Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2009-hoved2009-supplering2010-hoved2010-suppleringNye tilbud supp 2010Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9075790907579680790807911
ATHLærestedsnavn185858918585125971339718148
DHSLærestedsnavn3437273973437264730
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning28344137128344141541542841547648
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3034306430
HBBLærestedsnavn701718670171960
HDLærestedsnavn5084705084720
HDHLærestedsnavn80204110802041120
HIAKLærestedsnavn513124971151312477610
HIBLærestedsnavn1759492226761759492128370
HIBULærestedsnavn84315891266843158314360
HIFLærestedsnavn5937334635937136680
HIGLærestedsnavn73596390373596210300
HIHLærestedsnavn3333552853333483930
HIHMLærestedsnavn1301229719541301228822010
HILLærestedsnavn1459202320151459201725070
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk55068868553268390071782471792399
HINLærestedsnavn4252251434252201740
HINELærestedsnavn2802331632802292590
HINNHøgskolen i Innlandet43744557436055701013
HINTLærestedsnavn1030146212741030145614450
HIOLærestedsnavn321511368539832151136057670
HISFLærestedsnavn7401042954740102312471015121810101552334
HISTLærestedsnavn1700493627881700493329030
HITLærestedsnavn1565235716751565234118960
HIVELærestedsnavn18831395187616300
HIÅLærestedsnavn5629386955629307480
HIØHøgskolen i Østfold1227211715561227210117662131177121231955184
HSHLærestedsnavn7959057237958988350
HSNLærestedsnavn5816498657875816830
HVLHøgskulen på Vestlandet5607348956023909420
HVOHøgskulen i Volda9741253991974124711611188117711841512335
LDHLovisenberg diakonale høgskole1602422001602422373002503002555
MFMF vitenskapelig høyskole335199224335197393211280211509229
MHGLærestedsnavn1091031331091021890
MHSLærestedsnavn201696520169880
NHHNorges Handelshøyskole430206962543020696662014661201475594
NIHNorges idrettshøgskole19672923219672923675728275730624
NLANLA Høgskolen5824104375824086044436764401042366
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2499125024901366116
NORDNord universitet3059291130273649738
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet5002106677220500210666725517214118981719612735837
NVHLærestedsnavn9912161479912161680
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet122646235122407003768
PHSPolitihøgskolen552247355855224735712714738271475012
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences602922602923131212131
UIAUniversitetet i Agder2332417333682332415836634422387644164452576
UIBUniversitetet i Bergen374182976449374182976485860160918600616372
UINLærestedsnavn14791278146615720
UIOUniversitetet i Oslo57811655487145781165538834160878991160899113122
UISUniversitetet i Stavanger2135461331372135459833684306336842943698330
UITUiT Norges arktiske universitet22633627258322633600301150394270496353921122
UMBLærestedsnavn675128283367512819700
VIDVID vitenskapelige høgskole14918561491958102
I altLærestedsnavn4885110423866151488331039976907010363171352103386755414189

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Tirsdag 5. juli 2022 15:00:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017