So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt8281561828156138475151.1
189 343Design3026473026475813044.6
I altI alt91417431130220844288150.2
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk4571457151050.0
255 418Interkulturell forståelse3953395388100.0
255 437Musikkteknologi174117416966.7
255 480Teologi 7227222540.0
255 752Psykologi, årsstudium162227162227183158.1
255 777Musikk3063306321216.7
255 869Interkulturelle studier3348334844100.0
255 876Kultur- og samfunnspsykologi496549654757.1
255 936Praktisk teologi1229122951145.5
I altI alt325507394619549755.7
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo143116301431163023628184.0
251 060Vernepleie, Stavanger240305240305648674.4
251 080Sosialt arbeid63280063280011815874.7
251 081Sosialt arbeid, deltid35446535446510413974.8
251 539Diakoni, heltid, Oslo6278627881080.0
251 542Diakoni, deltid, Oslo3550355061060.0
251 700Ergoterapi132151132151262989.7
I altI alt258331122886347956271378.8
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer79494179494119522586.7
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk246270246270526086.7
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv324419324419547671.1
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse237275237275323786.5
253 618Drama107122107122293096.7
I altI alt116613931708202736242884.6
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning80589580589515717291.3
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning663749663749799186.8
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning90498990498916518390.2
Lærested: HIAK -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn202 050Sykepleierutdanning139815801398158029331991.8
202 060Vernepleierutdanning54974454974414219772.1
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum32249932249910817063.5
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid64726472273090.0
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid34383438141687.5
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk2652651482.1
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag83938393232688.5
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag39593959284562.2
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag52575257232495.8
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag127127220.0
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.4374371254.0
202 405Produktdesign225375225375548563.5
202 408Samfunnsernæring43450543450511111993.3
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse316423316423304763.8
202 896Husøkonomi og serviceledelse158234158234355267.3
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse138167138167131776.5
I altI alt3162413338194975903124272.7
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen1858641858643017317.3
203 004Ingeniør, data49475494755756.7
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen32296322963595.1
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi9120191201162857.1
203 011Ingeniør, marinteknikk9649696496116516.9
203 012Ingeniør, maskin, Bergen59507595077917.7
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen413884138885714.0
203 024Ingeniør, elektronikk36323363231382.6
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi31177311771185.6
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom6831768317152951.7
203 050Sykepleie, Bergen, høst258629672586296754161987.4
203 060Vernepleie, Bergen67887767887712619764.0
203 080Sosialt arbeid, Bergen124214721242147234439686.9
203 096Ingeniør, havteknologi86513865131110011.0
203 110Allmennlærerutdanning130619091306190929341570.6
203 120Allmennlærerutdanning med musikk135242135242275054.0
203 130Barnehagelærer, Bergen9671164967116415117685.8
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet351382351382838993.3
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk395507395507587379.5
203 154Faglærerutdanning i realfag111311133475.0
203 203Folkehelsearbeid5977435977438710087.0
203 242Samfunnsfag, Sogndal323437323437253571.4
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen129626951296269522341653.6
203 395Informasjonsteknologi, Bergen533315333163616.7
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag2275722275723611032.7
203 446Mat og helse565667565667506083.3
203 466Tegnspråk og tolking265295265295586392.1
203 618Drama265337265337445383.0
203 623Engelsk, Stord321478321478365664.3
203 649Idrett517101651710166413148.9
203 667Musikk210400210400398645.3
203 680Samfunnsfag, Stord197355197355112937.9
203 700Ergoterapi694870694870668280.5
203 701Radiografi556810556810608273.2
203 702Bioingeniør450544450544849786.6
203 703Fysioterapi190428011904280139361464.0
203 711Havbruksteknologi71154711541425.0
203 753Landmåling og eiendomsdesign158428158428246835.3
203 822Ingeniør, energiteknologi133505133505146521.5
I altI alt96211563217247285283055493961.9
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg221792217953912.8
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg21210212102424.8
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg31212312124439.3
205 050Sykepleier, Drammen122314061223140628132885.7
205 112Allmennlærer, Drammen3444813444817711567.0
205 114Allmennlærer, Hønefoss263426346785.7
205 155Lysdesign, Drammen124215124215223857.9
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg113186113186203360.6
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.7915179151101855.6
205 205Matematikk, Hønefoss183518352728.6
205 210Norsk, deltid, Hønefoss37443744182090.0
205 246Jus, årstudium, Hønefoss155237155237263574.3
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen46070246070214621169.2
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg8724687246122548.0
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss231291231291384192.7
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss942609426092536.0
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss1589158921118.2
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss291382913821711.8
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg244497244497518758.6
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss170409170409326053.3
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss1349134931030.0
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss2938293877100.0
205 623Engelsk, Hønefoss70887088141687.5
205 661Matematikk, deltid, Hønefoss1527152751241.7
205 672Norsk, Hønefoss4653465399100.0
205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss3456345641040.0
205 701Radiograf, Drammen349489349489496971.0
205 867Jus og ledelse, Hønefoss310484310484527569.3
205 881Statsvitenskap, Drammen150274150274274856.2
205 894Optometri, Kongsberg38253338253310614374.1
I altI alt36395923492181131041160165.0
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 050Sykepleie, Hammerfest160185160185415082.0
206 053Sykepleierutdanning, Kirkenes1361621361629010486.5
206 070Barnevern101123101123212295.5
206 071Barnevern, samlinger181212181212607184.5
206 080Sosialt arbeid120147120147283580.0
206 110Allmennlærerutdanning111158111158354381.4
206 112Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett8111181111577774.0
206 130Barnehagelærerutdanning91115911152121100.0
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger64686468363894.7
206 162Økonomisk administrativ ledelse49804980182669.2
206 164Bedriftsøkonomi54885488152171.4
206 170Engelsk41564156141877.8
206 176Finsk213021301250.0
206 185Idrett, Tromsø1328132822100.0
206 255Hotell og vertskapsledelse761167611661250.0
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon8011280112121485.7
206 369Økonomi og administrasjon6411564115243666.7
206 388Arktiske naturressurser4567456781457.1
206 440Idrett og friluftsliv4395439551338.5
206 605Friluftsliv9016790167173351.5
206 649Idrett, årsstudium388338833933.3
206 663Medieproduksjon, årsstudium2850285061250.0
206 712Russisk for næringslivet 12457245771353.8
206 754Reiseliv67976797111573.3
206 838Medieproduksjon2968296851533.3
I altI alt129018321807259054371675.8
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg32251322512385.3
207 004Ingeniør, data14138141381214.8
207 005Ingeniør, elektro813481342258.0
207 012Ingeniør, maskin321133211352025.0
207 033Ingeniør, bygg - landmåling77677650.0
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse331653316542913.8
207 046Webutvikling361933619342218.2
207 050Sykepleierutdanning81096881096817119289.1
207 051Sykepleierutdanning, deltid247274247274788394.0
