192111734
186 898UiT Norges arktiske universitetSamfunnsøkonomi med datavitenskap2010-hoved10552121014553151976
186 910UiT Norges arktiske universitetReligionsvitenskap, årsstudium2010-hoved6345293692711
189 030Arkitektur- og designhøgskolen i OsloArkitekt2010-hoved7663252973734531150367060
189 343Arkitektur- og designhøgskolen i OsloDesign2010-hoved261559342822160313730
190 196MF vitenskapelig høyskoleTeologi, årsstudium2010-hoved156374410422282605972
190 242MF vitenskapelig høyskoleSamfunnsfag2010-hoved941930666181602548
190 418MF vitenskapelig høyskoleInterkulturell kommunikasjon2010-hoved17432525510162294268
190 480MF vitenskapelig høyskoleTeologi, profesjonsstudium2010-hoved3312113588682019
190 482MF vitenskapelig høyskoleReligion og samfunn2010-hoved538113267851418
190 927MF vitenskapelig høyskoleUngdom, kultur og trosopplæring2010-hoved8319243610111192935
190 934MF vitenskapelig høyskoleLektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.2010-hoved383324446277
190 936MF vitenskapelig høyskoleTeologi, bachelor2010-hoved2333491210721513
191 345Norges HandelshøyskoleSiviløkonomutdanningen2010-hoved19367892822704122537946402014661
192 199Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEttårig grunnstudium2010-hoved31211535194691750618452
192 230Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEiendom2010-hoved97172015325222504242
192 233Norges miljø- og biovitenskapelige universitetFrie realfag2010-hoved109131661241701520
192 298Norges miljø- og biovitenskapelige universitetAkvakultur2010-hoved32039727172
192 299Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBioteknologi2010-hoved28730379311113804148
192 310Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLandskapsingeniør2010-hoved171272314224233135146
192 321Norges miljø- og biovitenskapelige universitetHusdyrvitenskap2010-hoved181333033522143832
192 322Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSkogfag2010-hoved31228314111141613
192 327Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBiologi2010-hoved238202510211103403135
192 332Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKjemi2010-hoved5856323490810
192 369Norges miljø- og biovitenskapelige universitetØkonomi og administrasjon2010-hoved32955714086484737119155
192 377Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljø og naturressurser2010-hoved1588867662251414
192 388Norges miljø- og biovitenskapelige universitetØkologi og naturforvaltning2010-hoved125262210123152264937
192 406Norges miljø- og biovitenskapelige universitetGeomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor2010-hoved23338616171091920
192 468Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi2010-hoved12582015713152822135
192 484Norges miljø- og biovitenskapelige universitetInternasjonale miljø- og utviklingsstudier2010-hoved30350311341744376735
192 544Norges miljø- og biovitenskapelige universitetHestefag2010-hoved18442306201904430
192 732Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLandskapsarkitektur2010-hoved3839351174371855713069
192 759Norges miljø- og biovitenskapelige universitetByggeteknikk og arkitektur2010-hoved170242227641234466545
192 766Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMaskin-, prosess- og produktutvikling2010-hoved332516725352002740
192 767Norges miljø- og biovitenskapelige universitetIndustriell økonomi2010-hoved101151918319212843440
192 783Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKjemi og bioteknologi2010-hoved11813155711101752425
192 784Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljøfysikk og fornybar energi2010-hoved149212123623243854445
192 809Norges miljø- og biovitenskapelige universitetVann- og miljøteknikk2010-hoved6778947141611422
192 813Norges miljø- og biovitenskapelige universitetGeomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master2010-hoved192147129661410
192 835Norges miljø- og biovitenskapelige universitetFornybar energi2010-hoved311302131155246228545
192 842Norges miljø- og biovitenskapelige universitetPlantevitenskap2010-hoved7614644541201910
192 843Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLektor, 8.-13. trinn, realfag2010-hoved828940651221414
192 857Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEnergi- og miljøfysikk2010-hoved90111411019162003030
192 864Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMatvitenskap og ernæring2010-hoved157262632871893433
192 948Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMatvitenskap og ernæring2010-hoved28201404220
192 949Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBy- og regionplanlegging2010-hoved148262812522172734845
193 772Norges veterinærhøgskoleVeterinærstudiet2010-hoved1110519762036515131358491
193 780Norges veterinærhøgskoleDyrepleierutdanning2010-hoved15335485880172161356560
194 109Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk2010-hoved203018532185
194 123Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag2010-hoved853014211873115
194 124Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, resturant- og matfag2010-hoved191251886372011
194 129Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, teknologi og industrifag2010-hoved410209024100
194 170Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEngelsk, årsstudium2010-hoved6861028836748441053150132
194 174Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFransk, årsstudium2010-hoved1962342654152612757
194 179Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHistorie, årsstudium2010-hoved41541545157166930112120
194 184Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBiologi og kjemi, realfag2010-hoved267312913015193974648
194 185Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium 2010-hoved470591447665294612416
194 188Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetInformatikk, Gjøvik2010-hoved88111826624593543577
194 200Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKunsthistorie, bachelor2010-hoved2133649557172684366
194 205Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMatematiske fag, årsstudium2010-hoved173252623133264045852
194 210Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNordisk språk og litteratur2010-hoved15626316216212184252
194 239Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, årsstudium2010-hoved262191926629255284844
194 244Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTysk, årsstudium2010-hoved1271119859162122035
194 272Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKunsthistorie, årsstudium2010-hoved3165353611073776360
194 284Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeografi, årsstudium2010-hoved16314162071083702424
194 285Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnskunnskap2010-hoved365242328230176475440
194 294Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLatin2010-hoved10231084618186928
194 324Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsvitenskapelige fag, emnestudier2010-hoved6341581193376437971222156
194 327Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBiologi2010-hoved5109775255512376514898
194 366Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilosofi2010-hoved314182835733326715160
194 395Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetInformatikk2010-hoved1022319666159121768182140
194 437Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMusikkvitenskap, bachelor2010-hoved90301614440242347040
194 438Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeografi, bachelor2010-hoved209152830035465095074
194 439Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetDrama og teater, bachelor2010-hoved3407562131281247110374
194 440Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBevegelsesvitenskap2010-hoved72210389818147711540250160
194 456Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAllmenn litteraturvitenskap, bachelor2010-hoved133152157671902128
194 457Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLingvistikk2010-hoved6356546151171121
194 459Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAntikkens kultur og klassiske fag2010-hoved7166916101621216
194 476Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMusikkteknologi2010-hoved421143281432237015426
194 478Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetArkeologi2010-hoved349453535332257027760
194 479Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilosofi og etikk - filosofi2010-hoved12581430139364264750
194 481Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHistorie, bachelor2010-hoved24223335228587764108120
194 486Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunns- og idrettsvitenskap2010-hoved3333351552606788593118
194 615Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAllmenn litteraturvitenskap, årsstudium2010-hoved172192154532262424
194 626Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKristendomsk. med religions- og livssynskunnskap2010-hoved9191847121381020
194 646Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilm- og videoproduksjon2010-hoved35059114761071782616628
194 684Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i historie, 8.-13. trinn2010-hoved231342232662305579652
194 685Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn2010-hoved254443214931244037556
194 686Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn2010-hoved49341306234
194 687Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn2010-hoved137282940691773438
194 689Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn2010-hoved162212232845
194 715Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHumanistiske fag, emnestudier2010-hoved11822195814131763632
194 740Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMedisin, Trondheim2010-hoved158953582961308502550843132
194 752Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPsykologi, årsstudium2010-hoved16584852897532011112411686400
194 755Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMaterialteknologi2010-hoved184151361133397954852
194 756Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetArkitektur2010-hoved80322972762134281565363100
194 757Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPetroleumsfag2010-hoved34830308199158116712188
194 759Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBygg- og miljøteknikk2010-hoved469828813242961721793378260
194 760Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetDatateknologi2010-hoved11820199432041461061224165
194 761Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetElektronisk systemdesign og innovasjon2010-hoved14521199091051231054126142
194 763Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFysikk og matematikk2010-hoved2974947728126991025175146
194 764Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell kjemi og bioteknologi2010-hoved40658773214547727103124
194 765Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMarin teknikk2010-hoved28439399451891051229228144
194 766Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetProduktutvikling og produksjon2010-hoved32835389531811461281216184
194 767Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell økonomi og teknologiledelse2010-hoved5361678510844191191620586204
194 768Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell design2010-hoved3715020412542078310440
194 769Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEnergi og miljø2010-hoved662788411641881201826266204
194 770Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet2010-hoved164171656643497306065
