SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2009-april
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK20510275993633
HELSEFAG - ANNET77333914534
HELSEFAG - AUDIO6429140
HELSEFAG - BARNEVER52784552161946
HELSEFAG - BIOING46230815460
HELSEFAG - ERGO5028616344
HELSEFAG - ERNÆRING51358714672
HELSEFAG - FARMASI1212502212
HELSEFAG - FYSIO787166242478
HELSEFAG - MEDISIN484828263318
HELSEFAG - ODONT72314230801
HELSEFAG - RADIO79337714519
HELSEFAG - RESEPTAR3583417202
HELSEFAG - SOSIONOM55582192552554
HELSEFAG - SYKEPL13331604710308518
HELSEFAG - VERNEPL66345953951579
HELSEFAG - VETERIN442592191247
HISTORIE21613937893376
IDRETT9510806363209
INFOTEKN1496632661951
JUS288127832046945
LANDOGHAVBRUK50143531400
LÆRER - LEKTOR 8-131237066915
LÆRER - ALMLÆRER315106551794046
LÆRER - ANNET9248886292
LÆRER - BHGLÆRER79089795783621
LÆRER - FAGLÆRER2522828191867
MEDIEFAG18813677744639
PEDFAG1667159551471
REALFAG1079895382787
REISELIV67354430716
SAMFUNN5873619825913023
SPRÅK24216800975011
TEKNO - ANNET76333021613
TEKNO - ARKITEKT242735151154
TEKNO - INGENIØR23792291494253
TEKNO - MARITIM3695823412
TEKNO - SIVING518472213881
ØKADM5712503836911529
I alt47941041684794104168

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:38:38
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017