SO46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2009-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo27517432208881
ATHAnsgar Teologiske Høgskole918550761997
DHSDiakonhjemmet Høgskole734831123479713
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen528313932027428
HBBHøgskolen Betanien170895895172
HDHøyskolen Diakonova15074974991
HDHHaraldsplass diakonale høgskole170989989183
HIAKHøgskolen i Akershus16513413349751242
HIBHøgskolen i Bergen39169915632285284939
HIBUHøgskolen i Buskerud30818592381131601
HIFHøgskolen i Finnmark2559318322590716
HIGHøgskolen i Gjøvik2673539765656939
HIHHøgskolen i Harstad933411641557336
HIHMHøgskolen i Hedmark561261638096972272
HILHøgskolen i Lillehammer3214597686122982012
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1953028944154693
HINHøgskolen i Narvik154258401068228
HINEHøgskolen i Nesna18280661923235
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag261030411663471442
HIOHøgskolen i Oslo453030287755586111220
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane30680404960431030
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag27163112796226664960
HITHøgskolen i Telemark6215656735108652316
HIVEHøgskolen i Vestfold421255539387241832
HIÅHøgskolen i Ålesund2353728814328929
HIØHøgskolen i Østfold361196537091982067
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1879526363934877
HVOHøgskulen i Volda331036419363841263
LDHLovisenberg diakonale høgskole116012621262234
MFDet teologiske Menighetsfakultet83357551073192
MHGMediehøgskolen Gimlekollen5109652845118
MHSMisjonshøgskolen520028834763
NHHNorges Handelshøyskole1430456845682156
NIHNorges idrettshøgskole419630514106771
NLANLA Høgskolen1358216842326392
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet974672245246348710823
NVHNorges veterinærhøgskole299259229331247
PHSPolitihøgskolen3552312967972635
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College4607510425
UIAUniversitetet i Agder73227311554233054163
UIBUniversitetet i Bergen83371123973540518218
UINUniversitetet i Nordland431126445971381441
UIOUniversitetet i Oslo845572342249171116486
UISUniversitetet i Stavanger48213512562254034567
UITUiT Norges arktiske universitet71224312450218553667
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap31675489181751256
I altLærestedsnavn122947613104168544361104168

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:04:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017