Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2009-hoved2009-supplering2010-hoved2010-suppleringNye tilbud supp 2010Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo907579090757969080790908079118.971.01
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1858589185851252259713322597181480.430.80
DHSDiakonhjemmet Høgskole343727397343726473343924465343924492272.691.43
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen283441371283441415323415428323415476481.281.47
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole803034803064300.380.80
HBBHøgskolen Betanien70171867017196701649670164111152.341.59
HDHøyskolen Diakonova50847050847250897050897771.781.54
HDHHaraldsplass diakonale høgskole8020411080204112802281208022812882.851.60
HIAKHøgskolen i Akershus51312497115131247761588124779158812429061152.111.54
HIBHøgskolen i Bergen1759492226761759492128371701478126781703478029452672.811.73
HIBUHøgskolen i Buskerud843158912668431583143681815211427818150816532261.842.02
HIFHøgskolen i Finnmark5937334635937136686486555416486338863450.981.37
HIGHøgskolen i Gjøvik73596390373596210307951042901795103810831821.311.36
HIHHøgskolen i Harstad3333552853333483933774413813774245701891.121.51
HIHMHøgskolen i Hedmark1301229719541301228822011301214721881301214125873991.651.99
HILHøgskolen i Lillehammer1459202320151459201725071359222723691359221931137441.632.29
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk550688685532683900552717824552717923991.301.67
HINHøgskolen i Narvik425225143425220174525286203525283269660.540.51
HINEHøgskolen i Nesna2802331632802292592692271662692232991330.831.11
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag1030146212741030145614451160147413621160145816833211.261.45
HIOHøgskolen i Oslo32151136853983215113605767330211017544433021099861296853.331.86
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane74010429547401023124771110151218711101015523341.422.18
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag1700493627881700493329032076493829042076493232233192.381.55
HITHøgskolen i Telemark1565235716751565234118961698245120671698244025925251.441.53
HIVEHøgskolen i Vestfold18831395187616301340184414921340183916781861.371.25
HIÅHøgskolen i Ålesund5629386955629307485058296085058217911831.631.57
HIØHøgskolen i Østfold1227211715561227210117661226213117711226212319551841.731.59
HSHHøgskolen Stord/Haugesund7959057237958988357608268117608229781671.081.29
HVOHøgskulen i Volda97412539919741247116190511881177905118415123351.311.67
LDHLovisenberg diakonale høgskole16024220016024223716030025016030025551.881.59
MFDet teologiske Menighetsfakultet3351992243351973933952112803952115092290.531.29
MHGMediehøgskolen Gimlekollen1091031331091021891247717612477269930.622.17
MHSMisjonshøgskolen201696520169882248610522486155500.380.69
NHHNorges Handelshøyskole4302069625430206966643020146614302014755944.681.76
NIHNorges idrettshøgskole196729232196729236205757282205757306243.691.49
NLANLA Høgskolen5824104375824086045923665005923637762760.611.31
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet50021066772205002106667255484110405748548411040577222372.151.60
NVHNorges veterinærhøgskole9912161479912161689911491519911491671611.611.69
PHSPolitihøgskolen5522473558552247357172027147387202714750123.771.04
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College60292260292322131222121310.550.59
UIAUniversitetet i Agder2332417333682332415836632388442238762388441644525761.851.86
UIBUniversitetet i Bergen374182976449374182976485385186016091385186006163722.231.60
UINUniversitetet i Nordland14791278146615721116135813831116134617443611.211.56
UIOUniversitetet i Oslo57811655487145781165538834563916087899156391608991131222.851.62
UISUniversitetet i Stavanger2135461331372135459833682117430633682117429436983302.031.75
UITUiT Norges arktiske universitet2263362725832263360030112277365731452277362339047591.591.71
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap6751282833675128197071413501099714134111991001.881.68
I altLærestedsnavn488511042386615148833103997690704979110363171352497931033867554141892.081.52

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Torsdag 22. mars 2018 13:01:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017