194 786Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med spansk2010-hoved130141544591741924
194 793Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med fransk2010-hoved105121628461331622
194 795Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med tysk2010-hoved52562654781010
194 798Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKybernetikk og robotikk2010-hoved19519228061261281001145150
194 818Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, master2010-hoved250231637038246206140
194 843Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i realfag, 8.-13. trinn2010-hoved3905360323394471392104
194 847Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilmvitenskap, bachelor2010-hoved243223942546596686898
194 851Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMedievitenskap, bachelor2010-hoved46379634185041881129104
194 852Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPedagogikk, bachelor2010-hoved85411410833445521188159160
194 855Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBioteknologi, Trondheim2010-hoved406484014819125546752
194 857Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFysikk2010-hoved131141236546364966048
194 859Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeologi2010-hoved229292018540144146934
194 860Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKjemi2010-hoved191161321021234013736
194 862Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMatematiske fag, bachelor2010-hoved156151622419283803444
194 868Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAfrikastudier, bachelor2010-hoved398294914315115414460
194 870Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med engelsk2010-hoved2392423117693563032
194 875Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPolitisk økonomi2010-hoved239131331124195503732
194 876Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPsykologi, bachelor2010-hoved206731928010991701203166489400
194 879Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosialantropologi, bachelor2010-hoved7399611238144481120140160
194 880Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosiologi, bachelor2010-hoved942829254345581485127150
194 881Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetStatsvitenskap, bachelor2010-hoved6968876768111841464199160
194 887Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEngelsk, bachelor2010-hoved227193020730304344960
194 888Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFransk, bachelor2010-hoved81101921251021224
194 889Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk2010-hoved79262827141062732
194 890Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTysk, bachelor2010-hoved303313224355
194 898Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, bachelor2010-hoved518425189794891415136140
194 901Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSpråklig kommunikasjon2010-hoved9391138891311720
194 904Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKulturminneforvaltning2010-hoved1051723507151552438
194 905Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIngeniørvitenskap og IKT2010-hoved118131055252526706562
194 910Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetReligionsvitenskap, årsstudium2010-hoved234263110710173413648
194 912Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSpansk, årsstudium2010-hoved40382778713114909588
194 929Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetReligionsvitenskap, bachelor2010-hoved16629279513252614252
194 930Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFonetikk2010-hoved24141213615
194 932Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKlassiske fag2010-hoved361324246037
194 934Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i geografi, 8.-13. trinn2010-hoved9113171088131992130
194 937Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNanoteknologi2010-hoved24440186561532490019342
194 945Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn2010-hoved29360342012284948242
194 946Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTekniske geofag2010-hoved205261733931215445738
201 003Universitetet i AgderIngeniør, byggdesign2010-hoved92232028369533759273
201 004Universitetet i AgderIngeniør, data2010-hoved231020736322303732
201 006Universitetet i AgderIngeniør, fornybar energi2010-hoved71141128542393565650
201 007Universitetet i AgderIngeniør, flyteknikk, Grimstad2010-hoved212317627241972927
201 012Universitetet i AgderIngeniør, mekatronikk2010-hoved368325589602919763
201 023Universitetet i AgderIngeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig2010-hoved40471710511710
201 026Universitetet i AgderIngeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig2010-hoved3017212021
201 032Universitetet i AgderIngeniør, maskin, Grimstad, 2-årig2010-hoved2017721972
201 050Universitetet i AgderSykepleie, Kristiansand2010-hoved13503031471521981502322155
201 052Universitetet i AgderSykepleie, Grimstad2010-hoved762149117951413857163130
201 060Universitetet i AgderVernepleie2010-hoved450109408225653213446
201 080Universitetet i AgderSosialt arbeid2010-hoved78420080181451596524595
201 130Universitetet i AgderBarnehagelærer, Kristiansand2010-hoved5191051401091729628122169
201 132Universitetet i AgderBarnehagelærer, Grimstad2010-hoved233394349772824650
201 149Universitetet i AgderMultimedieteknologi og -design2010-hoved117182720044633176290
201 157Universitetet i AgderFaglærer i teater2010-hoved611216101711217
201 170Universitetet i AgderEngelsk, årsstudium2010-hoved290365317427464646399
201 172Universitetet i AgderFriluftsliv2010-hoved138101812514282632446
201 174Universitetet i AgderFransk2010-hoved6912152433931518
201 179Universitetet i AgderHistorie, årsstudium2010-hoved194243222329434175375
201 184Universitetet i AgderBiologi, årsstudium2010-hoved97131855531521821
201 189Universitetet i AgderIT og informasjonssystemer, årsstudium2010-hoved4251012016221622132
201 200Universitetet i AgderVisuell kunst og formidling, bachelor2010-hoved9114191311041420
201 203Universitetet i AgderFolkehelsearbeid2010-hoved312493754753665642
201 205Universitetet i AgderMatematikk2010-hoved641085614131202421
201 210Universitetet i AgderNordisk språk og litteratur, årsstudium2010-hoved6913103311111022421
201 238Universitetet i AgderStatsvitenskap, årsstudium2010-hoved162173316113253233058
201 242Universitetet i AgderSamfunnsfag2010-hoved235322717527234105950
201 247Universitetet i AgderUtviklingsstudiet2010-hoved27851398314113616550
201 260Universitetet i AgderIT og informasjonssystemer, bachelor2010-hoved5871232271773807889
201 301Universitetet i AgderMatematikk og økonomi2010-hoved4159637121041221
201 303Universitetet i AgderOversetting og interkulturell komm., engelsk2010-hoved14131255717151984840
201 317Universitetet i AgderReiselivsledelse2010-hoved440645614620145868470
201 318Universitetet i AgderRegnskap og revisjon2010-hoved146122217527183213940
201 327Universitetet i AgderBiologi, bachelor2010-hoved1022215521281543423
201 345Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon - siviløkonom2010-hoved387937358710892974201165
201 366Universitetet i AgderFilosofi2010-hoved12181412516232462437
201 369Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon2010-hoved5991171057501561401349273245
201 404Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon, Grimstad2010-hoved23246363477569579121105
201 437Universitetet i AgderKunstfag med fordypning i musikk2010-hoved34892553591312
201 440Universitetet i AgderIdrett, bachelor2010-hoved178231831460224928340
201 456Universitetet i AgderLitteratur, film og teater2010-hoved657938361031015
201 474Universitetet i AgderSamfunnsplanlegging og kommunikasjon2010-hoved1731824699162422740
201 481Universitetet i AgderHistorie, bachelor2010-hoved85172017537452605465
201 482Universitetet i AgderReligion, etikk og samfunn, bachelor2010-hoved847930561141215
201 484Universitetet i AgderUtviklingsstudier2010-hoved29858518814143867265
201 547Universitetet i AgderGrunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.2010-hoved45810784146251160413295
201 548Universitetet i AgderGrunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.2010-hoved1803120601482404528
201 618Universitetet i AgderTeater og drama2010-hoved1321216458101772026
201 642Universitetet i AgderVisuell kunst og formidling, årsstudium2010-hoved160242520301802725
201 646Universitetet i AgderSamfunnsrettet ernæring2010-hoved379411666814454917
201 649Universitetet i AgderIdrett, årsstudium2010-hoved299363840061576999795
201 651Universitetet i AgderGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.2010-hoved40579792606057665139136
201 652Universitetet i AgderReligion, etikk og samfunn, årsstudium2010-hoved1601924607112202635
201 661Universitetet i AgderFysikk2010-hoved184534315276
201 663Universitetet i AgderKommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium2010-hoved164172211420182783740
201 667Universitetet i AgderMusikk2010-hoved110292311628172265740
201 676Universitetet i AgderPedagogikk, årsstudium2010-hoved3677044165391653210960
201 690Universitetet i AgderTysk2010-hoved471093634831313
201 702Universitetet i AgderBioingeniør2010-hoved2423829861033284832
201 767Universitetet i AgderIndustriell økonomi og teknologiledelse2010-hoved554614515242001930
201 794Universitetet i AgderKommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium2010-hoved19423259711102913435
201 803Universitetet i AgderIngeniør, elektronikk2010-hoved211013718171581917
201 807Universitetet i AgderKunstig intelligens2010-hoved15218112896149
201 828Universitetet i AgderLektorutdanning i realfag2010-hoved2910101732461312
201 850Universitetet i AgderKommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor2010-hoved16331289014122534540
201 852Universitetet i AgderPedagogikk, bachelor2010-hoved17916366210142412650
201 853Universitetet i AgderSpesialpedagogikk2010-hoved3655032751084406040
201 862Universitetet i AgderIndustriell matematikk2010-hoved202336435666
201 864Universitetet i AgderSamfunnsrettet ernæringsarbeid2010-hoved380382065924454722
201 881Universitetet i AgderStatsvitenskap, bachelor2010-hoved250484828943475399195
201 887Universitetet i AgderEngelsk, bachelor2010-hoved12629347817222044656
201 889Universitetet i AgderNordisk språk og litteratur, bachelor2010-hoved4810101411621111
201 900Universitetet i AgderSosiologi 2010-hoved1792557798192583376
201 912Universitetet i AgderSpansk2010-hoved20729456613172734262
201 922Universitetet i AgderLitteratur, film og teater, årsstudium2010-hoved88101147661351617
202 050Høgskolen i AkershusSykepleierutdanning2010-hoved137124714719634191567281166
202 060Høgskolen i AkershusVernepleierutdanning2010-hoved705156902568240961238130
202 063Høgskolen i AkershusVernepleierutdanning, deltid Bærum2010-hoved38713860167763055421490
202 105Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i service og samferdsel 2010-hoved7417421483
202 106Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid2010-hoved522014510572114
202 108Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid2010-hoved422314732492616
202 109Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk2010-hoved111483322493423
202 123Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag2010-hoved621917732692219
202 124Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag2010-hoved412015181410593425
