Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområde

For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet og utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år. Tabellen er sortert på denne prosenten slik de med høyest positiv endring kommer øverst innen hvert lærested."I alt" viser alle lærestedets studier (som deltar i Samordna opptak) samlet.
Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Arkitektur- og designhøgskolen i OsloTEKNO2222805910961881-8.32%
Lærested: ATH -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHISTORIE333323192226+18.18%
SAMFUNN4444454150500
I alt9999887897970
ESTETISK222220182521-16.00%
Lærested: DHS -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG3587-1690707708713+0.71%
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningESTETISK111117221630+87.50%
I alt5565-1422397522428-18.01%
LÆRER4454-1405375506398-21.34%
Lærested: HBB -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG1111190165168172+2.38%
Lærested: HD -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG1111709110691-14.15%
Lærested: HDH -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG1211206220161183+13.66%
Lærested: HIAK -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnESTETISK1111100836585+30.77%
LÆRER9888127138184236+28.26%
I alt18161816-2109694412171242+2.05%
INFOTEKN120
TEKNO1-116
HELSEFAG5554-1782659813805-0.98%
ØKADM222267647169-2.82%
SAMFUNN116847-30.88%
Lærested: HIB -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnESTETISK222215114389139+56.18%
SAMFUNN122233775064+28.00%
LÆRER6777847860783917+17.11%
HELSEFAG89992072200219582247+14.76%
I alt35404039-14478467844744939+10.39%
ØKADM1111354385389416+6.94%
TEKNO13141414728769847870+2.72%
SPRÅK1222112143116119+2.59%
MEDIEFAG111-1603043
IDRETT111167219155131-15.48%
INFOTEKN111154504436-18.18%
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnREALFAG112222161419+35.71%
SAMFUNN112240354558+28.89%
ØKADM2446+2139180200248+24.00%
JUS222210710693110+18.28%
MEDIEFAG111174155179211+17.88%
I alt26293130-11383147314901601+7.45%
HELSEFAG3333555557523540+3.25%
TEKNO7664-2169195160162+1.25%
LÆRER3332-1146123125122-2.40%
SPRÅK244447515452-3.70%
REISELIV111150214341-4.65%
INFOTEKN333334345438-29.63%
Lærested: HIF -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnREALFAG11714+100.00%
LÆRER5354-110685123179+45.53%
SPRÅK233342242633+26.92%
I alt30282825-3756581635716+12.76%
HELSEFAG5555298228255282+10.59%
ØKADM7643-1100997683+9.21%
REISELIV2223+146253841+7.89%
IDRETT334481485657+1.79%
ESTETISK11117
INFOTEKN211-1291717
LANDOGHAVBRUK112319
SAMFUNN11-176
MEDIEFAG222220223127-12.90%
Lærested: HIG -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnINFOTEKN2445+1315056123+119.64%
ØKADM225886+48.28%
TEKNO710810+2109143152210+38.16%
I alt16252226+4632760775939+21.16%
MEDIEFAG4556+1155183185194+4.86%
HELSEFAG3633337384324326+0.62%
Lærested: HIH -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnØKADM333395706682+24.24%
I alt11999446365325336+3.38%
HELSEFAG5555304254226232+2.65%
SAMFUNN213
REISELIV111134413322-33.33%
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnSAMFUNN6542-2939271145+104.23%
ØKADM12121513-2225220275411+49.45%
LÆRER5678+1476562634717+13.09%
I alt55616856-121768185320762272+9.44%
MEDIEFAG4443-125474548+6.67%
IDRETT5556+1159117146151+3.42%
HISTORIE1+19
INFOTEKN454-4818176
REISELIV17
SPRÅK333364606463-1.56%
HELSEFAG2333260265289282-2.42%
LANDOGHAVBRUK881010173171197191-3.05%
ESTETISK3464-2141158214201-6.07%
PEDFAG1231-255564437-15.91%
REALFAG2342-216172117-19.05%
Lærested: HIL -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG3334+1398339332484+45.78%
