So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkere
2006-april2007-april2008-april2009-april
0-18264260269147
1916152171861822419846
2015909160691692818055
2111954120301190113228
22-2315277149251446116087
24-259344881484019959
26-2993748840857010330
30-346141570453846410
35-394212394337474400
40-494137391137734607
50-59719714802984
60+394546115
I alt935229244192506104168

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:22:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017