So45 - Søkere fordelt på studier

Søkere fordelt på læresteder og studier


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
189 030Arkitekt6515596379471367025
189 343Design25647120403802711
I altI alt90174075710431509726
Lærested: ATH - Ansgar Teologiske Høgskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk407485754100
255 418Interkulturell forståelse256165349151
255 437Musikkteknologi15436322781
255 480Teologi 20254191850
255 752Psykologi2024629193180491
255 777Musikk1565125554120
255 869Interkulturelle studier15503352790
255 876Kultur- og samfunnspsykologi157676255191
255 936Praktisk teologi203010232180
I altI alt185548854303961354
Lærested: DHS -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
251 050Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet85163329213761172123116
251 060Vernepleie7830593250212934
251 080Sosialt arbeid657981636695769485
251 081Sosialt arbeid, deltid35465133308965511
251 539Diakoni, heltid, Oslo20105107569290
251 542Diakoni, deltid, Oslo206794539200
251 700Ergoterapi4019526154139710
I altI alt343317872625732134485207
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
253 130Barnehagelærer1609412318167242469
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk3327059234217496
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv3241978368342494
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse3327542233212493
253 618Drama25129319483310
I altI alt28313974411179105742416
Lærested: HBB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
250 050Sykepleierutdanning708961717916549676
Lærested: HD -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
232 050Sykepleierutdanning50746846525357270
Lærested: HDH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
252 050Sykepleierutdanning8099020486775311280
Lærested: HIAK -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
202 050Sykepleierutdanning108157932613361063162127
202 060Vernepleierutdanning7574419359346712852
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum505001673682809035
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid1572314633182
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid155215281451
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk1065485041372
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag1593247234191
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag3070445335330
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag1576255525210
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag1030222015150
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.1042253122210
202 405Produktdesign403778427074507
202 408Samfunnsernæring305051204283994637
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse30423523352824721
202 896Husøkonomi og serviceledelse3023452185148631
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse302201914224140
I altI alt5134211124733522509769235
Lærested: HIB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
203 003Ingeniør, bygg, Bergen808631857615811317
203 004Ingeniør, data4547579411265580
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen3529760265207591
203 009Ingeniør, kjemi3021622190148320
203 011Ingeniør, marinteknikk4049867445360552
203 012Ingeniør, maskin, Bergen3550986462384561
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen3538859342249560
203 024Ingeniør, elektronikk3532342284218470
203 028Ingeniør, kommunikasjonssystemer3019718167119290
203 045Ingeniør, produksjonsteknikk2031831281216500
203 050Sykepleie, Bergen, høst170296859325712270226187
203 060Vernepleie, Bergen6587819875364910467
203 080Sosialt arbeid, Bergen501471391126811327985
203 096Ingeniør, havteknologi, Bergen40512108441319553
203 110Allmennlærerutdanning2701909428167111823741
203 120Allmennlærerutdanning med musikk342505320498380
203 130Barnehagelærer, Bergen16911591829888742683
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet3538381330300596
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk3550872442395643
203 154Faglærerutdanning i realfag01341180
203 203Folkehelsearbeid24743996376034740
203 242Samfunnsfag, Sogndal10437343803621018
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen80269642523252128253194
203 395Informasjonsteknologi, Bergen3535330307186500
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag325721034974525435
203 446Mat og helse10667605445032734
203 466Tegnspråk og tolking24295672522214014
203 618Drama16337472772502613
203 623Engelsk, Stord10478594113802430
203 649Idrett, Stord1010181238727972660
203 667Musikk20399893373203625
203 680Samfunnsfag, Stord10356303042831019
203 700Ergoterapi30872707667076637
203 701Radiografi40809797066388731
203 702Bioingeniør3054378479358515
203 703Fysioterapi65279961824392284118223
203 711Havbruksteknologi01523129844
203 753Landmåling og eiendomsdesign25427753723397118
203 822Ingeniør, energiteknologi3550573460362551
I altI alt175915656492113462117902891798
Lærested: HIBU -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
205 004Ingeniør, data, Kongsberg301933416283200
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg3622741184126361
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg3622640198131382
205 050Sykepleier, Drammen16514083381227945219101
205 112Allmennlærer, Drammen60502105416233671
205 114Allmennlærer, Hønefoss2034626120
205 155Lysdesign, Drammen2321541177156641
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg10185331571422712
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.1016520139120391
205 205Matematikk, Hønefoss035534142
205 210Norsk, deltid, Hønefoss1062194538251
205 246Jus, årstudium, Hønefoss20237342031924011
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen277032065985245871
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg1024527201136392
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss20304392512175513
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss1026027218136304
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss1011089779321
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss1516316141118341
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg605129244837512210
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss604336437731011213
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss57696857331
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss105674034202
205 623Engelsk, Hønefoss15108168273284
205 661Matematikk, deltid, Hønefoss1042112314110
205 672Norsk, Hønefoss107486049250
205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss576126460274
205 701Radiograf, Drammen25491634303524530
205 867Jus og ledelse, Hønefoss35485774143707519
205 881Statsvitenskap, Drammen3028645249210735
205 894Optometri, Kongsberg6653214048043812726
I altI alt84361181583521342821521280
Lærested: HIF -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
206 050Sykepleie, Hammerfest5027046196157941
206 053Sykepleierutdanning, Kirkenes3016610311285660
206 070Barnevern3016520126100500
206 071Barnevern, samlinger4021375162130632
206 080Sosialt arbeid3018335140115551
206 110Allmennlærerutdanning301684613863170
206 112Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett301247410041270
206 130Barnehagelærerutdanning30132249885301
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger3082365443280
206 162Økonomisk administrativ ledelse1696267563370
206 164Bedriftsøkonomi18107218171300
206 170Engelsk2767164540220
206 176Finsk15323282640
206 185Idrett, Tromsø1529221161
206 255Hotell og vertskapsledelse15128119179220
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon19125158362190
206 369Økonomi og administrasjon291323610087440
206 388Arktiske naturressurser1575146258190
206 440Idrett og friluftsliv22106147973210
206 605Friluftsliv2218434131116380
206 649Idrett, årsstudium1591116557261
206 663Medieproduksjon, årsstudium1062104642211
206 712Russisk for næringslivet 11568115046180
206 754Reiseliv20105176753111
206 838Medieproduksjon2074135749130
I altI alt5932075713154712747757
Lærested: HIG -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
207 003Ingeniør, bygg3025342223150400
207 004Ingeniør, data201382112165150
