So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt8551645855164540582249.3
189 343Design3196433196436013943.2
I altI alt95418241174228846596148.4
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk3467346741625.0
255 418Interkulturell forståelse48704870121770.6
255 437Musikkteknologi1835183551145.5
255 480Teologi 51951920.0
255 752Psykologi, årsstudium6888688891275.0
255 777Musikk36633663111478.6
255 869Interkulturelle studier304130416875.0
255 876Kultur- og samfunnspsykologi36523652111384.6
255 936Praktisk teologi4224222450.0
I altI alt209345279457609761.9
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo101211661012116618321385.9
251 060Vernepleie, Stavanger230277230277758984.3
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid1421701421708810484.6
251 080Sosialt arbeid5186365186369413072.3
251 081Sosialt arbeid, deltid2953772953779712577.6
251 539Diakoni, heltid, Oslo495349531111100.0
251 542Diakoni, deltid, Oslo3339333999100.0
251 700Ergoterapi115140115140242788.9
I altI alt207124762394285858170882.1
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer74287874287819122684.5
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk266300266300738091.2
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv363435363435445284.6
253 133Barnehagelærer, deltid2302662302669510888.0
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse221250221250374092.5
253 618Drama108127108127111668.8
I altI alt129115131930225645152286.4
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning72078672078615416891.7
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning6737646737649610690.6
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning77284977284915216194.4
Lærested: HIAK -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn202 050Sykepleierutdanning126414461264144628031190.0
202 060Vernepleierutdanning51166651166610914873.6
202 061Vernepleierutdanning, deltid3054243054249913971.2
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum2823872823878712072.5
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid63726372262989.7
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid37413741212295.5
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk127127200.0
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag66706670282996.6
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag31533153122842.9
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag61706170303293.8
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag11111150.0
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.42642641921.1
202 405Produktdesign232358232358466570.8
202 408Samfunnsernæring362416362416809584.2
202 822Ingeniør, bærekraftige energisystemer og miljø551595515941625.0
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse337442337442536877.9
202 896Husøkonomi og serviceledelse155210155210364383.7
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse140174140174202871.4
I altI alt3059394639075052935121776.8
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen1898791898792815917.6
203 004Ingeniør, data51414514148978.2
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen27250272503417.3
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi9919999199284266.7
203 011Ingeniør, marinteknikk9256492564107014.3
203 012Ingeniør, maskin, Bergen5946659466169816.3
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen36325363255637.9
203 024Ingeniør, elektronikk312683126843810.5
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi2213522135130.0
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom672706727071838.9
203 050Sykepleie, Bergen, høst219424902194249046152687.6
203 060Vernepleie, Bergen65681165681113518075.0
203 080Sosialt arbeid, Bergen113213221132132229134185.3
203 096Ingeniør, havteknologi9141191411187125.4
203 110Allmennlærerutdanning102914441029144421429971.6
203 120Allmennlærerutdanning med musikk151246151246315655.4
203 130Barnehagelærer, Bergen9201103920110317119587.7
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet320351320351475388.7
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk381469381469708879.5
203 154Faglærerutdanning i realfag621056210581553.3
203 203Folkehelsearbeid559656559656707593.3
203 242Samfunnsfag, Sogndal305403305403172181.0
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen121523681215236820738953.2
203 395Informasjonsteknologi, Bergen452724527264413.6
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag214511214511247731.2
203 446Mat og helse573666573666506478.1
203 466Tegnspråk og tolking263285263285555796.5
203 618Drama241297241297242982.8
203 623Engelsk, Stord350480350480445974.6
203 649Idrett5469545469547815550.3
203 663Mediekunnskap307553307553204346.5
203 667Musikk190306190306366060.0
203 680Samfunnsfag, Stord165293165293172958.6
203 700Ergoterapi571722571722526580.0
203 701Radiografi568752568752638375.9
203 702Bioingeniør388498388498617087.1
203 703Fysioterapi167824131678241339155470.6
203 711Havbruksteknologi49126491266966.7
203 753Landmåling og eiendomsdesign150355150355186030.0
203 822Ingeniør, energiteknologi9340193401196827.9
I altI alt88241396216079258332813447462.9
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg2818128181105617.9
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg19159191591323.1
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg111461114642317.4
205 025Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg11811870.0
205 032Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg181860.0
205 050Sykepleier, Drammen121113761211137627230389.8
205 112Allmennlærer, Drammen248339248339587676.3
205 114Allmennlærer, Hønefoss124166124166233076.7
205 117Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss50605060141973.7
205 155Lysdesign, Drammen106168106168243666.7
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.102168102168142360.9
205 205Matematikk, Hønefoss172817283560.0
205 210Norsk, deltid, Hønefoss25332533141687.5
205 246Jus, årstudium, Hønefoss161227161227253278.1
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen42665142665111517964.2
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss239299239299364383.7
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss109281109281122646.2
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss1385138521811.1
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss19130191301283.6
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg249462249462599363.4
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss208393208393375863.8
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss196519653837.5
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss3138313877100.0
205 623Engelsk, Hønefoss7910679106141973.7
205 661Matematikk, deltid, Hønefoss152115216966.7
205 672Norsk, Hønefoss37463746111291.7
205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss37503750101471.4
205 701Radiograf, Drammen360496360496517072.9
205 867Jus og ledelse, Hønefoss270394270394426168.9
205 881Statsvitenskap, Drammen108212108212153148.4
205 894Optometri, Kongsberg40954740954711415076.0
I altI alt3513540847317363997149066.9
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 050Sykepleie, Hammerfest205238205238444891.7
206 070Barnevern124140124140192382.6
206 071Barnevern, samlinger154177154177647783.1
206 080Sosialt arbeid108135108135192382.6
206 081Sosialt arbeid, samlinger169192169192728485.7
206 101Utinor2132213222100.0
206 110Allmennlærerutdanning8011080110232979.3
206 112Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett54665466263281.2
206 130Barnehagelærerutdanning8310083100182185.7
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger57695769323982.1
206 162Økonomisk administrativ ledelse43684368152462.5
206 164Bedriftsøkonomi55805580182378.3
206 170Engelsk344834486966.7
206 176Finsk2326232655100.0
206 185Idrett, Tromsø9209201333.3
206 242Samfunnsfag152715274666.7
206 255Hotell og vertskapsledelse771207712071546.7
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon8512385123192382.6
206 342Border Business Studies, Kirkenes81481433100.0
206 369Økonomi og administrasjon6110361103182669.2
206 374Informasjonsteknologi1353135321711.8
206 388Arktiske naturressurser213421344757.1
206 440Idrett og friluftsliv4788478861250.0
206 605Friluftsliv100158100158223073.3
206 649Idrett, årsstudium3160316071163.6
206 663Medieproduksjon, årsstudium274527455683.3