207 136Medieledelse, årsstudium4671467171258.3
207 149Mediedesign316499316499518460.7
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium122244122244204940.8
207 188Informatikk2899289992045.0
207 248Landmåling167916792258.0
207 264Medieproduksjon892398923982828.6
207 369Økonomi og ledelse140336140336143737.8
207 374Drift av nettverk og datasystemer613061301293.4
207 395Programvareutvikling914091401166.2
207 406Geomatikk1279127932114.3
207 429Informasjonssikkerhet810581052306.7
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium224822482633.3
207 604Medieproduksjon, årsstudium113219113219101566.7
207 673Spillprogrammering11166111661283.6
207 701Radiografutdanning262389262389325162.7
207 824Teknologidesign og ledelse491594915942020.0
207 838Medieledelse182342182342183354.5
I altI alt201839762650565645293948.1
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse8115781157244355.8
208 050Sykepleierutdanning314360314360525594.5
208 051Sykepleierutdanning, deltid9810898108293193.5
208 060Vernepleierutdanning116154116154284660.9
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø9212692126243961.5
208 070Barnevernspedagogutdanning268310268310526185.2
208 318Regnskap og revisjon3465346561060.0
208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon112149112149142263.6
208 350Retail Management6712867128162955.2
I altI alt86611641182155724533672.9
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum69481969481916919487.1
209 053Sykepleie, Kongsvinger280331280331546287.1
209 100Allmennlærerutdanning, Hamar3545323545329915165.6
209 113Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert22228122228110413378.2
209 130Barnehagelærer3794733794738110676.4
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert36540736540720322689.8
209 133Førskolelærerutd. for tospråklige,nett " samlinger38433843131681.2
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag102297102297105020.0
209 157Faglærer i musikk25532553101662.5
209 162Organisasjon og ledelse, Rena115183115183242982.8
209 164Bedriftsøkonomi, Rena45824582162176.2
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena111209111209519354.8
209 172Jakt, fiske og naturveiledning491934919394818.8
209 185Idrett, Elverum112327112327174934.7
209 189Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena35493549121580.0
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad3594359461735.3
209 239Krisehåndtering130231130231368641.9
209 242Samfunnsfag9816698166315952.5
209 250Skogbruk, årsstudium1357135751827.8
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.83958395495786.0
209 299Bioteknologi, Hamar4877487791464.3
209 311Landbruksteknikk207720771166.2
209 318Regnskap og revisjon458545856966.7
209 320Agronomi263926393560.0
209 322Skogbruk7567561714.3
209 323Utmarksforvaltning5513655136103429.4
209 359Markedsføring, Rena109198109198101952.6
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor6214462144102147.6
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena2967296771450.0
209 409Økologisk landbruk44664466172568.0
209 420Naturmangfold1226122630.0
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)254725474580.0
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen61291612913329.4
209 446Mat, ernæring og helse168189168189232688.5
209 451Animasjon, Hamar119324119324206829.4
209 455Språk- og kulturfag, Hamar3948394888100.0
209 470Serviceledelse og markedsføring8112781127212777.8
209 472Virtuell kunst og design, Hamar102229102229133043.3
209 476Music Business - Management9119691196234452.3
209 486Folkehelsearbeid171243171243182572.0
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena5318153181102737.0
209 516Regnskap og økonomirådgivning52845284131776.5
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert26382638141973.7
209 605Friluftsliv982239822381844.4
209 623Engelsk, Hamar103159103159243764.9
209 626Religion, livssyn og etikk, Hamar427042707977.8
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger351243512452222.7
209 663Mediefag, Rena357035703650.0
209 667Musikk541265412692045.0
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1756175651827.8
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)1047104730.0
209 672Norsk55735573131872.2
209 676Sosialpedagogikk167204167204283775.7
209 714Music Business - Production7022770227114226.2
209 839Spillteknologi og simulering67321673218839.6
209 867Ledelse og digitalisering631076310791850.0
I altI alt37406380554696971373227260.4
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor235574235574318636.0
210 060Vernepleierutdanning330431330431557771.4
210 061Vernepleieutdanning, deltid21226321226310912587.2
210 070Barnevern82597782597711013979.1
210 080Sosialt arbeid61977561977511514380.4
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor12531412531483324.2
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium157320157320275747.4
210 185Idrett215520215520328040.0
210 220Pedagogikk, årsstudium327464327464476374.6
210 240Sosiologi, årsstudium198287198287203066.7
210 246Jus, årsstudium385599385599405967.8
210 262Film- og fjernsynsvitenskap150329150329205238.5
210 264TV-teknikk6117461174268231.7
210 272Kunsthistorie769876986875.0
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium103189103189152853.6
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor117152117152415180.4
210 317Reiselivsledelse377518377518486672.7
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser173258173258313979.5
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto8519285192225440.7
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi135413135413205834.5
210 481Samtidshistorie256025604850.0
210 526Rettsvitenskap412683412683528263.4
210 534TV-ledelse56875687212777.8
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium183229183229334278.6
210 676Pedagogikk, deltid1952661952667711070.0
210 752Psykologi, årsstudium661900661900819882.7
210 754Reiseliv og turisme261338261338293290.6
210 852Pedagogikk, bachelor132189132189101758.8
210 867Organisasjon og ledelse3045243045246210757.9
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor135213135213152755.6
210 876Psykologi5317805317807511764.1
210 880Sosiologi12118212118291560.0
I altI alt486576867921122981291201264.2
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 035Økonomi og administrasjon, 2-årig275027501714.3
211 050Sykepleie47153947153910110992.7
211 060Vernepleie154185154185485488.9
211 159Elektronisk handel og innkjøpsledelse2365236531030.0
211 164Bedriftsøkonomi8315683156112347.8
211 185Idrett og adventure9724097240173745.9
211 189IT287028703933.3
211 238Statsvitenskap7311473114121963.2
211 246Jus223353223353243961.5
211 292Logistikk og Supply Chain Management7424474244155328.3
211 318Regnskap og revisjon5311053110101471.4
211 369Økonomi og administrasjon184422184422314963.3
211 370IT og logistikk361513615182532.0
211 404Siviløkonom, 1. avdeling702157021592339.1
211 422IT-basert bedriftsutvikling12811281120.0
211 432Marin logistikk og økonomi6514965149111957.9
211 488Sport Management924519245187311.0
211 841Politikk, juss og administrasjon160262160262273479.4
211 866Petroleumslogistikk og økonomi9629796297298434.5
I altI alt143428942021415436869353.1
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg22122221222229.1
212 004Datateknikk89789731618.8
212 005Ingeniør, Elektro67467421513.3
212 018Prosessteknologi8548541911.1
212 040Ingeniør, Alta, første studieår1963196372626.9
212 050Sykepleierutdanning227274227274495687.5
212 095Ingeniør, første studieår, Bodø116011601195.3
212 410Økonomi og administrasjon51985198152853.6
212 430Multimediaprogrammering73673660.0
212 761Elektroteknikk, master52852820.0
212 804Data/IT, master44644611010.0
212 805Ingeniørdesign, master1423142310.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master21821840.0
212 811Industriell teknologi, master8348343560.0
212 814Satelitteknologi, master104110412922.2
I altI alt35384040210688622837.7
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen83978397313393.9
213 110Allmennlærerutdanning6910369103111861.1
213 112Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert7910679106384977.6
213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten536953696966.7
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert76907690263086.7
213 156Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag313831386875.0
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana31631640.0
213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana21721740.0
