So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall). Sortert på flest førstegangssøkere (primærsøkere) per studieplass.


Onsdag 6. juli 2022 14:48:16
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017