So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2008-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus19511627465481225384891242901082763466815627084428347433356099668
Aust-Agder1436437212605448727431509412694941520313288270531939
Buskerud566110164745295118727966158567283535616011416063714524082114307
Finnmark88235150167269906516411744411029453576966847531359
Hedmark34341153331302642176105979631844187781082159259196911403276
Hordaland3831712126229487666841162225282564176072219592826737341831549962
Møre og Romsdal21239121422441888265721516042017974713212260184430300106804988
Nord-Trøndelag13227723517158920197723121077818167180010433913950552494
Nordland19746139137190822275390216629212753457719431441608186801064201
Oppland31629276277386632029185153316922071261002187249197114993185
Oslo1539166737844662796528116294970117017271642571432111664132248712972
Rogaland4022821736523638884198717739924335328243178735162413311271137892
Sogn og Fjordane1461786191191490459516623672925271957712115515660492192
Svalbard1121112
Sør-Trøndelag297471675731013375301024357524208538112755722016942491101226483
Telemark25717927227130719144517921914912436472416042326183311273088
Troms14830821561195871598642715592824946911107235514558553141
Ukjent732364781748591465361288117
Vest-Agder1335057827818201333567147131359167540168202200668683072
Vestfold35610236921154104120144101361211132099103764233246216692263838
Østfold5628524039291953225782334812597318108103323934240230822574330
I alt81782707569514466085315867947375054249358472791297234242956162381168099204545507292506

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 16:05:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017