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana9289282728.6
213 505Kunst og håndverk283028302366.7
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana141410.0
213 623Engelsk årsstudium, 1-72942294255100.0
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna1536153651145.5
213 666Naturfag1519151922100.0
213 680Samfunnsfag273927395771.4
213 777Band234723471616.7
213 796Produksjon for scene og sal273427345683.3
213 853Spesialpedagogikk, samlingsbasert9710897108293290.6
I altI alt47866166792317423574.0
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger9291056929105623025789.5
214 058Sykepleierutdanning, Namsos431497431497677885.9
214 060Vernepleierutdanning, Namsos128178128178172958.6
214 110Allmennlærerutdanning, Levanger294433294433679669.8
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger320385320385596985.5
214 185Idrett, Levanger145313145313205635.7
214 240Sosiologi, Steinkjer118152118152334180.5
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer9313293132172568.0
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer7414374143153148.4
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer137319137319285947.5
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer8918589185387352.1
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer150166150166171989.5
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer461594615963020.0
214 516Regnskap, Steinkjer7914979149152268.2
214 605Friluftsliv, Levanger175311175311254951.0
214 623Engelsk, Levanger9013290132122060.0
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger1753175341921.1
214 642Kunst og håndverk, Levanger108117108117242596.0
214 649Kroppsøving, Levanger9921399213132356.5
214 661Matematikk, Levanger3052305291656.2
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium3049304955100.0
214 667Musikk, Levanger6713767137163250.0
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer262032620333010.0
214 680Samfunnsfag, Levanger679367931212100.0
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1394881394886229221.2
214 749Farmasiutdanning, Namsos180232180232253473.5
I altI alt2568411640616347839144258.2
Lærested: HIO -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg212108321210834125516.1
215 004Ingeniør, data1016431016439999.1
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi6861768617101397.2
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi199341199341395570.9
215 012Ingeniør, maskin6549465494138615.1
215 050Sykepleie, Oslo391746453917464575488185.6
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet8651045865104519223382.4
215 070Barnevern248830172488301740851579.2
215 071Barnevern, deltid60678960678912818569.2
215 080Sosialt arbeid206025822060258238947981.2
215 110Allmennlærerutdanning189028541890285443065965.3
215 130Barnehagelærer173621571736215736244681.2
215 131Barnehagelærer, deltid46354146354119021688.0
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet141527351415273518139046.4
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk47052847052811612791.3
215 162Økonomi og ledelse104517521045175223537662.5
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling80196180196118722682.7
215 219Politikk og forvaltning370618370618376259.7
215 253Økonomi og ledelse, deltid51589351589316026460.6
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor40758840758812518169.1
215 369Økonomi og administrasjon 127027161270271637276648.6
215 395Informasjonsteknologi, bachelor9656796567108012.5
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor3184333184339212374.8
215 447Idrett, friluftsliv og helse750148775014879319348.2
215 449Anvendt datateknologi1076601076602815817.7
215 454Journalistikk146023371460233741763266.0
215 484Utviklingsstudier, bachelor5747725747728611276.8
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium75481275481215816993.5
215 601Arkivvitenskap, årsstudium193267193267507566.7
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier61290861290817923875.2
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium248312248312657784.4
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium4185354185357910575.2
215 642Kunst og design, årsstudium80194380194312814985.9
215 691Utviklingsstudier, årsstudium780102578010259613173.3
215 700Ergoterapi9191223919122310212581.6
215 701Radiografi8361305836130510918359.6
215 702Bioingeniør6118236118238211074.5
215 703Fysioterapi231035782310357855387663.1
215 705Tannteknikk361491361491477265.3
215 706Fysioterapi, mensendieck100214591002145911416469.5
215 749Farmasi52368452368413416879.8
215 822Ingeniør, energi og miljø101460101460116217.7
215 848Fotojournalistikk7971217797121715929454.1
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor8261407826140712021057.1
215 900Velferdsfag404557404557527470.3
I altI alt1874928775367645586173421122065.4
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk4524521205.0
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor419476419476758786.2
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor889988994580.0
216 053Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde122141122141465092.0
216 060Vernepleierutdanning113163113163141973.7
216 070Barnevernspedagogutdanning371436371436414787.2
216 080Sosialt arbeid289368289368324571.1
216 110Allmennlærerutdanning2533632533639111380.5
216 117Lærerutdanning med samfunnsfag235223524757.1
216 118Lærerutdanning med engelsk324732474666.7
216 130Barnehagelærarutdanning180213180213223171.0
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid16318316318311212589.6
216 164Bedriftsøkonomi8716887168101758.8
216 170Engelsk6211062110183060.0
216 185Idrett207476207476288831.8
216 187Informasjonsbehandling123812382540.0
216 242Samfunnsfag511035110362326.1
216 302Friluftsliv141354141354276442.2
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur121218121218182864.3
216 330Reiselivsledelse166213166213152560.0
216 351Ungdomssosiologi102132102132121866.7
216 368Eiendomsmegling902499024952321.7
216 369Økonomi og administrasjon111244111244173943.6
216 373Naturfag325232525862.5
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse274451274451245147.1
216 469Geologi og geofare3897389731225.0
216 481Historie286628664944.4
216 485Idrett og kroppsøving531805318061833.3
216 754Reiseliv1582141582145955.6
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi7185718588100.0
I altI alt2586404938616043659103064.0
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg1928971928972519812.6
219 004Ingeniør, data625276252781067.5
219 005Ingeniør, elektro6162361623151529.9
219 009Ingeniør, kjemi132254132254263966.7
219 012Ingeniør, maskin74542745427987.1
219 013Ingeniør, materialteknologi6933669336113135.5
219 016Ingeniør, logistikk7232872328144829.2
219 025Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig34334390.0
219 032Ingeniør, maskin, 2-årig4424421166.2
219 035Økonomi og administrasjon134128411341284142990047.7
219 050Sykepleierutdanning254229172542291775885289.0
219 060Vernepleierutdanning69390769390710316263.6
219 070Barnevernspedagogutdanning159818681598186826030685.0
219 080Sosionomutdanning128215601282156026431683.5
219 110Allmennlærerutdanning109116671091166724339262.0
219 115Allmennlærerutd. med realfag341571341571407553.3
219 221Tegnspråk273306273306738190.1
219 287Informatikk med spes. i info.behandling311413114193525.7
219 346Matteknologi142229142229264459.1
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer22253222531541.9
219 422IT-støttet bedriftsutvikling120461120461239225.0
219 466Tegnspråk og tolking170188170188263183.9
219 700Ergoterapeututdanning660859660859739081.1
219 701Radiografutdanning591884591884579659.4
219 702Bioingeniørutdanning460571460571709573.7
219 703Fysioterapeututdanning164024221640242241260268.4
219 704Audiografutdanning277429277429224055.0
I altI alt77691279613943226662996496060.4
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign472274722755010.0
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk8798791128.3
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design281202812072825.0
220 017Ingeniør, informatikk og automatisering2264226451435.7
220 024Ingeniør, elektronikk136013602922.2
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø253925394757.1
220 050Sykepleierutdanning68376668376620222689.4
220 051Sykepleierutdanning, deltid37442737442714216586.1
220 060Vernepleierutdanning314395314395608075.0
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn235292235292708483.3