202 126Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag2010-hoved5226161384653420
202 127Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i elektrofag2010-hoved11120119211210
202 129Høgskolen i AkershusYrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.2010-hoved322363024393226
202 405Høgskolen i AkershusProduktdesign2010-hoved144332813632202806548
202 408Høgskolen i AkershusSamfunnsernæring2010-hoved417915359714769854
202 876Høgskolen i AkershusLæringspsykologi med vekt på adferdsanalyse2010-hoved351494512017104716655
202 896Høgskolen i AkershusHusøkonomi og serviceledelse2010-hoved14824479718292454276
202 897Høgskolen i AkershusKostøkonomi, ernæring og ledelse2010-hoved114121135851492016
203 003Høgskulen på VestlandetIngeniør, bygg, Bergen2010-hoved1772418644135117821159135
203 004Høgskulen på VestlandetIngeniør, data2010-hoved386541690624549667
203 006Høgskulen på VestlandetIngeniør, elkraftteknikk, Bergen2010-hoved416827347413145349
203 009Høgskulen på VestlandetIngeniør, miljøteknologi og industriell kjemi2010-hoved757811517151902423
203 011Høgskulen på VestlandetIngeniør, marinteknikk2010-hoved108151439246465006160
203 012Høgskulen på VestlandetIngeniør, maskin, Bergen2010-hoved638636467494277555
203 017Høgskulen på VestlandetIngeniør, automatisering med robotikk, Bergen2010-hoved394335659473956350
203 024Høgskulen på VestlandetIngeniør, elektronikk2010-hoved23027938343023834
203 028Høgskulen på VestlandetIngeniør, cyberfysisk nettverksteknologi2010-hoved272212815111551713
203 045Høgskulen på VestlandetIngeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom2010-hoved88101422920393173053
203 050Høgskulen på VestlandetSykepleie, Bergen, høst2010-hoved259946717636370242962537200
203 060Høgskulen på VestlandetVernepleie, Bergen2010-hoved77113581203541597418996
203 080Høgskulen på VestlandetSosialt arbeid, Bergen2010-hoved128233967230373151237670
203 096Høgskulen på VestlandetIngeniør, havteknologi2010-hoved1262211406914153211352
203 130Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, Bergen2010-hoved91818025321330671131210320
203 132Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet2010-hoved297414224233214345
203 133Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, språk, tekst og matematikk2010-hoved370483211917134896545
203 203Høgskulen på VestlandetFolkehelsearbeid2010-hoved632693514713107798245
203 369Høgskulen på VestlandetØkonomi og administrasjon, Bergen2010-hoved138125813114912761092872534240
203 395Høgskulen på VestlandetInformasjonsteknologi, Bergen2010-hoved505728736433374150
203 440Høgskulen på VestlandetFaglærer i kroppsøving og idrettsfag2010-hoved36652195291422689519445
203 446Høgskolen i BergenMat og helse2010-hoved4976181101026077110
203 466Høgskulen på VestlandetTegnspråk og tolking2010-hoved233513840702735838
203 547Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving2010-hoved88319917225649481139248220
203 548Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk2010-hoved128161260951882517
203 618Høgskolen i BergenDrama2010-hoved229351969432983922
203 651Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal2010-hoved239313044222833332
203 655Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk2010-hoved3046824210431651411140
203 657Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag2010-hoved4306023312611774212140
203 658Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk2010-hoved218222493483112632
203 659Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse2010-hoved263191762533252420
203 660Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk2010-hoved137281413034162676230
203 700Høgskulen på VestlandetErgoterapi2010-hoved71477571631638779360
203 701Høgskulen på VestlandetRadiografi2010-hoved490556322219227127485
203 702Høgskulen på VestlandetBioingeniør2010-hoved44653421291785757050
203 703Høgskulen på VestlandetFysioterapi2010-hoved182736987897178232724547110
203 753Høgskulen på VestlandetLandmåling og eiendomsdesign2010-hoved138302726758434058870
203 822Høgskulen på VestlandetIngeniør, energiteknologi2010-hoved143302638261295259155
204 050Nord universitetSykepleie, Bodø2010-hoved568142881262522694167110
204 055Nord universitetSykepleie, Mo i Rana2010-hoved157354525551824050
204 070Nord universitetBarnevern2010-hoved35445758512154395790
204 080Nord universitetSosialt arbeid, Bodø2010-hoved331876069201040010770
204 130Nord universitetBarnehagelærer, Vesterålen, nettbasert2010-hoved8431311143953534
204 131Nord universitetBarnehagelærer, Bodø2010-hoved171272836442073132
204 140Universitetet i NordlandFaglærer i kroppsøving og idrettsfag2010-hoved47669814221452028
204 164Nord universitetØkonomi og ledelse, Bodø, årsstudium2010-hoved7624287813171543745
204 170Nord universitetEngelsk, Bodø, årsstudium2010-hoved85152142451271926
204 179Nord universitetHistorie, årsstudium2010-hoved4511117619161213027
204 184Universitetet i NordlandBiologi og kjemi2010-hoved422318146037
204 219Universitetet i NordlandStatsvitenskap, årsstudium2010-hoved44445467981011
204 233Nord universitetGrunnstudium2010-hoved11024318714201973851
204 249Nord universitetSosiologi, Bodø2010-hoved99131742581411825
204 276Nord universitetLederskap2010-hoved8814186810111562429
204 300Universitetet i NordlandInformatikk2010-hoved81037504560
204 301Universitetet i NordlandBusiness og IT2010-hoved285611810211461527
204 318Nord universitetRegnskap 2010-hoved7910137314171522430
204 327Nord universitetBiologi2010-hoved29221003922
204 342Nord universitetØkonomi og ledelse, Bodø, bachelor2010-hoved174283221742483917080
204 345Nord universitetSiviløkonom2010-hoved107131520417353113050
204 368Nord universitetEiendomsmegling og markedsanalyser2010-hoved119131825432323734550
204 412Universitetet i NordlandInformasjonsbehandling, årsstudium2010-hoved14038775277
204 427Nord universitetAnimal Science2010-hoved190272828522183230
204 440Nord universitetIdrett, Bodø, bachelor2010-hoved5571010612181611928
204 454Nord universitetJournalistikk2010-hoved271274323928425105585
204 455Nord universitetEngelsk, Bodø, bachelor2010-hoved25238103333
204 468Universitetet i NordlandBachelor of Arts; Nordic Perspectives2010-hoved13205101830
204 470Nord universitetØkonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor2010-hoved5425205721151114635
204 473Nord universitetInternasjonal markedsføring2010-hoved83111710819231913040
204 481Nord universitetHistorie, bachelor2010-hoved223445646798
204 547Nord universitetGr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.2010-hoved154261948532023122
204 548Nord universitetGr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert2010-hoved119461928731475322
204 642Nord universitetVisuelle kunstfag2010-hoved66181782741819
204 649Nord universitetIdrett, Bodø, årsstudium2010-hoved118182015633392745159
204 651Nord universitetGr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.2010-hoved11939258324112026336
204 655Nord universitetGr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert2010-hoved9831195217101504829
204 867Nord universitetHavbruksdrift og ledelse2010-hoved3054521215821719
204 880Nord universitetSosiologi og samfunnsanalyse, Bodø2010-hoved9381841361341124
204 881Universitetet i NordlandStatsvitenskap2010-hoved4461156441001015
204 912Universitetet i NordlandSpansk, årsstudium, deltid2010-hoved7821231435922428
205 004Høgskolen i BuskerudIngeniør, data, Kongsberg2010-hoved235315629161793419
205 005Høgskolen i BuskerudIngeniør elektro, Kongsberg2010-hoved256416437261894330
205 012Høgskolen i BuskerudIngeniør, maskin, Kongsberg2010-hoved307513930161693721
205 050Høgskolen i BuskerudSykepleier, Drammen2010-hoved123329121619435231427326239
205 160Høgskolen i BuskerudØkonomi og administrasjon, Kongsberg2010-hoved10420287514191793447
205 162Høgskolen i BuskerudØkonomi og administrasjon, Hønefoss.2010-hoved881120828151701935
205 205Høgskolen i BuskerudMatematikk, Hønefoss2010-hoved152117413262
205 210Høgskolen i BuskerudNorsk, deltid, Hønefoss2010-hoved351518522401720
205 246Høgskolen i BuskerudJus, årstudium, Hønefoss2010-hoved241333515215173934852
205 251Høgskolen i BuskerudVisuell kommunikasjon, Drammen2010-hoved39912247191481459017061
205 291Høgskolen i BuskerudØkonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg2010-hoved11481112214192362230
205 317Høgskolen i BuskerudReiselivsledelse, Hønefoss2010-hoved169161962572312126
205 345Høgskolen i BuskerudØkonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss2010-hoved76111114315252192636
205 370Høgskolen i BuskerudDynamisk webdesign, Hønefoss2010-hoved75141910521271803546
205 395Høgskolen i BuskerudIT og informasjonssystemer, Hønefoss2010-hoved272215423281812530
205 404Høgskolen i BuskerudØkonomi og ledelse, Kongsberg2010-hoved2254860235325646080116
205 414Høgskolen i BuskerudØkonomi og ledelse, Hønefoss2010-hoved1732842226448039972122
205 547Høgskolen i BuskerudGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen2010-hoved28146238710103685633
205 620Høgskolen i BuskerudIT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss2010-hoved2042486668108
205 622Høgskolen i BuskerudEngelsk, deltid, Hønefoss2010-hoved2986102339109
205 623Høgskolen i BuskerudEngelsk, Hønefoss2010-hoved679202747941327
205 651Høgskolen i BuskerudGrunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen2010-hoved7314936521091911
205 655Høgskolen i BuskerudGrunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen2010-hoved951186613141612422
205 657Høgskolen i BuskerudGrunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen2010-hoved11714178218201993237
205 661Høgskolen i BuskerudMatematikk, deltid, Hønefoss2010-hoved93318532786
205 672Høgskolen i BuskerudNorsk, Hønefoss2010-hoved4179112252911
205 680Høgskolen i BuskerudSamfunnsfag, deltid, Hønefoss2010-hoved4610122236681318
205 701Høgskolen i BuskerudRadiograf, Drammen2010-hoved318333216821134865445
205 867Høgskolen i BuskerudJus og ledelse, Hønefoss2010-hoved348465123928245877475
205 881Høgskolen i BuskerudStatsvitenskap, Drammen2010-hoved255444220935164647958
205 894Høgskolen i BuskerudOptometri, Kongsberg2010-hoved31072951493340459105135
206 006Høgskolen i FinnmarkEnergiteknologi2010-hoved62019402560
206 050Høgskolen i FinnmarkSykepleie, Hammerfest2010-hoved156444129541854945
206 070Høgskolen i FinnmarkBarnevern2010-hoved116171327211431914
206 071Høgskolen i FinnmarkBarnevern, samlinger2010-hoved93322120571133728
206 080Høgskolen i FinnmarkSosialt arbeid2010-hoved1122626349111463537
206 081Høgskolen i FinnmarkSosialt arbeid, samlinger2010-hoved182845943171022510169
206 130Høgskolen i FinnmarkBarnehagelærerutdanning2010-hoved87201317331042316
206 132Høgskolen i FinnmarkFørskolelærerutdanning, samlinger2010-hoved743533711813634
206 162Høgskolen i FinnmarkØkonomisk administrativ ledelse2010-hoved33972375561612
206 164Høgskolen i FinnmarkBedriftsøkonomi2010-hoved48983268801516
206 170Høgskolen i FinnmarkEngelsk2010-hoved3614111685522216
206 185Høgskolen i FinnmarkIdrett, Tromsø2010-hoved7120198021211514140
206 255Høgskolen i FinnmarkHotell og vertskapsledelse2010-hoved58563557931013
206 319Høgskolen i FinnmarkReiselivs- og opplevelsesproduksjon2010-hoved605427438797
206 369Høgskolen i FinnmarkØkonomi og administrasjon2010-hoved70172239781092430
206 395Høgskolen i FinnmarkInformasjonsteknologi2010-hoved20504810068150
206 440Høgskolen i FinnmarkIdrett og friluftsliv2010-hoved50366011121101418
