So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
LDHLovisenberg diakonale høgskole109914210991422262889.0
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning129122219303264517186.4
VIDVID vitenskapelige høgskole32686074757811102819084.4
NLANLA Høgskolen156264521428503149876.2
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4091220563833636157456873.5
HVOHøgskulen i Volda269713504155195488438669.6
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet18033912536658177177328371166.4
HSNLærestedsnavn859550011617787523413174466.2
HIØHøgskolen i Østfold3216185654683048115864064.4
HISFLærestedsnavn227011543226166643725263.4
UIAUniversitetet i Agder652839291309474772288132063.4
UIOUniversitetet i Oslo193761169453609308919786568863.2
HVLHøgskulen på Vestlandet9660564118614109953366195863.2
NORDNord universitet50192949856347851809107662.7
HINNHøgskolen i Innlandet737242951316476112437145762.6
UITUiT Norges arktiske universitet802848701488787992686161262.5
ATHLærestedsnavn209136279178603761.9
UISUniversitetet i Stavanger7137466414868101462615163061.6
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk133810831923155436422861.5
I altLærestedsnavn5681335693301686188178568133569361.4
UIBUniversitetet i Bergen12866834228698183424378289260.2
MFMF vitenskapelig høyskole4042685293611087359.7
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet182021456546994426408488781352.1
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9548701174111446549648.4
NIHNorges idrettshøgskole108113391356167929139542.4
NHHNorges Handelshøyskole1921269119212691858132839.2
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences181318131233.3

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:51:00
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017