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn48857048857013014887.8
220 110Allmennlærerutdanning, Notodden115167115167182572.0
220 112Allmennlærerutdanning, Porsgrunn2503452503457810772.9
220 113Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden164220164220658477.4
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden179215179215343597.1
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid185205185205586589.2
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen3734243734249511185.6
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn325385325385708087.5
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag622186221851631.2
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk103118103118202387.0
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden54675467131776.5
220 164Bedriftsøkonomi, Bø6813768137112152.4
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn134230134230437259.7
220 170Engelsk7611776117152075.0
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning104201104201102343.5
220 179Historie501135011372429.2
220 185Idrett154348154348195335.8
220 187Informasjonsbehandling6276273837.5
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn2764276471353.8
220 210Norsk3651365181361.5
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig243124313475.0
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning6716867168144332.6
220 308Kulturledelse7610376103131968.4
220 317Turisme og ledelse167220167220171894.4
220 318Revisjon og regnskap6014360143102147.6
220 359Internasjonal markedsføring186354186354246139.3
220 368Eiendomsmegling206506206506329434.0
220 369Økonomi og administrasjon145300145300183354.5
220 388Økologi og naturforvaltning751407514082236.4
220 395Informatikk9509501714.3
220 440Idrettsvitenskap6519165191102737.0
220 441Visuelle kunstfag og design10013310013391181.8
220 442Folkekunst, bachelor222422248988.9
220 443Folkemusikk, bachelor91191144100.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv561595615982828.6
220 448Forurensing og miljø68109681093933.3
220 449Informasjonssystemer1682168251631.2
220 456Litteratur og språk, Bø324132416785.7
220 481Historiske fag2248224841136.4
220 505Leire - kunst og design 14653465333100.0
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1125146125146141687.5
220 602Digital mediedesign155238155238467462.2
220 605Natur og miljø771507715061154.5
220 618Drama, Notodden334133414666.7
220 628Folkekunst, årsstudium44494449111384.6
220 629Folkemusikk, årsstudium36543654121675.0
220 630Kunst og håndverk69776977101376.9
220 637Tegning - bilde116146116146172665.4
220 649Kroppsøving og idrettsfag379037903933.3
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi441474414792240.9
220 895Innovasjon og entreprenørskap291162911641822.2
220 912Spansk38543854101283.3
I altI alt425267356956108651553231667.1
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet18130181302306.7
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold12941294100.0
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign8923889238215339.6
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk201542015443910.3
222 044Skipsfart og logistikk6332663326116716.4
222 050Sykepleie, Vestfold8951037895103722825689.1
222 100Lærerutdanning for ungdomstrinnet129220129220294860.4
222 110Allmennlærerutdanning288426288426456767.2
222 112Lærerutdanning for barnetrinnet194250194250516282.3
222 130Barnehagelærer, Vestfold323398323398708087.5
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid145170145170495687.5
222 132Barnehagelærer, Drammen107118107118253083.3
222 164Bedriftsøkonomi141267141267193850.0
222 170Engelsk, Bø136194136194355168.6
222 179Historie, Vestfold, årsstudium9219392193143540.0
222 205Matematikk396839687977.8
222 240Sosiologi, årsstudium184256184256354479.5
222 242Samfunnsfag721347213471643.8
222 351Ungdomskunnskap163223163223283971.8
222 352Marinteknisk drift10105101051293.4
222 353Nautikk28291282911110410.6
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold2725672725678214855.4
222 412Informasjonsbehandling2590259051631.2
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid135173135173222878.6
222 446Mat og helse, årsstudium168194168194222588.0
222 453IT og informasjonssystemer, Horten331843318463616.7
222 455Språk og kulturfag8210282102262892.9
222 481Historie, Vestfold, bachelor5813958139112445.8
222 543Tekstil - kunst og design 16280628091181.8
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium38753875102050.0
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium58765876121392.3
222 642Kunst og design144173144173222878.6
222 649Kroppsøving og idrettsfag174404174404318934.8
222 663Event " Sport Management, deltid7213872138132161.9
222 666Naturfag3859385981457.1
222 667Musikk7715977159153148.4
222 672Norsk, Bø, deltid54685468151788.2
222 796Teater for barn og unge658565858988.9
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi281412814141625.0
222 880Sosiologi185269185269395275.0
222 899Tannpleie1251411251412626100.0
222 912Spansk8211582115121770.6
I altI alt31665393512387241090183259.5
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg342033420363218.8
225 004Ingeniør, data181021810242516.0
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk810881082267.7
225 0232-årig ingeniør, bygg5505501185.6
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign316316
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign41641630.0
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign2610226102103132.3
225 050Sykepleierutdanning60668860668816718490.8
225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk191950.0
225 160Shippingledelse762127621283324.2
225 162Økonomi og ledelse2544312544316310858.3
225 184Medisinsk og marint årsstudium5769576981172.7
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag457045703837.5
225 346Matteknologi2835283544100.0
225 353Maritim utdanning, nautikk51297512971510314.6
225 369Økonomi og administrasjon217388217388487762.3
225 410Handels- og Serviceledelse216338216338537273.6
225 432Shipping management104331104331174934.7
225 473Eksportmarkedsføring186329186329376457.8
225 699Ingeniør, skipsdesign199819981520.0
225 702Bioingeniør151208151208313783.8
225 711Havbruk172717273475.0
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap9219192191143046.7
I altI alt147928812217432849592953.3
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø402514025165810.3
224 004Ingeniør, data18129181292316.5
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi61186118220.0
224 009Ingeniør, kjemi2556255671353.8
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering10121101211195.3
224 035Økonomi og administrasjon2155012155014310242.2
224 050Sykepleie103412061034120632937687.5
224 060Vernepleie4145694145699413470.1
224 070Barnevern66981766981710712486.3
224 080Sosialt arbeid57473257473211914781.0
224 110Allmennlærerutdanning, Halden36454636454610116063.1
224 130Barnehagelærer4205134205138210082.0
224 131Barnehagelærer, deltid205240205240869887.8
224 170Engelsk126199126199405671.4
224 187Informatikk, årsstudium, Halden1559155931717.6
224 210Norsk50745074121580.0
224 238Statsvitenskap101205101205224055.0
224 244Tysk45794579192867.9
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer141151411552817.9
224 318Regnskap og revisjon116264116264254555.6
224 398Bedriftsøkonomi9619496194204050.0
224 453Informasjonssystemer331813318143212.5
224 455Internasjonal kommunikasjon7012170121143145.2
224 474Samfunn, språk og kultur5488548891947.4
224 505Kunst og håndverk9711697116162080.0
224 610Fransk7310573105293974.4
224 626Religion, livssyn og etikk771097710991090.0
224 649Kroppsøving og idrett132338132338196628.8
224 661Matematikk214021404850.0
224 666Naturfag2447244751338.5
224 667Musikk4495449571741.2
224 680Samfunnsfag7714677146102147.6
224 702Bioingeniør190245190245283287.5
224 824Ingeniør, industriell design37129371292219.5
224 845Digitale medier og design113351113351206729.9
224 912Spansk72997299151883.3
I altI alt32845370567191981314206763.6
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet5023450234115420.4
218 012Ingeniør, maskin3114831148124626.1
218 047Ingeniør, HMS9722597225235839.7
218 050Sykepleierutdanning, Stord452517452517697987.3
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund60569860569815417389.0
218 110Allmennlærerutdanning, Stord183275183275516776.1
218 130Barnehagelærerutdanning189218189218455090.0
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord102131102131151883.3
