Førstevalgsøkere pr utdanningsområde

For hvert utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studieplasser samt den prosentvise endringen de to siste år.


UtdanningsområdePlanlagte studie­plasserDiff studieplasserSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
ESTETISK1375141914191437+183492326431003633+17.19%
HELSEFAG8600869587288732+424946235572235325424+13.74%
HISTORIE2296270726472704+573089288529813376+13.25%
IDRETT1179125913831522+1393050315030423209+5.49%
INFOTEKN1435130314121329-831688173317931951+8.81%
JUS1180120012301617+3874460415642166945+64.73%
LANDOGHAVBRUK541345340345+5441391389400+2.83%
LÆRER5355557259085593-3158494820586179741+13.04%
MEDIEFAG1636163815491628+794245422343814639+5.89%
PEDFAG84086510801085+51176118413361471+10.10%
REALFAG2361254624812289-1922405243023912787+16.56%
REISELIV449509498422-76794770759716-5.67%
SAMFUNN6196661462186292+7412240125901187713023+9.65%
SPRÅK2646299727502815+655035467146695011+7.32%
TEKNO5036541053095307-2895094321000510313+3.08%
ØKADM4260424142944496+202901798001059711529+8.79%
I alt45385473204724647613+367935229244192506104168+12.61%

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.Onsdag 6. juli 2022 14:36:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017