206 547Høgskolen i FinnmarkGrunnskolelrutda 1.-7. språkf, Finnsnes/Bardufoss2010-hoved512291242632611
206 548Høgskolen i FinnmarkGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn2010-hoved6230112262843613
206 605Høgskolen i FinnmarkFriluftsliv2010-hoved9422268211181763344
206 649Høgskolen i FinnmarkIdrett, årsstudium2010-hoved35583469691117
206 651Høgskolen i FinnmarkGrunnskolelærerutdanning 5.-10. Finnsnes/Bardufoss2010-hoved4614112272682113
206 655Høgskolen i FinnmarkGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn2010-hoved50171029127792917
206 663Høgskolen i FinnmarkMedieproduksjon, årsstudium2010-hoved223413223556
206 754Høgskolen i FinnmarkReiseliv2010-hoved4910101566641616
206 838Høgskolen i FinnmarkMedieproduksjon2010-hoved375530146769
207 003Høgskolen i GjøvikIngeniør, bygg2010-hoved243317036331943936
207 004Høgskolen i GjøvikIngeniør, data2010-hoved6131322191382212
207 005Høgskolen i GjøvikIngeniør, elektro2010-hoved12113220101442011
207 012Høgskolen i GjøvikIngeniør, maskin2010-hoved19227371192913
207 033Høgskolen i GjøvikIngeniør, bygg - landmåling2010-hoved72051115831
207 034Høgskolen i GjøvikIngeniør, maskin - Lean Manufacturing2010-hoved51122342745
207 040Høgskolen i GjøvikIngeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse2010-hoved161210319101192012
207 046Høgskolen i GjøvikWebutvikling2010-hoved372711312171501424
207 050Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning2010-hoved8572001591332821990228180
207 051Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid2010-hoved236632127732637024
207 052Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal2010-hoved451911621512112
207 053Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Valdres2010-hoved521711521571912
207 054Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Hadeland2010-hoved55201230582012
207 136Høgskolen i GjøvikMedieledelse, årsstudium2010-hoved407113437741018
207 149Høgskolen i GjøvikMediedesign2010-hoved243502116132114048232
207 160Høgskolen i GjøvikØkonomi og ledelse, årsstudium2010-hoved134252113228192665340
207 188Høgskolen i GjøvikInformatikk2010-hoved38912717141091626
207 248Høgskolen i GjøvikLandmåling2010-hoved2145682325892730
207 264Høgskolen i GjøvikMedieproduksjon2010-hoved9471715413372482054
207 369Høgskolen i GjøvikØkonomi og ledelse2010-hoved151302523346353847660
207 374Høgskolen i GjøvikDrift av nettverk og datasystemer2010-hoved101112728181372919
207 395Høgskolen i GjøvikProgramvareutvikling2010-hoved9011419121231912
207 396Høgskolen i GjøvikGeografiske informasjonssystemer (GIS)2010-hoved2076341211541917
207 406Høgskolen i GjøvikGeomatikk2010-hoved921642015732216
207 429Høgskolen i GjøvikInformasjonssikkerhet2010-hoved4010430191083019
207 602Høgskolen i GjøvikTeknologidesign og ledelse, årsstudium2010-hoved13237375039
207 604Høgskolen i GjøvikMedieproduksjon, årsstudium2010-hoved89132410511161942440
207 673Høgskolen i GjøvikSpillprogrammering2010-hoved13020645302194530
207 701Høgskolen i GjøvikRadiografutdanning2010-hoved218192211212183303140
207 824Høgskolen i GjøvikTeknologidesign og ledelse2010-hoved5671010917241652434
207 838Høgskolen i GjøvikMedieledelse2010-hoved144102710113242452351
208 035Høgskolen i HarstadØkonomi og ledelse2010-hoved8929258923241785249
208 050Høgskolen i HarstadSykepleierutdanning2010-hoved2976257728133697070
208 051Høgskolen i HarstadSykepleierutdanning, deltid2010-hoved120362427431474027
208 060Høgskolen i HarstadVernepleierutdanning2010-hoved13421235612121903335
208 061Høgskolen i HarstadVernepleier, deltid - Tromsø2010-hoved8657344427141308448
208 070Høgskolen i HarstadBarnevernspedagogutdanning2010-hoved2605552651783257260
208 318Høgskolen i HarstadRegnskap og revisjon2010-hoved43141130109732420
208 349Høgskolen i HarstadReiseliv og opplevelsesproduksjon2010-hoved106162249381551930
208 350Høgskolen i HarstadRetail Management2010-hoved79141110318141823225
208 607Høgskolen i HarstadProdusentstudiet2010-hoved329101567471517
209 050Høgskolen i InnlandetSykepleie, Elverum2010-hoved8252041911403029965234220
209 053Høgskolen i InnlandetSykepleie, Kongsvinger2010-hoved3126058461073587065
209 130Høgskolen i InnlandetBarnehagelærer2010-hoved3578894902326447111120
209 132Høgskolen i InnlandetBarnehagelærer, samlingsbasert2010-hoved2591277937131129614090
209 140Høgskolen i InnlandetFaglærer i kroppsøving og idrettsfag2010-hoved7381216939612424773
209 157Høgskolen i InnlandetFaglærer i musikk2010-hoved261183386591914
209 162Høgskolen i InnlandetOrganisasjon og ledelse, Rena2010-hoved9323267310121663338
209 164Høgskolen i InnlandetBedriftsøkonomi, Rena2010-hoved28224731175513
209 167Høgskolen i HedmarkBedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena2010-hoved11354447436381879082
209 172Høgskolen i InnlandetJakt, fiske og naturveiledning2010-hoved275312121271482630
209 185Høgskolen i InnlandetIdrett, Elverum2010-hoved116101723045673465584
209 223Høgskolen i HedmarkVilt- og fiskeforvaltning, Evenstad2010-hoved34555276861211
209 239Høgskolen i InnlandetKrisehåndtering2010-hoved10031399338461936985
209 242Høgskolen i InnlandetSamfunnsfag2010-hoved7016155515101253125
209 250Høgskolen i HedmarkSkogbruk, årsstudium2010-hoved1634394655710
209 253Høgskolen i HedmarkServicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.2010-hoved6437291555794234
209 299Høgskolen i HedmarkBioteknologi, Hamar2010-hoved6237223584612
209 311Høgskolen i InnlandetLandbruksteknikk2010-hoved1432532425672727
209 318Høgskolen i HedmarkRegnskap og revisjon2010-hoved5415174811131022630
209 320Høgskolen i InnlandetAgronomi2010-hoved61121245991062121
209 322Høgskolen i InnlandetSkogbruk2010-hoved1811641313821414
209 323Høgskolen i InnlandetUtmarksforvaltning2010-hoved44161311840361625649
209 359Høgskolen i HedmarkMarkedsføring, Rena2010-hoved9091774981641825
209 369Høgskolen i InnlandetØkonomi og administrasjon, Rena, bachelor2010-hoved7821258813151663440
209 393Høgskolen i HedmarkInnovasjon og entreprenørskap, Rena2010-hoved44693477781316
209 409Høgskolen i InnlandetØkologisk landbruk2010-hoved6219192495862824
209 423Høgskolen i HedmarkNaturveiledning, Evenstad (Koppang)2010-hoved304413244368
209 440Høgskolen i InnlandetIdrett - spesialisering i trenerrollen2010-hoved8351623329633163479
209 446Høgskolen i InnlandetMat, ernæring og helse2010-hoved169324421121903346
209 451Høgskolen i HedmarkAnimasjon, Hamar2010-hoved105131023762203427530
209 455Høgskolen i HedmarkSpråk- og kulturfag, Hamar2010-hoved294416434587
209 470Høgskolen i InnlandetServiceledelse og markedsføring2010-hoved6712133153981716
209 472Høgskolen i HedmarkVirtuell kunst og design, Hamar2010-hoved118251815117122694230
209 476Høgskolen i InnlandetMusic Business - Management2010-hoved86202510213201883345
209 486Høgskolen i InnlandetFolkehelsearbeid2010-hoved1921841888272802668
209 514Høgskolen i HedmarkDigital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena2010-hoved709179613241662241
209 516Høgskolen i InnlandetRegnskap og økonomirådgivning2010-hoved4317113222751913
209 538Høgskolen i HedmarkFaglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert2010-hoved261061596411912
209 547Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn2010-hoved2434131891163325237
209 548Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert2010-hoved1346035341131687138
209 605Høgskolen i Innlandet, studier i HedmarkFriluftsliv2010-hoved97141810612182032636
209 623Høgskolen i InnlandetEngelsk, Hamar2010-hoved10625186013121663830
209 626Høgskolen i HedmarkReligion, livssyn og etikk, Hamar2010-hoved3810122579631721
209 650Høgskolen i HedmarkIdrett, årsstudium, Kongsvinger2010-hoved376107413161111926
209 651Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn2010-hoved201524612733223288568
209 663Høgskolen i HedmarkMediefag, Rena2010-hoved406631610711216
209 667Høgskolen i InnlandetMusikk2010-hoved519106610141171924
209 668Høgskolen i InnlandetLandbruksteknikk, årsstudium2010-hoved14146456046
209 669Høgskolen i HedmarkBioenergi, Evenstad (Koppang)2010-hoved101119242935
209 672Høgskolen i InnlandetNorsk2010-hoved5616112665822216
209 676Høgskolen i InnlandetSosialpedagogikk2010-hoved15545495713152125864
209 714Høgskolen i InnlandetMusic Business - Production2010-hoved5371118244672355178
209 743Høgskolen i InnlandetTannpleie2010-hoved191352028222193722
209 839Høgskolen i InnlandetSpillteknologi og simulering2010-hoved427722442332664940
209 867Høgskolen i InnlandetLedelse og digitalisering2010-hoved621192755891614
210 035Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerØkonomi og administrasjon, bachelor2010-hoved27135434056867676103110
210 060Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerVernepleierutdanning2010-hoved4316673145272757693100
210 070Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerBarnevern2010-hoved91615111621135241127186140
210 080Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerSosialt arbeid2010-hoved6931051011682419861129120
210 149Høgskolen i LillehammerFilm- og fjernsynsvitenskap, bachelor2010-hoved90162718935542795181
210 164Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerØkonomi og administrasjon, årsstudium2010-hoved213372018635203997240
210 185Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerIdrett2010-hoved223354330359435269486
210 220Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPedagogikk, årsstudium2010-hoved3513768158204650957114
210 240Høgskolen i LillehammerSosiologi, årsstudium2010-hoved1841531957262792257
210 246Høgskolen i LillehammerJus, årsstudium2010-hoved428484926230316907880
210 262Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerFilm- og fjernsynsvitenskap2010-hoved148224117133543195595
210 264Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerTV-teknikk2010-hoved5220511644111686416
210 272Høgskolen i LillehammerKunsthistorie2010-hoved85141922321071721
210 288Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerInternasjonale studier med historie, årsstudium2010-hoved1041724799101832634
210 308Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerKulturprosjektledelse, bachelor2010-hoved1124227341061465233
210 317Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerReiselivsledelse2010-hoved30452771017124055989
210 319Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerMarkedsføring og ledelse av turismeopplevelser2010-hoved251335113119233825274
210 392Høgskolen i LillehammerDokumentarfilmproduksjon-Foto2010-hoved74155962691704114
210 440Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerIdrett med fordypning i helse og treningsfysiologi2010-hoved177332831949364968264
210 481Høgskolen i LillehammerSamtidshistorie2010-hoved3146471013781419
210 526Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerRettsvitenskap2010-hoved59411312742286731016199200
210 534Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerTV-ledelse2010-hoved511663384842410
210 654Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerKulturprosjektledelse, årsstudium2010-hoved189284148892373650
210 676Høgskolen i LillehammerPedagogikk, deltid2010-hoved14265574215151848072
210 752Høgskolen i LillehammerPsykologi, årsstudium2010-hoved75982513363929109512180
210 754Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerReiseliv og turisme2010-hoved2703253968153664068
210 852Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPedagogikk, bachelor2010-hoved19530517411192694170
