Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus5344283481781558786234466.5
Aust-Agder14471260270734835169949.8
Buskerud3761193456951100504160468.6
Finnmark956490144629613943568.0
Hedmark3667241860851307769207663.0
Hordaland190701251631586888560351492059.6
Møre og Romsdal4715323279471727977270463.9
Nord-Trøndelag242313273750758508126659.9
Nordland3218220654241175718189362.1
Oppland58293529935815601033259360.2
Oslo30069172104727918710102772898764.5
Rogaland782551471297231111912502361.9
Sogn og Fjordane22701154342443725268963.4
Sør-Trøndelag165171304429561803071761520652.8
Telemark4055218362381441679212068.0
Troms740242781168022671325359263.1
Vest-Agder64863434992020731051312466.4
Vestfold281417314545872561143360.9
Østfold3216185650721158640179864.4
I alt56813356939250656813356939250661.4

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:58:21
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017