Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2009-hoved2009-supplering2010-hoved2010-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK14832066148322681404215114042522371
HELSEFAG - ANNET365557365593300503300645142
HELSEFAG - AUDIO37843710155805510929
HELSEFAG - BARNEVER7111013711114673110807311281201
HELSEFAG - BIOING25736225740126234726239750
HELSEFAG - ERGO23547523552325951025956151
HELSEFAG - ERNÆRING15023715025515426715429225
HELSEFAG - FARMASI1222251222261222451222527
HELSEFAG - FYSIO31858131859833258433262036
HELSEFAG - MEDISIN58062758066458064758069851
HELSEFAG - ODONT21027221029322528622530216
HELSEFAG - RADIO21043321044920438820445971
HELSEFAG - RESEPTAR9212192135901219013716
HELSEFAG - SOSIONOM7791215779128581812818181409128
HELSEFAG - SYKEPL39705203397055504178554241786075533
HELSEFAG - VERNEPL7881122788122888011428801274132
HELSEFAG - VETERIN991479916812418112420928
HISTORIE28123456281241162801360528014547942
IDRETT15322186153223801446242214462797375
INFOTEKN13681636135018301530203015302286256
JUS1632243316322488183027681830280436
LANDOGHAVBRUK345361345448375435375548113
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT61775961777068294868299547
LÆRER - ALMLÆRER24082709240829260
LÆRER - ANNET10012510012910011510013015
LÆRER - BHGLÆRER22843012228432412459319724593632435
LÆRER - FAGLÆRER570600570696545593545721128
LÆRER - GRL1-71665157016591869299
LÆRER - GRL5-101138163511461885250
MEDIEFAG16402483164027311506246615062917451
PEDFAG9581313958165193214669321982516
REALFAG23022486230226782279279722793077280
REISELIV4326104327954247304241023293
SAMFUNN65019435650110374625396986253110921394
SPRÅK28623968286244582932454329325317774
TEKNO - ANNET36858236864139062939072697
TEKNO - ARKITEKT1401511401651351601351666
TEKNO - INGENIØR28362913283631142964301329643321308
TEKNO - MARITIM26728926732518223518227843
TEKNO - SIVING1955253519552599193327331933280572
ØKADM45167369451680864572820945729095886
I alt48851661514883369070497917135249793755414189

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 14:38:48
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017