LærestedLærestedsnavnAntall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Førstevalg per plasser
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet168327678963416301
UIOUniversitetet i Oslo82310708450015474
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet63271585437511039
UIBUniversitetet i Bergen7821208470407270
HVLHøgskulen på Vestlandet6315301296095324
UISUniversitetet i Stavanger5311801250144245
HSNLærestedsnavn12913596249295157
UITUiT Norges arktiske universitet11712898236864298
HINNHøgskolen i Innlandet9611667207753894
UIAUniversitetet i Agder7010457205713608
NORDNord universitet947968133482885
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet326296100192142
HIØHøgskolen i Østfold36507285161798
HVOHøgskulen i Volda33404761091270
VIDVID vitenskapelige høgskole16387555681218
HISFLærestedsnavn2534244892689
NHHNorges Handelshøyskole1461246122186
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1924213477592
NIHNorges idrettshøgskole324203035686
NLANLA Høgskolen1622072992412
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo218242288961
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning615132256522
LDHLovisenberg diakonale høgskole112411241254
MFMF vitenskapelig høyskole8672890181
ATHLærestedsnavn934545797
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences131313

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:41:56
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017