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord57695769222684.6
218 157Faglærerutdanning i musikk1841184151050.0
218 242Utviklingsstudier, Stord688268825771.4
218 353Nautikk (Sjøoffiser)512915129198111.1
218 369Økonomi og administrasjon2404782404785111145.9
218 505Kunst og håndverk75857585182378.3
218 623Engelsk5897589771643.8
218 649Idrett/kroppsøving8118781187143243.8
218 667Musikk3271327131030.0
218 680Samfunnsfag50875087131681.2
I altI alt159926362439393452787760.1
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog321370321370354774.5
223 080Sosialt arbeid, sosionom304369304369627187.3
223 110Allmennlærarutdanning2904292904298011271.4
223 130Barnehagelærer250304250304647387.7
223 179Historie, årsstudium131272131272468752.9
223 196Religion, kultur og samfunn4273427391181.8
223 205Matematikk i grunnskulen40684068142458.3
223 210Norsk (nordisk)45694569131968.4
223 211Norsk (nordisk), deltid34413441121675.0
223 285Samfunnsvitenskap539553955771.4
223 430Media, IKT og design185384185384367846.2
223 437Musikk, bachelor3689368972035.0
223 439Teater og drama, bachelor547254726875.0
223 440Friluftsliv og naturguide9721697216173548.6
223 446Matkultur og helse9811398113161984.2
223 451Animasjon8720487204397850.0
223 452Planlegging og administrasjon7312873128131872.2
223 453PR, kommunikasjon og media109191109191121770.6
223 454Journalistikk6821089682108912620760.9
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor80918091181994.7
223 481Historie, bachelor2752275261060.0
223 605Friluftsliv179345179345245147.1
223 613Historie, deltid7414374143305653.6
223 618Teater og drama, årsstudium61886188101662.5
223 620Digital kompetanse327532753837.5
223 623Engelsk104171104171213070.0
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium106124106124131586.7
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium122278122278143935.9
223 663Mediekunnskap10519210519292142.9
223 666Naturfag i grunnskulen243024304580.0
223 667Musikk, årsstudium531025310241625.0
223 680Skuleretta samfunnsfag52845284142458.3
223 891Språk og litteratur2833283366100.0
I altI alt2599419339786384788126362.4
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie111412621114126221423491.5
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium175283175283426564.6
190 242Samfunnsfag8714587145172665.4
190 418Interkulturell kommunikasjon156224156224223366.7
190 480Teologi, profesjonsstudium2780278082236.4
190 482Religion og samfunn3772377261346.2
190 882Pedagogikk i skole og samfunn466646664666.7
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring8913589135101758.8
190 936Teologi, bachelor2168216841040.0
I altI alt446755638107311319258.9
Lærested: MHG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium637863781010100.0
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje190337190337325261.5
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje691096910961060.0
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje139253139253173745.9
257 851Kommunikasjon og medier396839685955.6
I altI alt3896525008457011859.3
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE40874087122352.2
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.108141108141121580.0
256 480Teologi52852850.0
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon50645064141593.3
256 771Teologi, profesjonsstudium112711272540.0
I altI alt185288214347406363.5
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen1855456818554568802215637.2
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv3877693877696013046.2
150 185Idrettsvitenskap (1-årig)516125551612559426335.7
150 440Idrettsvitenskap479137547913758931428.3
150 649Idrett og samfunn317707317707236435.9
I altI alt129030511699410626677134.5
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 110Allmennlærerutdanning356478356478587379.5
254 130Barnehagelærer284338284338687393.2
254 182Menighetspedagogikk122312233560.0
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen6313463134143046.7
254 220Pedagogikk, årsstudium283420283420608769.0
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika175208175208111478.6
254 482Kristendom, Bergen1242124231030.0
254 485Kristendom og idrett, Bergen451014510161735.3
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge507050706785.7
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina9613196131131776.5
254 852Pedagogikk, bachelor127159127159273479.4
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar1581871581872323100.0
254 929Religion og kultur293529351250.0
I altI alt120916841690232629339274.7
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk2432431293.4
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag83938393343791.9
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi3123121616.7
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag52852831618.8
194 170Engelsk, årsstudium6609956609958913665.4
194 174Fransk, årsstudium238304238304213461.8
194 179Historie, årsstudium466101046610105513042.3
194 184Biologi og kjemi, realfag312428312428254259.5
194 188Informatikk, Gjøvik77404774044458.9
194 200Kunsthistorie, bachelor197236197236444793.6
194 205Matematiske fag, årsstudium179400179400163644.4
194 210Nordisk språk og litteratur158212158212284759.6
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium304636304636195832.8
194 244Tysk, årsstudium134192134192142751.9
194 272Kunsthistorie, årsstudium348433348433455384.9
194 284Geografi, årsstudium198403198403132846.4
194 285Samfunnskunnskap472806472806387650.0
194 294Latin1071841071845771.4
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier7831170783117014522763.9
194 327Biologi5227515227519214663.0
194 366Filosofi292601292601225639.3
194 395Informatikk8976789767202069.7
194 437Musikkvitenskap, bachelor102279102279399341.9
194 438Geografi, bachelor184439184439235740.4
194 439Drama og teater, bachelor324429324429607876.9
194 440Bevegelsesvitenskap8291594829159413427448.9
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor160212160212223464.7
194 457Lingvistikk589358935771.4
194 459Antikkens kultur og klassiske fag551185511851145.5
194 476Musikkteknologi6140061400121617.5
194 478Arkeologi383703383703529853.1
194 479Filosofi og etikk - filosofi136380136380114623.9
194 481Historie, bachelor2558272558273212326.0
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap475101247510123911633.6
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium196263196263151788.2
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap9212792127121675.0
194 646Film- og videoproduksjon3528723528725716235.2
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn179434179434246238.7
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn208332208332467164.8
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn354335435955.6
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn105128105128172373.9
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn223122312366.7
194 715Humanistiske fag, emnestudier127178127178374484.1
194 740Medisin, Trondheim183129091831290959193563.2
194 747Elektrifisering og digitalisering 188371188371255050.0
194 752Psykologi, årsstudium160222941602229441157971.0
194 755Materialteknologi194810194810104223.8
194 756Arkitektur7901556790155622640356.1
194 757Petroleumsfag329107032910703512328.5
194 759Bygg- og miljøteknikk465175146517518738622.5
194 760Datateknologi12111751211175222837.8
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon12998212998251293.9
194 763Fysikk og matematikk3019703019703615123.8
194 764Industriell kjemi og bioteknologi4257204257208113062.3
194 765Marin teknikk279115727911574420921.1
194 766Produktutvikling og produksjon284114228411423719618.9
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse5231578523157816556529.2
194 768Industriell design3647643647646611955.5
194 769Energi og miljø621175162117518326930.9
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet14360114360184318.6
194 786Europastudier med spansk176218176218222684.6
194 793Europastudier med fransk120159120159171989.5
194 795Europastudier med tysk6086608681172.7
194 798Kybernetikk og robotikk17810071781007131667.8
194 818Samfunnsøkonomi, master272751272751377052.9
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn333609333609499352.7
194 847Filmvitenskap, bachelor254703254703309332.3
194 851Medievitenskap, bachelor4858694858697110865.7
194 852Pedagogikk, bachelor8621189862118913518971.4
194 855Bioteknologi, Trondheim378533378533558465.5
194 857Fysikk102456102456117115.5
