So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Onsdag 6. juli 2022 15:23:26
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017