207 005Ingeniør, elektro201342411265160
207 012Ingeniør, maskin201261910659210
207 033Ingeniør, bygg - landmåling15925734690
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse201653314296260
207 046Webutvikling2019324161134321
207 050Sykepleierutdanning1509722028767192308
207 051Sykepleierutdanning, deltid4027482204163653
207 136Medieledelse, årsstudium301131310397560
207 149Mediedesign25500864183754223
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium2024549218200445
207 188Informatikk3013618120110560
207 248Landmåling2079266557210
207 264Medieproduksjon2024025217195393
207 369Økonomi og ledelse4033643294256632
207 374Drift av nettverk og datasystemer201312811263100
207 395Programvareutvikling201501513176130
207 406Geomatikk1583207454200
207 429Informasjonssikkerhet301163110564270
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium10485423890
207 604Medieproduksjon, årsstudium3024714204187520
207 673Spillprogrammering151892515795280
207 701Radiografutdanning2539156358303602
207 824Teknologidesign og ledelse2015922143122330
207 838Medieledelse3034234283247541
I altI alt735409096235092867108143
Lærested: HIH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
208 035Økonomi og ledelse4018842152128632
208 050Sykepleierutdanning5537163287219700
208 051Sykepleierutdanning, deltid401843211093570
208 060Vernepleierutdanning4918848146112540
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø4018442126110650
208 070Barnevernspedagogutdanning3632258253192591
208 318Regnskap og revisjon1582127266190
208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon3514821117973
208 350Retail Management2315030112101410
I altI alt333134834810118284286
Lærested: HIHM -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
209 050Sykepleie, Elverum1758241967115742260
209 053Sykepleie, Kongsvinger4533064274210664
209 100Allmennlærerutdanning, Hamar905671464803011080
209 113Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert60290131221142750
209 130Barnehagelærer704721044143621150
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert354072273112806956
209 133Førskolelærerutd. for tospråklige,nett " samlinger2043153325130
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag4029856252214660
209 157Faglærer i musikk2061154713120
209 162Organisasjon og ledelse, Rena1022130161151620
209 164Bedriftsøkonomi, Rena10101218579310
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena35235981821701020
209 172Jakt, fiske og naturveiledning1519143150134300
209 185Idrett, Elverum5033847286249682
209 189Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena10491337356
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad1098228376210
209 239Krisehåndtering1023286184176860
209 242Samfunnsfag1016755140128370
209 250Skogbruk, årsstudium1061165348150
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.20114588483600
209 299Bioteknologi, Hamar1587147249200
209 311Landbruksteknikk, bachelor2086167462200
209 318Regnskap og revisjon1099118373240
209 320Agronomi, bachelor154543329100
209 322Skogbruk106075346110
209 323Utmarksforvaltning1513938121114360
209 359Markedsføring, Rena1021718173154290
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor1018124148135483
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena1078126258150
209 409Økologisk landbruk1586266153300
209 420Naturmangfold10262221210
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)105463834100
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen2029435236203582
209 446Mat, ernæring og helse2019426147136330
209 451Animasjon, Hamar2032368288239458
209 455Språk- og kulturfag, Hamar1559104845170
209 470Serviceledelse og markedsføring201342210091250
209 472Virtuell kunst og design, Hamar2022928198167450
209 476Music Business - Management1519547163145501
209 486Folkehelsearbeid2024329206198510
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena1020727179156580
209 516Regnskap og økonomirådgivning10105158272250
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert1646202722140
209 605Friluftsliv2023117193168340
209 623Engelsk2016244140133344
209 626Religion, livssyn og etikk, Hamar1080106966231
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger201292310286311
209 663Mediefag, Rena108657569230
209 667Musikk101262210392240
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1063164841140
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)10513423861
209 672Norsk1582196962271
209 676Sosialpedagogikk3521738168151440
209 714Music Business - Production1522743195174530
209 839Spillteknologi og simulering3032080267228494
209 867Ledelse og digitalisering151222010495330
I altI alt13016663228854344682233291
Lærested: HIL -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor70573955104591104
210 060Vernepleierutdanning5042977373315802
210 061Vernepleieutdanning, deltid502611262051691009
210 070Barnevern9097714383571214120
210 080Sosialt arbeid9077514669460312319
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor3035836308264990
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium2032157281256414
210 185Idrett4052178437401707
210 220Pedagogikk, årsstudium90608645074691871
210 240Sosiologi, årsstudium60426303703291610
210 246Jus, årsstudium4059756519474923
210 262Film- og fjernsynsvitenskap50399493303121300
210 264TV-teknikk151747714118150
210 272Kunsthistorie251289107104370
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium3023726211198720
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor181524813237320
210 317Reiselivsledelse40572614703991183
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser3029241241216690
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto161924814716160
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi4041561341300804
210 481Samtidshistorie208277665230
210 526Rettsvitenskap806818057752516015
210 534TV-ledelse1087257118151
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium2522942196184451
210 676Pedagogikk, deltid703881032842541660
210 752Psykologi, årsstudium1009001147827031518
210 754Reiseliv og turisme2040629324280770
210 852Pedagogikk, bachelor5024919199175660
210 867Organisasjon og ledelse605261114513921132
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor3027928247231930
210 876Psykologi5077911767657910025
210 880Sosiologi5027314233202930
I altI alt14598163201768445945287599
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
211 035Økonomi og administrasjon, 2-årig208066354270
211 050Sykepleie, Molde705371084613801041
211 060Vernepleie3521348185158660
211 159Elektronisk handel og innkjøpsledelse207995848182
211 164Bedriftsøkonomi3019524160146602
211 185Idrett og adventure2024037205174331
211 189IT2084126962230
211 238Statsvitenskap3015419130112510
211 246Jus3036437315275701
211 292Logistikk og Supply Chain Management3028451238212900
211 318Regnskap og revisjon2013015114106330
211 369Økonomi og administrasjon40483514153641330
211 370IT og logistikk2017027143123440
211 404Siviløkonom, 1. avdeling1521523193168304
211 422IT-basert bedriftsutvikling1281127462150
211 432Marin logistikk og økonomi3017124143129490
211 488Sport Management3045170375328628
211 841Jus og administrasjon3030529257221812
211 866Petroleumslogistikk og økonomi3029681244198680
I altI alt532309468326082250105720
Lærested: HIN -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
212 003Bygg501282310973240
212 004Datateknikk259817824381
212 005Ingeniør, Elektro5079146543100
212 018Prosessteknologi255711512470
212 040Ingeniør, Alta, første studieår3067245625160
212 050Sykepleierutdanning4527456225167482
212 095Ingeniør, første studieår, Bodø30601642160
212 410Økonomi og administrasjon25113269276390
212 430Multimediaprogrammering2536528120
212 761Elektroteknikk, master20313231840
212 804Data/IT, master205010382670
212 805Ingeniørdesign, master20291251650
212 806Integrert bygningsteknologi, master20204191370
212 811Industriell teknologi, master20394291950
212 814Satelitteknologi, master20446362340
I altI alt4258802207154711843
Lærested: HINE -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen30121349275390
213 110Allmennlærerutdanning20110159858140