194 859Geologi185375185375276640.9
194 860Kjemi203370203370194938.8
194 862Matematiske fag, bachelor138360138360124228.6
194 868Afrikastudier, bachelor427609427609466076.7
194 870Europastudier med engelsk227334227334263966.7
194 875Politisk økonomi260620260620285253.8
194 876Psykologi, bachelor201430892014308936055265.2
194 879Sosialantropologi, bachelor759110375911039313767.9
194 880Sosiologi, bachelor937144493714448614161.0
194 881Statsvitenskap, bachelor729143972914399520047.5
194 887Engelsk, bachelor268488268488468355.4
194 888Fransk, bachelor771047710491181.8
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk104140104140273090.0
194 890Tysk, bachelor376037601520.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor599149459914945214037.1
194 901Språklig kommunikasjon8811288112121770.6
194 904Kulturminneforvaltning108155108155192867.9
194 905Ingeniørvitenskap og IKT1045281045284547.4
194 910Religionsvitenskap, årsstudium313451313451405276.9
194 912Spansk, årsstudium52065852065810913580.7
194 929Religionsvitenskap, bachelor182292182292314963.3
194 930Fonetikk193319331250.0
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn7916879168102050.0
194 937Nanoteknologi2569232569235219426.8
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn242458242458438153.1
194 946Tekniske geofag173497173497204841.7
I altI alt1266624524308246348750311082346.5
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet111913361119133656663289.6
193 780Dyrepleierutdanning150415971504159758861595.6
I altI alt23052592262329331154124792.5
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 681Politiutdanning, Oslo1099298310992983710210733.7
233 682Politiutdanning, Bodø6331832633183212034235.1
233 683Politiutdanning, Kongsvinger684198268419826818636.6
I altI alt1172312924166797898263534.1
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 111Samisk allmennlærerutdanning202420241010100.0
231 135Samisk barnehagelærerutdanning2533253371070.0
231 265Samisk journalistutdanning1621162122100.0
231 891Samisk språk og litteratur182618262366.7
I altI alt567579104212584.0
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign8134481344157121.1
201 004Ingeniør, data222032220353514.3
201 006Ingeniør, fornybar energi6228562285105119.6
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad132111321143910.3
201 012Ingeniør, mekatronikk22263222638889.1
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig11591159160.0
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig3343341166.2
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig21421430.0
201 050Sykepleie, Kristiansand122413701224137029131991.2
201 052Sykepleie, Grimstad72882472882410812090.0
201 060Vernepleie282339282339638078.8
201 080Sosialt arbeid77694677694619523483.3
201 110Allmennlærerutd., Kr.sand64193164193115120872.6
201 112Allmennlærerutd., Grimstad181249181249374975.5
201 130Barnehagelærer, Kristiansand63774363774312513691.9
201 132Barnehagelærer, Grimstad241280241280475487.0
201 149Multimedieteknologi og -design102269102269155129.4
201 157Faglærer i teater9010990109202195.2
201 170Engelsk, årsstudium342469342469518063.8
201 172Friluftsliv158318158318173154.8
201 174Fransk7691769191464.3
201 179Historie, årsstudium191400191400296048.3
201 184Biologi, årsstudium9513895138111668.8
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium531835318373917.9
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor8410184101192479.2
201 203Folkehelsearbeid352400352400647091.4
201 205Matematikk601176011791850.0
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium74967496101190.9
201 238Statsvitenskap, årsstudium170328170328183452.9
201 242Samfunnsfag246400246400386063.3
201 247Utviklingsstudiet347422347422526481.2
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor5232752327138714.9
201 301Matematikk og økonomi3799379931030.0
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk151205151205314372.1
201 317Reiselivsledelse428567428567627879.5
201 318Regnskap og revisjon154346154346205337.7
201 327Biologi, bachelor114156114156172470.8
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom3459623459625714339.9
201 366Filosofi123238123238143145.2
201 369Økonomi og administrasjon5871288587128812226945.4
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad238530238530499750.5
201 437Kunstfag med fordypning i musikk36633663101471.4
201 440Idrett, bachelor141369141369135822.4
201 456Litteratur, film og teater5586558661154.5
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon132188132188172860.7
201 481Historie, bachelor7523475234144035.0
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor4770477091090.0
201 484Utviklingsstudier322424322424567475.7
201 618Teater og drama117155117155111384.6
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium218239218239434595.6
201 646Samfunnsrettet ernæring468532468532586885.3
201 649Idrett, årsstudium3526893526895612843.8
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium175245175245274067.5
201 661Fysikk175817583560.0
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium191317191317204346.5
201 667Musikk8919389193224548.9
201 676Pedagogikk, årsstudium48566448566410013474.6
201 690Tysk5378537891369.2
201 702Bioingeniør223308223308445678.6
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse461684616862524.0
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium220313220313283775.7
201 803Ingeniør, elektronikk119111911119.1
201 807Kunstig intelligens168416841520.0
201 828Lektorutdanning i realfag243624365771.4
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor156255156255264854.2
201 852Pedagogikk, bachelor217269217269262989.7
201 862Industriell matematikk256125612633.3
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid396446396446566290.3
201 881Statsvitenskap, bachelor223456223456367150.7
201 887Engelsk, bachelor119182119182294072.5
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor445444546875.0
201 900Sosiologi 131193131193192770.4
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium8813188131101566.7
I altI alt69611155414507233052586416362.1
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag619861987977.8
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium374613374613315358.5
184 170Engelsk, årsstudium5368475368477611963.9
184 174Fransk, årsstudium177243177243141973.7
184 179Historie, årsstudium458103645810364512536.0
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium952829528242317.4
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid402489402489293290.6
184 208Utviklingsstudier, årsstudium449581449581304271.4
184 211Nordisk172251172251375074.0
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium357616357616235046.0
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium425839425839328239.0
184 240Sosiologi, årsstudium613863613863396659.1
184 244Tysk, årsstudium9014990149121675.0
184 248Geografi, årsstudium169367169367152755.6
184 272Kunsthistorie, årsstudium4545844545848310876.9
184 298Bærekraftig havbruk9715997159111764.7
184 300Informatikk: data science181841818421414.3
184 306Informatikk-matematikk-økonomi591575915741040.0
184 327Biologi433648433648689968.7
184 366Filosofi315666315666276541.5
184 367Sosialantropologi, årsstudium553732553732314077.5
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor653152365315236918038.3
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig135194135194121963.2
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi643296432954910.2
184 438Geografi, bachelor137338137338194641.3
184 439Estetiske fag313401313401638772.4
184 452Offentlig organisering og ledelse235398235398182475.0
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor8138481384127715.6
184 454Journalistikk9661524966152415123564.3
184 455Klassisk filologi181290181290162759.3
184 456Litteraturstudier291385291385466471.9
184 459Antikke studier212367212367315062.0
184 460Middelalderstudier156312156312102441.7
184 461Midtøstenkunnskap322610322610306645.5
184 481Historie, bachelor3987803987809720048.5
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig171253171253152268.2
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium394641394641253669.4
184 670Naturvitenskapelige fag2845182845185012639.7
184 698Samfunnsøkonomi, master237618237618131968.4
184 707Farmasi353455353455354381.4
184 708Human ernæring561671561671849489.4
184 724Rettsvitenskap2528411225284112782121264.5
184 740Medisin188529251885292542263166.9
184 742Odontologi6771010677101011016267.9
