So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2009-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus2140183889681077289567314647712648958764211303447199688842260311114
Aust-Agder155724881011256793287114192331446395231142100989672060
Buskerud597117183446358129830150202608326738818613105954524955082054813
Finnmark81305070283276866820413247812432455628179448411601
Hedmark36039151311537734218102151115821092128311771323142111061203688
Hordaland43916920659464991669611039754529911787871213428477973618311411228
Møre og Romsdal24034120343132002272821625341217694253162321153404293114785149
Nord-Trøndelag145388139213628232122133027087121183190110533912848522762
Nordland1823312595228855290348230229413783238420101231652201106794450
Oppland29537269349237872601111571895195322116811592102912201301023724
Oslo16741767746374930116241215131095135707801412721460115268541451314944
Rogaland4424002046136341604388433743129805660209184433272714271401328558
Sogn og Fjordane15334761214516065055192260805261101458210516118360482540
Svalbard1123
Sør-Trøndelag293561916548814695381129492548236542415161082077812831441247175
Telemark227193272242077991674814226816572888973817482616973761293334
Troms1515268179199618142100522168105327767972103276816279673615
Ukjent20114111826727111316451331424421227241615600
Vest-Agder1836131051518294013950140177144566173585189276228897563484
Vestfold37210342734255104222347194384244331388105372837748519852034433
Østfold64695251333501072285712286263028379127104423041041834226294963
I alt87953127619516168264349428665411272171069254495138454053317876489133281092754075377104238

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 16:14:15
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017