So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn

Søkerens fylke2009-hoved2010-hoved
KvinneI altKvinneI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus6539545047753940835111149238798666491337645259545397427211251117610243917672661910
Aust-Agder124410419258547120601725150313851181228113310228801422097192016961476220
Buskerud2917242821291864265481339943451303641528692654238720283594779437938903312578
Finnmark103578965962336160112451018962569158136836325114421284107398291
Hedmark2225185316591530129368830892762253422822802125193217102223862359632512888363
Hordaland65945502491944115081122893368253740784665536019549745769211097610059907175081563
Møre og Romsdal3056267223512195156514945023913361929429802825257023172534994469342133737476
Nord-Trøndelag1667141312441132112276223372041186018116541545142212711512770258323612093268
Nordland2684221819181799119445036763133292820526212404213719821554420402135343274260
Oppland2308196717791626153372431682826258224422242060189016592313642338430512639412
Oslo87497096624450071237149441200810377831320648670774669735332164114859131911168089602720
Rogaland5021412536663335331855870326173561156249954657427537275488516786371036158945
Sogn og Fjordane155013431201113665254021941932182510714241342127211681042387224020911892199
Svalbard2111032110
Sør-Trøndelag4203357532042843361717560485318467564341013747342429324927162653158975015882
Telemark2078175415041304200333427942391210228920101852165714112463336307627162347369
Troms2170179115261409117361529482469227619320261805160514741313484309426812451230
Ukjent37430022412995600454323190133473342242137105756514347200147
Vest-Agder2026169515191400119348428892535233719820721928177215682043510326929802633347
Vestfold2664225419441698246443337303170277939127112516226519123534606424837643156608
Østfold2998247221211837284496340973490308041029282699241420673474857445739403365575
I alt621045173945512400735439104238865067506566151891461186561665083643055778110363194645845157135213163

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 15. januar 2021 22:38:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017