SAMFUNN5556+1307232255315+23.53%
PEDFAG2223+1156134160190+18.75%
I alt23272832+41819174418182012+10.67%
MEDIEFAG5767+1363364319341+6.90%
IDRETT122279146140138-1.43%
ØKADM2333195225255250-1.96%
REISELIV3333215206158137-13.29%
JUS11228686166141-15.06%
HISTORIE112220123316-51.52%
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkINFOTEKN3223+137383046+53.33%
SAMFUNN44339611083126+51.81%
JUS111139403039+30.00%
IDRETT113037+23.33%
ØKADM9899242204235282+20.00%
I alt20171919641558592693+17.06%
HELSEFAG3232-1227166184163-11.41%
Lærested: HIN -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG111159524656+21.74%
LÆRER111-1763
I alt16141615-1227223250228-8.80%
TEKNO13111212125138158138-12.66%
ØKADM111136273428-17.65%
INFOTEKN1196-33.33%
Lærested: HINE -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnPEDFAG111138371832+77.78%
SAMFUNN11113467+16.67%
REISELIV26
TEKNO1-14
REALFAG211195220
HELSEFAG111463833-13.16%
IDRETT2221-121141311-15.38%
I alt22222818-10267230327235-28.13%
LÆRER5675-2102123173114-34.10%
INFOTEKN5484-424173016-46.67%
SPRÅK111189105-50.00%
ESTETISK4453-216153315-54.55%
Lærested: HINT -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnREALFAG1111119516+220.00%
ESTETISK322272463657+58.33%
ØKADM332277686281+30.65%
HELSEFAG4544368396324398+22.84%
SAMFUNN3444109101115131+13.91%
I alt302926261417131512661442+13.90%
IDRETT3333131132116128+10.34%
LÆRER4444474413442476+7.69%
INFOTEKN111917
SPRÅK1111242020200
LANDOGHAVBRUK643391827975-5.06%
MEDIEFAG112241316760-10.45%
Lærested: HIO -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnESTETISK5556+17907587141010+41.46%
INFOTEKN111158846580+23.08%
SAMFUNN3333314294264305+15.53%
I alt45434545103169907982211220+14.23%
ØKADM44441467140715741796+14.10%
HELSEFAG14121413-14179385436064065+12.73%
LÆRER44441361122112881448+12.42%
MEDIEFAG56661108123613091469+12.22%
IDRETT2111288233179193+7.82%
TEKNO7777751820823854+3.77%
Lærested: HISF -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnLÆRER3335+211310597282+190.72%
SPRÅK111114171330+130.77%
REALFAG122289920+122.22%
TEKNO11112291320+53.85%
I alt24272530+57187086891030+49.49%
HELSEFAG4546+2194242171253+47.95%
IDRETT3334+1166143176221+25.57%
REISELIV122241432834+21.43%
SAMFUNN444462516577+18.46%
LANDOGHAVBRUK14
HISTORIE111168990
ØKADM2333606710079-21.00%
INFOTEKN2211281485-37.50%
Lærested: HIST -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnLÆRER3332-1466377353467+32.29%
INFOTEKN3333172177155181+16.77%
HELSEFAG99992546248722992559+11.31%
I alt30303127-44690458745314960+9.47%
ØKADM1111732749842900+6.89%
TEKNO12121310-3615673762741-2.76%
SPRÅK2222159124120112-6.67%
Lærested: HIT -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnESTETISK88911+2133105149191+28.19%
HELSEFAG5545+1698682576703+22.05%
LÆRER10101010504512499563+12.83%
TEKNO4446+2107136120135+12.50%
I alt57585862+42094246122342316+3.67%
IDRETT7666228210196183-6.63%
SPRÅK4334+151526152-14.75%
ØKADM7888204564399327-18.05%
INFOTEKN334435355544-20.00%
HISTORIE3332-159434435-20.45%
REALFAG333335496142-31.15%
REISELIV111118203218-43.75%
SAMFUNN2432-122534223-45.24%
Lærested: HITØ -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG666-6696593579
LÆRER655-5327337352
SAMFUNN11-13330
TEKNO344-47710682
ØKADM333-3156166110
I alt181919-19125612351153
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnESTETISK2224+248422879+182.14%
SPRÅK3344574955113+105.45%
IDRETT211195635189+74.51%
HISTORIE2223+134574672+56.52%
HELSEFAG1112+1260250196282+43.88%
REALFAG222230271723+35.29%
TEKNO111188218207264348+31.82%
I alt41404042+21420140314331832+27.84%
