SO46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2009-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo217432208881
ATHLærestedsnavn950761997
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning513932027428
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1928944154693
HINNHøgskolen i Innlandet8812613219954284
HISFLærestedsnavn30404960431030
HIØHøgskolen i Østfold36537091982067
HSNLærestedsnavn13414867277025749
HVLHøgskulen på Vestlandet5717047324625816
HVOHøgskulen i Volda33419363841263
LDHLovisenberg diakonale høgskole112621262234
MFMF vitenskapelig høyskole87551073192
NHHNorges Handelshøyskole1456845682156
NIHNorges idrettshøgskole430514106771
NLANLA Høgskolen1823023171510
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet337122111082503
NORDNord universitet878417144083118
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet173356949613717651
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet61303596083612462
PHSPolitihøgskolen3312967972635
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences47510425
UIAUniversitetet i Agder7311554233054163
UIBUniversitetet i Bergen8323973540518218
UIOUniversitetet i Oslo84342249171116486
UISUniversitetet i Stavanger4812562254034567
UITUiT Norges arktiske universitet12014586270704947
VIDVID vitenskapelige høgskole15464264591222
I altLærestedsnavn1229104168544361104168

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:24:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017