So45 - Søkere fordelt på studier i hovedopptaket

Søkere fordelt på læresteder og studier i hovedopptaket.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
189 030Arkitekt6515596379471366528
189 343Design25647120403802512
I altI alt90174075710431509029
Lærested: ATH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk40718555270
255 418Interkulturell forståelse25536454071
255 437Musikkteknologi15416292461
255 480Teologi 20224161520
255 752Psykologi, årsstudium2022929180167371
255 777Musikk1563125352100
255 869Interkulturelle studier15473322450
255 876Kultur- og samfunnspsykologi15657514481
255 936Praktisk teologi202910222070
I altI alt18550885394359894
Lærested: DHS -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
251 050Sykepleie, Oslo85163329213741166113163
251 060Vernepleie, Stavanger78305932502118410
251 080Sosialt arbeid6579816366756687102
251 081Sosialt arbeid, deltid35465133307945312
251 539Diakoni, heltid, Oslo2078105653120
251 542Diakoni, deltid, Oslo20509322780
251 700Ergoterapi4015127131113403
I altI alt343311172725282074397276
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
253 130Barnehagelærer16094123181671621924
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk33270592342144412
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv32419783683404211
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse3327542233210424
253 618Drama25122318876240
I altI alt28313934411175104337135
Lærested: HBB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
250 050Sykepleierutdanning708961717916478697
Lærested: HD -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
232 050Sykepleierutdanning50746846515337091
Lærested: HDH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
252 050Sykepleierutdanning80990204867747110102
Lærested: HIAK -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
202 050Sykepleierutdanning108157932613371048144169
202 060Vernepleierutdanning7574419359246511465
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum505001673682798639
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid1572314633182
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid153815241350
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk1065485040362
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag1593247234181
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag3060464632300
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag1556254624200
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag1027221814140
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.1036252821200
202 405Produktdesign403778427074507
202 408Samfunnsernæring305051204293954047
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse30423523342774027
202 896Husøkonomi og serviceledelse3023452185148631
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse301671912124130
I altI alt5134136124933222479711298
Lærested: HIB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
203 003Ingeniør, bygg, Bergen8086318576157712515
203 004Ingeniør, data4547579412264581
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen3529760265205581
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi3020022183140230
203 011Ingeniør, marinteknikk4049867445358555
203 012Ingeniør, maskin, Bergen3550986462382555
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen3538859342247550
203 024Ingeniør, elektronikk3532342284217461
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi3017719153107141
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom2031831281216500
203 050Sykepleie, Bergen, høst170296859325742258206231
203 060Vernepleie, Bergen6587819875464210079
203 080Sosialt arbeid, Bergen5014713911269112270108
203 096Ingeniør, havteknologi40512108441315503
203 110Allmennlærerutdanning2701909428167111733671
203 120Allmennlærerutdanning med musikk342415320095340
203 130Barnehagelærer, Bergen16911601829908682607
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet3538381331298527
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk3550872443394527
203 154Faglærerutdanning i realfag01341180
203 203Folkehelsearbeid24743996376004047
203 242Samfunnsfag, Sogndal10437343813611021
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen80269642523232110230217
203 395Informasjonsteknologi, Bergen3533130292176370
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag325721034964494443
203 446Mat og helse10667605434962237
203 466Tegnspråk og tolking24295672522184016
203 618Drama16337472762492516
203 623Engelsk, Stord10478594113802033
203 649Idrett1010181238727942070
203 667Musikk20399893363183030
203 680Samfunnsfag, Stord10356303042821021
203 700Ergoterapi30872707667056053
203 701Radiografi40809797076337848
203 702Bioingeniør3054378479358456
203 703Fysioterapi65279961824402276110261
203 711Havbruksteknologi01523129835
203 753Landmåling og eiendomsdesign25427753723357022
203 822Ingeniør, energiteknologi3550573460361551
I altI alt175915632492213448116972676953
Lærested: HIBU -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
205 004Ingeniør, data, Kongsberg301793615778150
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg3621041180117271
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg3621144192119282
205 050Sykepleier, Drammen16514083381231940217132
205 112Allmennlærer, Drammen60480105412224601
205 114Allmennlærer, Hønefoss2034626120
205 155Lysdesign, Drammen2321541176154642
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg10185331571422014
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.1015120127107261
205 205Matematikk, Hønefoss035534143
205 210Norsk, deltid, Hønefoss1044193124111
205 246Jus, årstudium, Hønefoss20237342041924013
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen277032065975225883
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg1024527202137392
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss20290392382033913
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss1026027219136304
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss108988160131
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss151381612398141
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg604999243636110910
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss60409643602919014
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss55094636101
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss10387262172
205 623Engelsk, Hønefoss1589167163184
205 661Matematikk, deltid, Hønefoss102711201290
205 672Norsk, Hønefoss10538433170
205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss55612454284
205 701Radiograf, Drammen25491634323514545
205 867Jus og ledelse, Hønefoss35485774153687522
205 881Statsvitenskap, Drammen3027445239198624
205 894Optometri, Kongsberg6653214048143612535
I altI alt84359271589509441271266345
Lærested: HIF -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
206 050Sykepleie, Hammerfest501834813596331
206 053Sykepleierutdanning, Kirkenes3016110311083640
206 070Barnevern30122219066170
206 071Barnevern, samlinger4021376161129507
206 080Sosialt arbeid301493611693311
206 110Allmennlærerutdanning301594813055100
206 112Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett30112799335210
206 130Barnehagelærerutdanning30117249075201
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger3069374635190
206 162Økonomisk administrativ ledelse1680266047220
206 164Bedriftsøkonomi1888216453130
206 170Engelsk2756173731120
206 176Finsk15303272530
206 185Idrett, Tromsø1528221150
206 255Hotell og vertskapsledelse15116118271140
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon1911116755390
206 369Økonomi og administrasjon29115378873270
206 388Arktiske naturressurser1568155551120
206 440Idrett og friluftsliv2295147060110
206 605Friluftsliv2216734117102231
206 649Idrett, årsstudium1583115545150
206 663Medieproduksjon, årsstudium105012352991
206 712Russisk for næringslivet 11557114338100
206 754Reiseliv209817624971
206 838Medieproduksjon2069145546110
I altI alt59318357331378108446312
Lærested: HIG -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
207 003Ingeniør, bygg3025342223147390
207 004Ingeniør, data201382112165150
