SO42 - Antall søkere fra hvert fylke

Fire siste år


Søkerens fylkeSøkereEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april
Akershus92029270966811103+14.84%
Aust-Agder2120196619392053+5.88%
Buskerud4316423343074811+11.70%
Finnmark1489142413591601+17.81%
Hedmark3297329232763690+12.64%
Hordaland99629954996211224+12.67%
Jan Mayen4
Møre og Romsdal5236478649885153+3.31%
Nord-Trøndelag2700258824942765+10.87%
Nordland4425424242014447+5.86%
Oppland3338327431853720+16.80%
Oslo12585128341297214925+15.06%
Rogaland8158798878928558+8.44%
Sogn og Fjordane2368232121922536+15.69%
Svalbard1723+50.00%
Sør-Trøndelag5997616864837173+10.64%
Telemark3237314030883332+7.90%
Troms3117315231413615+15.09%
Ukjent342411117596+409.40%
Vest-Agder3402310930723488+13.54%
Vestfold3931388738384420+15.16%
Østfold4299439143304955+14.43%
I alt935229244192506104168+12.61%

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:16:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017