213 112Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert25122499552320
213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten2069855440
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert25116318778460
213 156Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag154774136180
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana152142020110
213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana1020415430
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana153573329151
213 505Kunst og håndverk10344272660
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana10616430
213 623Engelsk årsstudium, 1-7105754441180
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna1046103431140
213 666Naturfag10232171030
213 680Samfunnsfag104663426110
213 777Band10497373270
213 796Produksjon for scene og sal10356292790
213 853Spesialpedagogikk, samlingsbasert25118299181320
I altI alt2807732296095022811
Lærested: HINT -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
214 050Sykepleierutdanning, Levanger114105526593480416062
214 058Sykepleierutdanning, Namsos66496834303331216
214 060Vernepleierutdanning, Namsos3020128171140520
214 110Allmennlærerutdanning, Levanger8047096408252760
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger60385703332821030
214 185Idrett, Levanger3531252264231630
214 240Sosiologi, Steinkjer50221491801681080
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer3013824119102290
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer3515931140129460
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer45319622712491000
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer4018574158148652
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer2017919159143500
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer4018232150127430
214 516Regnskap, Steinkjer4516820134120330
214 605Friluftsliv, Levanger2031149273246520
214 623Engelsk, Levanger201322111199310
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger1553195013110
214 642Kunst og håndverk, Levanger2013024109100350
214 649Kroppsøving, Levanger2022524197178370
214 661Matematikk, Levanger2062145322120
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium20595522050
214 667Musikk, Levanger2013735114103370
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer3522827189157440
214 680Samfunnsfag, Levanger201121310092360
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal10048828737718712923
214 749Farmasiutdanning, Namsos3025933225107400
I altI alt10304315145636483005151888
Lærested: HIO -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
215 003Ingeniør, bygg13010862689146231872
215 004Ingeniør, data70748101633303960
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi956841325683501190
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi3043853357182520
215 012Ingeniør, maskin3649381430318660
215 050Sykepleie, Oslo420464193539593380737321
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet801048245789604155109
215 070Barnevern90301852525302176152293
215 071Barnevern, deltid457891785271606339
215 080Sosialt arbeid115259249321851902204273
215 110Allmennlærerutdanning3202853672243116534838
215 130Barnehagelærer232215845418111574368158
215 131Barnehagelærerutdanning, deltid60538219361135965
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet54274239222621994178293
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk555271264374119833
215 162Økonomi og ledelse2017544001453133156258
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling2696223178871254123
215 219Politikk og forvaltning15618665044645760
215 253Økonomi og ledelse, deltid2089328565360150167
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor12059218049545816523
215 369Økonomi og administrasjon 180272477123542104390292
215 395Informasjonsteknologi3056878487275560
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor124351243553273850
215 447Idrett, friluftsliv og helse50148619712391146105134
215 449Anvendt datateknologi6065716156946911059
215 454Journalistikk70233663519221749115179
215 484Utviklingsstudier, bachelor307801136586106668
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium158131686285703695
215 601Arkivvitenskap, årsstudium32263712131906218
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier3090823368762666141
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium10311762422175118
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium165351064294023851
215 642Kunst og design, årsstudium1594517075368235115
215 691Utviklingsstudier, årsstudium56102513485980611465
215 700Ergoterapi751221122107297418370
215 701Radiografi5013051851132975120101
215 702Bioingeniør628221037174421036
215 703Fysioterapi110357388130432809216340
215 705Tannteknikk24491664182204621
215 706Fysioterapi, mensendieck51146117512761200111155
215 749Farmasi62682154576321957
215 822Ingeniør, energi og miljø3046070384243580
215 848Fotojournalistikk12122224389414140
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor4014102111171106593173
215 900Velferdsfag605597747241512552
I altI alt32152893111360238572037458822308
Lærested: HISF -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk2064174526110
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor76485944093441180
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor20129710286330
216 053Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde4417049126111670
216 060Vernepleierutdanning3019019162137560
216 070Barnevernspedagogutdanning3043640373315630
216 080Sosialt arbeid4236846323269710
216 110Allmennlærerutdanning50383108333203720
216 117Lærerutdanning med samfunnsfag10588422970
216 118Lærerutdanning med engelsk10554382760
216 130Barnehagelærarutdanning3024731220190570
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid582031241641371020
216 164Bedriftsøkonomi1519815164151520
216 170Engelsk201333010999440
216 185Idrett3547693403355659
216 187Informasjonsbehandling1037432271
216 242Samfunnsfag1513325119113540
216 302Friluftsliv2035557293268483
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur2022130189168471
216 330Reiselivsledelse1023122185157420
216 351Ungdomssosiologi1517121142129510
216 368Eiendomsmegling2027821215187521
216 369Økonomi og administrasjon3528637248219810
216 373Naturfag10575483080
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse20453543813455412
216 469Geologi og geofare15103158859120
216 481Historie157886561160
216 485Idrett og kroppsøving2018020150128380
216 754Reiseliv1023412181155340
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi15124710191390
I altI alt7404348102335993089140021
Lærested: HIST -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
219 003Ingeniør, bygg8989620282466611227
219 004Ingeniør, data695281134863371017
219 005Ingeniør, elektro12062415757145116511
219 009Ingeniør, kjemi2325344237185314
219 012Ingeniør, maskin53543965044198416
219 013Ingeniør, materialteknologi2033631317252279
219 016Ingeniør, logistikk2832850299199418
219 025Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig15431036940
219 032Ingeniør, maskin, 2-årig15421635960
219 035Økonomi og administrasjon228284190725222326420213
219 050Sykepleierutdanning147291582125742274203152
219 060Vernepleierutdanning7290616878965915637
219 070Barnevernspedagogutdanning75186830416331443132100
219 080Sosionomutdanning7015563051344117512281
219 110Allmennlærerutdanning1691682392150411043381
219 115Allmennlærerutd. med realfag72624795534071000
219 221Tegnspråk15305762642454120
219 287Informatikk med spes. i info.behandling101434012078310
219 346Matteknologi5025245222197790
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer3025551233136480
219 422IT-støttet bedriftsutvikling40461944023488019
219 466Tegnspråk og tolking20187281711603212
219 700Ergoterapeututdanning668597777670916419
219 701Radiografutdanning40884957987199038
219 702Bioingeniørutdanning61571915193851052
219 703Fysioterapeututdanning66241760221462015126197
219 704Audiografutdanning37442394043491010
I altI alt17001284049331125998412939674
Lærested: HIT -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
