So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år for realkompetansesøkere

Antall søkere i hver aldersgruppe de fire siste år. Under "Ønsket r.k.beh." ligger de som har sagt ja og ønsker realkompetansebehandling. Viser også realkompetansesøkerandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereRealkompprosent
2006-april2007-april2008-april2009-april
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
0-182642602691470.0
19161521718618224198460.0
20159091606916928180550.0
21119541203011901132280.0
22-23152771492514461160870.0
24-2526893442758814285840132899593.3
26-2997693749108840921857011141033010.8
30-341018614187557048345384994641015.5
35-39958421281839438233747932440021.2
40-4999541371007391193537731200460726.0
50-5915871914971415880221798422.1
60+339845114691157.8
I alt43769352240429244139679250647941041684.6

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:45:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017