206 712Russisk for næringslivet 13558355871258.3
206 838Medieproduksjon3691369182532.0
I altI alt121117151775247547663575.0
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg342413424142714.8
207 004Ingeniør, data697697240.0
207 005Ingeniør, elektro510151011224.5
207 012Ingeniør, maskin341103411031618.8
207 033Ingeniør, bygg - landmåling136013601520.0
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse261362613631618.8
207 046Webutvikling45178451781147.1
207 050Sykepleierutdanning78087678087616618490.2
207 051Sykepleierutdanning, deltid218252218252778788.5
207 149Mediedesign269455269455519653.1
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium108186108186182864.3
207 188Informatikk3185318550.0
207 264Medieproduksjon10226910226971546.7
207 369Økonomi og ledelse123262123262143046.7
207 374Drift av nettverk og datasystemer4784781205.0
207 395Programvareutvikling9779771812.5
207 406Geomatikk1066106632114.3
207 429Informasjonssikkerhet381381230.0
207 604Medieproduksjon, årsstudium112211112211142850.0
207 701Radiografutdanning270388270388405375.5
207 824Teknologidesign og ledelse521565215652123.8
207 838Medieledelse165289165289203262.5
I altI alt184833342419465443077555.5
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse6112361123133141.9
208 050Sykepleierutdanning306351306351374484.1
208 051Sykepleierutdanning, deltid114130114130323982.1
208 060Vernepleierutdanning9614696146173056.7
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø9211492114435676.8
208 070Barnevernspedagogutdanning233271233271475782.5
208 318Regnskap og revisjon41634163101471.4
208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon134174134174223366.7
208 350Retail Management6411464114102147.6
I altI alt86311281141148623132571.1
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum74487674487617721681.9
209 053Sykepleie, Kongsvinger275312275312414493.2
209 100Allmennlærerutdanning, Hamar2793942793948311472.8
209 113Allmennlærerutdanning, nett- og samlingsbasert139178139178597084.3
209 130Barnehagelærer3774473774479110487.5
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert35439935439921523591.5
209 133Førskolelærerutd. for tospråklige,nett " samlinger52585258252792.6
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag118282118282165927.1
209 160Bioenergi og økonomi, Rena103410342728.6
209 161Administrativ databehandling, årsstudium, Rena184018403742.9
209 162Organisasjon og ledelse, Rena9815098150273675.0
209 164Bedriftsøkonomi, Rena41854185122060.0
209 172Jakt, fiske og naturveiledning42192421923339.1
209 185Idrett, Elverum128292128292174637.0
209 189Informasjon og samfunnskontakt, deltid, Rena182818284580.0
209 205Matematikk, Hamar253925394757.1
209 208Globalisering og utvikling, årsstudium, Hamar9412294122151883.3
209 220Pedagogikk, årsstudium3465346571741.2
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad3689368931127.3
209 242Samfunnsfag6411164111142556.0
209 250Skogbruk, årsstudium1051105160.0
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.70797079566290.3
209 299Bioteknologi, Hamar425642561111100.0
209 311Landbruksteknikk156515652287.1
209 318Regnskap og revisjon48934893101758.8
209 320Agronomi345834584944.4
209 322Skogbruk15641564140.0
209 323Utmarksforvaltning5114051140124030.0
209 327Biologi, Hamar304130412366.7
209 359Markedsføring, Rena8316583165122450.0
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor43106431063742.9
209 370Økonomi og administrasjon med IKT, Rena1444144430.0
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena226022604944.4
209 404Regnskap og økonomirådgivning, nettbasert3162316251435.7
209 409Økologisk landbruk58805880293876.3
209 418Internasj. konfl.,folkerett og tverrkulturell komm5073507371546.7
209 420Naturmangfold813813
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)407040705862.5
209 429Spillprogrammering, Rena1119511195390.0
209 436Adm. databehandling m/vekt på portaldesign, Rena1348134861346.2
209 437Musikk, Hamar501075010752025.0
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen662726627283622.2
209 446Mat, ernæring og helse144167144167282996.6
209 451Animasjon, Hamar117337117337225639.3
209 455Språk- og kulturfag, Hamar33453345101190.9
209 472Virtuell kunst og design, Hamar131225131225123040.0
209 476Music Business - Management7916679166183158.1
209 484Globalisering og utvikling, Hamar821138211391369.2
209 486Folkehelsearbeid152205152205212777.8
209 488Idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid461534615341526.7
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena531585315882334.8
209 516Regnskap og økonomirådgivning4171417161346.2
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert27372737172568.0
209 605Friluftsliv125221125221192965.5
209 623Engelsk, Hamar106148106148343791.9
209 624Utepedagogikk, Elverum7185718571070.0
209 642Kunst og håndverk, Hamar76937693101566.7
209 663Mediefag, Rena436943695955.6
209 667Musikk46814681121675.0
209 668Landbruksteknikk, årsstudium9299291911.1
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)114611462922.2
209 672Norsk58665866141687.5
209 676Sosialpedagogikk107131107131182475.0
209 839Spillteknologi og simulering422824228287710.4
209 851Strategisk kommunikasjon, Rena274927497887.5
209 852Pedagogikk, bachelor657265721010100.0
209 867Ledelse og digitalisering4176417631127.3
209 895Innovasjons- og entreprenørskapsledelse, Rena246224623650.0
I altI alt36676085550693221307207663.0
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor247542247542348938.2
210 060Vernepleierutdanning278373278373486573.8
210 070Barnevern83096383096311113979.9
210 080Sosialt arbeid60873760873710612882.8
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor139328139328184639.1
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium199371199371377748.1
210 185Idrett245485245485347943.0
210 220Pedagogikk, årsstudium378506378506689571.6
210 240Sosiologi, årsstudium252336252336182766.7
210 246Jus, årsstudium433611433611436071.7
210 262Film- og fjernsynsvitenskap187404187404195733.3
210 264TV-teknikk4314443144218026.2
210 272Kunsthistorie9612596125192382.6
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium107178107178182864.3
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor105136105136334967.3
210 317Reiselivsledelse488622488622789879.6
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser167244167244172958.6
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto5714857148235244.2
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi147351147351196131.1
210 481Samtidshistorie3175317521020.0
210 526Rettsvitenskap4797464797467210667.9
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium173238173238273577.1
210 676Pedagogikk, deltid138181138181536581.5
210 752Psykologi, årsstudium6318526318528010973.4
210 754Reiseliv og turisme282352282352263183.9
210 867Organisasjon og ledelse287504287504468951.7
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor139231139231132748.1
210 876Psykologi492670492670476473.4
I altI alt452168947658114531130181862.2
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 035Økonomi og administrasjon, 2-årig3755375591275.0
211 050Sykepleie340381340381758588.2
211 051Sykepleie, Kristiansund101114101114353989.7
211 060Vernepleie161201161201506083.3
211 159Elektronisk handel og innkjøpsledelse3269326991560.0
211 164Bedriftsøkonomi7713477134142263.6
211 185Idrett og adventure8918489184173056.7
211 189IT2453245341233.3
211 238Statsvitenskap539253923560.0
211 246Jus207288207288233076.7
211 292Logistikk og Supply Chain Management7219372193143342.4
211 318Regnskap og revisjon469146915862.5
211 369Økonomi og administrasjon176348176348284168.3
211 404Siviløkonom, 1. avdeling721817218161637.5
211 432Marin logistikk og økonomi4513845138102540.0
211 453Informasjonsbehandling1693169321811.1
211 488Sport Management117399117399136021.7
211 841Politikk, juss og administrasjon164230164230121866.7
211 866Petroleumslogistikk og økonomi9423394233356355.6
I altI alt133824211923347736459261.5
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg241292412973917.9
212 004Datateknikk398398150.0
212 005Ingeniør, Elektro117911791156.7
212 018Prosessteknologi124612461520.0
212 040Ingeniør, Alta, første studieår24562456143243.8
212 050Sykepleierutdanning199234199234404687.0
212 095Ingeniør, første studieår, Bodø1455145582138.1
212 410Økonomi og administrasjon52995299193455.9