220 003Ingeniør bygg - byggdesign2522652191124290
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk109112684070
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design151252610970210
220 017Ingeniør, informatikk og automatisering107512553380
220 024Ingeniør, elektronikk1061948260
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø125173933120
220 050Sykepleierutdanning8576622765453010069
220 051Sykepleierutdanning, deltid554291653342586561
220 060Vernepleierutdanning40396813302655831
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn30293842261792741
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn505731464753946033
220 110Allmennlærerutdanning, Notodden2519426160104260
220 112Allmennlærerutdanning, Porsgrunn60380100321175690
220 113Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden3026186180107510
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden4024135195162450
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid4020569162123563
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen604241133703127319
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn6038384333281786
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3023219187165451
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk3214425113103410
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden15671055460
220 164Bedriftsøkonomi, Bø2517118125116370
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn5027476196170871
220 170Engelsk2614825109100372
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning3523027173159391
220 179Historie30141209586220
220 185Idrett5536461313271920
220 187Informasjonsbehandling10358251560
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn1275155628120
220 210Norsk2469124841170
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig10403343270
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning2518838166154500
220 308Kulturledelse24111178985190
220 317Turisme og ledelse1324720199169321
220 318Revisjon og regnskap2916325134125370
220 359Internasjonal markedsføring2537465281236661
220 368Eiendomsmegling3950697396324861
220 369Økonomi og administrasjon3434535278252751
220 388Økologi og naturforvaltning2514830132121360
220 395Informatikk12607503270
220 440Idrettsvitenskap3520631175157510
220 441Visuelle kunstfag og design151469118107263
220 442Folkekunst, bachelor10258171760
220 443Folkemusikk, bachelor101358740
220 447Natur, miljø og friluftsliv1317121140127270
220 448Forurensing og miljø101211010395250
220 449Informasjonssystemer1596167963211
220 456Litteratur og språk, Bø145554845160
220 481Historiske fag1259114842171
220 505Leire - kunst og design 1106244236140
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 11014615114102230
220 602Digital mediedesign20239761691512920
220 605Natur og miljø1316812130118260
220 618Drama, Notodden1041535313
220 628Folkekunst, årsstudium1562144036140
220 629Folkemusikk, årsstudium1557134544150
220 630Kunst og håndverk1093146761210
220 637Tegning - bilde1816326124103351
220 649Kroppsøving og idrettsfag1011488973201
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi201532212780180
220 895Innovasjon og entreprenørskap101311910590250
220 912Spansk33531037342
I altI alt156571662341570548052068209
Lærested: HIVE -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
222 004Ingeniør, data - sikkerhet og nettverk1423011760220
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold105109058110
222 012Ingeniør, SMART produktdesign23852206117310
222 017Ingeniør, elektro-automasjon og robotikk1673913783280
222 044Skipsfart og logistikk33069260208623
222 050Sykepleie, Horten103727290672217965
222 100Lærerutdanning for ungdomstrinnet22551198132391
222 110Allmennlærerutdanning47571406256570
222 112Lærerutdanning for barnetrinnet27058231122370
222 130Barnehagelærer, Horten39787348300832
222 131Barnehagelærer, Horten, deltid17355136114461
222 132Barnehagelærer, Drammen1262910793401
222 164Bedriftsøkonomi26646233201437
222 170Engelsk, Bø19449149133186
222 179Historie, Horten, årsstudium20833179170561
222 205Matematikk869662580
222 240Sosiologi, årsstudium25847232204357
222 242Samfunnsfag13415118103150
222 351Ungdomskunnskap22438173152392
222 352Marinteknisk drift1292811187370
222 353Nautikk297107250192950
222 369Økonomi og ledelse, Horten56815050843413014
222 412Informasjonsbehandling107169177291
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid18832159149440
222 446Mat og helse, årsstudium19525159136183
222 453IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor19636168139410
222 455Språk og kulturfag101278473222
222 481Historie, Horten, bachelor15625132116431
222 543Tekstil - kunst og design 190117464210
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium75216152142
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium95148376351
222 642Kunst og design17827129109300
222 649Kroppsøving og idrettsfag40285339294864
222 663Event " Sport Management, deltid15318120106371
222 666Naturfag6314502390
222 667Musikk1593412198205
222 672Norsk, Bø, deltid70185245150
222 796Teater for barn og unge11198675350
222 823Ingeniør, mikro-/nanoteknologi og elektronikk1571513291290
222 880Sosiologi, bachelor27366237209750
222 899Tannpleie139191159314
222 912Spansk119199287260
I altI alt55761876466238101740123
Lærested: HIÅ -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
225 003Ingeniør, bygg3520429176113220
225 004Ingeniør, data35108239247161
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk35108299563211
225 0232-årig ingeniør, bygg45018401782
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign2161131
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign316310531
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign18102318958210
225 050Sykepleierutdanning1506881946004842062
225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk51941520
225 160Shippingledelse10212351721493010
225 162Økonomi og ledelse244301113843225824
225 184Medisinsk og marint årsstudium1780107053190
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag108196643100
225 346Matteknologi15372321620
225 353Maritim utdanning, nautikk3229799253213605
225 369Økonomi og administrasjon25387753523085613
225 410Handels- og Serviceledelse25337742902466210
225 432Shipping management8329492742423511
225 473Eksportmarkedsføring2232765280235548
225 699Ingeniør, skipsdesign17987795290
225 702Bioingeniør3022229183110270
225 711Havbruk15316261550
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap2519428168142470
I altI alt56229189302477198277164
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
224 003Ingeniør, bygg3525155215132430
224 004Ingeniør, data151373011463210
224 005Ingeniør, elektro20125229663190
224 009Ingeniør, kjemi1064125229130
224 012Ingeniør, maskin201371911370220
224 035Økonomi og administrasjon755011064243611242
224 050Sykepleie130120438399878719089
224 060Vernepleie6456913945936910328
224 070Barnevern358161306885486239
224 080Sosialt arbeid427341546175116146
224 110Allmennlærerutdanning, Halden1005881575103081161
224 130Barnehagelærer1005311064493571371
224 131Barnehagelærer, deltid4024395188150755
224 170Engelsk3519957173158590
224 187Informatikk, årsstudium, Halden1069195635190
224 210Norsk1583167057200
224 238Statsvitenskap3022239183159540
224 244Tysk2598278682430
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer251272711479280
224 318Regnskap og revisjon4026446224196510
224 398Bedriftsøkonomi2019344162141460
224 453Informasjonssystemer2520135165142461
224 455Internasjonal kommunikasjon2514128116101411
224 474Samfunn, språk og kultur15101218577271
224 505Kunst og håndverk10114198273173
224 610Fransk25119429283480
224 626Religion, livssyn og etikk201301010695290
224 649Kroppsøving og idrett48337682922567513
224 661Matematikk10487321570
224 666Naturfag105513431660
224 667Musikk24112169179350
224 680Samfunnsfag1516421132121400
224 702Bioingeniør3027232238119370
224 824Ingeniør, industriell design151442111870240
224 845Digitale medier og design4536766294248851
224 912Spansk24120199687370
I altI alt122755942101463237431860169
Lærested: HSH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
