Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2009-aprilFørstevalg pr plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Akershus1188879524982.1
Aust-Agder51031278111.6
Buskerud878619217121.9
Finnmark56816245791.0
Hedmark1405826724581.7
Hordaland701734931164142.3
Møre og Romsdal2103867528851.4
Nord-Trøndelag1030411614421.4
Nordland1985732622591.1
Oppland21941068429511.3
Oslo1001154453338273.4
Rogaland27931384752681.9
Sogn og Fjordane680404910301.5
Sør-Trøndelag658631793162112.5
Telemark1505648022051.5
Troms26521329641521.6
Vest-Agder20571092535671.7
Vestfold1255539318321.4
Østfold1196537020671.7
I alt476131041681041682.2

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:05:01
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017