207 005Ingeniør, elektro201342411266160
207 012Ingeniør, maskin20112199651130
207 033Ingeniør, bygg - landmåling15765654040
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse201653314294250
207 046Webutvikling2019324161133311
207 050Sykepleierutdanning15097220287771221023
207 051Sykepleierutdanning, deltid4027482204162608
207 136Medieledelse, årsstudium3071136559180
207 149Mediedesign25500864183732834
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium2024549218200407
207 188Informatikk3099188880260
207 248Landmåling2079266556210
207 264Medieproduksjon2024025217196366
207 369Økonomi og ledelse4033643294255622
207 374Drift av nettverk og datasystemer201312811263100
207 395Programvareutvikling20140151257190
207 406Geomatikk1579207151170
207 429Informasjonssikkerhet30105329859210
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium10485423890
207 604Medieproduksjon, årsstudium3021914179160270
207 673Spillprogrammering151662514785190
207 701Radiografutdanning25391563583036010
207 824Teknologidesign og ledelse2015922143122330
207 838Medieledelse3034234284247541
I altI alt73539829633431277990383
Lærested: HIH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
208 035Økonomi og ledelse4015742136110450
208 050Sykepleierutdanning5535965285214650
208 051Sykepleierutdanning, deltid40109337258200
208 060Vernepleierutdanning491545112693350
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø40126429581350
208 070Barnevernspedagogutdanning3630959244182511
208 318Regnskap og revisjon156612595370
208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon3514821116953
208 350Retail Management231283010189270
I altI alt33311633559137222854
Lærested: HIHM -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
209 050Sykepleie, Elverum1758191967085622170
209 053Sykepleie, Kongsvinger4533064275204607
209 100Allmennlærerutdanning, Hamar90534150466287890
209 113Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert60282133216136690
209 130Barnehagelærer704721044143601140
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert354072273122806571
209 133Førskolelærerutd. for tospråklige,nett " samlinger2043153325130
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag4029856253213660
209 157Faglærer i musikk2053164413100
209 162Organisasjon og ledelse, Rena1018330130119310
209 164Bedriftsøkonomi, Rena1083217366180
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena3520999164151820
209 172Jakt, fiske og naturveiledning1519143150133300
209 185Idrett, Elverum5032947280242602
209 189Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena10491337356
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad1094228174190
209 239Krisehåndtering1023286182172830
209 242Samfunnsfag1016755139126300
209 250Skogbruk, årsstudium1057165146140
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.2095587473480
209 299Bioteknologi, Hamar1577146642100
209 311Landbruksteknikk2079166958160
209 318Regnskap og revisjon1085117060100
209 320Agronomi15385282560
209 322Skogbruk10577524490
209 323Utmarksforvaltning1513538119112340
209 359Markedsføring, Rena1019818160139160
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor1014524124108212
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena106712545180
209 409Økologisk landbruk1567265042180
209 420Naturmangfold10262221210
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)10476353170
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen2029135234199551
209 446Mat, ernæring og helse2019226145133320
209 451Animasjon, Hamar2032368288238459
209 455Språk- og kulturfag, Hamar154910403790
209 470Serviceledelse og markedsføring20126229586190
209 472Virtuell kunst og design, Hamar2022928198165450
209 476Music Business - Management1519547164144491
209 486Folkehelsearbeid2024329205197500
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena1018227159136380
209 516Regnskap og økonomirådgivning1085156859120
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert1638202318100
209 605Friluftsliv2022417187161250
209 623Engelsk, Hamar2016244140132307
209 626Religion, livssyn og etikk, Hamar1070105956141
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger20124239879250
209 663Mediefag, Rena107046256100
209 667Musikk101262210392240
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1056164437100
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)10473403531
209 672Norsk1573196254191
209 676Sosialpedagogikk3520638159142350
209 714Music Business - Production1522743195173530
209 839Spillteknologi og simulering3032080267227488
209 867Ledelse og digitalisering15107219383200
I altI alt130163832297525444621954114
Lærested: HIL -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor70574955104551006
210 060Vernepleierutdanning5042977373313803
210 061Vernepleieutdanning, deltid502611262061651005
210 070Barnevern9097714383370614027
210 080Sosialt arbeid9077514669259812029
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor3031436273230630
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium2032157281256404
210 185Idrett4052178435398707
210 220Pedagogikk, årsstudium9046464386352631
210 240Sosiologi, årsstudium6029031254218430
210 246Jus, årsstudium4059756518471805
210 262Film- og fjernsynsvitenskap5032949275257720
210 264TV-teknikk151747714116150
210 272Kunsthistorie259898179100
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium3019026171159320
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor181524813237321
210 317Reiselivsledelse4051862423350692
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser3025941210186400
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto161924814715150
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi4041561341299804
210 481Samtidshistorie20607574970
210 526Rettsvitenskap806818057652014024
210 534TV-ledelse1087257115111
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium2522942196184452
210 676Pedagogikk, deltid70265107179156660
210 752Psykologi, årsstudium10090011478170115011
210 754Reiseliv og turisme2033729276234300
210 852Pedagogikk, bachelor5018919154135240
210 867Organisasjon og ledelse605261114513901131
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor3021328191177380
210 876Psykologi5077911767557710042
210 880Sosiologi5018414162136270
I altI alt145976882023644655252015135
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
211 035Økonomi og administrasjon, 2-årig20506403361
211 050Sykepleie70537108462375963
211 060Vernepleie3518449159134420
211 159Elektronisk handel og innkjøpsledelse20659453552
211 164Bedriftsøkonomi3015526129110261
211 185Idrett og adventure2024037204172301
211 189IT207012564880
211 238Statsvitenskap30114199378170
211 246Jus3035338307264601
211 292Logistikk og Supply Chain Management3024451204178570
211 318Regnskap og revisjon201101510090170
211 369Økonomi og administrasjon4041952361305720
211 370IT og logistikk2015127127107280
211 404Siviløkonom, 1. avdeling1521523193167305
211 422IT-basert bedriftsutvikling3081127361140
211 432Marin logistikk og økonomi3014924123109280
211 488Sport Management30451703743265013
211 841Politikk, juss og administrasjon3026129219180392
211 866Petroleumslogistikk og økonomi3029681244195602
I altI alt55028906882430205568530
Lærested: HIN -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
212 003Bygg501222410468190
212 004Datateknikk259717814170
212 005Ingeniør, Elektro507414624290
212 018Prosessteknologi255411482360
212 040Ingeniør, Alta, første studieår3063255221110
212 050Sykepleierutdanning4527456226166482
212 095Ingeniør, første studieår, Bodø30601643150
212 410Økonomi og administrasjon2597297863240
212 430Multimediaprogrammering2536528120
212 761Elektroteknikk, master20283221730
212 804Data/IT, master204610352450
212 805Ingeniørdesign, master20231191210
212 806Integrert bygningsteknologi, master20184171150
212 811Industriell teknologi, master20344251620
212 814Satelitteknologi, master20416342230
I altI alt4258392256864411432
Lærested: HINE -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen3096357159230
213 110Allmennlærerutdanning2010316895180
213 112Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert25106518545260
