So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2008
2005-april2006-april2007-april2008-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-1819086276164100264168922601749526964.7
1990226213152359745640716152102846902171861116370611822461.3
2097526540162929938597115909101645905160691059963291692862.6
21711751501226770354919119547102492812030709448071190159.6
22-23901567191573487356542152778790613514925840660551446158.1
24-2555894229981853853959934450603754881449373464840158.8
26-29570842931000153973977937452323608884051673403857060.3
30-3440792609668839052236614136632041570434211963538463.5
35-3930501504455427981414421226341309394325741173374768.7
40-4931041311441528861251413727301181391126781095377371.0
50-5948926675548123871948223271457522780271.7
60+21113226133928174525214654.3
I alt57136389319606756495370279352256337361049244156813356939250661.4

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:44:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017