210 867Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerOrganisasjon og ledelse2010-hoved31464702665340580117110
210 872Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerInternasjonale studier med historie, bachelor2010-hoved153163211215342653166
210 876Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPsykologi2010-hoved6441131413285459972167200
210 880Høgskolen i LillehammerSosiologi2010-hoved1591635878212462456
211 050Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkSykepleie2010-hoved45512613868912523135150
211 060Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkVernepleie2010-hoved177534149792266050
211 164Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkBedriftsøkonomi2010-hoved651313867101512023
211 185Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkIdrett og adventure2010-hoved89121618027202693936
211 189Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkIT2010-hoved171143656076
211 238Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkStatsvitenskap2010-hoved61119494111101520
211 246Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkJus2010-hoved188303012412203124250
211 292Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkLogistikk og Supply Chain Management2010-hoved73141619644552695871
211 318Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkRegnskap og revisjon2010-hoved61182449461102230
211 369Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkØkonomi og administrasjon2010-hoved1843351235245641957107
211 370Høgskolen i MoldeIT og logistikk2010-hoved357614216281772334
211 404Høgskolen i MoldeSiviløkonom, 1. avdeling2010-hoved7881017413202522130
211 422Høgskolen i MoldeIT-basert bedriftsutvikling2010-hoved172372810891013
211 432Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkMarin logistikk og økonomi2010-hoved6681911714251832244
211 488Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkSport Management2010-hoved88161335654474447060
211 841Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkPolitikk, juss og administrasjon2010-hoved136223166892023040
211 866Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkPetroleumslogistikk og økonomi2010-hoved97211121465493118660
212 003Høgskolen i NarvikBygg2010-hoved15429019111052313
212 004Høgskolen i NarvikDatateknikk2010-hoved720822010892210
212 005Høgskolen i NarvikIngeniør, Elektro2010-hoved4022432643
212 006Høgskolen i NarvikElkraftteknikk2010-hoved61142624873
212 018Høgskolen i NarvikProsessteknologi2010-hoved103238444876
212 027Høgskolen i NarvikIngeniør, Satelitteknologi2010-hoved7034634163
212 034Høgskolen i NarvikIngeniør, Industriteknikk2010-hoved2027442944
212 040Høgskolen i NarvikIngeniør, Alta, første studieår2010-hoved1465321911462516
212 050Høgskolen i NarvikSykepleierutdanning2010-hoved19854434812132466656
212 075Høgskolen i NarvikBygg, nettstøttet2010-hoved842412312492714
212 076Høgskolen i NarvikIngeniør, Industriteknikk, nettbasert2010-hoved3016521952
212 077Høgskolen i NarvikProsessteknologi, nettstøttet2010-hoved423198523108
212 078Høgskolen i NarvikDatateknikk, nettstøttet2010-hoved72326118331311
212 079Høgskolen i NarvikElektro, første studieår, nettstøttet2010-hoved2015411741
212 410Høgskolen i NarvikØkonomi og administrasjon2010-hoved481513501215982728
212 761Høgskolen i NarvikElektroteknikk, master2010-hoved31030643374
212 804Høgskolen i NarvikData/IT, master2010-hoved3113911842129
212 805Høgskolen i NarvikIngeniørdesign, master2010-hoved151020223532
212 806Høgskolen i NarvikIntegrert bygningsteknologi, master2010-hoved63116422273
212 811Høgskolen i NarvikIndustriell teknologi, master2010-hoved61032143824
212 814Høgskolen i NarvikSatelitteknologi, master2010-hoved42132323653
213 051Høgskolen i NesnaSykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen2010-hoved7223161153832819
213 130Høgskolen i NesnaBarnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten2010-hoved6014151632761717
213 131Høgskolen i NesnaFørskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert2010-hoved651614735721919
213 132Høgskolen i NesnaBarnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert2010-hoved523328321553529
213 395Høgskolen i NesnaInformasjonsteknologi, Mo i Rana2010-hoved912199428106
213 505Høgskolen i NesnaKunst og håndverk2010-hoved411011211431112
213 547Høgskolen i NesnaGrunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik2010-hoved953262872123398
213 620Høgskolen i NesnaInformasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana2010-hoved132117763097
213 623Høgskolen i NesnaEngelsk årsstudium, 1-72010-hoved4812121146591618
213 651Høgskolen i NesnaGrunnskolelærer 5.-10. trinn 2010-hoved69221528107973222
213 666Høgskolen i NesnaNaturfag2010-hoved174112212962
213 680Høgskolen i NesnaSamfunnsfag2010-hoved34249134337
213 777Høgskolen i NesnaBand2010-hoved25015204020
214 050Høgskolen i Nord-TrøndelagSykepleierutdanning, Levanger2010-hoved8391861671263133965217200
214 058Høgskolen i Nord-TrøndelagSykepleierutdanning, Namsos2010-hoved39573886261245779100
214 060Høgskolen i Nord-TrøndelagVernepleierutdanning, Namsos2010-hoved13826404912151873855
214 130Høgskolen i Nord-TrøndelagBarnehagelærarutdanning, Levanger2010-hoved2514165659193165084
214 185Høgskolen i Nord-TrøndelagIdrett, Levanger2010-hoved13115919541213265630
214 240Høgskolen i Nord-TrøndelagSosiologi, Steinkjer2010-hoved1323746498131814559
214 318Høgskolen i Nord-TrøndelagRevisjon, Steinkjer2010-hoved432230167338
214 321Høgskolen i Nord-TrøndelagHusdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer2010-hoved93212828351212433
214 323Høgskolen i Nord-TrøndelagUtmarksforvaltning, Steinkjer2010-hoved37899022271273036
214 369Høgskolen i Nord-TrøndelagØkonomi og administrasjon, Steinkjer2010-hoved1712854160184933146103
214 388Høgskolen i Nord-TrøndelagNaturforvaltning, Steinkjer2010-hoved293335646497
214 396Høgskolen i Nord-TrøndelagGeografi, nettbasert, Steinkjer2010-hoved8319228425281674450
214 421Høgskolen i Nord-TrøndelagHusdyrvelferd, Steinkjer2010-hoved138163227771652339
214 430Høgskolen i Nord-TrøndelagMultimedieteknologi, Steinkjer2010-hoved6271512114291832144
214 440Høgskolen i Nord-TrøndelagKroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger2010-hoved719111122191833020
214 468Høgskolen i Nord-TrøndelagGrønn næringsutvikling, Steinkjer2010-hoved401182655661613
214 516Høgskolen i Nord-TrøndelagRegnskap, Steinkjer2010-hoved6411163468981724
214 547Høgskolen i Nord-TrøndelagGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger2010-hoved22036188414123045030
214 605Høgskolen i Nord-TrøndelagFriluftsliv, Levanger2010-hoved1501491132272633616
214 623Høgskolen i Nord-TrøndelagEngelsk, Levanger2010-hoved871825527171392542
214 639Høgskolen i Nord-TrøndelagFaglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger2010-hoved227543136652011
214 642Høgskolen i Nord-TrøndelagKunst og håndverk, Levanger2010-hoved100191612111122017
214 649Høgskolen i Nord-TrøndelagKroppsøving, Levanger2010-hoved7269899111611520
214 651Høgskolen i Nord-TrøndelagGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger2010-hoved166322810722182735446
214 661Høgskolen i Nord-TrøndelagMatematikk, Levanger2010-hoved2885114239127
214 666Høgskolen i Nord-TrøndelagGrønn næringsutvikling, årsstudium2010-hoved301213414353
214 667Høgskolen i Nord-TrøndelagMusikk, Levanger2010-hoved6914178520281543445
214 673Høgskolen i Nord-TrøndelagSpill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer2010-hoved282422637532543957
214 680Høgskolen i Nord-TrøndelagSamfunnsfag, Levanger2010-hoved62815437121051527
214 696Høgskolen i Nord-TrøndelagTrafikklærerutdanning, Stjørdal2010-hoved135742644329989578373115
214 749Høgskolen i Nord-TrøndelagFarmasiutdanning, Namsos2010-hoved142232039511812821
215 003OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, bygg2010-hoved23341279021981531135239180
215 004OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, data2010-hoved881695781036666611975
215 005OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, elektronikk og informasjonsteknologi2010-hoved47635031066155011264
215 009OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, bioteknologi og kjemi2010-hoved177362416220113395635
215 012OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, maskin2010-hoved7999482916156110070
215 050OsloMet - storbyuniversitetetSykepleie, Oslo2010-hoved38237305947351251064558855700
215 051Høgskolen i Oslo og AkershusSykepleierutdanning, deltid, Pilestredet2010-hoved85516313015331201008194150
215 070OsloMet - storbyuniversitetetBarnevern2010-hoved269744111952897163225538135
215 071Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Barnevern, deltid2010-hoved59812839168572176618560
215 080OsloMet - storbyuniversitetetSosialt arbeid2010-hoved2332471153566113272898584180
215 130OsloMet - storbyuniversitetetBarnehagelærer2010-hoved159234729138277591974424350
215 131OsloMet - storbyuniversitetetBarnehagelærer, deltid2010-hoved3961507696371449218790
215 138OsloMet - storbyuniversitetetAdministrasjon og ledelse i offentlig virksomhet2010-hoved1585209971420184633005393160
215 150OsloMet - storbyuniversitetetFaglærer i design, kunst og håndverk2010-hoved459105786618752512385
215 162OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og ledelse2010-hoved11492543273516118188441550
215 185OsloMet - storbyuniversitetetKroppsøving og idrett2010-hoved6177117611657122813624
215 200OsloMet - storbyuniversitetetKunst og design - studieretn. kunst og formidling2010-hoved6671554214237880919250
215 219Høgskolen i Oslo og AkershusPolitikk og forvaltning2010-hoved416463729026137067250
215 253OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og ledelse, deltid2010-hoved528176283561081788428445
215 336OsloMet - storbyuniversitetetBibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor2010-hoved375102891925956567161145
215 369OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og administrasjon 2010-hoved134737520115284521892875827390
215 395OsloMet - storbyuniversitetetInformasjonsteknologi, bachelor2010-hoved104171350575476099260
215 439OsloMet - storbyuniversitetetDrama og teaterkommunikasjon, bachelor2010-hoved2826531781443607935
215 447Høgskolen i Oslo og AkershusIdrett, friluftsliv og helse2010-hoved655645871382421368146100
215 449OsloMet - storbyuniversitetetAnvendt datateknologi2010-hoved160262265017978810205100
215 454OsloMet - storbyuniversitetetJournalistikk2010-hoved13883356776019928214853495
215 484OsloMet - storbyuniversitetetUtviklingsstudier, bachelor2010-hoved585614520821107938255
215 505Høgskolen i Oslo og AkershusKunst og design - tekstil, årsstudium2010-hoved60611544329163812445
215 547OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn2010-hoved122827722241877681646354290
215 602OsloMet - storbyuniversitetetDesign og kommunikasjon i digitale medier2010-hoved52511953248541777317370
215 603OsloMet - storbyuniversitetetBibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium2010-hoved2545239818113356050
215 618OsloMet - storbyuniversitetetDrama og teaterkommunikasjon, årsstudium2010-hoved391752110126949210130
215 642Høgskolen i Oslo og AkershusKunst og design, årsstudium2010-hoved7081273012912583713935
215 651OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk2010-hoved465655221531236809675
215 655OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk2010-hoved5348253334572286813975
215 657OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk2010-hoved4316345312522874311573
