So49t - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde og type i hoved- og suppleringsopptak 2008-2009

Søkere fordelt på utdanningsområde og type i hoved- og suppleringsopptak 2008-2009.


Onsdag 6. juli 2022 15:36:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017