212 413Lærerutdanning i realfag og teknologi122312231333.3
212 430Multimediaprogrammering6486481911.1
212 761Elektroteknikk, master12412420.0
212 804Data/IT, master2432431119.1
212 805Ingeniørdesign, master153515352450.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master21721770.0
212 811Industriell teknologi, master232310.0
212 814Satelitteknologi, master44644660.0
I altI alt33482438110559525038.0
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen70837083323884.2
213 095Ingeniørutdanning-bygg og maskin, Mo i Rana21821840.0
213 110Allmennlærerutdanning49714971121485.7
213 112Allmennlærerutdanning, deltid, samlingsbasert48574857151978.9
213 117Allmennlærerutdanning, deltid, Mo i Rana35463546121580.0
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert70777077222491.7
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert116130116130768292.7
213 133Føskolelærerutdanning med natur og friluftsliv46544654111384.6
213 156Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag343834385683.3
213 185Idrett, årsstudium, Nesna2143214331127.3
213 188Informatikk, årsst., samlings- og nettbasert18181333.3
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana4134131333.3
213 374Informasjonssystemer, Mo i Rana1201201425.0
213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana121250.0
213 412Informasjonssyst, samlings- og nettbasert, Års.71871851145.5
213 429Informatikk, samlings- og nettbasert161611100.0
213 437Musikkvitenskap, samlingsbasert81881830.0
213 439Drama, samlingsbasert1314131422100.0
213 440Idrett 9289281250.0
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana262620.0
213 505Kunst og håndverk3334333488100.0
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana262610.0
213 623Engelsk årsstudium, 1-71826182691090.0
213 666Naturfag7127121250.0
213 667Kreativt musikkarbeid1022102241233.3
213 680Samfunnsfag182718273650.0
213 796Produksjon for scene og sal222722277887.5
213 853Spesialpedagogikk, samlingsbasert55655565121866.7
I altI alt54975970297924432774.6
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger75885575885517219488.7
214 058Sykepleierutdanning, Namsos372429372429647190.1
214 060Vernepleierutdanning, Namsos146174146174222491.7
214 110Allmennlærerutdanning, Levanger254362254362537075.7
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger347405347405697295.8
214 185Idrett, Levanger157313157313215836.2
214 240Sosiologi, Steinkjer111147111147324178.0
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer8511185111122157.1
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer6013560135112937.9
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer155285155285203458.8
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer8714987149355761.4
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer149164149164272993.1
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer6017960179123633.3
214 516Regnskap, Steinkjer9614796147222878.6
214 605Friluftsliv, Levanger173269173269213658.3
214 623Engelsk, Levanger7911779117172085.0
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger2854285451827.8
214 642Kunst og håndverk, Levanger9410494104131681.2
214 649Kroppsøving, Levanger9316893168132259.1
214 661Matematikk, Levanger192819283560.0
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium233523356966.7
214 667Musikk, Levanger771257712592045.0
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer2222322223310.0
214 680Samfunnsfag, Levanger568556854850.0
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1124161124166828224.1
214 749Farmasiutdanning, Namsos162201162201273577.1
I altI alt2423375037755680758126659.9
Lærested: HIO -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg221112122111214026814.9
215 004Ingeniør, data1076141076141511113.5
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi47509475095985.1
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi189321189321254753.2
215 012Ingeniør, maskin54531545318849.5
215 050Sykepleie, Oslo353341213533412160772683.6
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet74487174487115018481.5
215 070Barnevern227326762273267636644881.7
215 071Barnevern, deltid58473758473711816173.3
215 080Sosialt arbeid191123521911235233939785.4
215 110Allmennlærerutdanning142021081420210832248666.3
215 130Barnehagelærer167820401678204038346083.3
215 131Barnehagelærer, deltid50360350360319623882.4
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet136825341368253416031351.1
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk3433873433879510491.3
215 162Økonomi og ledelse8501412850141216328357.6
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling70083370083315918088.3
215 219Politikk og forvaltning318528318528375962.7
215 253Økonomi og ledelse, deltid38063138063113320963.6
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor38955038955012016971.0
215 369Økonomi og administrasjon 133926371339263738476949.9
215 395Informasjonsteknologi, bachelor86456864562653.1
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor315403315403668974.2
215 447Idrett, friluftsliv og helse741139074113907717943.0
215 449Anvendt datateknologi1637131637132916018.1
215 454Journalistikk142722251427222540761166.6
215 484Utviklingsstudier, bachelor6668926668928210875.9
215 601Arkivvitenskap, årsstudium162244162244396659.1
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier54484854484813319368.9
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium192251192251243275.0
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium336413336413688481.0
215 642Kunst og design, årsstudium70985470985415016889.3
215 691Utviklingsstudier, årsstudium669874669874779779.4
215 700Ergoterapi7489627489629412475.8
215 701Radiografi8431188843118810714374.8
215 702Bioingeniør5847585847589311680.2
215 703Fysioterapi210432282104322851181262.9
215 705Tannteknikk288396288396568764.4
215 706Fysioterapi, mensendieck841125784112579714168.8
215 744Ortopediingeniør140214140214254062.5
215 749Farmasi54169554169513215386.3
215 822Ingeniør, energi og miljø9236192361135523.6
215 848Fotojournalistikk45073945073912823155.4
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor7351273735127310520052.5
215 900Velferdsfag424573424573537471.6
I altI alt169272564132751493236393982265.1
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk73973921315.4
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor428470428470798988.8
216 060Vernepleierutdanning106144106144131586.7
216 070Barnevernspedagogutdanning317367317367313296.9
216 080Sosialt arbeid247295247295293582.9
216 110Allmennlærerutdanning132203132203283775.7
216 111Allmennlærerutdanning, deltid, Sogndal48654865283384.8
216 130Barnehagelærarutdanning165199165199222781.5
216 164Bedriftsøkonomi7113571135112250.0
216 170Engelsk651016510181361.5
216 185Idrett259496259496418349.4
216 187Informasjonsbehandling185118513837.5
216 242Samfunnsfag4595459551729.4
216 302Friluftsliv132307132307164535.6
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur116177116177111668.8
216 330Reiselivsledelse17723417723471163.6
216 351Ungdomssosiologi124150124150182281.8
216 368Eiendomsmegling203435203435225044.0
216 369Økonomi og administrasjon107198107198102835.7
216 373Naturfag182918293560.0
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse174315174315234847.9
216 469Geologi og geofare194819481425.0
216 481Historie174917494944.4
216 754Reiseliv161208161208141782.4
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi7082708281080.0
I altI alt227034243226489243768963.4
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg2099642099644423518.7
219 004Ingeniør, data44423444234715.6
219 005Ingeniør, elektro66542665421412511.2
219 009Ingeniør, kjemi9822598225121963.2
219 012Ingeniør, maskin715207152091257.2
219 013Ingeniør, materialteknologi653356533584418.2
219 016Ingeniør, logistikk582325823282236.4
219 025Ingeniør, elektro og datateknikk, 2-årig3263261119.1
219 032Ingeniør, maskin, 2-årig3223221714.3
219 035Økonomi og administrasjon126625611266256141484249.2
219 040Ingeniør, kjemi, Mo i Rana71071033100.0
219 050Sykepleierutdanning216824942168249463371888.2
219 060Vernepleierutdanning5867355867359613173.3
219 070Barnevernspedagogutdanning153217241532172426229987.6
219 080Sosionomutdanning112413101124131022727283.5
219 095Ingeniør, maskin, Mo i Rana22922960.0
219 110Allmennlærerutdanning8611276861127619228667.1
219 115Allmennlærerutd. med realfag290443290443396758.2