215 691OsloMet - storbyuniversitetetUtviklingsstudier, årsstudium2010-hoved816100762352614105112690
215 700OsloMet - storbyuniversitetetErgoterapi2010-hoved90410714827026321174133180
215 701OsloMet - storbyuniversitetetRadiografi2010-hoved745748240156381146130120
215 702OsloMet - storbyuniversitetetBioingeniør2010-hoved62998801872120816119100
215 703OsloMet - storbyuniversitetetFysioterapi2010-hoved23645351501373386603737921210
215 706OsloMet - storbyuniversitetetFysioterapi, mensendieck2010-hoved869767847554321344130110
215 749OsloMet - storbyuniversitetetFarmasi2010-hoved536112741612926697141100
215 822OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, energi og miljø2010-hoved112131231747314296043
215 846Høgskolen i OsloArkiv og dokumentbehandling, deltid2010-hoved11920184010151593033
215 848OsloMet - storbyuniversitetetFotojournalistikk2010-hoved597105738291597919612
215 850OsloMet - storbyuniversitetetMedier og kommunikasjon, bachelor2010-hoved9411575164912119159027870
215 900Høgskolen i Oslo og AkershusVelferdsfag2010-hoved53578732044027739118100
216 005Høgskulen i Sogn og FjordaneIngeniør elektro - automatiseringsteknikk2010-hoved751512412582913
216 050Høgskulen i Sogn og FjordaneSykepleierutdanning, Førde, bachelor2010-hoved44893103631213511105116
216 052Høgskulen i Sogn og FjordaneSykepleierutdanning, Førde, bachelor2010-hoved9881213341111116
216 060Høgskulen i Sogn og FjordaneVernepleierutdanning2010-hoved15725385011182073656
216 070Høgskulen i Sogn og FjordaneBarnevernspedagogutdanning2010-hoved3583449814174393866
216 080Høgskulen i Sogn og FjordaneSosialt arbeid2010-hoved322476470563925270
216 130Høgskulen i Sogn og FjordaneBarnehagelærarutdanning2010-hoved162293543882053743
216 164Høgskulen i Sogn og FjordaneBedriftsøkonomi2010-hoved8117198710121682731
216 170Høgskulen i Sogn og FjordaneEngelsk2010-hoved79916448111231727
216 185Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett2010-hoved235413726841235038260
216 242Høgskulen i Sogn og FjordaneSamfunnsfag2010-hoved6211146511161272230
216 246Høgskulen i Sogn og FjordaneJus2010-hoved201274511710193183764
216 302Høgskulen i Sogn og FjordaneFriluftsliv2010-hoved172232820231183745446
216 310Høgskulen i Sogn og FjordaneLandskapsplanlegging med landskapsarkitektur2010-hoved13117338712192182952
216 330Høgskulen i Sogn og FjordaneReiselivsledelse2010-hoved1217133126152919
216 351Høgskulen i Sogn og FjordaneUngdomssosiologi2010-hoved1211825401181612933
216 368Høgskulen i Sogn og FjordaneEiendomsmegling2010-hoved164143620920543733490
216 369Høgskulen i Sogn og FjordaneØkonomi og administrasjon2010-hoved128213016328542914984
216 373Høgskulen i Sogn og FjordaneNaturfag2010-hoved2041246644107
216 440Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett, fysisk aktivitet og helse2010-hoved29042271792894697036
216 469Høgskulen i Sogn og FjordaneGeologi og geofare2010-hoved50766412101141916
216 481Høgskulen i Sogn og FjordaneHistorie2010-hoved1655334749912
216 485Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett og kroppsøving2010-hoved7231218419342562246
216 547Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn2010-hoved129181150311792112
216 548Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid2010-hoved95664010831057443
216 651Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn2010-hoved116151810721212233639
216 754Høgskulen i Sogn og FjordaneReiseliv2010-hoved15681947572031326
216 835Høgskulen i Sogn og FjordaneFornybar energi2010-hoved985919734412953950
216 927Høgskulen i Sogn og FjordaneSosiologi - ungdomssosiologi2010-hoved823132722109515
217 003Universitetet i StavangerIngeniør, bygg2010-hoved135201548570556209070
217 004Universitetet i StavangerIngeniør, datateknologi2010-hoved429631561403577046
217 005Universitetet i StavangerIngeniør, automatisering og elektronikkdesign2010-hoved292330464553336658
217 009Universitetet i StavangerIngeniør, kjemi og miljø2010-hoved92159951161872615
217 012Universitetet i StavangerIngeniør, maskin2010-hoved459629447543395660
217 015Universitetet i StavangerIngeniør, energi- og petroleumsteknologi2010-hoved14918186001226274914080
217 046Universitetet i StavangerFjernsyns- og multimedieproduksjon2010-hoved311491434843216599235
217 050Universitetet i StavangerSykepleie2010-hoved146537625119241291657417280
217 070Universitetet i StavangerBarnevern2010-hoved123016114019331201423192160
217 080Universitetet i StavangerSosialt arbeid2010-hoved103319911620030141233229130
217 092Universitetet i StavangerTeknisk realfag2010-hoved39321297141681016
217 130Universitetet i StavangerBarnehagelærer2010-hoved6561271721322228788149200
217 170Universitetet i StavangerEngelsk2010-hoved4114972209273862076110
217 179Universitetet i StavangerHistorie, årsstudium2010-hoved2633951253334951672100
217 196Universitetet i StavangerReligionsstudier2010-hoved20327458710172903762
217 200Universitetet i StavangerKunst- og kulturstudier2010-hoved145283647991923745
217 205Universitetet i StavangerMatematikk2010-hoved10417168115121853228
217 211Universitetet i StavangerNordisk2010-hoved95202342481372431
217 240Universitetet i StavangerSosiologi, årsstudium2010-hoved47073732213227691105100
217 244Universitetet i StavangerTysk2010-hoved41010510
217 255Universitetet i StavangerHotelledelse2010-hoved3607945195491955512864
217 272Universitetet i StavangerKunsthistorie2010-hoved156314540471963552
217 317Universitetet i StavangerReiselivsledelse2010-hoved78911513728028481069143185
217 318Universitetet i StavangerRegnskap og revisjon2010-hoved4388262369582880714090
217 369Universitetet i StavangerØkonomi og administrasjon2010-hoved103926116210492361382088497300
217 440Universitetet i StavangerIdrettsvitenskap2010-hoved202251736850385707555
217 454Universitetet i StavangerJournalistikk2010-hoved563663136548992811440
217 481Universitetet i StavangerHistorie, bachelor2010-hoved116122321328523294075
217 505Universitetet i StavangerKunst og håndtverk2010-hoved229511748402775517
217 547Universitetet i StavangerGrunnskolelærer, 1.-7. trinn2010-hoved4999773152261965112392
217 618Universitetet i StavangerDrama- og teaterkommunikasjon2010-hoved16319135711102203023
217 649Universitetet i StavangerIdrett2010-hoved325372735756336829360
217 651Universitetet i StavangerGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk2010-hoved44789692705331717142100
217 755Universitetet i StavangerKonstruksjoner og materialer2010-hoved397420731362463840
217 800Universitetet i StavangerIndustriell økonomi, petroleumsteknologi2010-hoved11518835572274709035
217 801Universitetet i StavangerPetroleumsteknologi2010-hoved1272615417845054411065
217 802Universitetet i StavangerMarin- og offshoreteknologi2010-hoved12813742936335574940
217 803Universitetet i StavangerInformasjonsteknologi2010-hoved231215721221802224
217 844Universitetet i StavangerLektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag2010-hoved15340329927272526759
217 860Universitetet i StavangerBiologisk kjemi2010-hoved15739335612122135145
217 862Universitetet i StavangerMatematikk2010-hoved455457971021411
217 880Universitetet i StavangerSosiologi2010-hoved6171351102906540907200150
217 887Universitetet i StavangerEngelsk språk og litteratur2010-hoved14326327015162134148
217 889Universitetet i StavangerNordisk språk og litteratur2010-hoved43881532581110
217 938Universitetet i StavangerByplanlegging2010-hoved145171818721123323830
217 947Universitetet i StavangerIngeniør, geovitenskap- og energiressurser2010-hoved141141225225203933932
218 002Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, brannsikkerhet2010-hoved508414934201994224
218 012Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, maskin2010-hoved20718527181053419
218 047Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, HMS2010-hoved68158951461632914
218 050Høgskolen Stord/HaugesundSykepleierutdanning, Stord2010-hoved506851136951157590124
218 056Høgskolen Stord/HaugesundSykepleierutdanning, Haugesund2010-hoved578127124902016668147140
218 130Høgskolen Stord/HaugesundBarnehagelærerutdanning2010-hoved180384119131993944
218 134Høgskolen Stord/HaugesundFørskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord2010-hoved107161720131271720
218 156Høgskolen Stord/HaugesundFaglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord2010-hoved58130141072140
218 157Høgskolen Stord/HaugesundFaglærerutdanning i musikk2010-hoved2564267451138
218 353Høgskolen Stord/HaugesundNautikk (Sjøoffiser)2010-hoved49141620743482565764
218 369Høgskolen Stord/HaugesundØkonomi og administrasjon2010-hoved25578852507775505155160
218 505Høgskolen Stord/HaugesundKunst og håndverk2010-hoved6919251146802331
218 547Høgskolen Stord/HaugesundGrunnskolelærer 1-72010-hoved171331657642283920
218 623Høgskolen Stord/HaugesundEngelsk2010-hoved70918317101011628
218 649Høgskolen Stord/HaugesundIdrett/kroppsøving2010-hoved88111310425271923640
218 651Høgskolen Stord/HaugesundGrunnskolelærer 5-102010-hoved13231278117162134843
218 667Høgskolen Stord/HaugesundMusikk2010-hoved414646810871216
218 680Høgskolen Stord/HaugesundSamfunnsfag2010-hoved39893077691516
219 003Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, bygg2010-hoved168292967914383847172112
219 004Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, data2010-hoved446844886874929295
219 005Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, elektro2010-hoved5163535129140586135143
219 009Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, kjemi2010-hoved78141510213151802730
219 012Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, maskin2010-hoved61910506977056710680
219 013Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, materialteknologi2010-hoved706621720192872625
219 016Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, logistikk2010-hoved535821028272633335
219 035Høgskolen i Sør-TrøndelagØkonomi og administrasjon2010-hoved129944422415595232262858967450
219 050Høgskolen i Sør-TrøndelagSykepleierutdanning2010-hoved2292655247358100332650755280
219 060Høgskolen i Sør-TrøndelagVernepleierutdanning2010-hoved7311451222175128948196150
219 070Høgskolen i Sør-TrøndelagBarnevernspedagogutdanning2010-hoved156024111627555201835296136
219 080Høgskolen i Sør-TrøndelagSosionomutdanning2010-hoved129428310026252201556335120
219 221Høgskolen i Sør-TrøndelagTegnspråk2010-hoved282513736533185640
219 287Høgskolen i Sør-TrøndelagInformatikk med spes. i info.behandling2010-hoved294211129221403324
219 346Høgskolen i Sør-TrøndelagMatteknologi2010-hoved14625428124282274970
219 374Høgskolen i Sør-TrøndelagInformatikk med spes. i drift av datasystemer2010-hoved142122559402396141
219 422Høgskolen i Sør-TrøndelagIT-støttet bedriftsutvikling2010-hoved77131935172654288584
219 466Høgskolen i Sør-TrøndelagTegnspråk og tolking2010-hoved188383231342194136
219 547Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 1.-7. trinn2010-hoved79615713626544321061201168
219 548Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag2010-hoved27026251099123793537
219 651Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 5.-10. trinn2010-hoved67812311342886651106209178
219 655Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag2010-hoved326484524633275728172
219 700Høgskolen i Sør-TrøndelagErgoterapeututdanning2010-hoved756871272161633972103160
219 701Høgskolen i Sør-TrøndelagRadiografutdanning2010-hoved546583925337197999558
