So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Onsdag 6. juli 2022 14:14:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017