213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten2069855440
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert2591316660260
213 156Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag15387322770
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana15164151560
213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana1017414320
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana15287262180
213 505Kunst og håndverk10314242340
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana10414210
213 623Engelsk årsstudium, 1-710435322960
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna103610252250
213 666Naturfag1020216920
213 680Samfunnsfag10396292160
213 777Band10477353050
213 796Produksjon for scene og sal10346282660
213 853Spesialpedagogikk, samlingsbasert25107297971220
I altI alt2806592335134111630
Lærested: HINT -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
214 050Sykepleierutdanning, Levanger114105526593679415078
214 058Sykepleierutdanning, Namsos66496834313281209
214 060Vernepleierutdanning, Namsos3017828151119340
214 110Allmennlærerutdanning, Levanger8043297388242660
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger60385703332771020
214 185Idrett, Levanger3531252263228630
214 240Sosiologi, Steinkjer5015250130115560
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer301322511595220
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer3514332128118330
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer4531962271248990
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer4018574158148604
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer2016519147128370
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer4015933132111270
214 516Regnskap, Steinkjer4514921121107210
214 605Friluftsliv, Levanger2031149273244501
214 623Engelsk, Levanger201322111198300
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger1553195013110
214 642Kunst og håndverk, Levanger20116249686220
214 649Kroppsøving, Levanger2021124185162250
214 661Matematikk, Levanger2052144621110
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium20495451730
214 667Musikk, Levanger2013735114102370
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer3520427172141270
214 680Samfunnsfag, Levanger2093138174170
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal10048828737818612527
214 749Farmasiutdanning, Namsos302323320395260
I altI alt103041121462350428511274111
Lærested: HIO -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
215 003Ingeniør, bygg130108626891362016012
215 004Ingeniør, data70645103551276690
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi95616139524328920
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi3033953302162320
215 012Ingeniør, maskin3649381430316602
215 050Sykepleie, Oslo420464293539633361680424
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet801048244786601140141
215 070Barnevern90301852525302162135361
215 071Barnevern, deltid457891785271605844
215 080Sosialt arbeid115259249321841885180327
215 110Allmennlærerutdanning3202856672243016414808
215 130Barnehagelærer232215845418111567360191
215 131Barnehagelærer, deltid605382193601338511
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet54274239222611978135337
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk555271264384088043
215 162Økonomi og ledelse2017544001452132950280
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling2696223178870750135
215 219Politikk og forvaltning15618665054635074
215 253Økonomi og ledelse, deltid2089328565159750180
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor12059218049545116023
215 369Økonomi og administrasjon 180272477123552095390320
215 395Informasjonsteknologi, bachelor3056878486271503
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor124351243553263554
215 447Idrett, friluftsliv og helse5014861971238114090146
215 449Anvendt datateknologi6065716157046411069
215 454Journalistikk7023366351920174595202
215 484Utviklingsstudier, bachelor307801136586065582
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium1581316862556436100
215 601Arkivvitenskap, årsstudium32263712121875522
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier3090923368662365147
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium10311762422164020
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium165351064284012659
215 642Kunst og design, årsstudium1594517075267635118
215 691Utviklingsstudier, årsstudium56102613486080310082
215 700Ergoterapi751221122107396918091
215 701Radiografi5013051851133967120135
215 702Bioingeniør628221037174401008
215 703Fysioterapi110357388130432801200384
215 705Tannteknikk24491664182164525
215 706Fysioterapi, mensendieck51146117512751198110173
215 749Farmasi62682154576319959
215 822Ingeniør, energi og miljø3046070385243580
215 848Fotojournalistikk12122224389314121
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor4014102111171105770195
215 900Velferdsfag605597747140812064
I altI alt32152880311368237562021753982679
Lærested: HISF -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk205220411940
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor76476944023341081
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor20997775950
216 053Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde441415010893453
216 060Vernepleierutdanning3016220142116340
216 070Barnevernspedagogutdanning3043640371310630
216 080Sosialt arbeid4236846322265710
216 110Allmennlærerutdanning50363111321190590
216 117Lærerutdanning med samfunnsfag10528392640
216 118Lærerutdanning med engelsk10474372640
216 130Barnehagelærarutdanning3021333195166300
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid58185126155130950
216 164Bedriftsøkonomi1516816138125230
216 170Engelsk20110319182260
216 185Idrett35476934033545011
216 187Informasjonsbehandling1037432271
216 242Samfunnsfag15104259387260
216 302Friluftsliv2035557293265365
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur2021830188165461
216 330Reiselivsledelse1021323170141260
216 351Ungdomssosiologi151322110796180
216 368Eiendomsmegling2024922189157221
216 369Økonomi og administrasjon3524439216185460
216 373Naturfag10536442630
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse20453543803413216
216 469Geologi og geofare159915865660
216 481Historie15668565270
216 485Idrett og kroppsøving2018020150128380
216 754Reiseliv1021312166137170
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi158677262100
I altI alt740405310423387284195432
Lærested: HIST -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
219 003Ingeniør, bygg8989620282465811139
219 004Ingeniør, data6952811348533110012
219 005Ingeniør, elektro12062415757244915221
219 009Ingeniør, kjemi2325344237184298
219 012Ingeniør, maskin53543965044196826
219 013Ingeniør, materialteknologi20336313172512614
219 016Ingeniør, logistikk28328502991983618
219 025Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig15431036931
219 032Ingeniør, maskin, 2-årig15421635960
219 035Økonomi og administrasjon228284290725192313420236
219 050Sykepleierutdanning147291682125762259200187
219 060Vernepleierutdanning7290616878764914944
219 070Barnevernspedagogutdanning75186830416311430125127
219 080Sosionomutdanning70155630513401163120101
219 110Allmennlærerutdanning1691664394148810903270
219 115Allmennlærerutd. med realfag7257079514381710
219 221Tegnspråk15305762642433723
219 287Informatikk med spes. i info.behandling101434011874300
219 346Matteknologi5022945203177590
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer3025551232134480
219 422IT-støttet bedriftsutvikling40461944023478020
219 466Tegnspråk og tolking20188281721583015
219 700Ergoterapeututdanning668607777670415730
219 701Radiografutdanning40886957987099049
219 702Bioingeniørutdanning61571915183811042
219 703Fysioterapeututdanning66241760221442005126214
219 704Audiografutdanning3742940391331840
I altI alt17001279449361122097372788796
Lærested: HIT -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
220 003Ingeniør bygg - byggdesign2522652191122290
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk108012653740
