So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde2007-april2008-april2009-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
ESTETISK1419934532642.301419926631002.1814371027536332.5
HELSEFAG869537185235572.71872836274223532.56873241029254242.9
HISTORIE27071301328851.0726471279729811.1327041393733761.2
IDRETT1259968831502.501383937230422.2015221080632092.1
INFOTEKN1303586017331.331412589017931.271329663219511.5
JUS1200942741563.461230969742163.4316171278369454.3
LANDOGHAVBRUK34512823911.1334014283891.1434514354001.2
LÆRER55721885682051.4759081856786171.4655932146597411.7
MEDIEFAG16381239842232.5815491279843812.8316281367746392.8
PEDFAG865576911841.371080660913361.241085715914711.4
REALFAG2546892824300.952481897323910.962289989527871.2
REISELIV50935247701.5149835667591.5242235447161.7
SAMFUNN661433609125901.90621832489118771.91629236198130232.1
SPRÅK29971616146711.5627501560646691.7028151680050111.8
TEKNO54101589794321.74530916833100051.88530717838103131.9
ØKADM42412139998002.31429422734105972.47449625038115292.6
I alt4732092441924411.954724692506925061.96476131041681041682.2

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Torsdag 27. februar 2020 14:37:18
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017