Førstevalgsøkere pr lærested

For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste årene. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studieplasser samt den prosentvise endringen de to siste år.


LærestedLærestedsnavnPlanlagte studie­plasserDiff studieplasserSøknader førstevalgEndring%
2006-april2007-april2008-april2009-april2006-april2007-april2008-april2009-april
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College337306060111325+733.33%
UITUiT Norges arktiske universitet16741614158322436601824183519353667+89.51%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane65268067268087187086891030+49.49%
HIVEHøgskolen i Vestfold1130105512151255401420140314331832+27.84%
NLANLA Høgskolen44547555058232332301307392+27.69%
NVHNorges veterinærhøgskole73999999094199410151247+22.86%
HIGHøgskolen i Gjøvik52567566073575632760775939+21.16%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk545465545530-15641558592693+17.06%
UIAUniversitetet i Agder2401244323432273-703940357036084163+15.38%
HIØHøgskolen i Østfold1176123012121196-161854183217982067+14.96%
HIOHøgskolen i Oslo29932897302930301103169907982211220+14.23%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag1100107010641030-341417131512661442+13.90%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole658165705206220161183+13.66%
UIBUniversitetet i Bergen3696367136713711407639743672708218+13.04%
HIFHøgskolen i Finnmark761776739593-146756581635716+12.76%
I altLærestedsnavn45385473204724647613367935229244192506104168+12.61%
NIHNorges idrettshøgskole12815215219644589733686771+12.39%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen1251259910910106109105118+12.38%
UINUniversitetet i Nordland1082108910611126651164125212921441+11.53%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap603583583675921056110711271256+11.45%
HILHøgskolen i Lillehammer12651253121514592441819174418182012+10.67%
HIBHøgskolen i Bergen1569168416261699734478467844744939+10.39%
HIÅHøgskolen i Ålesund5395085355372804732842929+10.33%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag1722171917331631-1024690458745314960+9.47%
HIHMHøgskolen i Hedmark1202129813331261-721768185320762272+9.44%
UISUniversitetet i Stavanger19472048195221351834747462142454567+7.59%
HIBUHøgskolen i Buskerud777813863818-451383147314901601+7.45%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet3614513545224672150958597451015310823+6.60%
UIOUniversitetet i Oslo5836572057505572-17816470161041547416486+6.54%
MFDet teologiske Menighetsfakultet27530532533510163148181192+6.08%
HITHøgskolen i Telemark13521436145615651092094246122342316+3.67%
HIHHøgskolen i Harstad335340364334-30446365325336+3.38%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund740740860795-65843837850877+3.18%
HBBHøgskolen Betanien707070700190165168172+2.38%
HIAKHøgskolen i Akershus557527572513-59109694412171242+2.05%
DHSDiakonhjemmet Høgskole18028831834830690707708713+0.71%
HITØHøgskolen i Tromsø656621616-616125612351153
PHSPolitihøgskolen5525522635
RHSDiakonhjemmet Høgskole Rogaland1480250
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1851851851850887897970
HVOHøgskulen i Volda1060113911391036-1031302116112701263-0.55%
NHHNorges Handelshøyskole41041043043001712203321862156-1.37%
LDHLovisenberg diakonale høgskole1601601601600222212254234-7.87%
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo647575750805910961881-8.32%
HINHøgskolen i Narvik425450465425-40227223250228-8.80%
HDHøyskolen Diakonova455050500709110691-14.15%
MHSMisjonshøgskolen195203200200083757563-16.00%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen305235335283-52422397522428-18.01%
HINEHøgskolen i Nesna545655755280-475267230327235-28.13%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.


Torsdag 22. mars 2018 13:16:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017