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design151202610666170
220 017Ingeniør, informatikk og automatisering106413553260
220 024Ingeniør, elektronikk1061947250
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø12397342870
220 050Sykepleierutdanning8576622765552910080
220 051Sykepleierutdanning, deltid554291653352566565
220 060Vernepleierutdanning40396813302655734
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn30293842271802649
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn505731464763926042
220 110Allmennlærerutdanning, Notodden251692714998200
220 112Allmennlærerutdanning, Porsgrunn60345102306169630
220 113Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden3022187173102460
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden4021635187155380
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid4020569162122553
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen604241133703097224
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn6038484334281787
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3021720181156360
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk32118259989270
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden15671054450
220 164Bedriftsøkonomi, Bø2513618110100200
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn5022976182154671
220 170Engelsk26118269887252
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning3520327167152271
220 179Historie30113219079160
220 185Idrett5534962298255760
220 187Informasjonsbehandling10278241450
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn126515522590
220 210Norsk245113403280
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig10314302830
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning2516838152140350
220 308Kulturledelse24103178480140
220 317Turisme og ledelse1321921187155190
220 318Revisjon og regnskap2914325125116270
220 359Internasjonal markedsføring2535465269224531
220 368Eiendomsmegling3950697394319851
220 369Økonomi og administrasjon3430036251224450
220 388Økologi og naturforvaltning2514130126114300
220 395Informatikk12507483050
220 440Idrettsvitenskap3519132162144370
220 441Visuelle kunstfag og design151321011099192
220 442Folkekunst, bachelor10238161640
220 443Folkemusikk, bachelor101158740
220 447Natur, miljø og friluftsliv1316021133119200
220 448Forurensing og miljø10109109687180
220 449Informasjonssystemer1582177357151
220 456Litteratur og språk, Bø14415383560
220 481Historiske fag124811403291
220 505Leire - kunst og design 110534353080
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 11014615114101230
220 602Digital mediedesign20239761681502822
220 605Natur og miljø1315012120107140
220 618Drama, Notodden1041535313
220 628Folkekunst, årsstudium1551143633120
220 629Folkemusikk, årsstudium1554134241110
220 630Kunst og håndverk1077145651110
220 637Tegning - bilde181462611796271
220 649Kroppsøving og idrettsfag10908755961
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi201482212576150
220 895Innovasjon og entreprenørskap10116199578130
220 912Spansk33531037342
I altI alt156567452357553245941675236
Lærested: HIVE -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet1313011154160
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold9410865150
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign23852206111300
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk1543913171190
222 044Skipsfart og logistikk33069259206553
222 050Sykepleie, Vestfold103727290270916588
222 100Lærerutdanning for ungdomstrinnet22151194128361
222 110Allmennlærerutdanning42971373236400
222 112Lærerutdanning for barnetrinnet25161216112290
222 130Barnehagelærer, Vestfold39787346291688
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid17056132106381
222 132Barnehagelærer, Drammen1182910082310
222 164Bedriftsøkonomi266462321983512
222 170Engelsk, Bø19549149129188
222 179Historie, Vestfold, årsstudium19333164151401
222 205Matematikk689531710
222 240Sosiologi, årsstudium25847232198358
222 242Samfunnsfag1341511899140
222 351Ungdomskunnskap22438171148342
222 352Marinteknisk drift109289571210
222 353Nautikk294108248189920
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold56815050742412020
222 412Informasjonsbehandling91177661151
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid17432147135310
222 446Mat og helse, årsstudium19525159133108
222 453IT og informasjonssystemer, Horten18636159128290
222 455Språk og kulturfag101278472165
222 481Historie, Vestfold, bachelor1402511798251
222 543Tekstil - kunst og design 181116657140
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium75216151132
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium76146458161
222 642Kunst og design17327126107280
222 649Kroppsøving og idrettsfag402853342857013
222 663Event " Sport Management, deltid1381810593241
222 666Naturfag5914452170
222 667Musikk1593412197206
222 672Norsk, Bø, deltid69185245131
222 796Teater for barn og unge8596154140
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi1411612377160
222 880Sosiologi27366237205703
222 899Tannpleie139191149015
222 912Spansk114198784220
I altI alt54071883452536261395183
Lærested: HIÅ -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
225 003Ingeniør, bygg3520429177111200
225 004Ingeniør, data35101238943121
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk35108299560201
225 0232-årig ingeniør, bygg45018391782
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign2161121
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign316310421
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign18102318958181
225 050Sykepleierutdanning1506881945994802033
225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk51941522
225 160Shippingledelse10212351721483011
225 162Økonomi og ledelse244301113833185028
225 184Medisinsk og marint årsstudium1769116145110
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag107110634070
225 346Matteknologi15353321520
225 353Maritim utdanning, nautikk3229799252210559
225 369Økonomi og administrasjon25387753523065020
225 410Handels- og Serviceledelse25337742902465017
225 432Shipping management8329492742423513
225 473Eksportmarkedsføring2232765280234509
225 699Ingeniør, skipsdesign17987795190
225 702Bioingeniør3020933182106180
225 711Havbruk15277251330
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap2519028164138420
I altI alt56228789382461195369584
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
224 003Ingeniør, bygg og miljø3525155215131421
224 004Ingeniør, data151293111361190
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi20118229159130
224 009Ingeniør, kjemi1056134827110
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering201201910360110
224 035Økonomi og administrasjon755011064233541231
224 050Sykepleie1301206383999779190110
224 060Vernepleie6456913945735710032
224 070Barnevern358181306895405557
224 080Sosialt arbeid427341546155006062
224 110Allmennlærerutdanning, Halden100547162477281940
224 130Barnehagelærer1005161064413361181
224 131Barnehagelærer, deltid40241991891466017
224 170Engelsk3519957171156570
224 187Informatikk, årsstudium, Halden1060195133160
224 210Norsk1574166552160
224 238Statsvitenskap3020740172145400
224 244Tysk2580287166270
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer251162710873230
224 318Regnskap og revisjon4026446223192490
224 398Bedriftsøkonomi2019344161137451
224 453Informasjonssystemer2518135151127321
224 455Internasjonal kommunikasjon251222810186281
224 474Samfunn, språk og kultur1588217567181
224 505Kunst og håndverk10114198171144
224 610Fransk25105428174400
224 626Religion, livssyn og etikk20110108775100
224 649Kroppsøving og idrett48338682872486520
224 661Matematikk10408281240
224 666Naturfag104713371330
224 667Musikk2496187563170
224 680Samfunnsfag1514621119102240
224 702Bioingeniør3024732218111290
224 824Ingeniør, industriell design151292110763150
224 845Digitale medier og design4535266281229661
224 912Spansk24101198072220
I altI alt122753772117447435601556227
Lærested: HSH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
218 002Ingeniør, brannsikkerhet302345118072180
218 012Ingeniør, maskin401494811857180
