So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.


Utdanningsområde2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISK706032151027524181215363366.6
HELSEFAG3090410125410292016152632542479.3
HISTORIE737765601393716131763337647.8
IDRETT517156351080612651944320939.4
INFOTEKN1646498666323171634195116.2
JUS700957741278335813364694551.6
LANDOGHAVBRUK777658143517222840043.0
LÆRER1484066252146569932748974171.8
MEDIEFAG769659811367725732066463955.5
PEDFAG5314184571591085386147173.8
REALFAG51224773989513281459278747.6
REISELIV24831061354451020671671.2
SAMFUNN231901300836198857244511302365.8
SPRÅK1140153991680035061505501170.0
TEKNO56141222417838255877551031324.8
ØKADM126081243025038540961201152946.9
I alt6206142107104168620614210710416859.6

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 11. desember 2019 18:24:53
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017