SO50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Som SO50, men i tre tabeller: Første tabell teller kvinnelige søkere. Tabell nr to teller mannlige søkere, mens den siste teller alle søkere.


Kjønn: Kvinne
Søkerens fylkeSøkere
2009-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus14487756836591166333687184709547338912215442585985172283716532
Aust-Agder844586555333153122580552188292021507069050431240
Buskerud39047116633180768151319037420722181046833992793113141332918
Finnmark561428487401653538120753327423272375556930211034
Hedmark22617921996245311047726871299122496488120913557782229
Hordaland276831284021059013235117230118281072564109817246149786586595
Møre og Romsdal17215762013911951669120123260110526221013349125118169423059
Nord-Trøndelag8715501994387126794185154535125381147632098425301670
Nordland13019727010853815822514521808842024811517598414058502682
Oppland190201822759048114470681219123012910265212318713782722305
Oslo1010714474134417213466122761181063868213592386853932272718729
Rogaland275225125401642440223391392311796340213791618743592266755018
Sogn og Fjordane8713438739572832640156520159687285639212424221548
Svalbard122
Sør-Trøndelag19825109442838942937882543361479234105357612448818180744202
Telemark13311417514944877425601331022153614021160163447247822076
Troms10323371278736669543131046501614356957170910140452169
Ukjent8469161127783001210139131291045373
Vest-Agder1243066710735477732479287139847284116153141563322030
Vestfold2515628823116613109229121714991674055547623130312361292658
Østfold3965115818177607139399937718762018556214223925318016512992
I alt564416493880108843872067547302568376863043342980542586173784025812969103166328462061
Kjønn: Mann
Søkerens fylkeSøkere
2009-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus6921063183148412323375729355334733738914912113973711942334571
Aust-Agder7126525558234401646593681251719280723183822813
Buskerud206706691417753115019113235119217182628196171184192701893
Finnmark261622188431125130965714751918326293261920567
Hedmark13422591157628010955824708149035529511077549421461
Hordaland1648678222544008374592262451168716303103911231724097564629
Møre og Romsdal681944141758081065961321526641661079886215511246362094
Nord-Trøndelag582331201202411064291461163378745755421294423221095
Nordland5214532912031713212385811349312136859476536147291765
Oppland1041787833530611541906747199266506871038348301415
Oslo6671043242740612892766128748054453975813652214622931872416196
Rogaland1661757922199172121546201200118522527392714429150575573540
Sogn og Fjordane66213357264822126541042831033242974167583626988
Svalbard11
Sør-Trøndelag963182252075732483422422138851914625278328810364502971
Telemark947897121123139323811356351342833858396248129471256
Troms48293166113254744627465402116244034710366039231446
Ukjent121115710815567148234104895131010223
Vest-Agder5730938811039463189485577262263027212187532241458
Vestfold12248138121394281152510516894014649499253145182741771762
Østfold24844931217345914631132249114817742483891691641619711963
I alt31511478231253638801425639451548355843802102457931463144152455516740152227208642107
Total
Søkerens fylkeSøkere
2009-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
I alt87953127619216248267349318675411673261068454453138474049317936480132961092553935370104168

Forklaring:

Kjønn    Kvinner eller menn. "I alt" betyr begge kjønn samlet.

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Torsdag 27. februar 2020 15:09:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017