So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2008
2006-april2007-april2008-april2009-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-181641002641689226017495269975014766.0
19974564071615210284690217186111637061182241182080261984659.6
20993859711590910164590516069105996329169281121168441805562.1
21703549191195471024928120307094480711901763055981322857.7
22-23873565421527787906135149258406605514461918769001608757.1
24-2553853959934450603754881449373464840156314328995956.5
26-29539739779374523236088840516734038570581545151033056.3
30-3439052236614136632041570434211963538439112499641061.0
35-3927981414421226341309394325741173374729081492440066.1
40-4928861251413727301181391126781095377331241483460767.8
50-5948123871948223271457522780265932598467.0
60+261339281745252146684711559.1
I alt564953702793522563373610492441568133569392506620614210710416859.6

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:13:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017