Førstevalgsøkere pr lærested

For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste årene. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studieplasser samt den prosentvise endringen de to siste år.


LærestedLærestedsnavnPlanlagte studie­plasserDiff studieplasserSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences0111325+733.33%
HISFLærestedsnavn07187086891030+49.49%
NLANLA Høgskolen0438410412510+23.79%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk0641558592693+17.06%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet01997210121422503+16.85%
UIAUniversitetet i Agder03940357036084163+15.38%
UITUiT Norges arktiske universitet04509423942984947+15.10%
HIØHøgskolen i Østfold01854183217982067+14.96%
UIBUniversitetet i Bergen07639743672708218+13.04%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet011412108511103912462+12.89%
I altLærestedsnavn0935229244192506104168+12.61%
NIHNorges idrettshøgskole0589733686771+12.39%
HSNLærestedsnavn04897533751575749+11.48%
HINNHøgskolen i Innlandet03587359738944284+10.02%
HVLHøgskulen på Vestlandet05321551553245816+9.24%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet015711158241630117651+8.28%
NORDNord universitet02848279728853118+8.08%
UISUniversitetet i Stavanger04747462142454567+7.59%
UIOUniversitetet i Oslo016470161041547416486+6.54%
MFMF vitenskapelig høyskole0163148181192+6.08%
VIDVID vitenskapelige høgskole01489125812181222+0.33%
PHSPolitihøgskolen02635
ATHLærestedsnavn0887897970
HVOHøgskulen i Volda01302116112701263-0.55%
NHHNorges Handelshøyskole01712203321862156-1.37%
LDHLovisenberg diakonale høgskole0222212254234-7.87%
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo0805910961881-8.32%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning0422397522428-18.01%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.


Fredag 1. juli 2022 16:11:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017