218 002Ingeniør, brannsikkerhet302464918475210
218 012Ingeniør, maskin401494811857180
218 047Ingeniør, HMS302255817672180
218 050Sykepleierutdanning, Stord90517824403721267
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund10069817958848314221
218 110Allmennlærerutdanning, Stord9029970245150500
218 130Barnehagelærerutdanning3521952190169440
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord3516021126109360
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord3077246560370
218 157Faglærerutdanning i musikk20451036860
218 242Utviklingsstudier, Stord3082569621
218 353Nautikk (Sjøoffiser)4029082240203613
218 369Økonomi og administrasjon1004971184013391600
218 505Kunst og håndverk2089237563240
218 623Engelsk30111179887330
218 649Idrett/kroppsøving2518933155130383
218 667Musikk2082106965240
218 680Samfunnsfag30110179382360
I altI alt79527258982215180287430
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog5040448351278770
223 080Sosialt arbeid, sosionom5037972345277940
223 110Allmennlærarutdanning60453113411268880
223 130Barnehagelærer5531373290240751
223 179Historie, årsstudium3227993261226951
223 196Religion, livssyn og etikk157697159110
223 205Matematikk i grunnskulen2580236830140
223 210Norsk (nordisk)1782217667280
223 211Norsk (nordisk), deltid2047164135172
223 285Samfunnsvitenskap1011059684220
223 430Media, IKT og design3438474352294654
223 437Musikk, bachelor2495188068220
223 439Teater og drama, bachelor207886049160
223 440Friluftsliv og naturguide3921637197172430
223 446Matkultur og helse16112209784181
223 451Animasjon102046620213120
223 452Planlegging og administrasjon1514719139119390
223 453PR, kommunikasjon og media2619118170148300
223 454Journalistikk5710902039978528933
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor2095198569230
223 481Historie, bachelor1565105651170
223 605Friluftsliv2134444309268215
223 613Historie, deltid8016057145119590
223 618Teater og drama, årsstudium2094158670180
223 620Digital kompetanse158787965190
223 623Engelsk3720533190164641
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium2813214115100281
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium3727939263222471
223 663Mediekunnskap3019222176145203
223 666Naturfag i grunnskulen14347331960
223 667Musikk, årsstudium25109159984230
223 680Skuleretta samfunnsfag3785218070210
223 891Språk og litteratur20387363090
I altI alt9744359124739023164123048
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
230 050Sykepleie16012632421100936237106
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
190 196Kristendom/KRLE150333702892801201
190 242Samfunnsfag20267232282201400
190 418Interkulturell kommunikasjon3023838200188620
190 480Teologi, profesjonsstudium2087237068290
190 482Religion, kultur og samfunn4080107169180
190 882Pedagogikk i skole og samfunn2010567969400
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring3515917130122420
190 936Teologi, bachelor2080106457170
I altI alt3359411977847474681
Lærested: MHG -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium30105109283390
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje3033746275243695
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje15137511297330
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje2425335213187552
257 851Kommunikasjon og medier1068649411
I altI alt1096971025695071968
Lærested: MHS -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
256 196Kristendomskunnskap/RLE7093257968270
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.2615817125116301
256 480Teologi35315282280
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon5072175755260
256 771Teologi, profesjonsstudium20285232340
I altI alt20131769258236951
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
191 345Siviløkonomutdanningen4304569206939743335666217
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
150 172Friluftsliv307751275745126058
150 185Idrettsvitenskap (1-årig)5412582409911744818
150 440Idrettsvitenskap82137429810561698311
150 649Idrett og samfunn30710645474624543
I altI alt196305872923381047236106
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
254 110Allmennlærerutdanning9054873471326810
254 130Barnehagelærer7734578310255910
254 182Menighetspedagogikk153262727130
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen6017034156153721
254 220Pedagogikk, årsstudium130464913983681640
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika2522217187180410
254 482Kristendom, Bergen4052114139130
254 485Kristendom og idrett, Bergen3012515114106410
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge158297363230
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina2515213131121390
254 852Pedagogikk, bachelor3017434146132540
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar2519725170158410
254 929Religion og kultur206525453291
I altI alt5821868408160414047021
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk1545303116150
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag27101367918150
194 127Yrkesfaglærer, elektrofag01261100
194 129Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon8311620770
194 170Engelsk, årsstudium6099514288382310651
194 174Fransk, årsstudium2030330266243335
194 179Historie, årsstudium6010111398878319646
194 184Biologi og kjemi, realfag1542740399325227
194 188Informatikk, Gjøvik2040547354238307
194 200Kunsthistorie, bachelor3523746204180550
194 205Matematiske fag, årsstudium3039932362304482
194 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium3021155185176570
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium25634655565245228
194 244Tysk, årsstudium1519326162150241
194 272Kunsthistorie, årsstudium30431523633454610
194 284Geografi, årsstudium15403303553322621
194 285Samfunnskunnskap35808837156604848
194 294Latin51858155137140
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier1151168239101295119057
194 327Biologi77753143697584998
194 366Filosofi25604524964535024
194 395Informatikk1007681967025321417
194 437Musikkvitenskap, bachelor302787719760382
194 438Geografi, bachelor6043967386351849
194 439Drama og teater, bachelor4042977331292606
194 440Bevegelsesvitenskap10015912581370125815089
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor2521128186177320
194 457Lingvistikk5947807380
194 459Antikkens kultur og klassiske fag101181110494171
194 476Musikkteknologi20399160311772511
194 478Arkeologi40703975845095619
194 479Filosofi, generell filosofi3038145316277502
194 481Historie, bachelor9082812073566112623
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap65101112388581010461
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium1026119228212165
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap101271410898220
194 646Film- og videoproduksjon208721527486762851
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2543654406319362
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn3533370304244482
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn743123929110
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn2512818120100200
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn8313272530
194 715Humanistiske fag, emnestudier2017943145138346
194 740Medisin120290693924992087146395
194 747Emnestudier realfag, årsstudium15370563282572215
194 752Psykologi, årsstudium25022935852060192536099
194 755Materialteknologi30810387646295211
194 756Arkitektur751553380135410249547
194 757Petroleumsfag6010721229797459219
194 759Bygg- og miljøteknikk18017473761617126424227
194 760Datateknologi1151175257108874616117
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon1009831189257211419
194 763Fysikk og matematikk1059681479158161425
194 764Industriell kjemi og bioteknologi1107201246935671465
194 765Marin teknikk951156192107386114020
194 766Produktutvikling og produksjon1001144205106487315218
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse14015745381423117719835
194 768Industriell design257631076905013613
194 769Energi og miljø15017482761635135521116
194 770Kommunikasjonsteknologi5060140564435694
194 786Europastudier med spansk1521624184177223
194 793Europastudier med fransk1515820140128220
