So41 - Antall søkere fordelt på studiestedets fylke og år

Fylket er studiestedets fylke (som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon)


Studiets fylkeTidAntall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus2008-hoved4812228310694156971597408
2009-hoved4711888795738459501544545
2010-hoved4913029017819168801890805
2011-hoved5013719867894175252017877
Aust-Agder2008-hoved1760027312354189065242
2009-hoved1751031272673205263975
2010-hoved17525340131302541763204
2011-hoved14510372434302787755228
Buskerud2008-hoved329135770483639761313192
2009-hoved319036195532443361338361
2010-hoved329036114555246061504473
2011-hoved299356742610551541644477
Finnmark2008-hoved27628151912079573411
2009-hoved27568161612089674185
2010-hoved235251327116595837418
2011-hoved245441366117898942310
Hedmark2008-hoved6813036173498342341631121
2009-hoved5714458264682152332100325
2010-hoved5614458505760057182334244
2011-hoved5113908117713756382332233
Hordaland2008-hoved146693532097271742452797901798
2009-hoved1507117349422988926462107302294
2010-hoved1657134355453338630395105364233
2011-hoved1647255358243381230839111584005
Møre og Romsdal2008-hoved7421378034667257362258100
2009-hoved7520868665750060832371165
2010-hoved7219628554795769582609359
2011-hoved7321189329855875222678519
Nord-Trøndelag2008-hoved261064379231452613112165
2009-hoved2610304112350428511274111
2010-hoved3111604294393132501362204
2011-hoved3011514307388131741443162
Nordland2008-hoved832250537643653580140444
2009-hoved7619857217591643401719240
2010-hoved7620887529665148461932178
2011-hoved9120877920695153832128301
Oppland2008-hoved5019539459788867602477199
2009-hoved58219410692903076012918214
2010-hoved622154109931012588773270673
2011-hoved612217114081046792033483704
Oslo2008-hoved1499879482003944534290148254040
2009-hoved15310415544954499338032156145732
2010-hoved15910469543324956143109161297958
2011-hoved17610712562615166645831170108443
Rogaland2008-hoved712918131111093593763598378
2009-hoved612794138451150896203702531
2010-hoved6128491380612706110044094999
2011-hoved59268414997137191186042441140
Sogn og Fjordane2008-hoved2567234652848244970828
2009-hoved3074040533387284195432
2010-hoved297114395404836091218155
2011-hoved318135066464841181355198
Sør-Trøndelag2008-hoved1307076300162584922916105851286
2009-hoved1296985317872754123940103791869
2010-hoved1317240316442976926561108172809
2011-hoved1387022337383186628772109823327
Telemark2008-hoved5714066331525344441569158
2009-hoved6115056489531244081603212
2010-hoved6016136528591350501990342
2011-hoved6417916871621252822028368
Troms2008-hoved752641119421005386972658762
2009-hoved832671133281121595202946940
2010-hoved84276513388122941067536731152
2011-hoved92288814001129441138735961509
Vest-Agder2008-hoved6620429976834974562699189
2009-hoved70211610927924881112951314
2010-hoved752212113581060496403422696
2011-hoved8222511195511141101123486767
Vestfold2008-hoved401199460538343135120963
2009-hoved4213725407452536261395183
2010-hoved4215087482662447891664436
2011-hoved4014287735681552591794466
Østfold2008-hoved3711925242434034791465105
2009-hoved3612275377447435601556227
2010-hoved3812265479493741261771385
2011-hoved4013096269558845931970425

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 15:01:56
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017