184 743Tannpleie478564478564606493.8
184 752Psykologi, årsstudium281240042812400460585570.8
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk124174124174263770.3
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin551045510481747.1
184 829Informatikk: datateknologi51522515223833.6
184 837Kognitiv vitenskap9534695346125721.1
184 838Film- og tv-produksjon6401376640137610928937.7
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk127222127222142948.3
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk189291189291315259.6
184 850Nye medier214467214467144035.0
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor381730381730599363.4
184 852Pedagogikk, bachelor578786578786567673.7
184 857Fysikk6929169291104025.0
184 859Geovitenskap, retning geologi210461210461418747.1
184 860Kjemi12223912223972035.0
184 862Matematikk120298120298214546.7
184 865Molekylærbiologi314429314429233762.2
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor351622351622266639.4
184 870Europastudier306595306595285154.9
184 871Latinamerikastudier405530405530415475.9
184 873Kjønnsstudier206248206248131776.5
184 875Politisk økonomi246578246578144035.0
184 876Generell psykologi9421335942133512116175.2
184 878Sammenliknende politikk, bachelor3697053697056113345.9
184 879Sosialantropologi, bachelor645847645847749677.1
184 880Sosiologi, bachelor68810066881006619067.8
184 883Utviklingsstudier7099267099269211083.6
184 901Språk55285855285811519160.2
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi62485862485814820273.3
184 909Retorikk157314157314112839.3
184 910Religionsvitenskap, årsstudium309493309493355761.4
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium9311593115465190.2
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium363506363506547473.0
184 915Geovitenskap, retning geofysikk822208222051926.3
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk191318191318234156.1
184 917Petroleums- og prosessteknologi2157772157773012224.6
184 919USA-studier275585275585185334.0
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon297379297379364481.8
184 939Nanoteknologi137490137490153839.5
I altI alt142772397332282540514901821859.6
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø55264955264914616986.4
204 055Sykepleie, Mo i Rana159186159186273479.4
204 070Barnevern315380315380405276.9
204 080Sosialt arbeid, Bodø276357276357738883.0
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana150184150184779283.7
204 110Allmennlærerutdanning184293184293496773.1
204 114Allmennlærerutd., samlingsbasert9613796137345166.7
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert8610786107364285.7
204 131Barnehagelærer, Bodø169212169212354185.4
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag441504415031717.6
204 154Faglærerutdanning i realfag153315333650.0
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium7711777117131872.2
204 179Historie, årsstudium5711457114142653.8
204 184Biologi og kjemi314331432540.0
204 219Statsvitenskap, årsstudium531115311141625.0
204 233Grunnstudium8915389153153246.9
204 240Sosiologi, Levanger31443144162272.7
204 249Sosiologi, Bodø8713087130101283.3
204 276Lederskap8012780127213265.6
204 298Havbruksbiologi131713171250.0
204 300Informatikk7527521119.1
204 301Business og IT30141301412248.3
204 318Regnskap 541295412992240.9
204 327Biologi1926192633100.0
204 331Fiskerifag203620363475.0
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor168448168448289130.8
204 345Siviløkonom913489134894719.1
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser114303114303123633.3
204 414Økonomi og ledelse, Stokmarknes44594459293387.9
204 440Idrett, Bodø, bachelor521595215941723.5
204 454Journalistikk300550300550246238.7
204 455Engelsk, Bodø, bachelor263426343560.0
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor44754475121963.2
204 473Internasjonal markedsføring111250111250122744.4
204 481Historie, bachelor2869286921020.0
204 613Historie, årsstudium, deltid111191111191397949.4
204 642Visuelle kunstfag606860681313100.0
204 649Idrett, Bodø, årsstudium104266104266155626.8
204 665Havbruk, årsstudium183418342825.0
204 867Havbruksdrift og ledelse2660266041136.4
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø711087110861060.0
204 881Statsvitenskap338033804944.4
204 912Spansk, årsstudium, deltid8610886108172085.0
I altI alt2571445941817138872144160.5
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 170Engelsk, årsstudium105515161055151617625668.8
185 174Fransk, årsstudium453576453576638276.8
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur3264293264298310182.2
185 212Norsk som andrespråk190249190249718583.5
185 221Tegnspråk, årsstudium458525458525758192.6
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium313357313357373897.4
185 226Informatikk, avbildning186618663742.9
185 233Realfag3557303557305913344.4
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium68788568788510413775.9
185 306Matematikk med informatikk148480148480247930.4
185 308Kultur og kommunikasjon127916411279164118021683.3
185 327Biovitenskap4677594677595810555.2
185 395Informatikk, 3-årig1228771228772217512.6
185 437Musikkvitenskap1824671824676919834.8
185 438Samfunnsgeografi4197694197696411854.2
185 439Estetiske studier70396870396810814972.5
185 452Offentlig administrasjon og ledelse9971770997177011117563.4
185 455Portugisisk149923711499237141567461.6
185 456Litteraturstudier59884659884613819072.6
185 459Klassiske språk248441248441204346.5
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor51067951067910213078.5
185 465Helseledelse og helseøkonomi486677486677638871.6
185 466Tegnspråk og tolking227264227264384486.4
185 478Arkeologi4678364678367212756.7
185 479Filosofi, bachelor660144266014428322137.6
185 480Teologi, bachelor591265912631323.1
185 481Historie, bachelor770189877018989129431.0
185 482Religion og samfunn270441270441193357.6
185 601Arkivkunnskap144229144229406066.7
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium476678476678527767.5
185 626Kristendom og islam189317189317304961.2
185 690Tysk, årsstudium201333201333365763.2
185 698Samfunnsøkonomisk analyse394107439410745517631.2
185 707Farmasi59279459279410213675.0
185 708Master i klinisk ernæring, start høst9771160977116017619291.7
185 724Rettsvitenskap (jus), høst31755317317553171248206960.3
185 725Rettsvitenskap (jus), vår232637122326371224838564.4
185 740Medisin, høst1793285117932851715113962.8
185 742Odontologi7161038716103815521073.8
185 745Medisin, vår163824721638247216824967.5
185 748Odontologi, start vår618869618869365367.9
185 752Psykologi, årsstudium238832502388325040354673.8
185 771Teologi, profesjonsstudium2481248171838.9
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk202291202291304075.0
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur282262822652025.0
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon372693726964114.6
185 831Informatikk, simulering og visualisering21100211001714.3
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer212062120621118.2
185 837Informatikk: språkteknologi207717207717129312.9
185 840Teknologi, organisasjon og læring214521214521194245.2
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet397707397707356950.7
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag225421225421325657.1
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag5349095349099617654.5
185 845Digitale medier3458493458494710445.2
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor747133274713329418650.5
185 852Pedagogikk159121871591218719028367.1
185 853Spesialpedagogikk120514861205148620825980.3
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi252532525342416.7
185 857Fysikk og astronomi2226812226812211219.6
185 858Geologi og geografi198447198447277038.6
185 860Kjemi og biokjemi167322167322133834.2
185 862Matematikk og økonomi263642263642309332.3
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi113452113452136520.0
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi464675464675609662.5
185 868India områdestudier8711367871136714623861.3
185 870Europastudier (EU)58911355891135448055.0
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier7801353780135314521667.1
185 872Internasjonale studier130721141307211425145055.8
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor279327279327262989.7
185 874Kriminologi, bachelor240434242404342434848272.2
185 876Psykologi, bachelor235633702356337041359469.5
185 879Sosialantropologi116216541162165413121062.4
