So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2009-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus2140183886671075289567314447712628946762211303546999588842260411103
Aust-Agder155723901011156593287113992031346394230142100888652053
Buskerud596117183547357129930150203609326438918613115954504955062034811
Finnmark82305067583277866821613247912532455638489549411601
Hedmark36039151301538733219102154115721132128411771323162101061203690
Hordaland44016920662464990969711039854629961788867213728477873718311411224
Møre og Romsdal24034120343142003273421625541217694283172322153406293115785153
Nord-Trøndelag145388139214628232122333127087221283190210533812848522765
Nordland1823312599228855290348231029313773238420101221637201105794447
Oppland29437269359257872591111581893194922116811582102902201301023720
Oslo16771757716875030106221225141091135517831402724459114768641451214925
Rogaland4414002046236341614388534043129815654210184333172614271411328558
Sogn og Fjordane15334761314516055045294260803262101158210415918260482536
Svalbard1123
Sør-Trøndelag294561916949014675411130496549236442515161032077762841441247173
Telemark227192272262068001674814126816572878974017432596953761293332
Troms1515268193200620143100587169105227767972104274516179683615
Ukjent20115111626927121315448351424321224231415596
Vest-Agder1816151051818394114050141177144866073586188274229095563488
Vestfold37310442635255104122447196385243931389105472937648519772064420
Østfold64495251303501066285702316263024378127104523140841734126224955
I alt87953127619216248267349318675411673261068454453138474049317936480132961092553935370104168

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:39:09
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017