So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Fredag 1. juli 2022 15:27:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017