194 795Europastudier med tysk1087117869130
194 798Kybernetikk og robotikk95100716195380913714
194 818Samfunnsøkonomi, master25750636656134043
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn60609105552483961
194 847Filmvitenskap, bachelor657039561254310032
194 851Medievitenskap, bachelor9086910675169713724
194 852Pedagogikk, bachelor1301186191104096420443
194 855Bioteknologi, Trondheim3553488510457529
194 857Fysikk3745663422394543
194 859Geologi2537464329279343
194 860Kjemi3037047352324424
194 862Matematiske fag, bachelor3036040333307440
194 868Afrikastudier, bachelor35607625064745213
194 870Europastudier med engelsk2533243304286364
194 875Politisk økonomi30617485314814421
194 876Psykologi, bachelor245308455426402385371149
194 879Sosialantropologi, bachelor125110313698590718120
194 880Sosiologi, bachelor12014461531278115417146
194 881Statsvitenskap, bachelor12014361971295119318045
194 887Engelsk, bachelor55487864323898215
194 888Fransk, bachelor10105129079140
194 889Nordisk språk og litteratur, bachelor2514027127118240
194 890Tysk, bachelor5605524890
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor8014931511296117310879
194 901Språklig kommunikasjon15112149587210
194 904Kulturminneforvaltning2315530134128362
194 905Ingeniørvitenskap og IKT4552751486389626
194 910Religionsvitenskap, årsstudium2545251393368406
194 912Spansk, årsstudium6065313056853310215
194 929Religionsvitenskap, bachelor3529451253228522
194 930Fonetikk5331282620
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn1016813158135161
194 937Nanoteknologi309211858497034410
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn3045877410345322
194 946Tekniske geofag3049743465367486
I altI alt50022452510666213261848672711140
Lærested: NVH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
193 772Veterinærstudiet6913366251148792105153
193 780Dyrepleierutdanning3015965911300118364216
I altI alt992592121621701843169354
Lærested: PHS - Politihøgskolen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
233 681Politiutdanning, Oslo2642978197223141051275280
233 682Politiutdanning, Bodø14418293221513742151167
233 683Politiutdanning, Kongsvinger14419761791637798157189
I altI alt5523122247323911073583283
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
231 111Samisk allmennlærerutdanning152612191190
231 135Samisk barnehagelærerutdanning103310221780
231 265Samisk journalistutdanning15222121010
231 891Samisk språk og litteratur20265141160
I altI alt6078294533240
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
201 003Ingeniør, byggdesign5035171307208560
201 004Ingeniør, data3021737186123300
201 006Ingeniør, fornybar energi2028451253168380
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad1021138172117270
201 012Ingeniør, mekatronikk4526291238171660
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig106816411670
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig53415241280
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig51439210
201 050Sykepleie, Kristiansand11513713071199104114171
201 052Sykepleie, Grimstad10582312272558313036
201 060Vernepleie3033973277213508
201 080Sosialt arbeid509472338407369530
201 110Allmennlærerutd., Kr.sand1059412048335711651
201 112Allmennlærerutd., Grimstad3525654221139401
201 130Barnehagelærer, Kristiansand1407621446615851630
201 132Barnehagelærer, Grimstad3528261249207470
201 149Multimedieteknologi og -design5030447258225740
201 157Faglærer i teater15119169688250
201 170Engelsk, årsstudium5647081406370832
201 172Friluftsliv2032133274252500
201 174Fransk13100168178210
201 179Historie, årsstudium93513674233981530
201 184Biologi, årsstudium201681613389320
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium1918239156140350
201 200Kunst og håndverk, bachelor10102238876162
201 203Folkehelsearbeid24399693513194221
201 205Matematikk, årsstudium301371710666230
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium20118129792290
201 238Statsvitenskap, årsstudium2632837287265400
201 242Samfunnsfag1240055347316602
201 247Utviklingsstudiet1142167359338507
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor5032780276233791
201 301Matematikk og økonomi1512299879271
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk2521643192181490
201 317Reiselivsledelse3056676462412701
201 318Regnskap og revisjon20345483082814412
201 327Biologi, bachelor1516024146109290
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10096214685171215932
201 366Filosofi3033130266241960
201 369Økonomi og administrasjon11012882681133101324252
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad505301054564009019
201 437Kunstfag med fordypning i musikk1063155149190
201 440Idrett, bachelor12369533152873511
201 456Litteratur, film og teater, bachelor1096138173250
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon3021423188174590
201 481Historie, bachelor3527939235208630
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor259257267230
201 484Utviklingsstudier3542467380355659
201 618Teater og Drama515513118107230
201 642Kunst og håndverk, årsstudium1223947204180176
201 646Ernæring, mat og kultur11533814534091714
201 649Idrett, årsstudium4268811859653910021
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium5029036245233760
201 661Fysikk1558451402
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium2131645249219401
201 667Musikk1419342166151321
201 676Pedagogikk, årsstudium286641365344831350
201 690Tysk1594127672190
201 702Bioingeniør2030856268166450
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse1016822146106200
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium1831337261239332
201 803Ingeniør, elektronikk10100128565150
201 807Informasjons- og kommunikasjonsteknologi109488259150
201 828Lektorutdanning i realfag10378322480
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor2525550218192462
201 852Pedagogikk, bachelor3027929238202460
201 862Matematikk, bachelor107375445120
201 864Ernæring10444623713332019
201 881Statsvitenskap, bachelor5545683398364862
201 887Engelsk, bachelor3019241165147450
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor156194948110
201 900Sosiologi 4021928178157570
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium1515813135129320
I altI alt23321186541581001586993921253
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag10989796050
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium20616545164825021
184 170Engelsk, årsstudium258451187316694129
184 174Fransk, årsstudium2524523196183210
184 179Historie, årsstudium2010371168988321980
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium2028122237220238
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid40488364334066625
184 208Utviklingsstudier, årsstudium20583445104824010
184 211Nordisk1525055209200480
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium20614515325045015
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium20840837216737037
184 240Sosiologi, årsstudium20865767686986943
184 244Tysk, årsstudium1515020122118170
184 248Geografi, årsstudium2036730321307356
184 272Kunsthistorie, årsstudium305851234794451300
184 298Bærekraftig havbruk181591813897160
184 300Datavitenskap20184151489880
184 306Informatikk-matematikk-økonomi2015611143108161
184 327Biologi856491015784381130
184 366Filosofi2066965553502840
184 367Sosialantropologi, årsstudium20733456476055028
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor5015221771302120115899
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig919419174146200
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi2032953286167300
184 438Geografi, bachelor5033744292265419
184 439Estetiske fag4940091332308920
184 452Offentlig organisering og ledelse20399223473282817
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor50382773352846420
184 454Journalistikk201523233128411793473
184 455Klassisk filologi3029223250226240
184 456Litteraturstudier2538861340309570
184 459Antikke studier3036840319287500
184 460Middelalderstudier1531426269239281
184 461Midtøstenkunnskap5060969518479800
184 481Historie, bachelor1007792056926432232
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig925325224208158