218 047Ingeniør, HMS302265817772180
218 050Sykepleierutdanning, Stord905178244036810221
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund10069817958847612247
218 110Allmennlærerutdanning, Stord9027473231144450
218 130Barnehagelærerutdanning3521952190166410
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord351312110993190
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord3068265750240
218 157Faglærerutdanning i musikk20411033860
218 242Utviklingsstudier, Stord3082568613
218 353Nautikk (Sjøoffiser)4029182241203527
218 369Økonomi og administrasjon1004801183923261480
218 505Kunst og håndverk2085237058200
218 623Engelsk3097178978230
218 649Idrett/kroppsøving2518933154129345
218 667Musikk2071105754140
218 680Samfunnsfag3087177564190
I altI alt79526389052162173572367
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog5036848318244440
223 080Sosialt arbeid, sosionom5036873336267850
223 110Allmennlærarutdanning60430116400262810
223 130Barnehagelærer5530473281230660
223 179Historie, årsstudium3227293254217881
223 196Religion, kultur og samfunn15729675570
223 205Matematikk i grunnskulen256823622590
223 210Norsk (nordisk)1770216859190
223 211Norsk (nordisk), deltid2041163629121
223 285Samfunnsvitenskap10955847280
223 430Media, IKT og design3438474352291647
223 437Musikk, bachelor2488187462160
223 439Teater og drama, bachelor207285645120
223 440Friluftsliv og naturguide3921637197172430
223 446Matkultur og helse16112209784181
223 451Animasjon102046620213120
223 452Planlegging og administrasjon1512819120101190
223 453PR, kommunikasjon og media2619118171149302
223 454Journalistikk5710902039958488437
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor2091198164170
223 481Historie, bachelor155211484290
223 605Friluftsliv2134444310268217
223 613Historie, deltid8014257129104430
223 618Teater og drama, årsstudium2088158064120
223 620Digital kompetanse15768695590
223 623Engelsk3717233163137350
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium281231410792201
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium3727939262220453
223 663Mediekunnskap3019222176144202
223 666Naturfag i grunnskulen14307301650
223 667Musikk, årsstudium25102159277150
223 680Skuleretta samfunnsfag3783227867180
223 891Språk og litteratur20337332650
I altI alt974418912533762300999155
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
230 050Sykepleie16012632421099932200143
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
190 196Teologi, årsstudium15028371241231701
190 242Samfunnsfag2014323121112310
190 418Interkulturell kommunikasjon3022538190177520
190 480Teologi, profesjonsstudium2081236462230
190 482Religion og samfunn4072106563120
190 882Pedagogikk i skole og samfunn20667473780
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring3513517109101210
190 936Teologi, bachelor206810544770
I altI alt3357551996215822241
Lærested: MHG -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium3078116656120
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje30337462742416010
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje151095867390
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje2425335211183523
257 851Kommunikasjon og medier1068649411
I altI alt10965210352345813313
Lærested: MHS -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
256 196Kristendomskunnskap/RLE7088257463200
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.2614217112105180
256 480Teologi35285251950
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon5064174947180
256 771Teologi, profesjonsstudium20285232340
I altI alt20129069234214650
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
191 345Siviløkonomutdanningen4304569206939753324625243
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
150 172Friluftsliv307751275745126062
150 185Idrettsvitenskap (1-årig)5412582409911724719
150 440Idrettsvitenskap82137429810561668012
150 649Idrett og samfunn30710645474624549
I altI alt196305872923381046232115
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
254 110Allmennlærerutdanning9047873421292490
254 130Barnehagelærer7734078306249840
254 182Menighetspedagogikk15236191950
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen6013334120117361
254 220Pedagogikk, årsstudium130420923543201140
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika2520717173164250
254 482Kristendom, Bergen404211333150
254 485Kristendom og idrett, Bergen30101159182180
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge157096150100
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina251311411099180
254 852Pedagogikk, bachelor3015934132117390
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar2518725161148310
254 929Religion og kultur20352282631
I altI alt5821684410144312404371
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk1543303016150
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag2791377518150
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi01261100
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag8281620770
194 170Engelsk, årsstudium6099514288381910654
194 174Fransk, årsstudium2030330266241324
194 179Historie, årsstudium6010111398878289651
194 184Biologi og kjemi, realfag1542740398323229
194 188Informatikk, Gjøvik2040547353237308
194 200Kunsthistorie, bachelor3523746204180550
194 205Matematiske fag, årsstudium3039932362304482
194 210Nordisk språk og litteratur3021155185175570
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium25634655565225234
194 244Tysk, årsstudium1519326162149240
194 272Kunsthistorie, årsstudium30431523633444611
194 284Geografi, årsstudium15403303543302622
194 285Samfunnskunnskap35808837166604859
194 294Latin51858156137141
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier1151168239101194719065
194 327Biologi77753143697576989
194 366Filosofi25604524974515025
194 395Informatikk1007681967025291407
194 437Musikkvitenskap, bachelor302787719659364
194 438Geografi, bachelor60439673853508410
194 439Drama og teater, bachelor4042977330290609
194 440Bevegelsesvitenskap100159125813711254150103
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor2521228187177310
194 457Lingvistikk5947807380
194 459Antikkens kultur og klassiske fag101181110492161
194 476Musikkteknologi20399160311772413
194 478Arkeologi40703975845065621
194 479Filosofi og etikk - filosofi3038245318275503
194 481Historie, bachelor9082812073465612626
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap65101112388480510475
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium1026219229212165
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap101271410898220
194 646Film- og videoproduksjon208721527476692856
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2543654406318362
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn3533370304242482
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn743123929100
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn2512818121101200
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn8313272530
194 715Humanistiske fag, emnestudier2017943145136347
194 740Medisin, Trondheim120290693924982085132411
194 747Elektrifisering og digitalisering 15371563292532215
194 752Psykologi, årsstudium250229358520631923360115
194 755Materialteknologi30810387646255213
194 756Arkitektur751553380135410188652
194 757Petroleumsfag6010721229797389221
194 759Bygg- og miljøteknikk18017473761617125624032
194 760Datateknologi1151175257108874016019
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon1009831189247171408
194 763Fysikk og matematikk1059681479148131426
194 764Industriell kjemi og bioteknologi1107201246925631466
194 765Marin teknikk951156192107385514021
194 766Produktutvikling og produksjon1001144205106587115021
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse14015745381423117019635
194 768Industriell design257631076904963414
194 769Energi og miljø15017482761635134921019
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet5060140564430693
194 786Europastudier med spansk1521624184177224
194 793Europastudier med fransk1515820140127220
194 795Europastudier med tysk1087117869130
194 798Kybernetikk og robotikk95100716195280613617