219 702Høgskolen i Sør-TrøndelagBioingeniørutdanning2010-hoved446957114019758611478
219 703Høgskolen i Sør-TrøndelagFysioterapeututdanning2010-hoved160837784857205382465582122
219 704Høgskolen i Sør-TrøndelagAudiografutdanning2010-hoved311315615222244635380
220 003Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør bygg - byggdesign2010-hoved446417034162144020
220 006Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør elektro - elkraftteknikk2010-hoved20429815101181912
220 012Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør maskin - maskinteknisk design2010-hoved22649716101192214
220 035Høgskolen i TelemarkØkonomi og administrasjon, 2 år, Bø2010-hoved32432005243
220 050Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSykepleierutdanning2010-hoved71418497852210799206107
220 051Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSykepleierutdanning, deltid2010-hoved3611327043171340414983
220 060Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkVernepleierutdanning2010-hoved36565349817124638246
220 070Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnevern i et flerkulturelt samfunn2010-hoved454135608921554315665
220 090Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør elektro - informatikk " automatisering2010-hoved9217721586236
220 130Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Notodden2010-hoved122192733241552131
220 131Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Notodden, deltid2010-hoved2151087933151124812390
220 132Høgskolen i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Drammen2010-hoved287746946983338377
220 133Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Porsgrunn2010-hoved2796970589103377880
220 140Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFaglærer i kroppsøving og idrettsfag2010-hoved404711823331582740
220 150Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFaglærer i formgiving, kunst og håndverk2010-hoved93213012131052233
220 156Høgskolen i TelemarkFaglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden2010-hoved42981132531210
220 164Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBedriftsøkonomi, Bø2010-hoved56101351781071721
220 167Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBedriftsøkonomi, Porsgrunn2010-hoved150514214648482969990
220 170Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkEngelsk2010-hoved901622516131412235
220 172Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFriluftsliv, kultur og naturveiledning2010-hoved105181710420232093840
220 179Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkHistorie2010-hoved5011155912121092327
220 185Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIdrett2010-hoved152252522536453776170
220 187Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformasjonsbehandling2010-hoved11026753775
220 188Høgskolen i TelemarkInformasjonsbehandling, Porsgrunn2010-hoved417107223191133029
220 210Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNorsk2010-hoved4012112353631714
220 273Høgskolen i TelemarkKultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig2010-hoved212415553679
220 302Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFriluftsliv, kultur- og naturveiledning2010-hoved6623218816211543942
220 308Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKulturledelse2010-hoved7718243410111112835
220 317Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTurisme og ledelse2010-hoved175143641372161743
220 318Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkRevisjon og regnskap2010-hoved7616238010161562639
220 359Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInternasjonal markedsføring2010-hoved213332114021193535440
220 368Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkEiendomsmegling2010-hoved30564523557848660142100
220 369Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkØkonomi og administrasjon2010-hoved1842547199366038361107
220 388Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkØkologi og naturforvaltning2010-hoved741318578121312130
220 395Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformatikk2010-hoved101024323442
220 440Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIdrettsvitenskap2010-hoved7391015726402303550
220 441Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkVisuelle kunstfag og design2010-hoved6713182747941725
220 442Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkekunst, bachelor2010-hoved23881255351313
220 443Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkemusikk, bachelor2010-hoved16436212264
220 447Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNatur, miljø og friluftsliv2010-hoved423768791101016
220 448Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkForurensing og miljø2010-hoved597942671011316
220 449Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformasjonssystemer2010-hoved1555641215791720
220 456Høgskolen i TelemarkLitteratur og språk, Bø2010-hoved4313101011531411
220 481Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkHistoriske fag2010-hoved24882258461316
220 505Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkLeire - kunst og design 12010-hoved5045925947
220 532Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTre m/metall - kunst, håndverk og design 12010-hoved80312194399715
220 547Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden2010-hoved8713936421231711
220 548Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn2010-hoved2194228711062905234
220 550Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid2010-hoved1306135331391637444
220 551Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert2010-hoved14395383618517911343
220 602Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkDigital mediedesign2010-hoved1385534591461976940
220 605Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNatur og miljø2010-hoved807119211191721830
220 628Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkekunst, årsstudium2010-hoved404511245169
220 629Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkemusikk, årsstudium2010-hoved311171455451612
220 630Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKunst og håndverk2010-hoved49449215865
220 637Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTegning - bilde2010-hoved891319366121251931
220 649Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKroppsøving og idrettsfag2010-hoved38665348911014
220 651Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn2010-hoved18342289527192786947
220 688Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør kjemi - gass- og energiteknologi2010-hoved297510713101362015
220 895Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInnovasjon og entreprenørskap2010-hoved691218797131481931
220 912Høgskolen i TelemarkSpansk2010-hoved5311101433671413
222 004Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, data - cybersikkerhet2010-hoved233013632151593515
222 005Høgskolen i Buskerud og VestfoldIngeniør, elektronikk, Vestfold2010-hoved170107107124107
222 012Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, maskin - produktdesign2010-hoved88191014429192324829
222 017Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk2010-hoved152213946241544826
222 044Universitetet i Sørøst-NorgeSkipsfart og logistikk2010-hoved73121727153333446550
222 050Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, Vestfold2010-hoved86523514814040121005275160
222 130Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Vestfold2010-hoved276588968142234472111
222 131Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Vestfold, deltid2010-hoved1224645271171495752
222 132Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Drammen2010-hoved7413081082140
222 164Universitetet i Sørøst-NorgeBedriftsøkonomi2010-hoved160372513627202966445
222 170Universitetet i Sørøst-NorgeEngelsk, Bø2010-hoved1282721651091933730
222 179Universitetet i Sørøst-NorgeHistorie, Vestfold, årsstudium2010-hoved8315189110211742539
222 205Høgskolen i Sørøst-NorgeMatematikk2010-hoved431153457771612
222 240Universitetet i Sørøst-NorgeSosiologi, årsstudium2010-hoved186273264682503340
222 242Høgskolen i VestfoldSamfunnsfag2010-hoved93115721051652110
222 351Universitetet i Sørøst-NorgeUngdomskunnskap2010-hoved192323357952494138
222 352Universitetet i Sørøst-NorgeMarinteknisk drift2010-hoved10139030231003126
222 353Universitetet i Sørøst-NorgeNautikk2010-hoved365523171452677650
222 369Universitetet i Sørøst-NorgeØkonomi og ledelse, Vestfold2010-hoved345107693729981717206150
222 412Universitetet i Sørøst-NorgeInformasjonsbehandling2010-hoved2968601414892022
222 418Høgskolen i VestfoldInternasjonal forståelse og samarbeid2010-hoved1231930407121632642
222 446Høgskolen i VestfoldMat og helse, årsstudium2010-hoved174321130512043712
222 453Universitetet i Sørøst-NorgeIT og informasjonssystemer, Horten2010-hoved35101019045562255566
222 455Høgskolen i VestfoldSpråk og kulturfag2010-hoved81221919211002420
222 481Universitetet i Sørøst-NorgeHistorie, Vestfold, bachelor2010-hoved42797011161121825
222 543Universitetet i Sørøst-NorgeTekstil - kunst og design 12010-hoved462514436068
222 547Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold2010-hoved2354430881243235634
222 548Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen2010-hoved1023620351151374725
222 620Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldIT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium2010-hoved40121032116722316
222 626Høgskolen i VestfoldReligion, livssyn og etikk, årsstudium2010-hoved7112132636971519
222 642Universitetet i Sørøst-NorgeKunst og design2010-hoved117211520211372316
222 649Universitetet i Sørøst-NorgeKroppsøving og idrettsfag2010-hoved191312823743324287460
222 651Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen2010-hoved189403712026213096658
222 663Høgskolen i Sørøst-NorgeEvent " Sport Management, deltid2010-hoved79805450133130
222 666Høgskolen i VestfoldNaturfag2010-hoved307422205294
222 667Universitetet i Sørøst-NorgeMusikk2010-hoved5471164891181520
222 672Universitetet i Sørøst-NorgeNorsk, Bø, deltid2010-hoved562293563912812
222 796Høgskolen i VestfoldTeater for barn og unge2010-hoved669161743831319
222 823Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi2010-hoved376310910151461618
222 880Universitetet i Sørøst-NorgeSosiologi2010-hoved22137569325243146280
222 912Høgskolen i VestfoldSpansk2010-hoved103202130451332426
223 070Høgskulen i VoldaSosialt arbeid, barnevernspedagog2010-hoved3183564654123833976
223 080Høgskulen i VoldaSosialt arbeid, sosionom2010-hoved314528874142738866115
223 130Høgskulen i VoldaBarnehagelærer2010-hoved221556050892716369
223 179Høgskulen i VoldaHistorie, årsstudium2010-hoved130374213745482678290
223 196Høgskulen i VoldaReligion, kultur og samfunn2010-hoved6014152944891819
223 205Høgskulen i VoldaMatematikk i grunnskulen2010-hoved3193154146134
223 210Høgskulen i VoldaNorsk (nordisk)2010-hoved4510102075651715
223 211Høgskulen i VoldaNorsk (nordisk), deltid2010-hoved33881153441311
223 285Høgskulen i VoldaSamfunnsvitenskap2010-hoved401239667978
223 430Høgskulen i VoldaMedia, IKT og design2010-hoved161282814840363096864
223 437Høgskulen i VoldaMusikk, bachelor2010-hoved4614136917241153137
223 439Høgskulen i VoldaTeater og drama, bachelor2010-hoved86173128231141934
223 440Høgskulen i VoldaFriluftsliv og naturguide2010-hoved109111913331412424260
223 446Høgskulen i VoldaMatkultur og helse2010-hoved891510241181132618