185 880Sosiologi, bachelor150122141501221417126664.3
185 881Statsvitenskap, bachelor152929351529293522747847.5
185 883Utviklingsstudier119116191191161912315579.4
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor7661946766194611632435.8
185 899Tannpleie59371159371112113291.7
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap136195136195273675.0
185 912Spansk, årsstudium65089165089110715270.4
185 929Religionsvitenskap, bachelor341515341515436269.4
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk325475325475618076.2
185 940Informatikk, robotikk og intelligente systemer292562925643312.1
185 941Psykologi , høst1870248818702488793102377.5
185 942Psykologi , vår135417691354176911115372.5
I altI alt20948342245687691711101761648661.7
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg187677187677289330.1
217 004Ingeniør, datateknologi6337763377138415.5
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign45346453463585.2
217 009Ingeniør, kjemi og miljø9719797197122646.2
217 012Ingeniør, maskin594185941885714.0
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi1807021807022814319.6
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon3587403587404411538.3
217 050Sykepleie153417441534174444048091.7
217 070Barnevern123514491235144919322984.3
217 080Sosialt arbeid9961219996121917621183.4
217 092Teknisk realfag291582915821118.2
217 110Allmennlærerutdanning7081039708103916624966.7
217 130Barnehagelærer70883470883416218090.0
217 170Engelsk4687014687017310668.9
217 174Fransk, årsstudium125152125152161984.2
217 179Historie, årsstudium281595281595439445.7
217 196Religionsstudier171262171262213756.8
217 200Kunst- og kulturstudier180214180214363992.3
217 205Matematikk102233102233174438.6
217 211Nordisk112153112153183060.0
217 240Sosiologi, årsstudium6058566058567210966.1
217 244Tysk661006610091464.3
217 255Hotelledelse4627444627449718353.0
217 272Kunsthistorie184227184227283384.8
217 317Reiselivsledelse8681166868116611214179.4
217 318Regnskap og revisjon3676993676997312458.9
217 369Økonomi og administrasjon9461952946195223243253.7
217 440Idrettsvitenskap244596244596318636.0
217 454Journalistikk4877824877828012862.5
217 474Samfunnsfag med personalledelse61090061090015423166.7
217 481Historie, bachelor116286116286214546.7
217 482Religion, kultur og samfunn355235524757.1
217 505Kunst og håndtverk291340291340556190.2
217 618Drama- og teaterkommunikasjon178227178227243080.0
217 649Idrett3036093036095111046.4
217 755Konstruksjoner og materialer4019040190103033.3
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi148475148475196927.5
217 801Petroleumsteknologi1575801575802911325.7
217 802Marin- og offshoreteknologi12353512353584020.0
217 803Informasjonsteknologi351623516221711.8
217 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag5593559381172.7
217 860Biologisk kjemi150207150207384977.6
217 862Matematikk4098409871353.8
217 887Engelsk språk og litteratur160231160231223661.1
217 889Nordisk språk og litteratur48634863121485.7
217 912Spansk251316251316445974.6
217 938Byplanlegging144322144322162955.2
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser140385140385224845.8
I altI alt73721256214891254032779456760.8
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi341253412572231.8
186 017Ingeniør, automasjon14137141372248.3
186 018Prosess- og gassteknologi372103721032711.1
186 049Nautikk231502315062821.4
186 050Sykepleie, Tromsø8551019855101926629889.3
186 110Allmennlærerutdanning3605753605758513563.0
186 117Allmennlærerutdanning, samlingsbasert137187137187516677.3
186 130Barnehagelærer, Tromsø272370272370496279.0
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert150170150170606592.3
186 133Barnehagelærer, Kirkenes, samlingsbasert144165144165869392.5
186 156Faglærer i praktiske og estetiske fag9213592135304566.7
186 164Bedriftsøkonomi182386182386214645.7
186 170Engelsk, årsstudium150233150233203458.8
186 179Historie, årsstudium881908819061833.3
186 205Matematikk256925694666.7
186 211Nordisk43524352121485.7
186 222Likestilling og kjønn788878886785.7
186 298Akvakultur214221421333.3
186 299Bioteknologi53100531007887.5
186 306Datasikkerhet4684681137.7
186 327Biologi125224125224164040.0
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap661636616393625.0
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø3448883448886519533.3
186 395Informatikk12138121383329.4
186 462Kunst- og kulturformidling107128107128243275.0
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse781157811591369.2
186 475Kunsthistorie456145614666.7
186 478Arkeologi128253128253133339.4
186 479Filosofi, bachelor461384613851926.3
186 481Historie, bachelor7121171211102737.0
186 482Religionsvitenskap, bachelor3061306141233.3
186 483Russlandsstudier8916889168162564.0
186 609Antikkens kultur, oppstart høst141714172366.7
186 615Allmenn litteraturvitenskap345334533560.0
186 700Ergoterapi222311222311131872.2
186 701Radiografi217390217390183847.4
186 702Bioingeniør185267185267233369.7
186 703Fysioterapi7881224788122412922258.1
186 707Farmasi268384268384223366.7
186 709Akvamedisin3565356561060.0
186 724Rettsvitenskap101117251011172517628561.8
186 739Medisinske fag360485360485355563.6
186 740Medisin156824141568241424036465.9
186 742Odontologi4776984776987811369.0
186 743Tannpleie249280249280374190.2
186 752Psykologi, årsstudium8851297885129715123464.5
186 769Energi, klima og miljø591675916731816.7
186 770Satelitteknologi, master35935911010.0
186 783Molekylær bioteknologi68105681054944.4
186 785Informatikk, datamaskinsystemer475475100.0
186 813Industriell matematikk134713472366.7
186 814Romfysikk341213412121020.0
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag4686468661540.0
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag140227140227233663.9
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap6010160101131776.5
186 852Pedagogikk, bachelor217308217308425773.7
186 857Fysikk2281228120.0
186 859Geologi7716877168193554.3
186 860Kjemi296329631812.5
186 862Matematiske realfag155015503837.5
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø3166583166586814546.9
186 876Psykologi, bachelor535825535825589163.7
186 877Samfunnssikkerhet og miljø501365013642020.0
186 878Politikk, økonomi og filosofi831738317351827.8
186 879Sosialantropologi185275185275243470.6
186 880Sosiologi193299193299193063.3
186 881Statsvitenskap179380179380104025.0
186 891Språk og litteratur182253182253365269.2
186 892Språk og økonomi133216133216192770.4
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap108266108266112642.3
186 910Religionsvitenskap, årsstudium588758876875.0
I altI alt74951245013025218552213366760.3
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium29744229744210214769.4
192 230Eiendom6916469164102245.5
192 233Frie realfag128192128192182475.0
192 298Akvakultur376537652728.6
192 299Bioteknologi250324250324324080.0
192 310Landskapsingeniør211382211382195335.8
192 321Husdyrvitenskap211246211246385076.0
192 322Skogfag2983298341625.0
192 327Biologi273373273373243666.7
192 332Kjemi5791579151145.5
192 369Økonomi og administrasjon3337843337846213645.6
192 377Miljø og naturressurser16424316424391181.8
192 388Økologi og naturforvaltning146244146244254062.5
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor251152511521811.1
192 468Samfunnsøkonomi12430112430192339.1
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier257376257376396065.0
192 732Landskapsarkitektur41660141660111314776.9
192 759Byggeteknikk og arkitektur184490184490227330.1
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling2916229162220.0
192 767Industriell økonomi116331116331164337.2
192 783Kjemi og bioteknologi10917010917092045.0
192 784Miljøfysikk og fornybar energi144340144340143935.9
192 809Vann- og miljøteknikk461334613351145.5
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master1765176531323.1
192 835Fornybar energi240534240534237829.5
192 842Plantevitenskap741197411971546.7
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag7910379103111478.6
192 857Energi- og miljøfysikk8518785187111861.1
192 864Matvitenskap og ernæring154193154193202676.9
192 948Matvitenskap og ernæring101810183475.0
192 949By- og regionplanlegging157304157304203951.3
I altI alt2645489144718175677125653.9
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2009-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt620611041683255715443616206110416859.6

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:47:56
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017