194 818Samfunnsøkonomi, master25750636666114049
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn60609105552481960
194 847Filmvitenskap, bachelor657039561153810037
194 851Medievitenskap, bachelor9086910675069313632
194 852Pedagogikk, bachelor1301186191103895620458
194 855Bioteknologi, Trondheim35534885104555213
194 857Fysikk3745663422390543
194 859Geologi2537564330276343
194 860Kjemi3037047351319424
194 862Matematiske fag, bachelor3036040334307440
194 868Afrikastudier, bachelor35608625084755222
194 870Europastudier med engelsk2533243304286366
194 875Politisk økonomi30617485294784423
194 876Psykologi, bachelor245308455426432380370185
194 879Sosialantropologi, bachelor125110313698390218029
194 880Sosiologi, bachelor12014461531276114417061
194 881Statsvitenskap, bachelor12014361971296119118060
194 887Engelsk, bachelor55487864323878217
194 888Fransk, bachelor10105129079140
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk2514027127118240
194 890Tysk, bachelor5605524880
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor8014931511296116610891
194 901Språklig kommunikasjon15112149587210
194 904Kulturminneforvaltning2315530134128362
194 905Ingeniørvitenskap og IKT4552751486385626
194 910Religionsvitenskap, årsstudium2545251393367409
194 912Spansk, årsstudium6065413056652910217
194 929Religionsvitenskap, bachelor3529451253228523
194 930Fonetikk5331282620
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn1016813158134161
194 937Nanoteknologi309211858487004411
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn3045877410344322
194 946Tekniske geofag3049743465363467
I altI alt50022451810667213201841172201280
Lærested: NVH -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
193 772Veterinærstudiet691336625114578287161
193 780Dyrepleierutdanning3015965911299117360238
I altI alt992592121621671826147381
Lærested: PHS - Politihøgskolen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
233 681Politiutdanning, Oslo2642978197223141049266306
233 682Politiutdanning, Bodø14418293221513741146189
233 683Politiutdanning, Kongsvinger14419761791637797146211
I altI alt5523122247323911071558309
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
231 111Samisk allmennlærerutdanning152512191180
231 135Samisk barnehagelærerutdanning103310221780
231 265Samisk journalistutdanning15212121010
231 891Samisk språk og litteratur20265141150
I altI alt6076294533220
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
201 003Ingeniør, byggdesign5034371303200510
201 004Ingeniør, data3020238178113210
201 006Ingeniør, fornybar energi2028451253164380
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad1021038170111260
201 012Ingeniør, mekatronikk4526291237165620
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig105916411670
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig53415241280
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig51439210
201 050Sykepleie, Kristiansand115137130712001032140100
201 052Sykepleie, Grimstad10582312272657913048
201 060Vernepleie30339732782124610
201 080Sosialt arbeid509472338397319541
201 110Allmennlærerutd., Kr.sand1059332058265601581
201 112Allmennlærerutd., Grimstad3524956213131321
201 130Barnehagelærer, Kristiansand1407431466445651450
201 132Barnehagelærer, Grimstad3528261249204470
201 149Multimedieteknologi og -design5026850231198470
201 157Faglærer i teater15109168677140
201 170Engelsk, årsstudium5647081405369831
201 172Friluftsliv2032133276252501
201 174Fransk1391167572150
201 179Historie, årsstudium9339968338312630
201 184Biologi, årsstudium201381711874151
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium1918239156139340
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor10102238875123
201 203Folkehelsearbeid24399693513194225
201 205Matematikk30117179757130
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium2096128379140
201 238Statsvitenskap, årsstudium2632837288266400
201 242Samfunnsfag1240055347314601
201 247Utviklingsstudiet1142167360337508
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor5032780276232791
201 301Matematikk og økonomi1599108667160
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk2520643182169390
201 317Reiselivsledelse3056676462408702
201 318Regnskap og revisjon20345483082804411
201 327Biologi, bachelor1515624142107270
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10096214685070714836
201 366Filosofi3024030199175270
201 369Økonomi og administrasjon11012882681131100924159
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad505301054563989024
201 437Kunstfag med fordypning i musikk1063155149190
201 440Idrett, bachelor12369533152873512
201 456Litteratur, film og teater1086137265170
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon3018823165150360
201 481Historie, bachelor3523640209180360
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor25705534950
201 484Utviklingsstudier35424673803536513
201 618Teater og drama515513117106230
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium1223947204179176
201 646Samfunnsrettet ernæring11533814534071716
201 649Idrett, årsstudium4268811859653810023
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium5024536208197390
201 661Fysikk1558451382
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium2131645251219401
201 667Musikk1419342166150323
201 676Pedagogikk, årsstudium286641365354811330
201 690Tysk157912656290
201 702Bioingeniør2030856269166450
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse1016822146106200
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium1831337261238332
201 803Ingeniør, elektronikk109013775560
201 807Kunstig intelligens10848755170
201 828Lektorutdanning i realfag10368322480
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor2525550218191452
201 852Pedagogikk, bachelor3026929229192370
201 862Industriell matematikk10617493960
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid10444623713332022
201 881Statsvitenskap, bachelor5545683398364853
201 887Engelsk, bachelor3018241157138370
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor15549444470
201 900Sosiologi 4019329160139380
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium1513113113108110
I altI alt2332115534173982384373368315
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag10989796050
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium20616545154785022
184 170Engelsk, årsstudium258451187316694135
184 174Fransk, årsstudium2524523196182200
184 179Historie, årsstudium2010371168988321980
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium2028122236219239
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid40488364324046531
184 208Utviklingsstudier, årsstudium20583445104824015
184 211Nordisk1525055209200480
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium20614515325025015
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium20840837216717041
184 240Sosiologi, årsstudium20865767676956857
184 244Tysk, årsstudium1515020122117170
184 248Geografi, årsstudium2036730321305359
184 272Kunsthistorie, årsstudium305851234784431290
184 298Bærekraftig havbruk181591813896160
184 300Informatikk: data science20184151489871
184 306Informatikk-matematikk-økonomi2015611143105160
184 327Biologi856491015784361130
184 366Filosofi2066965550498830
184 367Sosialantropologi, årsstudium20733456456005031
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor50152217713021194157109
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig919419174146200
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi2032953285167301
184 438Geografi, bachelor50338442932644010
184 439Estetiske fag4940091332307920
184 452Offentlig organisering og ledelse20399223473272821
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor50382773342816323
184 454Journalistikk201523233128311763480
184 455Klassisk filologi3029223250226240
184 456Litteraturstudier2538861340309570
184 459Antikke studier3036840319286500
184 460Middelalderstudier1531426269238281
184 461Midtøstenkunnskap5060969518479800
184 481Historie, bachelor1007792056916412231
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig925325224208159
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium20643395425124030