184 663Medievitenskap, årsstudium20643395435144026
184 670Naturvitenskapelige fag475191294453561040
184 698Samfunnsøkonomi, master20617265514384623
184 707Farmasi2445640402286418
184 708Human ernæring20668915923804026
184 724Rettsvitenskap3504109121836333432564379
184 740Medisin150292262325072064188395
184 742Odontologi48100915889569169123
184 743Tannpleie21562684674164640
184 752Psykologi, årsstudium500400291334943271922149
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk2317438158128330
184 827Fiskehelse10103179264150
184 829Datateknologi4051975441297671
184 837Kognitiv vitenskap20347542992684017
184 838Film- og tv-produksjon201375286114610223590
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk1622224204175310
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk2729251252202370
184 850Nye medier20468394033603535
184 851Medievitenskap, bachelor50730876396019335
184 852Pedagogikk, bachelor40786686676026537
184 857Fysikk4529139265231470
184 859Geovitenskap, retning geologi5046089411320890
184 860Kjemi4023821216192301
184 862Matematikk4529750271231421
184 865Molekylærbiologi5543137400348630
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor70622625374908117
184 870Europastudier5059346500473811
184 871Latinamerikastudier5053047465434700
184 873Kjønnsstudier1524917210196260
184 875Politisk økonomi20577455104704020
184 876Generell psykologi401331150115910516563
184 878Sammenliknende politikk, bachelor8570314664059913215
184 879Sosialantropologi, bachelor758471017627149022
184 880Sosiologi, bachelor751006948747819647
184 883Utviklingsstudier5092611383780310111
184 901Språk1208621947586942221
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi408591987677236558
184 909Retorikk3031331263241440
184 910Religionsvitenskap, årsstudium1549458431405407
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium20116489078390
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium3050673415398920
184 915Geovitenskap, retning geofysikk2022114199166211
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk2531641281222350
184 917Petroleums- og prosessteknologi50775123676539927
184 919USA-studier5058754493445941
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon6038045328294660
184 939Nanoteknologi2049037441370306
I altI alt3741239768297206111844664981380
Lærested: UIN -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
204 050Sykepleie, Bodø6511775364341560
204 055Sykepleie, Mo i Rana23936172135590
204 070Barnevern39247338266681
204 080Sosialt arbeid35789315259597
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana18489142119664
204 110Allmennlærerutdanning30969267158460
204 114Allmennlærerutd., samlingsbasert1565411054230
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert1553710081430
204 131Barnehagelærer, Bodø22244189153490
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag15119123102251
204 154Faglærerutdanning i realfag33328192
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium1181710390170
204 179Historie, årsstudium14931122108590
204 184Biologi og kjemi5364331130
204 219Statsvitenskap, årsstudium1411810795340
204 233Grunnstudium16831140123510
204 240Sosiologi, Steinkjer57224437240
204 249Sosiologi, Bodø17715143129460
204 276Lederskap16433136117540
204 298Havbruksbiologi1721480
204 300Informatikk521240241
204 301Business og IT17120148123470
204 318Regnskap 15526127113470
204 327Biologi282241840
204 331Fiskerifag35332241
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor44994381334816
204 345Siviløkonom34748296225426
204 368Eiendomsmegling34337259222840
204 414Økonomi og ledelse, Stokmarknes79325955390
204 440Idrett, Bodø, bachelor19121153135521
204 454Journalistikk548624664211118
204 455Engelsk, Bodø, bachelor5754642190
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor93196657270
204 473Internasjonal markedsføring25130194158420
204 481Historie, bachelor86116860180
204 613Historie, årsstudium, deltid19180142134620
204 642Visuelle kunstfag85117262200
204 649Idrett, Bodø, årsstudium26654213182490
204 665Havbruk, årsstudium45103830150
204 867Havbruksdrift og ledelse71115846160
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø14311115103330
204 881Statsvitenskap110108569270
204 912Spansk, årsstudium, deltid14018112102410
I altI alt4850146638943297176834
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
185 170Engelsk, årsstudium2515202671284116250147
185 174Fransk, årsstudium25578884834455335
185 211Nordisk, særlig norsk språk og litteratur254281013783535537
185 212Norsk som andrespråk25246851981675022
185 221Tegnspråk, årsstudium12526754233962060
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium10358422842562334
185 226Informatikk, avbildning5676573440
185 233Realfag1807311356004191261
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium258931417296725082
185 306Matematikk med informatikk8548079425333740
185 308Kultur og kommunikasjon6016422441399129292131
185 327Biovitenskap807571056514471080
185 395Informatikk, 3-årig1458771757635301670
185 437Musikkvitenskap5646718036598776
185 438Samfunnsgeografi557701156846478558
185 439Estetiske studier7596714382476412965
185 452Offentlig administrasjon og ledelse60177416414941295100202
185 455Portugisisk308238570520081820486170
185 456Litteraturstudier9084619973368715452
185 459Klassiske språk25442413763304422
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor7568113455451312943
185 465Helseledelse og helseøkonomi40678905624787566
185 466Tegnspråk og tolking15264472312072527
185 478Arkeologi508381216986178052
185 479Filosofi, bachelor11514462241186106419873
185 480Teologi og kristendom2915215134116430
185 481Historie, bachelor175190330716461495282105
185 482Religion og samfunn4044138379338686
185 601Arkivkunnskap25230631881744322
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium25679765635305050
185 626Kristendom og islam6035253288259990
185 690Tysk, årsstudium25332582792616217
185 698Samfunnsøkonomisk analyse5510751769437198562
185 707Farmasi637951256944651217
185 708Master i klinisk ernæring, start høst2011572009764832533
185 724Rettsvitenskap (jus), høst2105318199345794267351717
185 725Rettsvitenskap (jus), vår190371442532083010333573
185 740Medisin, høst1052853109723861878117412
185 742Odontologi33104120690368137131
185 745Medisin, vår105247426721121740121379
185 748Odontologi, start vår328705777060336115
185 752Psykologi, årsstudium100325455827572517153309
185 771Teologi, profesjonsstudium2098187974310
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk5529143270202520
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur1522620196147241
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon2026940241188300
185 831Informatikk, simulering og visualisering51007854940
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer1520613187132180
185 837Informatikk: språkteknologi607179059349811039
185 840Teknologi, organisasjon og læring30521434273616128
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet25708635805128044
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag7042161377296600
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag849101648146591342
185 845Digitale medier6084910567861111482
185 851Medievitenskap, bachelor70133018711281047119137
185 852Pedagogikk200218628718601667361156
185 853Spesialpedagogikk15014862601254113227297
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi2025325225155210
185 857Fysikk og astronomi746801166014901060
185 858Geologi og geografi4344575379283620
185 860Kjemi og biokjemi3032238299249410
185 862Matematikk og økonomi5064292545370831
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi4845263416345750
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi806761066245081200
185 868India områdestudier12513742401157105621482
185 870Europastudier (EU)601141849999299267
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier12513592141193110920177
185 872Internasjonale studier6021174631827169691145
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor25327332802554323
185 874Kriminologi60342448328782604140304
185 876Psykologi, bachelor180337058428292525246312
