So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
NVHNorges veterinærhøgskole2305287262331011549392.5
LDHLovisenberg diakonale høgskole111414811141482142091.5
HBBHøgskolen Betanien80590805901571591.3
HDHHaraldsplass diakonale høgskole90485904851651890.2
HDHøyskolen Diakonova6638666386791286.8
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen116622717083193626684.6
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College5619792521484.0
DHSDiakonhjemmet Høgskole2583529288659356215178.8
HIFHøgskolen i Finnmark1290542180778354317375.8
NLANLA Høgskolen120947516906362939974.7
HINEHøgskolen i Nesna4781836672561746174.0
HIHHøgskolen i Harstad86629811823752459172.9
HIAKHøgskolen i Akershus31629713819115690333972.7
HITHøgskolen i Telemark4252248369563909155376367.1
HIOHøgskolen i Oslo187491002636764190977342387865.4
HIBUHøgskolen i Buskerud3639228449213192104156065.0
HILHøgskolen i Lillehammer4865282179214377129172164.2
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane258614633861218265937164.0
HIØHøgskolen i Østfold3284208656713527131475363.6
MHSMisjonshøgskolen185103214133402363.5
HVOHøgskulen i Volda259915943978240678847562.4
UIAUniversitetet i Agder696145931450787982586157762.1
HIBHøgskolen i Bergen9621601117247112813055188461.9
UIOUniversitetet i Oslo2094813276568763483510176631061.7
UISUniversitetet i Stavanger7372519014891105122779178860.8
UINUniversitetet i Nordland257118884181295787256960.5
HIHMHøgskolen i Hedmark3740264055464151137389960.4
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag776950271394387232996196460.4
UITUiT Norges arktiske universitet749549551302588302213145460.3
HSHHøgskolen Stord/Haugesund159910372439149552735060.1
UIBUniversitetet i Bergen14277969632282217694901331759.6
I altLærestedsnavn6206142107325571218790620614210759.6
HIVEHøgskolen i Vestfold3166222751233601109074259.5
MHGMediehøgskolen Gimlekollen389263500345704859.3
MFDet teologiske Menighetsfakultet4463096384351137958.9
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag256815484061228683960358.2
ATHAnsgar Teologiske Høgskole325182394225544355.7
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap264522464471370467757953.9
HIÅHøgskolen i Ålesund147914022217211149543453.3
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk143414602021213336832553.1
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9148291130107844243950.2
HIGHøgskolen i Gjøvik201819582650300645248748.1
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet126661185830824326635031579246.5
HINHøgskolen i Narvik3534874026668614237.7
NHHNorges Handelshøyskole1855271318552713802135437.2
NIHNorges idrettshøgskole129017611699240726650534.5
PHSPolitihøgskolen1172195724164381898173734.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:24:09
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017