219 119Allmennlærerutdanning for døve21232123
219 221Tegnspråk293317293317808198.8
219 287Informatikk med spes. i info.behandling281202812083125.8
219 346Matteknologi186255186255355168.6
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer18204182041442.3
219 422IT-støttet bedriftsutvikling115420115420198023.8
219 466Tegnspråk og tolking195214195214353989.7
219 674Teknisk bygningsvern og restaurering1279127964314.0
219 700Ergoterapeututdanning624816624816598470.2
219 701Radiografutdanning6679396679398712470.2
219 702Bioingeniørutdanning4756414756417010169.3
219 703Fysioterapeututdanning150121971501219735252666.9
219 704Audiografutdanning313417313417304468.2
I altI alt72161159212901205132749453160.7
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign412324123264613.0
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk181261812643013.3
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design181041810421811.1
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø335233528988.9
220 050Sykepleierutdanning72380172380118920791.3
220 051Sykepleierutdanning, deltid33738633738611613784.7
220 060Vernepleierutdanning3354083354089510987.2
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn45051645051610412384.6
220 110Allmennlærerutdanning, Notodden101133101133182572.0
220 112Allmennlærerutdanning, Porsgrunn208273208273617581.3
220 113Allmennlærerutd, deltid-nettbasert, Notodden58705870192286.4
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden189213189213293290.6
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid149171149171758390.4
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen36341636341610311490.4
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn318356318356637090.0
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag882158821573321.2
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk107119107119263183.9
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden44524452121485.7
220 164Bedriftsøkonomi, Bø7413574135152462.5
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn122217122217407354.8
220 170Engelsk9313693136253473.5
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning132204132204284365.1
220 173Tekst og kultur årsstudium, Bø496649666966.7
220 179Historie8013180131122646.2
220 185Idrett194404194404256936.2
220 187Informasjonsbehandling133013304580.0
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn3053305391656.2
220 210Norsk57675767192286.4
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig273227325862.5
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning7313973139162564.0
220 308Kulturledelse8310583105172568.0
220 317Turisme og ledelse204249204249293290.6
220 318Revisjon og regnskap641206412081747.1
220 359Internasjonal markedsføring180305180305274955.1
220 368Eiendomsmegling3657153657158917251.7
220 369Økonomi og administrasjon163306163306244060.0
220 388Økologi og naturforvaltning8214582145183256.2
220 395Informatikk4484481128.3
220 400Idéhistorie, Bø4064406491275.0
220 440Idrettsvitenskap7620376203133043.3
220 441Visuelle kunstfag og design113142113142192770.4
220 442Folkekunst, bachelor131513152366.7
220 443Folkemusikk, bachelor8138131250.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv741697416972330.4
220 448Forurensing og miljø891288912861346.2
220 449Informasjonssystemer2070207072231.8
220 456Litteratur og språk, Bø5263526355100.0
220 481Historiske fag224222424666.7
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1125155125155131872.2
220 602Digital mediedesign136189136189384584.4
220 605Natur og miljø122197122197121675.0
220 628Folkekunst, årsstudium354035407977.8
220 629Folkemusikk, årsstudium3147314771163.6
220 630Kunst og håndverk6475647591090.0
220 637Tegning - bilde110164110164132454.2
220 649Kroppsøving og idrettsfag399339932633.3
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi401354013592634.6
220 895Innovasjon og entreprenørskap481044810471546.7
I altI alt424964616926103581544223469.1
Lærested: HITØ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn221 002Ingeniør, sikkerhet og miljø281042810492142.9
221 017Ingeniør, automatiseringsteknikk865865150.0
221 018Ingeniør, prosess/gassteknologi2111621116160.0
221 035Økonomisk-/administrative fag4894489481080.0
221 049Ingeniør, Nautikk261152611583026.7
221 050Sykepleierutdanning74386374386321924988.0
221 110Allmennlærerutdanning2894392894396410262.7
221 117Allmennlærerutdanning, samlingsbasert109144109144475290.4
221 130Førskolelærerutdanning275348275348567673.7
221 132Førskolelærerutdanning, samlingsbasert168195168195819585.3
221 156Faglærer i praktiske og estetiske fag100125100125202774.1
221 164Bedriftsøkonomi11923211923292339.1
221 369Økonomi og administrasjon205481205481327741.6
221 700Ergoterapeututdanning195261195261202774.1
221 701Radiografutdanning226321226321162564.0
221 702Bioingeniørutdanning171212171212222684.6
221 703Fysioterapeututdanning7391149739114912721259.9
221 743Tannpleierutdanning238271238271374092.5
221 877Samfunnssikkerhet og miljø6113861138103033.3
I altI alt2505382737695673785115368.1
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet241522415284318.6
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold101031010331816.7
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign5815558155103033.3
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk11106111061303.3
222 044Skipsfart og logistikk5825658256104223.8
222 050Sykepleie, Vestfold82191782191717619689.8
222 100Lærerutdanning for ungdomstrinnet8712387123173056.7
222 110Allmennlærerutdanning261389261389578170.4
222 112Lærerutdanning for barnetrinnet7910079100141973.7
222 130Barnehagelærer, Vestfold307349307349566684.8
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid114137114137415082.0
222 132Barnehagelærer, Drammen120129120129222781.5
222 133Barnehagelærer, Porsgrunn140170140170202871.4
222 164Bedriftsøkonomi138243138243294663.0
222 170Engelsk, Bø115162115162122060.0
222 179Historie, Vestfold, årsstudium9016790167162955.2
222 205Matematikk3451345161154.5
222 240Sosiologi, årsstudium192252192252242885.7
222 242Samfunnsfag71110711105955.6
222 351Ungdomskunnskap109136109136122157.1
222 352Marinteknisk drift754754200.0
222 353Nautikk241942419487011.4
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold2875552875558314856.1
222 395IT og informasjonssystemer, Ringerike1576157621020.0
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid124163124163192190.5
222 446Mat og helse, årsstudium1031171031171919100.0
222 453IT og informasjonssystemer, Horten3914639146113036.7
222 455Språk og kulturfag68846884141877.8
222 481Historie, Vestfold, bachelor531075310791752.9
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium2954295491850.0
222 642Kunst og design9510695106131492.9
222 649Kroppsøving og idrettsfag132294132294225143.1
222 663Event " Sport Management, deltid9614596145111957.9
222 666Naturfag253625364666.7
222 667Musikk691146911491464.3
222 672Norsk, Bø, deltid4552455299100.0
222 676Spesialpedagogikk 245304245304415082.0
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi23125231251119.1
222 880Sosiologi162228162228425675.0
222 912Spansk404740477887.5
I altI alt2814454545207208872143360.9
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg472194721963517.1
225 004Ingeniør, data13114131141254.0
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk9969961244.2
225 0232-årig ingeniør, bygg63363340.0
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign622622
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign12012020.0
225 050Sykepleierutdanning60566460566418319593.8
225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk11711730.0
225 160Shippingledelse6719167191133141.9
225 162Økonomi og ledelse223344223344558267.1
225 184Medisinsk og marint årsstudium5373537391275.0
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag395439545771.4
225 346Matteknologi2529252999100.0
225 353Maritim utdanning, nautikk32223322238849.5
225 369Økonomi og administrasjon231413231413486573.8
225 410Handels- og Serviceledelse181265181265324571.1
225 432Shipping management104310104310215339.6
225 473Eksportmarkedsføring179313179313416167.2
225 702Bioingeniør148193148193222491.7
225 711Havbruk122412242540.0
225 824Ingeniør produktutvikling og design4917349173114723.4
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap9318293182122941.4