185 879Sosialantropologi125165821314411314176116
185 880Sosiologi, bachelor140221827119341748217193
185 881Statsvitenskap, bachelor195293748225812400282221
185 883Utviklingsstudier6016191431416132396103
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor125194933816721519168186
185 899Tannpleie247171346125163583
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap2519836171151413
185 912Spansk, årsstudium258921587156684479
185 929Religionsvitenskap, bachelor605207044940210310
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk6547578430348840
185 940Informatikk, robotikk og intelligente systemer1025637226173200
185 941Psykologi , høst5524879802126198357265
185 942Psykologi , vår5517681761524143362205
I altI alt57813427716553288152552888703181
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
217 003Ingeniør, bygg5067791609415782
217 004Ingeniør, datateknologi4039180340205550
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign4035956319209440
217 009Ingeniør, kjemi og miljø2020724186123260
217 012Ingeniør, maskin4041859379279502
217 015Ingeniør, petroleumsteknologi60700143598427828
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon207381116365913538
217 050Sykepleie18517444901478127725396
217 070Barnevern11014462331193101017656
217 080Sosialt arbeid801215207102689412051
217 092Teknisk realfag1516710149107150
217 110Allmennlærerutdanning13510792439146091720
217 130Barnehagelærer1108341826906012017
217 170Engelsk607001025765141156
217 174Fransk, årsstudium2017715142129360
217 179Historie, årsstudium50596994864351100
217 196Religionsstudier4029736239227841
217 200Kunst- og kulturstudier3023040187164570
217 205Matematikk1523643191115291
217 211Nordisk4019931163151630
217 240Sosiologi, årsstudium508571237296469027
217 244Tysk1512518109101380
217 255Hotelledelse50765172541117862
217 272Kunsthistorie2524341197180580
217 317Reiselivsledelse90116313293379619312
217 318Regnskap og revisjon507001185935169238
217 369Økonomi og administrasjon185195345816711503284113
217 440Idrett/kroppsøving, bachelor30598965044615535
217 454Journalistikk257821256646154640
217 474Samfunnsfag med personalledelse8090023975467815044
217 481Historie, bachelor3028752233208490
217 482Religion, kultur og globalisering107276355220
217 505Kunst og håndtverk15339602762453015
217 618Drama1522829174160272
217 649Idrett/kroppsøving, årsstudium356081165074475526
217 755Konstruksjoner og materialer1519029172137301
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi20477694093283210
217 801Petroleumsteknologi355801115114156011
217 802Marin- og offshoreteknologi2053443464350514
217 803Informasjonsteknologi1016217145104160
217 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag1010199158110
217 860Biologisk kjemi3020846193148471
217 862Matematikk10105128968150
217 887Engelsk språk og litteratur3024736215185480
217 889Nordisk språk og litteratur15101118177350
217 912Spansk4031660240219612
217 938Byplanlegging1532229274176301
217 947Ingeniør, geovitenskap2038245335219370
I altI alt21351268545981060189743549386
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
186 002Sikkerhet og miljø201342210351120
186 017Ingeniør, automasjon201372611872190
186 018Prosess- og gassteknologi202112716994140
186 049Ingeniør, nautikk151633011953160
186 050Sykepleie, Tromsø90101929386072610837
186 110Allmennlærerutdanning70575131495323770
186 117Allmennlærerutdanning, samlingsbasert252205816289401
186 130Barnehagelærer, Tromsø4536956320263620
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert301796413598400
186 133Førskolelærer, desentralisert, Harstad251649313483470
186 156Faglærer i praktiske og estetiske fag251364611594401
186 164Bedriftsøkonomi2038746299263275
186 170Engelsk, årsstudium528934221195710
186 179Historie, årsstudium2024319202177590
186 205Matematikk10825674690
186 211Nordisk562134942161
186 222Likestilling og kjønn2010467464161
186 298Akvakultur5482412360
186 299Bioteknologi1011369568150
186 306Datasikkerhet157412593990
186 327Biologi6024042200142490
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap3017533145128450
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø12088620176668418712
186 395Informatikk301473112277220
186 462Kunst- og kulturformidling12127359782160
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse151351210793230
186 475Kunsthistorie207676958220
186 478Arkeologi2529330241217710
186 479Filosofi2316316125108280
186 481Historie, bachelor3023320194169420
186 482Religionsvitenskap, bachelor2067125547160
186 483Russlandsstudier1518828157142440
186 609Antikkens kultur, oppstart høst517215130
186 615Allmenn litteraturvitenskap56776055191
186 700Ergoterapi2431117265234422
186 701Radiografi3039243330279504
186 702Bioingeniør2429128247165390
186 703Fysioterapi261223216105999545108
186 707Farmasi3538533339238652
186 709Akvamedisin1069106240110
186 724Rettsvitenskap100172227915131440162199
186 739Medisinske fag100493534083631300
186 740Medisin100241633920901760112373
186 742Odontologi407021156305334799
186 743Tannpleie12280462361952413
186 752Psykologi, årsstudium200130823511099853520
186 769Energi, klima og miljø2017522155117330
186 770Satelitteknologi, master15636554690
186 783Molekylær bioteknologi151135956890
186 785Informatikk, datamaskinsystemer208397352140
186 813Industriell matematikk5523474160
186 814Romfysikk151271110483110
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Tromsø1289147765180
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag3023137200162300
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap25110179681280
186 852Pedagogikk, bachelor4035856271239820
186 857Fysikk15844715690
186 859Geologi2017432150106300
186 860Kjemi207086355180
186 862Matematikk og statistikk20549403450
186 867Ledelse, innovasjon og marked50658139531476948
186 876Psykologi, bachelor70828906966069427
186 877Samfunnssikkerhet og miljø201392211795260
186 878Politikk, økonomi og filosofi2520621170147490
186 879Sosialantropologi5032333277236750
186 880Sosiologi3534928296249750
186 881Statsvitenskap40449433793401181
186 891Språk og litteratur4527752233207640
186 892Språk og økonomi2024129207183590
186 898Samfunnsøkonomi2031823274252970
186 910Religionsvitenskap, årsstudium1010789081260
I altI alt22631279536001078692923445805
Lærested: UMB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
192 199Ettårig grunnstudium354411473843605831
192 230Eiendom2516523130115287
192 233Frie realfag1519824176110220
192 298Akvakultur15697593960
192 299Bioteknologi3532445295256422
192 310Landskapsingeniør20383513323013626
192 321Husdyrvitenskap3025053214134490
192 322Skogfag1589157234130
192 327Biologi2037340334246361
192 332Kjemi1591128374110
192 369Økonomi og administrasjon7578413969463514841
192 377Miljø og naturressurser1524215224178120
192 388Økologi og naturforvaltning3024338220157390
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor151191810683251
192 468Samfunnsøkonomi20300262672443520
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier25375513323075914
192 732Landskapsarkitektur406011485364945433
192 759Byggeteknikk og arkitektur25489714223343815
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling1516225150117263
192 767Industriell økonomi1533050298248338
192 783Kjemi og bioteknologi2017020156121195
192 784Miljøfysikk og fornybar energi2034041315269254
192 809Vann- og miljøteknikk1013315118102124
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master568106140100
192 835Fornybar energi20535814654235821
192 842Plantevitenskap151211510466140
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag15105139580131
192 857Energi- og miljøfysikk1518819177157263
192 864Matvitenskap og ernæring2519625173127290
192 948Mat- og miljøteknologi1521416630
192 949By- og regionplanlegging15304402572414117
I altI alt67549001281425836291020186
Total
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-supplering
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
I altI alt488331058101039978781076897756157827

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Torsdag 27. februar 2020 15:48:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017