So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
LDHLovisenberg diakonale høgskole111414811141482142091.5
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning116622717083193626684.6
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences5619792521484.0
VIDVID vitenskapelige høgskole38827605472987100321982.1
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4631249170944014183167273.2
NLANLA Høgskolen1570732219098136314771.2
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet198491051040583202538245421766.2
HSNLærestedsnavn9010585717000107023684206564.1
HISFLærestedsnavn258614633861218265937164.0
HIØHøgskolen i Østfold3284208656713527131475363.6
UITUiT Norges arktiske universitet8835575116416106543087186062.4
HVOHøgskulen i Volda259915943978240678847562.4
HINNHøgskolen i Innlandet772348901346785282664162062.2
UIAUniversitetet i Agder696145931450787982586157762.1
UIOUniversitetet i Oslo2094813276568763483510176631061.7
HVLHøgskulen på Vestlandet10423662419686127763582223461.6
UISUniversitetet i Stavanger7372519014891105122779178860.8
NORDNord universitet50703347890954991885123360.5
UIBUniversitetet i Bergen14277969632282217694901331759.6
I altLærestedsnavn6206142107325571218790620614210759.6
MFMF vitenskapelig høyskole4463096384351137958.9
ATHLærestedsnavn325182394225544355.7
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk143414602021213336832553.1
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet193201637449634465038974867750.8
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9148291130107844243950.2
NHHNorges Handelshøyskole1855271318552713802135437.2
NIHNorges idrettshøgskole129017611699240726650534.5
PHSPolitihøgskolen1172195724164381898173734.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:03:16
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017