184 670Naturvitenskapelige fag475191294453551040
184 698Samfunnsøkonomi, master20618265524364628
184 707Farmasi2445640401285409
184 708Human ernæring20668915913784026
184 724Rettsvitenskap3504109121836343422557421
184 740Medisin150292262325072063175410
184 742Odontologi48100915889568965130
184 743Tannpleie21562684674134051
184 752Psykologi, årsstudium500400291334913258921179
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk2317438158126320
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin10103179264150
184 829Informatikk: datateknologi4051975441296671
184 837Kognitiv vitenskap20347542992664020
184 838Film- og tv-produksjon201375286114510203498
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk1622224204175310
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk2729251252202370
184 850Nye medier20468394033593539
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor50730876396009340
184 852Pedagogikk, bachelor40786686675996545
184 857Fysikk4529139264227470
184 859Geovitenskap, retning geologi5046089411318890
184 860Kjemi4023821216190300
184 862Matematikk4529750271230420
184 865Molekylærbiologi5543137400348630
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor70622625364888121
184 870Europastudier5059346500472811
184 871Latinamerikastudier5053047465432690
184 873Kjønnsstudier1524917211193250
184 875Politisk økonomi20577455104674023
184 876Generell psykologi401331150115710486579
184 878Sammenliknende politikk, bachelor8570314664059813018
184 879Sosialantropologi, bachelor758471017637139024
184 880Sosiologi, bachelor751006948727769561
184 883Utviklingsstudier5092611383780010114
184 901Språk1208621947586942221
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi408591987677216567
184 909Retorikk3031331262240440
184 910Religionsvitenskap, årsstudium1549458429403408
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium20116489077390
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium3050673415397920
184 915Geovitenskap, retning geofysikk2022114199163210
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk2531641281220350
184 917Petroleums- og prosessteknologi50775123676535926
184 919USA-studier5058754493444931
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon6038045328294660
184 939Nanoteknologi2049037440368307
I altI alt3741239768297206021837564491530
Lærested: UIN -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
204 050Sykepleie, Bodø6511775334261417
204 055Sykepleie, Mo i Rana18636145105300
204 070Barnevern37947328253551
204 080Sosialt arbeid, Bodø35789313253579
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana18489142118664
204 110Allmennlærerutdanning29370255151390
204 114Allmennlærerutd., samlingsbasert1385510549170
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert107397660220
204 131Barnehagelærer, Bodø21144182145410
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag1511912399240
204 154Faglærerutdanning i realfag33328192
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium1181710287160
204 179Historie, årsstudium114319478290
204 184Biologi og kjemi446392790
204 219Statsvitenskap, årsstudium111188673140
204 233Grunnstudium15332128110370
204 240Sosiologi, Levanger45223831180
204 249Sosiologi, Bodø1301510995140
204 276Lederskap1293310592290
204 298Havbruksbiologi1721470
204 300Informatikk521240242
204 301Business og IT1412112399220
204 318Regnskap 1292710590250
204 327Biologi262231620
204 331Fiskerifag35331231
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor449943803298010
204 345Siviløkonom34748295224428
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser30238223187480
204 414Økonomi og ledelse, Stokmarknes59334944280
204 440Idrett, Bodø, bachelor15921123105220
204 454Journalistikk5486246441911110
204 455Engelsk, Bodø, bachelor345323060
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor74205445140
204 473Internasjonal markedsføring24930193156420
204 481Historie, bachelor7111605190
204 613Historie, årsstudium, deltid19180142133620
204 642Visuelle kunstfag6811584960
204 649Idrett, Bodø, årsstudium26654212179490
204 665Havbruk, årsstudium3510292160
204 867Havbruksdrift og ledelse6011503890
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø109129383140
204 881Statsvitenskap8011665290
204 912Spansk, årsstudium, deltid108198575140
I altI alt4463147936473020127849
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
185 170Engelsk, årsstudium2515202671281115750165
185 174Fransk, årsstudium25578884824405039
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur254281013783505540
185 212Norsk som andrespråk25246851981665022
185 221Tegnspråk, årsstudium12526754233962067
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium10358422842552042
185 226Informatikk, avbildning5676573340
185 233Realfag1807311356004151251
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium258931417306705094
185 306Matematikk med informatikk8548079425329720
185 308Kultur og kommunikasjon6016422441396128692157
185 327Biovitenskap807571056514351050
185 395Informatikk, 3-årig1458771757645261640
185 437Musikkvitenskap5646718036598738
185 438Samfunnsgeografi557701156846458468
185 439Estetiske studier7596714382375712870
185 452Offentlig administrasjon og ledelse6017741641493129299230
185 455Portugisisk308238570520051810484186
185 456Litteraturstudier9084619973268315358
185 459Klassiske språk25442413763254324
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor7568213455451012847
185 465Helseledelse og helseøkonomi40678905614747576
185 466Tegnspråk og tolking15264472312072533
185 478Arkeologi508381216986148057
185 479Filosofi, bachelor11514462251185105719686
185 480Teologi, bachelor291271511294220
185 481Historie, bachelor175190330716451486281117
185 482Religion og samfunn4044138378338687
185 601Arkivkunnskap25230631871734324
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium25679765635305055
185 626Kristendom og islam6031853257226660
185 690Tysk, årsstudium25332582792615819
185 698Samfunnsøkonomisk analyse5510751769447188469
185 707Farmasi637951256934621209
185 708Master i klinisk ernæring, start høst2011572009734792534
185 724Rettsvitenskap (jus), høst2105319199345804256349774
185 725Rettsvitenskap (jus), vår190371542532123004332615
185 740Medisin, høst1052853109723861878110426
185 742Odontologi33104120690267936136
185 745Medisin, vår105247426721111737110393
185 748Odontologi, start vår328705776960135121
185 752Psykologi, årsstudium100325455827542506153357
185 771Teologi, profesjonsstudium2083186661180
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk5529143270200510
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur1522620196145241
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon2026940241188300
185 831Informatikk, simulering og visualisering51007854940
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer1520613187131180
185 837Informatikk: språkteknologi607179059249211049
185 840Teknologi, organisasjon og læring30521434253586033
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet25708635785098050
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag7042261378295591
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag849111648156561341
185 845Digitale medier6084910567760811487
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor70133018711281047119156
185 852Pedagogikk200218728718591659360197
185 853Spesialpedagogikk150148626012531125271124
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi2025325223152200
185 857Fysikk og astronomi746811166004881020
185 858Geologi og geografi4344675382279600
185 860Kjemi og biokjemi3032238298244400
185 862Matematikk og økonomi5064292545365811
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi4845363415339740
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi806761066255001200
185 868India områdestudier12513742401158105521393
185 870Europastudier (EU)601141849999259276
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier12513592141194110520088
185 872Internasjonale studier6021174621828169090171
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor25327332792534327
185 874Kriminologi, bachelor60342448328762591140362
