Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2009-hoved2009-supplering2010-hoved2010-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK148320661483226821512522371
HELSEFAG - ANNET365557365593503645142
HELSEFAG - AUDIO3784371018010929
HELSEFAG - BARNEVER7111013711114610801281201
HELSEFAG - BIOING25736225740134739750
HELSEFAG - ERGO23547523552351056151
HELSEFAG - ERNÆRING15023715025526729225
HELSEFAG - FARMASI1222251222262452527
HELSEFAG - FYSIO31858131859858462036
HELSEFAG - MEDISIN58062758066464769851
HELSEFAG - ODONT21027221029328630216
HELSEFAG - RADIO21043321044938845971
HELSEFAG - RESEPTAR921219213512113716
HELSEFAG - SOSIONOM7791215779128512811409128
HELSEFAG - SYKEPL397052033970555055426075533
HELSEFAG - VERNEPL7881122788122811421274132
HELSEFAG - VETERIN991479916818120928
HISTORIE281234562812411636934640947
IDRETT153221861532238024222797375
INFOTEKN136816361350183020302286256
JUS16322433163224882768280436
LANDOGHAVBRUK345361345448435548113
LÆRER - LEKTOR 8-1361775961777094899547
LÆRER - ALMLÆRER24082709240829260
LÆRER - ANNET10012510012911513015
LÆRER - BHGLÆRER228430122284324131973632435
LÆRER - FAGLÆRER570600570696593721128
LÆRER - GRL1-715701869299
LÆRER - GRL5-1016351885250
MEDIEFAG164024831640273124662917451
PEDFAG9581313958165116262151525
REALFAG230224862302267828043085281
REISELIV4326104327957301023293
SAMFUNN650194356501103749538109251387
SPRÅK286239682862445844555224769
TEKNO - ANNET36858236864162270482
TEKNO - ARKITEKT1401511401651601666
TEKNO - INGENIØR283629132836311430133321308
TEKNO - MARITIM26728926732523527843
TEKNO - SIVING19552535195525992733280572
ØKADM451673694516808682099095886
I alt4885166151488336907071352755414189

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 6. juli 2022 14:39:58
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017