Førstevalgsøkere pr utdanningsområde+type

For hvert utdanningsområde+type vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fem siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette utdanningsområdet og denne underkategorien (type) som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år.


Utdanningsområde + typeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2005-april2006-april2007-april2008-april2009-april2005-april2006-april2007-april2008-april2009-april
ESTETISK7164666769+245593492326431003633+17.19%
HELSEFAG - ANNET677109-1643674528554534-3.61%
HELSEFAG - AUDIO1111110471564440-9.09%
HELSEFAG - BARNEVER131313131322402151213417661946+10.19%
HELSEFAG - BIOING77777496464437424460+8.49%
HELSEFAG - ERGO55555447436391327344+5.20%
HELSEFAG - ERNÆRING45778+1388394488516672+30.23%
HELSEFAG - FARMASI33333188186195228212-7.02%
HELSEFAG - FYSIO5555525402295219922452478+10.38%
HELSEFAG - MEDISIN5555529202864284027883318+19.01%
HELSEFAG - ODONT77778+1821876825749801+6.94%
HELSEFAG - ORTOPEDI11-13240
HELSEFAG - RADIO66666746608492498519+4.22%
HELSEFAG - RESEPTAR22222192210176188202+7.45%
HELSEFAG - SOSIONOM151414141430132784242221712554+17.64%
HELSEFAG - SYKEPL4639433840+288798314796673468518+15.95%
HELSEFAG - VERNEPL181717161616741646141414541579+8.60%
HELSEFAG - VETERIN22222102694199410151247+22.86%
HISTORIE6869717379+632843089288529813376+13.25%
IDRETT4044434648+232093050315030423209+5.49%
INFOTEKN5862606155-617641688173317931951+8.81%
JUS9991013+347854460415642166945+64.73%
LANDOGHAVBRUK2926202221-1452441391389400+2.83%
LÆRER - LEKTOR 8-131415171720+3710844813818915+11.86%
LÆRER - ALMLÆRER3634333735-235133699306630034046+34.73%
LÆRER - ANNET11111322318254282292+3.55%
LÆRER - BHGLÆRER353638414123093054326337593621-3.67%
LÆRER - FAGLÆRER2223302830+2621579809755867+14.83%
MEDIEFAG5050535154+355044245422343814639+5.89%
PEDFAG1215151816-211501176118413361471+10.10%
REALFAG8577858785-225242405243023912787+16.56%
REISELIV1112171515782794770759716-5.67%
SAMFUNN1161261321331331228112240125901187713023+9.65%
SPRÅK11510310296105+953885035467146695011+7.32%
TEKNO - ANNET1513151413-1581616604629613-2.54%
TEKNO - ARKITEKT2222210971079115712521154-7.83%
TEKNO - INGENIØR10194969992-732783535383839614253+7.37%
TEKNO - MARITIM66666172190206335412+22.99%
TEKNO - SIVING4043484746-130403530362738283881+1.38%
ØKADM97103107108106-28425901798001059711529+8.79%
I alt11781166121012211229+896067935229244192506104168+12.61%

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.


Fredag 1. juli 2022 15:46:56
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017