So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2005-april2006-april2007-april2008-april
0-18276264260269+3.46%
1915235161521718618224+6.04%
2016292159091606916928+5.35%
2112267119541203011901-1.07%
22-2315734152771492514461-3.11%
24-259818934488148401-4.69%
26-2910001937488408570-3.05%
30-346688614157045384-5.61%
35-394554421239433747-4.97%
40-494415413739113773-3.53%
50-59755719714802+12.32%
60+32394546+2.22%
I alt96067935229244192506+0.07%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:52:28
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017