So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall). Sortert på hvilke lærested som har flest primærsokere.


Onsdag 6. juli 2022 16:20:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017