So46 - Søkertall pr lærested

Søkere per lærested, med prosentvis økning i førstevalgsøkere


LærestedLærestedsnavn2009-hoved2010-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1740220675710431509016902106807137313690
ATHAnsgar Teologiske Høgskole508620853943598950963197468427133
DHSDiakonhjemmet Høgskole31113480727252820743973492395592430952562465
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen13932027441117510433711243182241511441038428
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1521613014411334
HBBHøgskolen Betanien8968961717916478689989916483573596
HDHøyskolen Diakonova74674684651533708728728979765170
HDHHaraldsplass diakonale høgskole990990204867747110111411142281048929120
HIAKHøgskolen i Akershus4136497612493322247971142255125124737022922791
HIBHøgskolen i Bergen15632285274922134481169726761494327444478114002123672678
HIBUHøgskolen i Buskerud592781171589509441271266587884551521533344051427
HIFHøgskolen i Finnmark18352596733137810844631709253365514891221541
HIGHøgskolen i Gjøvik398256679633431277990338675613104235192922901
HIHHøgskolen i Harstad11631556355913722285131917964411140912381
HIHMHøgskolen i Hedmark638397132297525444621954631597282147574149852188
HILHøgskolen i Lillehammer76881230020236446552520158139136902227753367392369
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk28904145688243020556852814410771725562259824
HINHøgskolen i Narvik83910672256864411438521123286748528203
HINEHøgskolen i Nesna659925233513411163557778227493384166
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag411263401462350428511274429466811474393132501362
HIOHøgskolen i Oslo2880355902113682375620217539828892576161101726360232405444
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane40536050104233872841954439567771015404836091218
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag1279422659493611220973727881275423043493811952106752904
HITHøgskolen i Telemark67451088023575532459416756714109242451608151942067
HIVEHøgskolen i Vestfold540787501883452536261395528086071844479640821492
HIÅHøgskolen i Ålesund28784322938246119536952886435682926412204608
HIØHøgskolen i Østfold537792152117447435601556547998462131493741261771
HSHHøgskolen Stord/Haugesund26383939905216217357232540389082622961901811
HVOHøgskulen i Volda41896380125337623009991413164161188394534931177
LDHLovisenberg diakonale høgskole1263126324210999322001529152930014061198250
MFDet teologiske Menighetsfakultet75510731996215822247581055211727695280
MHGMediehøgskolen Gimlekollen65284510352345813365682677606573176
MHSMisjonshøgskolen290350692342146531540486291275105
NHHNorges Handelshøyskole4569456920693975332462546404640201444473818661
NIHNorges idrettshøgskole30584117729233810462323218394675729781574282
NLANLA Høgskolen16842326410144312404371658239536615651368500
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2451863450106672132018411722024393638501040523072203967485
NVHNorges veterinærhøgskole2592293212162167182614726232926114924492097151
PHSPolitihøgskolen312267832473239110715583406974927142570898738
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College7610529453322465513392612
UIAUniversitetet i Agder115532330541739823843733681213525003442211306100963876
UIBUniversitetet i Bergen23976540488297206021837564492482057179860123395215166091
UINUniversitetet i Nordland446371431479364730201278454374911358413334981383
UIOUniversitetet i Oslo3426291830165542878325393871433935914411608731368286248991
UISUniversitetet i Stavanger125592539446131048088093137124032470543061146199623368
UITUiT Norges arktiske universitet124532186936271055090032583123102216336571136899523145
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap48888174128242453593833499184961350466940741099
I altLærestedsnavn104238544567104238865067506566151103631557961103631946458451571352

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 13:09:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017