So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.


Utdanningsområde2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISK64042862926620911009310067.5
HELSEFAG279548320362741790144522235380.1
HISTORIE709157061279714721509298149.4
IDRETT48024570937213271715304243.6
INFOTEKN1641424958903461447179319.3
JUS59683729969726431573421662.7
LANDOGHAVBRUK784644142817521438945.0
LÆRER1343451331856764702147861775.1
MEDIEFAG726755311279823991982438154.8
PEDFAG5070153966091061275133679.4
REALFAG47174256897311911200239149.8
REISELIV2641925356656219775974.0
SAMFUNN213841110532489803038471187767.6
SPRÅK1086347431560633351334466971.4
TEKNO54751135816833256574401000525.6
ØKADM118461088822734524553521059749.5
I alt56813356939250656813356939250661.4

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:01:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017