Søkere pr år (maitall)

NB: Feilkilde er at det kan variere hvor langt man har kommet i registreringen av "vanskelige" søkere hvert år når maitallene tas ut. F.eks. søkere med ukjent eller manglende fødselsnr.


TidSøkere
KvinneMannI alt
2005-april571363893196067
2006-april564953702793522
2007-april563373610492441
2008-april568133569392506
2009-april6206142107104168

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 21. mars 2018 23:19:19
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017