I altI alt142126372124397247984256.9
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø49261492614498.2
224 004Ingeniør, data181031810342317.4
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi159915991263.8
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering1188118842020.0
224 035Økonomi og administrasjon2465252465255310550.5
224 050Sykepleie8721001872100124127787.0
224 060Vernepleie3524643524647610870.4
224 070Barnevern65876465876410011785.5
224 080Sosialt arbeid52963352963310111885.6
224 110Allmennlærerutdanning, Halden3354763354769613571.1
224 130Barnehagelærer4174964174968810187.1
224 131Barnehagelærer, deltid159189159189445383.0
224 170Engelsk160249160249223464.7
224 187Informatikk, årsstudium, Halden174817484757.1
224 210Norsk56825682182475.0
224 238Statsvitenskap9318293182122646.2
224 244Tysk38623862172568.0
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer12107121072287.1
224 318Regnskap og revisjon148261148261354774.5
224 418Interkulturelle studier91191133100.0
224 447Friluftsliv og naturlære9617496174132454.2
224 453Informasjonssystemer321693216963616.7
224 455Internasjonal kommunikasjon9914699146142458.3
224 474Samfunn, språk og kultur57945794192770.4
224 505Kunst og håndverk9110891108192190.5
224 610Fransk53675367182281.8
224 626Religion, livssyn og etikk62866286111573.3
224 649Kroppsøving og idrett122304122304278531.8
224 666Naturfag224022405862.5
224 667Musikk7511975119142458.3
224 680Samfunnsfag881628816282433.3
224 702Bioingeniør194251194251293680.6
224 824Ingeniør, industriell design431174311721118.2
224 845Digitale medier og design124377124377207227.8
224 895Innovasjon og prosjektledelse177517752922.2
224 912Spansk9912699126263476.5
I altI alt32165072546885161158179864.4
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet481704817084219.0
218 003Ingeniør, Konstruksjonsteknikk, Haugesund85385370.0
218 012Ingeniør, maskin501485014893426.5
218 026Ingeniør, El-kraft, Haugesund21821850.0
218 032Ingeniør, Rørkonstruksjon, Haugesund4244241911.1
218 047Ingeniør, HMS9416294162294170.7
218 050Sykepleierutdanning, Stord474522474522768292.7
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund53459453459411412392.7
218 093Ingeniør, Automasjon, Haugesund52252240.0
218 110Allmennlærerutdanning, Stord192261192261416167.2
218 130Barnehagelærerutdanning248282248282667094.3
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord37443744141593.3
218 157Faglærerutdanning i musikk2964296492045.0
218 242Utviklingsstudier, Stord7697769781080.0
218 353Nautikk (Sjøoffiser)5123651236168918.0
218 369Økonomi og administrasjon2544402544408712967.4
218 484Samfunns- og utviklingsstudier, Stord73947394121675.0
218 505Kunst og håndverk67756775141687.5
218 623Engelsk8011080110142263.6
218 649Idrett/kroppsøving7913879138132748.1
218 666Naturfag, Stord1829182922100.0
218 667Musikk5397539791369.2
218 680Samfunnsfag59965996111384.6
I altI alt165025002535377655385065.1
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog404456404456535891.4
223 080Sosialt arbeid, sosionom339408339408516381.0
223 110Allmennlærarutdanning259372259372588965.2
223 130Barnehagelærer278312278312576390.5
223 131Barnehagelærarutdanning, deltid1431581431589610294.1
223 179Historie, årsstudium126255126255387252.8
223 196Religion, kultur og samfunn4155415588100.0
223 205Matematikk i grunnskulen3449344961154.5
223 210Norsk (nordisk)8610686106212391.3
223 211Norsk (nordisk), deltid58755875172277.3
223 285Samfunnsvitenskap507850785683.3
223 430Media, IKT og design155307155307305257.7
223 437Musikk, bachelor5411454114122744.4
223 439Teater og drama, bachelor56735673131492.9
223 440Friluftsliv og naturguide781777817792733.3
223 446Matkultur og helse110129110129222395.7
223 451Animasjon8719887198337146.5
223 452Planlegging og administrasjon7510975109182475.0
223 453PR, kommunikasjon og media107184107184243470.6
223 454Journalistikk7081110708111015423465.8
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor6983698391275.0
223 481Historie, bachelor3558355851241.7
223 613Historie, deltid6110961109243275.0
223 618Teater og drama, årsstudium466546656785.7
223 620Digital kompetanse3251325161154.5
223 623Engelsk141196141196324276.2
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium99114991142323100.0
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium137269137269214645.7
223 663Mediekunnskap10617410617461735.3
223 666Naturfag i grunnskulen223322332540.0
223 667Musikk, årsstudium5997599771643.8
223 680Skuleretta samfunnsfag6087608791464.3
223 891Språk og litteratur4048404891090.0
I altI alt2697404741556109884127069.6
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie109912411099124122625489.0
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium202334202334507864.1
190 418Interkulturell kommunikasjon145192145192263378.8
190 480Teologi, profesjonsstudium2981298172429.2
190 482Religion og samfunn223922395683.3
190 774Teologi, master153415344580.0
190 882Pedagogikk i skole og samfunn132213221250.0
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring8513185131121963.2
190 936Teologi, bachelor1857185731421.4
I altI alt40467252989010818159.7
Lærested: MHG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium71108711087977.8
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje195353195353254259.5
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje67115671156875.0
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje166320166320244652.2
I altI alt4107124998966210559.0
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE56995699152853.6
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.8310883108111668.8
256 480Teologi133113312450.0
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon42514251172181.0
256 771Teologi, profesjonsstudium42242260.0
I altI alt164258198311457560.0
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen1921461219214612858218639.2
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv3176063176065210947.7
150 185Idrettsvitenskap (1-årig)534110253411029020543.9
150 440Idrettsvitenskap5051327505132714937240.1
I altI alt108124201356303529168642.4
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 110Allmennlærerutdanning306413306413465682.1
254 130Barnehagelærer286337286337566191.8
254 182Menighetspedagogikk122012204666.7
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen8613886138183551.4
254 220Pedagogikk, årsstudium279371279371576193.4
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika180212180212212391.3
254 482Kristendom, Bergen224222423837.5
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina9511695116101283.3
254 852Pedagogikk, bachelor130150130150141877.8
254 872Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor8610486104111384.6
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar130154130154111384.6
254 929Religion og kultur3139313911100.0
I altI alt118415421643209625230782.1
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag9010490104515691.1
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag23342334141877.8
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag2302302219.5
194 170Engelsk, årsstudium63695563695510214868.9
194 174Fransk, årsstudium256310256310354185.4
194 179Historie, årsstudium439873439873459845.9
194 184Biologi og kjemi, realfag332443332443324080.0
194 188Informatikk, Gjøvik672576725742913.8
194 200Kunsthistorie, bachelor260325260325596393.7
194 205Matematiske fag, årsstudium165310165310142360.9
194 210Nordisk språk og litteratur140187140187283580.0
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium269490269490213953.8
194 244Tysk, årsstudium139206139206142070.0
194 272Kunsthistorie, årsstudium339409339409596985.5
194 284Geografi, årsstudium208396208396122450.0
194 285Samfunnskunnskap398629398629345759.6
194 294Latin119195119195111478.6
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier66194166194113818574.6
194 327Biologi4977154977159915364.7
194 366Filosofi299546299546123336.4
194 395Informatikk85659856592316014.4
194 437Musikkvitenskap, bachelor126285126285459447.9
194 438Geografi, bachelor211501211501236734.3
194 439Drama og teater, bachelor316432316432618175.3
194 440Bevegelsesvitenskap7891561789156113328446.8
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor137182137182152171.4
194 457Lingvistikk5280528041330.8
194 459Antikkens kultur og klassiske fag70129701293742.9
194 460Middelalderkunnskap9820798207122450.0
