So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2007-april2008-april2009-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
ESTETISK934532641419926631002.1814371027536332.5
HELSEFAG - ANNET282452836432065541.5238433395341.4
HELSEFAG - AUDIO4915637417441.1937429401.1
HELSEFAG - BARNEVER84452134676762517662.61696845519462.8
HELSEFAG - BIOING204443726121584241.6225123084601.8
HELSEFAG - ERGO269239123024613271.4222428613441.5
HELSEFAG - ERNÆRING283148813429615163.8515435876724.4
HELSEFAG - FARMASI113219512212852281.8712212502121.7
HELSEFAG - FYSIO62352199297640222457.56297716624788.3
HELSEFAG - MEDISIN42112840580415927884.81580482833185.7
HELSEFAG - ODONT294382521028487493.5722531428013.6
HELSEFAG - ORTOPEDI12214403.33
HELSEFAG - RADIO305949221031664982.3721033775192.5
HELSEFAG - RESEPTAR798176908281882.09908342022.2
HELSEFAG - SOSIONOM79972422777730421712.79767821925543.3
HELSEFAG - SYKEPL14347796637991380573461.9338121604785182.2
HELSEFAG - VERNEPL42331414830402814541.75784459515792.0
HELSEFAG - VETERIN2002994992169101510.25992592124712.6
HISTORIE13013288526471279729811.1327041393733761.2
IDRETT968831501383937230422.2015221080632092.1
INFOTEKN586017331412589017931.271329663219511.5
JUS942741561230969742163.4316171278369454.3
LANDOGHAVBRUK128239134014283891.1434514354001.2
LÆRER - LEKTOR 8-13348781349133368181.6751837069151.8
LÆRER - ALMLÆRER846830662470817330031.2222091065540461.8
LÆRER - ANNET406254844162823.361004882922.9
LÆRER - BHGLÆRER844532632297850937591.642193897936211.7
LÆRER - FAGLÆRER278980956624597551.3357328288671.5
MEDIEFAG12398422315491279843812.8316281367746392.8
PEDFAG576911841080660913361.241085715914711.4
REALFAG892824302481897323910.962289989527871.2
REISELIV352477049835667591.5242235447161.7
SAMFUNN3360912590621832489118771.91629236198130232.1
SPRÅK16161467127501560646691.7028151680050111.8
TEKNO - ANNET323460439032956291.6136833306131.7
TEKNO - ARKITEKT273111571202856125210.43125273511549.2
TEKNO - INGENIØR808238383009841039611.322837922942531.5
TEKNO - MARITIM5922061477353352.281879584122.2
TEKNO - SIVING779036271643820938282.331790847238812.2
ØKADM213999800429422734105972.47449625038115292.6
I alt92441924414724692506925061.96476131041681041682.2

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Lørdag 22. februar 2020 08:07:58
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017