Søkere fordelt på utdanningsområder og typer i hovedopptaket 2009

En søker kan før opp opptil ti søknadsalternativer på søknaden. En søker kan ha søkt flere studier innenfor et utdanningsområde, og vil da telles en gang per utdanningstype de har søkt. Raden I alt teller søkeren én gang.


TidUtdanningsområdeUtdanningsområde + typeSøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
2009-hovedESTETISKESTETISK1028736171955833212537079206623631446
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET334054148528554252430557390261
HELSEFAG - AUDIO429403839160331842323
HELSEFAG - BARNEVER84591950141170481180586810131250640
HELSEFAG - BIOING230842328820207111309362243207
HELSEFAG - ERGO286031333725232422281475249175
HELSEFAG - ERNÆRING358467855530296592370237401118
HELSEFAG - FARMASI1252198164108838270622511575
HELSEFAG - FYSIO71622492987617549956765811968369
HELSEFAG - MEDISIN48273265875395294130116272357427
HELSEFAG - ODONT314580344227035442159272516123
HELSEFAG - RADIO338252143229504172533433382229
HELSEFAG - RESEPTAR8321871217113393721219581
HELSEFAG - SOSIONOM82232558127269511057589412151790897
HELSEFAG - SYKEPL160508668267813372206911303520358683531
HELSEFAG - VERNEPL459315898123781705307611221007745
HELSEFAG - VETERIN259212164252167341182614781997
I alt410422544268193422351762904712674174737998
HISTORIEHISTORIE139613428215411807112610681345625092244
IDRETTIDRETT1080831681796901214227590218620161284
INFOTEKNINFOTEKN663419281012562212834339163612411072
JUSJUS12776673620701070618948812243343621449
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK14374042331204221983361273272
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13371389338433296592670759647575
LÆRER - ALMLÆRER1066740961561910632315875270922892266
LÆRER - ANNET488287110378192186125147116
LÆRER - BHGLÆRER898636911512747411896285301224432050
LÆRER - FAGLÆRER282586250823174621855600550445
I alt214899829339018099400314096720560765452
MEDIEFAGMEDIEFAG13686452323381134815179831248330981444
PEDFAGPEDFAG622112831065515653446221313870744
REALFAGREALFAG986928151255861422446370248618591635
REISELIVREISELIV354369574228015722229610394357
SAMFUNNSAMFUNN36557134555571309862868281189435101975716
SPRÅKSPRÅK168275101264114186128812898396837492842
TEKNOTEKNO - ANNET341063344129695172452582458351
TEKNO - ARKITEKT2734101766820669351131151379126
TEKNO - INGENIØR922943221362786728894978291325042133
TEKNO - MARITIM963416185778164614289260215
TEKNO - SIVING847137521050742121285293253527001695
I alt1788010140274015140446310677647063014520
ØKADMØKADM2505411674402521029243118598736985024680
I altI alt10423810423817732865061144175065661517128343155

Forklaring:

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Fredag 1. juli 2022 16:51:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017