INFOTEKN443363715872+24.14%
SAMFUNN4444135109114140+22.81%
LÆRER4576-1243279301343+13.95%
REISELIV111122211921+10.53%
ØKADM2222136158194186-4.12%
PEDFAG3232-179709064-28.89%
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnØKADM6677308339366433+18.31%
TEKNO99910+1208168224248+10.71%
I alt20222223+1804732842929+10.33%
HELSEFAG2222241198219221+0.91%
INFOTEKN11113
LANDOGHAVBRUK126
REALFAG144410243327-18.18%
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Høgskolen i ØstfoldREALFAG112+17821+162.50%
HELSEFAG6755839796656813+23.93%
LÆRER2333264263289358+23.88%
ØKADM2223+1130152152187+23.03%
TEKNO6766154154138164+18.84%
SAMFUNN2332-159615361+15.09%
I alt363936361854183217982067+14.96%
SPRÅK8777155151190206+8.42%
INFOTEKN4444124115143144+0.70%
PEDFAG13
ESTETISK232241424537-17.78%
HISTORIE11118151510-33.33%
IDRETT2121-1777610966-39.45%
Lærested: HSH -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG2222254242205252+22.93%
IDRETT111133252732+18.52%
ESTETISK232219492933+13.79%
TEKNO4484-4143137231239+3.46%
I alt18192318-5843837850877+3.18%
LÆRER3345+1161167166171+3.01%
REALFAG111-1772
ØKADM1111138132129111-13.95%
SPRÅK211154212216-27.27%
SAMFUNN2332-134573923-41.03%
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Høgskulen i VoldaREALFAG222215201629+81.25%
IDRETT2223+11056273125+71.23%
SAMFUNN222230402031+55.00%
HISTORIE444411196124164+32.26%
ESTETISK5777161188170172+1.18%
I alt323333331302116112701263-0.55%
MEDIEFAG4444277298337323-4.15%
HELSEFAG3333170130144137-4.86%
ØKADM111114202418-25.00%
SPRÅK55441341549771-26.80%
LÆRER3232-1271140254185-27.17%
INFOTEKN11111413118-27.27%
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Lovisenberg diakonale høgskoleHELSEFAG1111222212254234-7.87%
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
MF vitenskapelig høyskoleSAMFUNN2223+131233972+84.62%
I alt7788163148181192+6.08%
HISTORIE5565-1132125142120-15.49%
Lærested: MHG -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnMEDIEFAG4434+1899796108+12.50%
I alt6545+1106109105118+12.38%
SAMFUNN21111712910+11.11%
Lærested: MHS -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHISTORIE333344373833-13.16%
I alt555583757563-16.00%
SAMFUNN222239383730-18.92%
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Norges HandelshøyskoleØKADM11111712203321862156-1.37%
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Norges idrettshøgskoleIDRETT2334+1589733686771+12.39%
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
NLA HøgskolenPEDFAG1122808079121+53.16%
I alt891213+1332301307392+27.69%
HISTORIE2334+157344962+26.53%
LÆRER2222125115117146+24.79%
SAMFUNN335570726263+1.61%
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetINFOTEKN2222151157189251+32.80%
ØKADM2333137178204268+31.37%
LÆRER47812+4227365348450+29.31%
HELSEFAG1111726787758935+23.35%
REALFAG9999423482490586+19.59%
HISTORIE12131211-1587532577653+13.17%
SAMFUNN111211111979198118672109+12.96%
I alt88949397+4958597451015310823+6.60%
PEDFAG11178189+6.18%
TEKNO171718183338334735333510-0.65%
ESTETISK5555449430442432-2.26%
SPRÅK21201819+1729665718687-4.32%
IDRETT1222394424426390-8.45%
MEDIEFAG3333445397423363-14.18%
Lærested: NVH -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG222294199410151247+22.86%
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
PolitihøgskolenJUS3+32635
Lærested: RHS -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnHELSEFAG3250
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied SciencesI alt1314+3111325+733.33%
LANDOGHAVBRUK1-13
LÆRER22+2520
MEDIEFAG1+12
SPRÅK111+1163
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Universitetet i AgderMEDIEFAG33331368988128+45.45%
