So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Tall fra hovedopptaket 2010.


Søkerens fylkeSøkere
2010-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus21682508667110723175618158508134589708172533160474106494767866111176
Aust-Agder15476885121185871103558148982313614122101391069118502097
Buskerud595138175838355135429280225674322439019313235604704745642234779
Finnmark8014514907727871511869950712635397717828667431442
Hedmark418391641716207432391191621285209022613512101953022741651443862
Hordaland43321419749499959374815342556030061778917198928874976141311710976
Møre og Romsdal21938129333451969259323327744819454663472285181433306221954994
Nord-Trøndelag138247120207629234118233123690218779190392350121118532770
Nordland21142120106238891262363234529113443459319911511595227162874420
Oppland35348283218148072671061711793193422018011602542932192191083642
Oslo17141568336686031866091275671171134207322192738429127971369354214859
Rogaland43540816845390419544311033342528615481286179233273714673271078516
Sogn og Fjordane125276014146160945250932267962589545338817312584412387
Sør-Trøndelag357531804751815036271157597571234643917460672127553322731247162
Telemark250254272231958461545711330716082868871717292637774481423336
Troms143297518716263413610154817498226048903802699169128633484
Ukjent491525193530972134843536813030348260503837756
Vest-Agder1866658114169975137451231651439661616271962712278141553510
Vestfold405126457252691138221751814202512346113108371434652421962324606
Østfold58493239304161124269792386122928394129105122442843942925554857
I alt90173401611413278505355458554429475291099354332138064395316446528133881135874825479103631

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:47:35
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017