194 476Musikkteknologi57323573232013514.8
194 478Arkeologi3837483837485911750.4
194 479Filosofi og etikk - filosofi12335812335862524.0
194 481Historie, bachelor2727772727773611331.9
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap447100344710035014235.2
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium187248187248141973.7
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap108146108146111957.9
194 646Film- og videoproduksjon3698233698235416632.5
194 715Humanistiske fag, emnestudier123190123190274757.4
194 740Medisin, Trondheim146423991464239947575862.7
194 747Elektrifisering og digitalisering 156273156273162661.5
194 752Psykologi, årsstudium126817681268176833247669.7
194 755Materialteknologi17972317972363815.8
194 756Arkitektur8061614806161423543054.7
194 757Petroleumsfag348119434811943514823.6
194 759Bygg- og miljøteknikk508191950819198642620.2
194 760Datateknologi1201113120111382313.5
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon1301025130102571126.2
194 763Fysikk og matematikk2959642959645518330.1
194 764Industriell kjemi og bioteknologi4217494217498113360.9
194 765Marin teknikk256117425611743722216.7
194 766Produktutvikling og produksjon319127831912782419212.5
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse5091581509158116155728.9
194 768Industriell design3747883747887113054.6
194 769Energi og miljø583167258316727523032.6
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet136717136717105518.2
194 793Europastudier med fransk107134107134192479.2
194 795Europastudier med tysk6487648771353.8
194 798Kybernetikk og robotikk179104517910451816011.2
194 818Samfunnsøkonomi, master245637245637306645.5
194 825Lærerutdanning /mastergrad i rådgiving152315231333.3
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn262445262445275251.9
194 844Lærerutdanning med mastergrad i språk2924122924128210677.4
194 847Filmvitenskap, bachelor2917472917473110130.7
194 851Medievitenskap, bachelor5179645179649515660.9
194 852Pedagogikk, bachelor9031188903118814317880.3
194 855Bioteknologi, Trondheim365539365539607876.9
194 857Fysikk924259242564413.6
194 859Geologi159339159339235343.4
194 860Kjemi181349181349203951.3
194 862Matematiske fag, bachelor127319127319113432.4
194 868Afrikastudier, bachelor532679532679394881.2
194 870Europastudier med engelsk219318219318325459.3
194 875Politisk økonomi226580226580214744.7
194 876Psykologi, bachelor201029722010297234450767.9
194 879Sosialantropologi, bachelor782108078210808611574.8
194 880Sosiologi, bachelor920139092013909213866.7
194 881Statsvitenskap, bachelor651137865113788720342.9
194 887Engelsk, bachelor325539325539488357.8
194 888Fransk, bachelor851138511381266.7
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk109138109138263086.7
194 890Tysk, bachelor456545656966.7
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor49912574991257299929.3
194 901Språklig kommunikasjon8411984119121770.6
194 904Kulturminneforvaltning125156125156252986.2
194 905Ingeniørvitenskap og IKT11257311257394818.8
194 910Religionsvitenskap, årsstudium274387274387284168.3
194 912Spansk, årsstudium62678262678213116479.9
194 929Religionsvitenskap, bachelor175277175277182475.0
194 930Fonetikk2334233411100.0
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn691686916851827.8
194 937Nanoteknologi2568902568905618630.1
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn263485263485377450.0
194 946Tekniske geofag177504177504215240.4
I altI alt1201622856295506049548301015347.6
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet9681136968113645149990.4
193 780Dyrepleierutdanning127813381278133850051696.9
I altI alt1951216922462474951101593.7
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 321Reindriftsstudier183118311333.3
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign8234182341195733.3
201 004Ingeniør, data221802218043411.8
201 006Ingeniør, fornybar energi131391313952917.2
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad12185121851263.8
201 012Ingeniør, mekatronikk25236252366837.2
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig435435160.0
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig1919
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig191950.0
201 050Sykepleie, Kristiansand119313051193130524526293.5
201 052Sykepleie, Grimstad65272265272211612890.6
201 060Vernepleie283333283333617680.3
201 080Sosialt arbeid72184872184816918591.4
201 110Allmennlærerutd., Kr.sand58078758078713916882.7
201 112Allmennlærerutd., Grimstad160204160204344379.1
201 130Barnehagelærer, Kristiansand63272563272513315386.9
201 132Barnehagelærer, Grimstad218237218237414591.1
201 149Multimedieteknologi og -design101262101262236038.3
201 157Faglærer i teater84103841031515100.0
201 170Engelsk, årsstudium267434267434395570.9
201 172Friluftsliv164307164307204148.8
201 174Fransk6687668791181.8
201 179Historie, årsstudium183384183384296842.6
201 184Biologi, årsstudium861138611351241.7
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium531505315072133.3
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor116127116127192095.0
201 203Folkehelsearbeid349399349399697690.8
201 205Matematikk4593459341233.3
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium7510075100202580.0
201 238Statsvitenskap, årsstudium143282143282112642.3
201 242Samfunnsfag225372225372295255.8
201 247Utviklingsstudiet321402321402495786.0
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor52305523051110110.9
201 301Matematikk og økonomi3384338441526.7
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk107144107144223857.9
201 317Reiselivsledelse4776064776068910684.0
201 318Regnskap og revisjon173307173307162661.5
201 327Biologi, bachelor741037410399100.0
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom3949533949536716939.6
201 369Økonomi og administrasjon563114756311479120145.3
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad188406188406366852.9
201 437Kunstfag med fordypning i musikk39693969122157.1
201 440Idrett, bachelor136335136335226434.4
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon153221153221192576.0
201 481Historie, bachelor7420674206184143.9
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor8411284112161984.2
201 484Utviklingsstudier343433343433577576.0
201 618Teater og drama147186147186141973.7
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium184213184213394488.6
201 646Samfunnsrettet ernæring419496419496505886.2
201 649Idrett, årsstudium2835812835814110738.3
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium135190135190162466.7
201 661Fysikk1748174830.0
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium15426815426871838.9
201 667Musikk133214133214314864.6
201 676Pedagogikk, årsstudium396529396529728881.8
201 690Tysk345734573837.5
201 702Bioingeniør229295229295365170.6
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse261452614521315.4
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium180277180277253964.1
201 803Ingeniør, elektronikk131011310170.0
201 807Kunstig intelligens66366390.0
201 828Lektorutdanning i realfag112611262540.0
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor146242146242163151.6
201 852Pedagogikk, bachelor215277215277223171.0
201 862Industriell matematikk195319532450.0
201 881Statsvitenskap, bachelor205435205435327244.4
201 887Engelsk, bachelor9513695136263476.5
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor384838486875.0
201 900Sosiologi 139189139189212972.4
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium103161103161151978.9
I altI alt65281045713094205712288360863.4
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag437143712450.0
184 170Engelsk, årsstudium6179136179138713265.9
184 174Fransk, årsstudium176217176217111861.1
184 179Historie, årsstudium449101644910163812031.7
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium108313108313154235.7
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid316385316385232785.2
184 208Utviklingsstudier, årsstudium447540447540485390.6
184 211Nordisk183249183249395275.0
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium345647345647234748.9
184 242Samfunnsvitenskapelige fag680110368011039015757.3
184 244Tysk, årsstudium104155104155101855.6
184 272Kunsthistorie, årsstudium4576024576028810980.7
184 298Bærekraftig havbruk941619416191752.9
184 306Informatikk-matematikk-økonomi56130561304944.4
184 327Biologi4005944005947010566.7