REALFAG566686795579+43.64%
PEDFAG2322128189119163+36.97%
TEKNO12121212327315339411+21.24%
ØKADM4444434415464562+21.12%
HELSEFAG7778+110579018361009+20.69%
HISTORIE4445+1140164152181+19.08%
SPRÅK131089+1298215198235+18.69%
I alt73747073+33940357036084163+15.38%
LÆRER5866448458429475+10.72%
SAMFUNN7777372299336358+6.55%
INFOTEKN32229793122126+3.28%
IDRETT3333243218212217+2.36%
ESTETISK5555174135152141-7.24%
REISELIV1110678-26.42%
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Universitetet i BergenINFOTEKN4446+2166209187303+62.03%
LÆRER4444979491127+39.56%
ØKADM3333199200209281+34.45%
HELSEFAG66669579058131026+26.20%
HISTORIE8889+1517544530657+23.96%
SAMFUNN17161620+42100196019522228+14.14%
I alt80797883+57639743672708218+13.04%
TEKNO2332-1104160142160+12.68%
ESTETISK3222199248178195+9.55%
SPRÅK10111111730665629683+8.59%
REALFAG14141413-1536523534577+8.05%
MEDIEFAG7655699645651693+6.45%
JUS11111239121312701212-4.57%
PEDFAG111196708476-9.52%
Lærested: UIN -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnREALFAG3434+11719742+500.00%
HISTORIE2233383276115+51.32%
HELSEFAG4555340434330435+31.82%
ESTETISK211131191113+18.18%
LÆRER5656+1194200195224+14.87%
SAMFUNN7776-1948188101+14.77%
I alt43434043+31164125212921441+11.53%
IDRETT222258657473-1.35%
SPRÅK2223+18374543-4.44%
LANDOGHAVBRUK423321132523-8.00%
ØKADM101078+1257271350299-14.57%
MEDIEFAG111194717562-17.33%
INFOTEKN111112101611-31.25%
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Universitetet i OsloMEDIEFAG2223+1370296251350+39.44%
REALFAG11101010764741701815+16.26%
SPRÅK11121213+12015192418572058+10.82%
HELSEFAG77771954187419102111+10.52%
ØKADM4444784634697763+9.47%
ESTETISK4444701616564614+8.87%
I alt80828284+216470161041547416486+6.54%
JUS33332696244023872523+5.70%
SAMFUNN141616164862540548455076+4.77%
PEDFAG2222510503534542+1.50%
HISTORIE8889+1937850860853-0.81%
INFOTEKN1010109-1411429451429-4.88%
LÆRER4444466392417352-15.59%
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
Universitetet i StavangerHISTORIE5555259212166216+30.12%
HELSEFAG33331007953769920+19.64%
REALFAG443311810293106+13.98%
IDRETT2222236222177196+10.73%
SAMFUNN2222335336309340+10.03%
LÆRER2333469425401440+9.73%
I alt51565348-54747462142454567+7.59%
REISELIV2332-1368380302324+7.28%
TEKNO15181714-3780826767818+6.65%
ESTETISK3333199126132130-1.52%
SPRÅK8877263213287278-3.14%
ØKADM3332-1442574585556-4.96%
MEDIEFAG2222271252257243-5.45%
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
UiT Norges arktiske universitetLÆRER2228+6545438517+1260.53%
ESTETISK1112+11914838+375.00%
ØKADM3334+16689167412+146.71%
HELSEFAG44410+65535385621215+116.19%
TEKNO66610+4494379161+103.80%
PEDFAG111131453057+90.00%
I alt44444571+261824183519353667+89.51%
INFOTEKN111117191732+88.24%
SPRÅK2225+3707187132+51.72%
HISTORIE5558+311710598145+47.96%
REALFAG88999884103130+26.21%
LANDOGHAVBRUK222235423239+21.88%
SAMFUNN7779+2404450419487+16.23%
JUS1111293271270285+5.56%
MEDIEFAG111118102517-32.00%
Lærested: UMB -
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnLÆRER11111411914+55.56%
LANDOGHAVBRUK333368645372+35.85%
ØKADM2222111110124159+28.23%
TEKNO7989+1121176190243+27.89%
I alt26303031+11056110711271256+11.45%
REALFAG7999200210213222+4.23%
SAMFUNN6677542536538546+1.49%
Total
LærestedsnavnUtdanningsområdeAntall studierDiff studierSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
LærestedsnavnI alt1166121012211229+8935229244192506104168+12.61%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.Onsdag 6. juli 2022 14:24:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017