So42 - Antall søkere fra hvert fylke

Antall søkere fra hvert fylke.


Søkerens fylkeSøkereEndring%
2005-hoved2006-hoved2007-hoved2008-hoved2009-hoved
Akershus923292489280977711114+13.67%
Aust-Agder22142140197619652060+4.83%
Buskerud42474340424143474813+10.72%
Finnmark16081504142813721601+16.69%
Hedmark34613311329833123688+11.35%
Hordaland102561001599771009111228+11.27%
Jan Mayen4
Møre og Romsdal53985252479050295149+2.39%
Nord-Trøndelag28262711259625272762+9.30%
Nordland48104468426242504450+4.71%
Oppland34183363328032173724+15.76%
Oslo1271812715128711318714944+13.32%
Rogaland85548192800679698558+7.39%
Sogn og Fjordane24372376232522112540+14.88%
Svalbard21723+50.00%
Sør-Trøndelag60986026618565457175+9.63%
Telemark32343264314531303334+6.52%
Troms32493146316331773615+13.79%
Ukjent526459418560600+7.14%
Vest-Agder36283412311331013484+12.35%
Vestfold40113945389438804433+14.25%
Østfold43904316440643834963+13.23%
I alt96317942049266594032104238+10.85%

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:59:00
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017