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor543122754312275113737.2
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig10415410415491181.8
184 395Informatikk: bioinformatikk40311403113506.0
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi492674926774117.1
184 438Geografi, bachelor153363153363194344.2
184 439Estetiske fag266360266360546978.3
184 452Offentlig organisering og ledelse220343220343132552.0
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor75352753526669.1
184 454Journalistikk8741383874138315424662.6
184 455Klassisk filologi216313216313213167.7
184 456Litteraturstudier277368277368354676.1
184 459Antikke studier180346180346244850.0
184 460Middelalderstudier135298135298102343.5
184 461Midtøstenkunnskap325565325565294959.2
184 481Historie, bachelor3897763897766717039.4
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig133206133206121675.0
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium353617353617325162.7
184 670Naturvitenskapelige fag2244422244423910138.6
184 698Samfunnsøkonomi, master20752720752792536.0
184 707Farmasi326433326433304369.8
184 708Human ernæring346406346406283873.7
184 724Rettsvitenskap2737443127374431811127063.9
184 740Medisin155524281555242832752162.8
184 742Odontologi6328986328989212076.7
184 743Tannpleie401469401469586490.6
184 752Psykologi, årsstudium246034432460344351371471.8
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk106147106147162369.6
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin4582458261442.9
184 837Kognitiv vitenskap7426374263103826.3
184 838Film- og tv-produksjon6091286609128611225743.6
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk971799717992142.9
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk200288200288294367.4
184 850Nye medier152331152331163545.7
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor383684383684376259.7
184 852Pedagogikk, bachelor592752592752628473.8
184 857Fysikk67266672663417.3
184 859Geovitenskap, retning geologi168356168356346155.7
184 860Kjemi12422912422982138.1
184 862Matematikk102246102246143046.7
184 865Molekylærbiologi249331249331202774.1
184 866Petroleumsteknologi189694189694289031.1
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor345582345582244850.0
184 870Europastudier284513284513274461.4
184 871Latinamerikastudier377492377492395078.0
184 873Kjønnsstudier202238202238101283.3
184 875Politisk økonomi19544219544282138.1
184 876Generell psykologi8001119800111910815669.2
184 878Sammenliknende politikk, bachelor3997393997395912646.8
184 879Sosialantropologi, bachelor7269817269818211173.9
184 880Sosiologi, bachelor76710357671035649170.3
184 883Utviklingsstudier6958946958949611782.1
184 901Språk52583152583113420266.3
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi57780157780112618070.0
184 909Retorikk121225121225112055.0
184 910Religionsvitenskap, årsstudium407587407587445777.2
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium68876887142166.7
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium387496387496487167.6
184 915Geovitenskap, retning geofysikk731827318221315.4
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk201310201310213461.8
184 917Petroleums- og prosessteknologi80296802962219.5
184 919USA-studier250533250533215141.2
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon255323255323161888.9
184 939Nanoteknologi11237811237883125.8
I altI alt128662120828698470404378727060.2
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø51659151659115317786.4
204 055Sykepleie, Mo i Rana206249206249313783.8
204 070Barnevern338377338377424789.4
204 080Sosialt arbeid, Bodø267337267337526876.5
204 110Allmennlærerutdanning172238172238345265.4
204 114Allmennlærerutd., samlingsbasert65836583314470.5
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert85928592343694.4
204 131Barnehagelærer, Bodø210246210246475388.7
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag461084610851050.0
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium8411384113162080.0
204 179Historie, årsstudium511035110371643.8
204 184Biologi og kjemi263826382450.0
204 203Paramedisin2429242911100.0
204 219Statsvitenskap, årsstudium4996499681747.1
204 242Nordlige studier2548254841040.0
204 249Sosiologi, Bodø8812088120151883.3
204 276Lederskap6310663106101855.6
204 298Havbruksbiologi415415
204 300Informatikk657657160.0
204 301Business og IT371703717043013.3
204 318Regnskap 8315383153182864.3
204 327Biologi284228422366.7
204 331Fiskerifag285228526875.0
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor2054392054395310252.0
204 345Siviløkonom154442154442277038.6
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser218503218503348142.0
204 440Idrett, Bodø, bachelor5813358133133339.4
204 454Journalistikk313551313551437557.3
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor41744174121963.2
204 473Internasjonal markedsføring5916159161102050.0
204 474Nordområde- og nordiske studier233223324580.0
204 481Historie, bachelor225822581119.1
204 613Historie, årsstudium, deltid6612666126214942.9
204 642Visuelle kunstfag60686068101190.9
204 649Idrett, Bodø, årsstudium113221113221224153.7
204 665Havbruk, årsstudium234323433933.3
204 867Havbruksdrift og ledelse296629661812.5
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø751047510491275.0
204 881Statsvitenskap277227722825.0
204 912Spansk, årsstudium, deltid9913399133202580.0
I altI alt2550421040866689807129262.5
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 170Engelsk, årsstudium9361326936132615323066.5
185 174Fransk, årsstudium468580468580659171.4
185 200Kulturhistorie684103768410377813159.5
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur312395312395475979.7
185 212Norsk som andrespråk143194143194527371.2
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium2482762482763434100.0
185 224Informatikk, informasjons- og interaksjonsdesign361393613961833.3
185 226Informatikk, avbildning1472147230.0
185 233Realfag3457083457085813543.0
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium5497105497109412277.0
185 306Matematikk med informatikk124447124447207128.2
185 308Kultur og kommunikasjon120615351206153518823779.3
185 327Biovitenskap443668443668468355.4
185 395Informatikk, 3-årig1358061358062118011.7
185 437Musikkvitenskap1954851954857419338.3
185 438Samfunnsgeografi4297494297495710653.8
185 439Estetiske studier6348826348827712263.1
185 452Offentlig administrasjon og ledelse8941554894155411319857.1
185 455Portugisisk156223861562238642566364.1
185 456Litteraturstudier55479655479612316773.7
185 459Klassiske språk270460270460295156.9
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor48560048560011012786.6
185 465Helseledelse og helseøkonomi456639456639648872.7
185 466Tegnspråk og tolking307355307355505984.7
185 478Arkeologi4236594236599113070.0
185 479Filosofi, bachelor4509944509946616340.5
185 480Teologi, bachelor8916189161132846.4
185 481Historie, bachelor751183875118388428229.8
185 482Religion og samfunn436660436660305257.7
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium360508360508446468.8
185 626Kristendom og islam200319200319356058.3
185 690Tysk, årsstudium196318196318304468.2
185 698Samfunnsøkonomisk analyse469111946911195315933.3
185 707Farmasi61482261482211014675.3
185 708Master i klinisk ernæring, start høst9451144945114415619281.2
185 724Rettsvitenskap (jus), høst30494980304949801211194362.3
185 725Rettsvitenskap (jus), vår225235392252353924639063.1
185 740Medisin, høst149023601490236058590664.6
185 742Odontologi7091006709100618723579.6
185 745Medisin, vår141021321410213216024665.0
185 748Odontologi, start vår641875641875495786.0
185 752Psykologi, årsstudium198426371984263733244275.1
185 771Teologi, profesjonsstudium1862186291464.3
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk204275204275455384.9
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur101421014221414.3
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon30233302332326.2
185 831Informatikk, simulering og visualisering14105141052450.0
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer20254202541224.5
185 837Informatikk: språkteknologi2586552586553910437.5
185 840Teknologi, organisasjon og læring191402191402214151.2
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet374654374654235442.6
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag218363218363376457.8