223 451Høgskulen i VoldaAnimasjon2010-hoved5618580264136449
223 452Høgskulen i VoldaPlanlegging og administrasjon2010-hoved8481547781311523
223 453Høgskulen i VoldaPR, kommunikasjon og media2010-hoved245312414421153895239
223 454Høgskulen i VoldaJournalistikk2010-hoved537110713626429899174100
223 472Høgskulen i VoldaDesign, kunst og håndverk, bachelor2010-hoved5713181314701422
223 481Høgskulen i VoldaHistorie, bachelor2010-hoved31892558561317
223 547Høgskulen i VoldaGrunnskolelærer, 1.-7. trinn2010-hoved2134323581142715427
223 605Høgskulen i VoldaFriluftsliv2010-hoved20024121452043454416
223 613Høgskulen i VoldaHistorie, deltid2010-hoved7429227429281485850
223 618Høgskulen i VoldaTeater og drama, årsstudium2010-hoved66972823941110
223 620Høgskulen i VoldaDigital kompetanse2010-hoved271232365948
223 623Høgskulen i VoldaEngelsk2010-hoved11520286814151833443
223 630Høgskulen i VoldaDesign, kunst og håndverk, årsstudium2010-hoved85141621121061518
223 649Høgskulen i VoldaIdrett og kroppsøving, årsstudium2010-hoved114121514823112623526
223 651Høgskulen i VoldaGrunnskolelærer, 5.-10. trinn2010-hoved188374112720223155763
223 663Høgskulen i VoldaMediekunnskap2010-hoved7671757371331024
223 666Høgskulen i VoldaNaturfag i grunnskulen2010-hoved313311214254
223 667Høgskulen i VoldaMusikk, årsstudium2010-hoved5812127112161292428
223 680Høgskulen i VoldaSkuleretta samfunnsfag2010-hoved37893248691217
223 891Høgskulen i VoldaSpråk og litteratur2010-hoved3346215754913
224 003Høgskolen i ØstfoldIngeniør, bygg og miljø2010-hoved364619151322275538
224 004Høgskolen i ØstfoldIngeniør, data2010-hoved13119619141092015
224 005Høgskolen i ØstfoldIngeniør, elektro: elektronikk og grønn energi2010-hoved103010318121132112
224 009Høgskolen i ØstfoldIngeniør, kjemi2010-hoved243133435774
224 012Høgskolen i ØstfoldIngeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering2010-hoved11329921101102412
224 035Høgskolen i ØstfoldØkonomi og administrasjon2010-hoved2434360298567554199135
224 050Høgskolen i ØstfoldSykepleie2010-hoved93321116616936241102247190
224 051Høgskolen i ØstfoldSykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad2010-hoved31898454513636311151
224 060Høgskolen i ØstfoldVernepleie2010-hoved433105831645027597155110
224 070Høgskolen i ØstfoldBarnevern2010-hoved7281194217326890114550
224 080Høgskolen i ØstfoldSosialt arbeid2010-hoved6551375216132881616960
224 130Høgskolen i ØstfoldBarnehagelærer2010-hoved3517110890172644188134
224 131Høgskolen i ØstfoldBarnehagelærer, deltid2010-hoved146475329671755360
224 170Høgskolen i ØstfoldEngelsk2010-hoved12627197420242004743
224 187Høgskolen i ØstfoldInformatikk, årsstudium, Halden2010-hoved1732367753109
224 210Høgskolen i ØstfoldNorsk2010-hoved6614192134871723
224 238Høgskolen i ØstfoldStatsvitenskap2010-hoved9712239714201942643
224 244Høgskolen i ØstfoldTysk2010-hoved522024331414853438
224 270Høgskolen i ØstfoldInformatikk: design og utvikling av IT-systemer2010-hoved182010924141272614
224 318Høgskolen i ØstfoldRegnskap og revisjon2010-hoved114293313719272514860
224 398Høgskolen i ØstfoldBedriftsøkonomi2010-hoved123192013727252604645
224 453Høgskolen i ØstfoldInformasjonssystemer2010-hoved368915935381954347
224 455Høgskolen i ØstfoldInternasjonal kommunikasjon2010-hoved11123214311121543433
224 474Høgskolen i ØstfoldSamfunn, språk og kultur2010-hoved76161830691062227
224 505Høgskolen i ØstfoldKunst og håndverk2010-hoved8926241012992726
224 547Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærer, 1.-7. trinn2010-hoved29175451031453948950
224 610Høgskolen i ØstfoldFransk2010-hoved8543403920191246359
224 626Høgskolen i ØstfoldReligion, livssyn og etikk2010-hoved101232134131352424
224 649Høgskolen i ØstfoldKroppsøving og idrett2010-hoved126262319258223188445
224 651Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn2010-hoved195433116033233557654
224 661Høgskolen i ØstfoldMatematikk2010-hoved223026604890
224 666Høgskolen i ØstfoldNaturfag2010-hoved247117114182
224 667Høgskolen i ØstfoldMusikk2010-hoved47985712141042122
224 680Høgskolen i ØstfoldSamfunnsfag2010-hoved9316227617281693350
224 702Høgskolen i ØstfoldBioingeniør2010-hoved16126316712102283841
224 845Høgskolen i ØstfoldDigitale medier og design2010-hoved100233019538492956179
224 895Høgskolen i ØstfoldInnovasjon og prosjektledelse2010-hoved69161412119341903548
224 912Høgskolen i ØstfoldSpansk2010-hoved63991979821618
225 003Høgskolen i ÅlesundIngeniør, bygg2010-hoved276612720201542626
225 004Høgskolen i ÅlesundIngeniør, data2010-hoved143010117141152014
225 017Høgskolen i ÅlesundIngeniør, automatiseringsteknikk2010-hoved91010025221092622
225 023Høgskolen i Ålesund2-årig ingeniør, bygg2010-hoved603311639116
225 031Høgskolen i Ålesund2-årig ingeniør, skipsdesign2010-hoved2010201220
225 032Høgskolen i Ålesund2-årig ingeniør, produkt- og systemdesign2010-hoved1012101310
225 045Høgskolen i ÅlesundIngeniør, produkt- og systemdesign2010-hoved19669625151153121
225 050Høgskolen i ÅlesundSykepleierutdanning2010-hoved64314014180811723148152
225 093Høgskolen i Ålesund2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk2010-hoved16201620
225 160Høgskolen i ÅlesundShippingledelse2010-hoved969713824232343330
225 162Høgskolen i ÅlesundØkonomi og ledelse2010-hoved226543314533273718760
225 184Høgskolen i ÅlesundMedisinsk og marint årsstudium2010-hoved639162336861222
225 299Høgskolen i ÅlesundBachelor i Marine- og biologiske fag2010-hoved64107501141142111
225 353Høgskolen i ÅlesundMaritim utdanning, nautikk2010-hoved561811266971832211529
225 369Høgskolen i ÅlesundØkonomi og administrasjon2010-hoved237462421025214477145
225 410Høgskolen i ÅlesundHandels- og Serviceledelse2010-hoved166292310012122664135
225 432Høgskolen i ÅlesundShipping management2010-hoved13718826640274035835
225 473Høgskolen i ÅlesundEksportmarkedsføring2010-hoved153191813721122904030
225 699Høgskolen i ÅlesundIngeniør, skipsdesign2010-hoved322310910171411220
225 702Høgskolen i ÅlesundBioingeniør2010-hoved123241445861683220
225 895Høgskolen i ÅlesundInnovasjonsledelse og entreprenørskap2010-hoved108201611020142184030
230 050Lovisenberg diakonale høgskoleSykepleie2010-hoved132426322320537271529300250
231 135Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied SciencesSamisk barnehagelærerutdanning2010-hoved1955502455
231 557Sámi allaskuvla / Sámi University CollegeSamisk grunnskolelærer 1-7 2010-hoved23768113187
232 050Høyskolen DiakonovaSykepleierutdanning2010-hoved74470621281988728970
233 679PolitihøgskolenPolitiutdanning, Stavern2010-hoved7341055715792291152313334172
233 681PolitihøgskolenPolitiutdanning, Oslo2010-hoved10705801062060124316631301823272
233 682PolitihøgskolenPolitiutdanning, Bodø2010-hoved632110491365258991997368148
233 683PolitihøgskolenPolitiutdanning, Kongsvinger2010-hoved722644615871251002309189146
250 050Høgskolen BetanienSykepleierutdanning2010-hoved800153879911989916496
251 050VID vitenskapelige høgskoleSykepleie, Oslo2010-hoved15862541112654891851302120
251 060VID vitenskapelige høgskoleVernepleie, Stavanger2010-hoved263956785382334813390
251 061VID vitenskapelige høgskoleVernepleie, Stavanger, deltid2010-hoved159100364219420111940
251 080VID vitenskapelige høgskoleSosialt arbeid2010-hoved70413177186371589016892
251 081VID vitenskapelige høgskoleSosialt arbeid, deltid2010-hoved35311638118411547115753
251 700VID vitenskapelige høgskoleErgoterapi2010-hoved1653958296121944570
252 050Haraldsplass diakonale høgskoleSykepleierutdanning2010-hoved100120710811321121114228120
253 130Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer2010-hoved7101691801483246858201226
253 131Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk2010-hoved183373824462074144
253 132Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, natur- og friluftsliv2010-hoved22240349123123136346
253 133Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, deltid2010-hoved1557650221161778756
253 134Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, ledelse2010-hoved44571225659
253 529Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, flerkulturell forståelse2010-hoved1711536403112111847
254 130NLA HøgskolenBarnehagelærer2010-hoved263566641463046072
254 182NLA HøgskolenMenighetspedagogikk2010-hoved2223903123
254 196NLA HøgskolenKristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen2010-hoved841919485101322429
254 220NLA HøgskolenPedagogikk, årsstudium2010-hoved3396196120234245984138
254 418NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika2010-hoved156212836551922633
254 482NLA HøgskolenKristendom, Bergen2010-hoved1956211112401618
254 485NLA HøgskolenKristendom og idrett, Bergen2010-hoved5047608131101220
254 547NLA HøgskolenGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen2010-hoved238282055432933223
254 651NLA HøgskolenGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen2010-hoved1842229909162743145
254 717NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Norge2010-hoved48611192467815
254 791NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Kina2010-hoved83172134651172326
254 852NLA HøgskolenPedagogikk, bachelor2010-hoved1372535322101692745
254 902NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Madagaskar2010-hoved135162330471652030
254 929NLA HøgskolenReligion og kultur2010-hoved3612614213
255 196Ansgar høyskoleKristendom, religion, livssyn og etikk2010-hoved32662567571213
255 418Ansgar høyskoleInterkulturell forståelse2010-hoved423410115245
255 437Ansgar høyskoleMusikkteknologi2010-hoved142216343056
255 480Ansgar høyskoleTeologi 2010-hoved101113432354
255 482Ansgar Teologiske HøgskoleKristendom, religion og livssyn2010-hoved5050100
255 752Ansgar høyskolePsykologi, årsstudium2010-hoved18523447015242553868
255 777Ansgar høyskoleMusikk2010-hoved3210123355651517
255 869Ansgar høyskoleInterkulturelle studier2010-hoved26115123123
255 876Ansgar Teologiske HøgskoleKultur- og samfunnspsykologi2010-hoved67781833851011
255 936Ansgar høyskolePraktisk teologi2010-hoved71116552366
256 196MisjonshøgskolenKristendomskunnskap/RLE2010-hoved521515381111902626
256 418MisjonshøgskolenInterkult. kommunikasjon og globalt samarb.2010-hoved113223124641372835
256 480MisjonshøgskolenTeologi2010-hoved102219242946
256 482MisjonshøgskolenReligion og interkulturell kommunikasjon2010-hoved3178181549813
256 680MisjonshøgskolenSamfunnsfag2010-hoved428122545671217
256 771MisjonshøgskolenTeologi, profesjonsstudium2010-hoved177715113288
257 418Mediehøgskolen GimlekollenInterkulturell kommunikasjon, årsstudium2010-hoved67712212588917
257 454Mediehøgskolen GimlekollenJournalistikk, radio- og fjernsynslinje2010-hoved184113311215272962660
257 604Mediehøgskolen GimlekollenMediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje2010-hoved522114531297523
257 849Mediehøgskolen GimlekollenJournalistikk, avis- og nettavislinje2010-hoved118182910914232273252
257 851Mediehøgskolen GimlekollenKommunikasjon og medier2010-hoved55111282683317
257 902Mediehøgskolen GimlekollenInterkulturell kommunikasjon2010-hoved2827703527
258 480Fjellhaug Internasjonale HøgskoleTeologi og misjon2010-hoved18330109481012
258 626Fjellhaug Internasjonale HøgskoleKristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)2010-hoved414530611711016
258 777Fjellhaug Internasjonale HøgskoleMusikk2010-hoved2885142142106

Forklaring:

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Tirsdag 5. juli 2022 15:36:35
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017