Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområder

For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år. Tabellen er rangert etter hvilke læresteder som hadr den størs prosentvise økning i antall førstevalgssøkere fra 2008 til 2009


LærestedLærestedsnavnAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2005-april2006-april2007-april2008-april2009-april2005-april2006-april2007-april2008-april2009-april
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences31314+311111325+733.33%
HISFLærestedsnavn2624272530+58327187086891030+49.49%
NLANLA Høgskolen1414141618+2492438410412510+23.79%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1920171919642641558592693+17.06%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2828323233+118471997210121422503+16.85%
UIAUniversitetet i Agder7573747073+339553940357036084163+15.38%
UITUiT Norges arktiske universitet113119114117120+347004509423942984947+15.10%
HIØHøgskolen i Østfold443639363619321854183217982067+14.96%
UIBUniversitetet i Bergen8180797883+583227639743672708218+13.04%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet6463596361-21112711412108511103912462+12.89%
I altLærestedsnavn11781166121012211229+896067935229244192506104168+12.61%
NIHNorges idrettshøgskole22334+1618589733686771+12.39%
HSNLærestedsnavn120124127129134+547654897533751575749+11.48%
HINNHøgskolen i Innlandet7778889688-835153587359738944284+10.02%
HVLHøgskulen på Vestlandet5853596357-657925321551553245816+9.24%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet158154171168173+51521515711158241630117651+8.28%
NORDNord universitet10295949487-732422848279728853118+8.08%
UISUniversitetet i Stavanger4451565348-549174747462142454567+7.59%
UIOUniversitetet i Oslo8280828284+21742216470161041547416486+6.54%
MFMF vitenskapelig høyskole67788182163148181192+6.08%
VIDVID vitenskapelige høgskole1514141615-114611489125812181222+0.33%
KHIOKunsthøgskolen i Oslo4882
PHSPolitihøgskolen3+32635
ATHLærestedsnavn6999954887897970
HVOHøgskulen i Volda293233333311851302116112701263-0.55%
NHHNorges Handelshøyskole1111116141712203321862156-1.37%
LDHLovisenberg diakonale høgskole11111237222212254234-7.87%
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo22222834805910961881-8.32%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning45565-1272422397522428-18.01%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.


Fredag 1. juli 2022 15:51:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017