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag54491854491811120155.2
185 845Digitale medier3598393598394410143.6
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor709124470912448615057.3
185 852Pedagogikk152820321528203220827176.8
185 853Spesialpedagogikk115314031153140322326384.8
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi2726827268330.0
185 857Fysikk og astronomi229629229629229722.7
185 858Geologi og geografi168351168351245642.9
185 860Kjemi og biokjemi159299159299153050.0
185 862Matematikk og økonomi237574237574236833.8
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi110424110424104721.3
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi400570400570558167.9
185 868India områdestudier9031407903140715726958.4
185 870Europastudier (EU)57610315761031519156.0
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier7991329799132912519564.1
185 872Internasjonale studier112817901128179023739160.6
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor210244210244232979.3
185 874Kriminologi, bachelor229331982293319839255970.1
185 876Psykologi, bachelor231832312318323143357874.9
185 879Sosialantropologi116616201166162012016473.2
185 880Sosiologi, bachelor147921071479210717725968.3
185 881Statsvitenskap, bachelor134126001341260019743845.0
185 883Utviklingsstudier105914441059144411013382.7
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor7081567708156710525241.7
185 899Tannpleie57667857667811412889.1
185 912Spansk, årsstudium70189070189012316176.4
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk363516363516629962.6
185 940Informatikk, robotikk og intelligente systemer202682026853315.2
185 941Psykologi , høst174922761749227674994379.4
185 942Psykologi , vår136317381363173813817280.2
I altI alt1937631070536098450097861547463.2
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg1285831285832210521.0
217 004Ingeniør, datateknologi54368543687858.2
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign37295372951442.3
217 009Ingeniør, kjemi og miljø7715977159101662.5
217 012Ingeniør, maskin53385533851502.0
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi1867061867063512528.0
217 023Bygg, 2-årig45045030.0
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon3416903416904511240.2
217 050Sykepleie135414841354148434938291.4
217 070Barnevern118213361182133616618589.7
217 080Sosialt arbeid102312211023122116620282.2
217 092Teknisk realfag34148341482922.2
217 110Allmennlærerutdanning64487764487715319578.5
217 130Barnehagelærer75988275988217919790.9
217 170Engelsk435635435635729972.7
217 174Fransk, årsstudium131163131163162080.0
217 179Historie, årsstudium292530292530417554.7
217 196Religionsstudier197272197272202871.4
217 200Kunst- og kulturstudier198238198238414983.7
217 205Matematikk9717297172132846.4
217 211Nordisk108146108146172860.7
217 240Sosiologi, årsstudium592773592773789780.4
217 244Tysk721047210491369.2
217 255Hotelledelse3345133345136311654.3
217 272Kunsthistorie211262211262242788.9
217 317Reiselivsledelse8791153879115313216182.0
217 318Regnskap og revisjon3847093847096812056.7
217 369Økonomi og administrasjon8631750863175022240355.1
217 370Økonomi og informatikk261603261603286245.2
217 391Restaurantledelse8012880128122548.0
217 440Idrettsvitenskap218503218503309133.0
217 454Journalistikk5388685388688214556.6
217 474Samfunnsfag med personalledelse58485658485614421267.9
217 481Historie, bachelor116279116279133240.6
217 482Religion, kultur og samfunn386738672450.0
217 505Kunst og håndtverk269307269307434987.8
217 618Drama- og teaterkommunikasjon168219168219253473.5
217 649Idrett314572314572398645.3
217 755Konstruksjoner og materialer472024720272330.4
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi137473137473206331.7
217 801Petroleumsteknologi1646101646102710625.5
217 802Marin- og offshoreteknologi613106131041921.1
217 803Informasjonsteknologi261622616231717.6
217 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag579557955955.6
217 860Biologisk kjemi173236173236385470.4
217 862Matematikk4494449451145.5
217 887Engelsk språk og litteratur167254167254243863.2
217 889Nordisk språk og litteratur53685368131681.2
217 912Spansk284361284361547374.0
217 938Byplanlegging144313144313173450.0
217 943Offsshoretekn - industriell tekn. og driftsledelse763167631651241.7
217 944Risikostyring33108331081714.3
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser147406147406224944.9
I altI alt71371180114868250142615424561.6
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 298Akvakultur1837183730.0
186 299Bioteknologi538253825683.3
186 306Datasikkerhet8568561911.1
186 327Biologi129195129195193063.3
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap6115661156152951.7
186 395Informatikk1188118821711.8
186 463Helseadministrasjon78102781026875.0
186 467Miljøledelse og forurensingsbiologi2944294441040.0
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse7410474104101376.9
186 475Kunsthistorie576857685862.5
186 478Arkeologi124236124236122157.1
186 479Filosofi, bachelor6313663136111573.3
186 481Historie, bachelor9122591225113036.7
186 482Religionsvitenskap, bachelor5685568541136.4
186 483Russlandsstudier10317710317792142.9
186 707Farmasi280403280403233959.0
186 709Akvamedisin284728473475.0
186 724Rettsvitenskap112618411126184114727054.4
186 739Medisinske fag403538403538426168.9
186 740Medisin133720831337208322735763.6
186 742Odontologi4956974956977310569.5
186 752Psykologi, årsstudium7661110766111012621458.9
186 769Energi, klima og miljø5515955159123633.3
186 770Satelitteknologi, master9719711911.1
186 783Molekylær bioteknologi581065810671070.0
186 785Informatikk, datamaskinsystemer7707701137.7
186 813Industriell matematikk164516451520.0
186 814Romfysikk29144291441616.7
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag4079407941136.4
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag116199116199142751.9
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap47894789102540.0
186 852Pedagogikk, bachelor188255188255203066.7
186 857Fysikk1961196121020.0
186 859Geologi561105611092339.1
186 860Kjemi497849782450.0
186 862Matematiske realfag265226522728.6
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø2696132696136814746.3
186 876Psykologi, bachelor470703470703639070.0
186 878Politikk, økonomi og filosofi821558215571546.7
186 879Sosialantropologi187262187262233174.2
186 880Sosiologi182266182266141973.7
186 881Statsvitenskap140317140317163743.2
186 891Språk og litteratur196277196277435972.9
186 892Språk og økonomi120183120183182864.3
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap701937019361250.0
I altI alt511183877821129971099193556.8
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium2644102644109115060.7
192 230Eiendom842188421883125.8
192 233Frie realfag8514785147203262.5
192 298Akvakultur438243827977.8
192 299Bioteknologi270351270351294367.4
192 310Landskapsingeniør223387223387235442.6
192 321Husdyrvitenskap223257223257272993.1
192 322Skogfag1362136221315.4
192 327Biologi244332244332253473.5
192 332Kjemi3252325222100.0
192 369Økonomi og administrasjon3057033057034510244.1
192 377Miljø og naturressurser172268172268142556.0
192 388Økologi og naturforvaltning143240143240182962.1
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor311263112641723.5
192 468Samfunnsøkonomi142292142292102245.5
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier197277197277233663.9
192 732Landskapsarkitektur45868245868211715774.5
192 735Arealplanlegging8919289192132356.5
192 759Byggeteknikk og arkitektur197482197482195236.5
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling211192111941822.2
192 767Industriell økonomi10532410532493525.7
192 783Kjemi og bioteknologi8912789127141782.4
192 784Miljøfysikk og fornybar energi9728297282113531.4
192 809Vann- og miljøteknikk329032902825.0
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master105810582825.0
192 835Fornybar energi242535242535368741.4
192 842Plantevitenskap811328113291560.0
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag5471547199100.0
192 862Matematiske realfag2549254922100.0
192 864Matvitenskap og ernæring166198166198283384.8
I altI alt2459448241377545623112755.3
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2008-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt5681392506301686489864568139250661.4

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:14:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017