So46 - Søkertall pr lærested

Søkere per lærested, med prosentvis økning i førstevalgsøkere


LærestedLærestedsnavn2009-hoved2010-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1740220675710431509016902106807137313690
ATHLærestedsnavn508620853943598950963197468427133
DHSLærestedsnavn3111348072725282074397
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning13932027441117510433711243182241511441038428
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1521613014411334
HBBLærestedsnavn89689617179164786
HDLærestedsnavn7467468465153370
HDHLærestedsnavn990990204867747110
HIAKLærestedsnavn41364976124933222479711
HIBLærestedsnavn1563228527492213448116972676
HIBULærestedsnavn592781171589509441271266
HIFLærestedsnavn1835259673313781084463
HIGLærestedsnavn3982566796334312779903
HIHLærestedsnavn11631556355913722285
HIHMLærestedsnavn638397132297525444621954
HILLærestedsnavn7688123002023644655252015
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk28904145688243020556852814410771725562259824
HINLærestedsnavn8391067225686441143
HINELærestedsnavn659925233513411163
HINNHøgskolen i Innlandet1297723418437411905105464557
HINTLærestedsnavn411263401462350428511274
HIOLærestedsnavn28803559021136823756202175398
HISFLærestedsnavn40536050104233872841954439567771015404836091218
HISTLærestedsnavn127942265949361122097372788
HITLærestedsnavn6745108802357553245941675
HIVELærestedsnavn540787501883452536261395
HIÅLærestedsnavn2878432293824611953695
HIØHøgskolen i Østfold537792152117447435601556547998462131493741261771
HSHLærestedsnavn2638393990521621735723
HSNLærestedsnavn1487327986581613467114584986
HVLHøgskulen på Vestlandet1629331334560715198133743489
HVOHøgskulen i Volda41896380125337623009991413164161188394534931177
LDHLovisenberg diakonale høgskole1263126324210999322001529152930014061198250
MFMF vitenskapelig høyskole75510731996215822247581055211727695280
MHGLærestedsnavn652845103523458133
MHSLærestedsnavn2903506923421465
NHHNorges Handelshøyskole4569456920693975332462546404640201444473818661
NIHNorges idrettshøgskole30584117729233810462323218394675729781574282
NLANLA Høgskolen16842326410144312404372266322144321291904676
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet7256114222499678159151250
NORDNord universitet8562149503059779065312911
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet24518634501066721320184117220354879686217214332232945411898
NVHLærestedsnavn25922932121621671826147
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet30474627411226427716243356235
PHSPolitihøgskolen312267832473239110715583406974927142570898738
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences7610529453322465513392612
UIAUniversitetet i Agder115532330541739823843733681213525003442211306100963876
UIBUniversitetet i Bergen23976540488297206021837564492482057179860123395215166091
UINLærestedsnavn446371431479364730201278
UIOUniversitetet i Oslo3426291830165542878325393871433935914411608731368286248991
UISUniversitetet i Stavanger125592539446131048088093137124032470543061146199623368
UITUiT Norges arktiske universitet1245321869362710550900325831457227615503913322114834270
UMBLærestedsnavn48888174128242453593833
VIDVID vitenskapelige høgskole51207244149146133899856
I altLærestedsnavn104238544567104238865067506566151103631557961103631946458451571352

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 6. juli 2022 16:08:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017