SO46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. "Ønsket r.k.beh." markerer at dette tallet gjelder realkompetansesøkere, mens under "I alt" står alle søkere.


LærestedLærestedsnavn2009-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo251743168811.82
ATHLærestedsnavn145074974.12
DHSLærestedsnavn325311210271314.31
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning381393184284.21
HBBLærestedsnavn848953117218.02
HDLærestedsnavn677496916.59
HDHLærestedsnavn72989121836.56
HIAKLærestedsnavn5304133338124227.21
HIBLærestedsnavn3211563217449393.52
HIBULærestedsnavn246592312216017.62
HIFLærestedsnavn263183218671625.98
HIGLærestedsnavn1913976899399.48
HIHLærestedsnavn13311646733619.94
HIHMLærestedsnavn3666380256227211.27
HILLærestedsnavn260768612820126.36
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk882894446936.35
HINLærestedsnavn608402622811.40
HINELærestedsnavn666613323514.04
HINTLærestedsnavn2424116164144211.37
HIOLærestedsnavn98328775516112204.60
HISFLærestedsnavn1884049103103010.00
HISTLærestedsnavn2221279613749602.76
HITLærestedsnavn4036735237231610.23
HIVELærestedsnavn221539311218326.11
HIÅLærestedsnavn1172881789298.40
HIØHøgskolen i Østfold3935370260206712.58
HSHLærestedsnavn1092636658777.41
HVOHøgskulen i Volda8441935112634.04
LDHLovisenberg diakonale høgskole951262122345.13
MFMF vitenskapelig høyskole1575541922.08
MHGLærestedsnavn56521180.00
MHSLærestedsnavn72882633.17
NHHNorges Handelshøyskole184568721560.32
NIHNorges idrettshøgskole163051107711.30
NLANLA Høgskolen441684223925.61
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18324524102108230.94
NVHLærestedsnavn4425921912471.52
PHSPolitihøgskolen172312914326355.43
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences87542516.00
UIAUniversitetet i Agder2231155413141633.15
UIBUniversitetet i Bergen2092397310382181.25
UINLærestedsnavn2364459149144110.34
UIOUniversitetet i Oslo52734224324164861.97
UISUniversitetet i Stavanger2601256216345673.57
UITUiT Norges arktiske universitet3321245019736675.37
UMBLærestedsnavn5648912712562.15
I altLærestedsnavn479410416847941041684.60

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:29:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017