185 876Psykologi, bachelor180337058428262513246360
185 879Sosialantropologi125165821314411309176137
185 880Sosiologi, bachelor140221827119341742214223
185 881Statsvitenskap, bachelor195293748225802391280260
185 883Utviklingsstudier6016191431416131896120
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor125194933816721516168213
185 899Tannpleie247171346145153396
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap2519836171151404
185 912Spansk, årsstudium258921587156664387
185 929Religionsvitenskap, bachelor60520704473971028
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk6547578430347840
185 940Informatikk, robotikk og intelligente systemer1025637227173202
185 941Psykologi , høst5524879812126198257285
185 942Psykologi , vår5517681761522142961214
I altI alt57813426216554287832539387143524
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
217 003Ingeniør, bygg5067791609414752
217 004Ingeniør, datateknologi4037781330199501
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign4034658309202410
217 009Ingeniør, kjemi og miljø2019725177115210
217 012Ingeniør, maskin4041859379276503
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi607001435964218011
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon207391116355893544
217 050Sykepleie185174449014771267230129
217 070Barnevern11014472331193100616086
217 080Sosialt arbeid801215207102688512078
217 092Teknisk realfag1515810141103120
217 110Allmennlærerutdanning13510382488825861500
217 130Barnehagelærer1108361826895922007
217 170Engelsk6070010257651210012
217 174Fransk, årsstudium2015215120106160
217 179Historie, årsstudium50596994864321080
217 196Religionsstudier4026336204190451
217 200Kunst- og kulturstudier3021540173150450
217 205Matematikk1523343188112251
217 211Nordisk4015231124114260
217 240Sosiologi, årsstudium508581237286439034
217 244Tysk15100188678150
217 255Hotelledelse50739177512105760
217 272Kunsthistorie2522841184166420
217 317Reiselivsledelse90116413292979117026
217 318Regnskap og revisjon507001185905109045
217 369Økonomi og administrasjon185195445816731500250139
217 440Idrettsvitenskap30598965044575045
217 454Journalistikk257821256606114544
217 474Samfunnsfag med personalledelse8090023975267115057
217 481Historie, bachelor3028752233205490
217 482Religion, kultur og samfunn10527443770
217 505Kunst og håndtverk15340602772453017
217 618Drama- og teaterkommunikasjon1522829173158204
217 649Idrett356081165054435534
217 755Konstruksjoner og materialer1519029171135302
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi20477694093283010
217 801Petroleumsteknologi355801115124136013
217 802Marin- og offshoreteknologi2053443464346504
217 803Informasjonsteknologi1016217144103160
217 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag109398355100
217 860Biologisk kjemi3020846193146451
217 862Matematikk1097138363110
217 887Engelsk språk og litteratur3022936199169330
217 889Nordisk språk og litteratur156311545080
217 912Spansk4031660239216611
217 938Byplanlegging1532229274176252
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser2038245335215300
I altI alt21351255946131048088093137502
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi2012622974780
186 017Ingeniør, automasjon201372611870180
186 018Prosess- og gassteknologi202102716892130
186 049Nautikk151513011651140
186 050Sykepleie, Tromsø9010192938637249550
186 110Allmennlærerutdanning70575131492315770
186 117Allmennlærerutdanning, samlingsbasert251876214878300
186 130Barnehagelærer, Tromsø4536956319259610
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert301686512890330
186 133Barnehagelærer, Kirkenes, samlingsbasert251649313483470
186 156Faglærer i praktiske og estetiske fag251344811491380
186 164Bedriftsøkonomi20387463002612017
186 170Engelsk, årsstudium523435186160330
186 179Historie, årsstudium2019019157137180
186 205Matematikk10695604030
186 211Nordisk552134538111
186 222Likestilling og kjønn20906625351
186 298Akvakultur5422372030
186 299Bioteknologi101006876080
186 306Datasikkerhet156812563660
186 327Biologi6022343192131390
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap3016435135117330
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø12088620176667914540
186 395Informatikk301383111873180
186 462Kunst- og kulturformidling12127359782124
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse15115129381110
186 475Kunsthistorie20617564590
186 478Arkeologi2525430209185360
186 479Filosofi, bachelor23136161049070
186 481Historie, bachelor3021022175148200
186 482Religionsvitenskap, bachelor2061125042110
186 483Russlandsstudier1516828138122240
186 609Antikkens kultur, oppstart høst517215130
186 615Allmenn litteraturvitenskap5537474251
186 700Ergoterapi2431117267234385
186 701Radiografi30392433302784013
186 702Bioingeniør2426730231147210
186 703Fysioterapi261223216105899135121
186 707Farmasi3538533338237653
186 709Akvamedisin106610603890
186 724Rettsvitenskap100172227915141435162221
186 739Medisinske fag100485533993541230
186 740Medisin100241633920891758100390
186 742Odontologi4070211562953243107
186 743Tannpleie12280462361952019
186 752Psykologi, årsstudium200130523511069813520
186 769Energi, klima og miljø2016723150112270
186 770Satelitteknologi, master15597554480
186 783Molekylær bioteknologi151056936560
186 785Informatikk, datamaskinsystemer20759654790
186 813Industriell matematikk5473433720
186 814Romfysikk1512012997970
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag1286147563150
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag3022838198159260
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap25101178974190
186 852Pedagogikk, bachelor4030757224197400
186 857Fysikk15815685140
186 859Geologi2016833148102260
186 860Kjemi206285749110
186 862Matematiske realfag20509393340
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø506591395314747521
186 876Psykologi, bachelor70828906926007048
186 877Samfunnssikkerhet og miljø201382211794250
186 878Politikk, økonomi og filosofi2517421144122230
186 879Sosialantropologi5027534235195330
186 880Sosiologi3529929255211370
186 881Statsvitenskap4038144324285601
186 891Språk og litteratur4525152210186410
186 892Språk og økonomi2021629183159360
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap2026624228207510
186 910Religionsvitenskap, årsstudium10878736490
I altI alt22631245336271055090032583931
Lærested: UMB -
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
192 199Ettårig grunnstudium354411473843555041
192 230Eiendom25165231301152012
192 233Frie realfag1519224171105172
192 298Akvakultur15657553650
192 299Bioteknologi3532445294251334
192 310Landskapsingeniør20383513322962638
192 321Husdyrvitenskap3024753211127431
192 322Skogfag158315672980
192 327Biologi2037340334242262
192 332Kjemi159112837291
192 369Økonomi og administrasjon7578413969463211961
192 377Miljø og naturressurser152421522417192
192 388Økologi og naturforvaltning3024338220153360
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor151151910380220
192 468Samfunnsøkonomi20300262652422428
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier25375513323035219
192 732Landskapsarkitektur406011485364925242
192 759Byggeteknikk og arkitektur25489714223353817
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling1516225150116157
192 767Industriell økonomi15330502982473012
192 783Kjemi og bioteknologi2017020155119149
192 784Miljøfysikk og fornybar energi2034041316270206
192 809Vann- og miljøteknikk101331511810286
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master56610593880
192 835Fornybar energi20535814654164627
192 842Plantevitenskap151191510362110
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag15103139378112
192 857Energi- og miljøfysikk1518819178157204
192 864Matvitenskap og ernæring2519325172124261
192 948Matvitenskap og ernæring1518413520
192 949By- og regionplanlegging15304402572413325
I altI alt6754888128242453593833250
Total
StudiekodeStudiumhandboknavn2009-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
I altI alt488511042381042388650675065661518914

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 15:25:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017